René Tissen: Instortingsgevaar ?

19

René Tissen, RTLZ | Er is acuut implosiegevaar. Als de zaak inderdaad ten onder gaat, dan zal ook de armoede in Nederland oprukken, niet in de laatste plaats bij de midden- en hogere inkomens. Door de onverantwoord ruime geldpolitiek van de Amerikaanse Federal Reserve Bank van de afgelopen jaren en de feitelijk nog ruimere en dus nog minder verantwoordelijke geldpolitiek van de Europese Centrale Bank ter bestrijding van de wereldwijde financiële crisis, zijn deze ooit betrouwbare instanties nu op het punt gekomen dat zowel hun geloofwaardigheid als hun onafhankelijkheid in het geding is gekomen. Hun beleid staat op instorten.

Giftig medicijn

De heilzame werking van nieuw gedrukt geld (en steeds meer gelddrukken) als probaat oplosmiddel voor alle problemen wordt inmiddels door ieder weldenkend mens ter discussie gesteld en dat is terecht. Want geld heeft zijn schaduwzijde. De een heeft het. De ander wil het. Velen moeten het missen. En haten dat.

Ongekende speculatie

Centrale banken spelen al geruime tijd met vuur. Hun tot op heden gevoerde beleid zet aan tot opstand en oorlog. Mogelijk zelfs tot een wereldoorlog. De anti-Amerikaanse en anti-Duitse protesten van de afgelopen dagen in zeer veel islamitische landen worden verklaard uit snel ontvlambare religieuze spanningen. In werkelijkheid zijn ze het gevolg van perspectiefloze armoede. Tijdens de eerste twee rondes van kwantitatieve verruiming van de Fed ontstonden al rellen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Toen werd de kwestie van speculatie met grondstoffen als onjuist afgedaan. Nu weten we beter. Lees het hele artikel van René Tissen op RTLZ.