René Tissen: Moeilijke tijden

6

René Tissen,  RTLZ | Het is naar aanleiding van de verkiezingen in Italië geheel voorspelbaar dat er binnenkort iemand in Europa opstaat en aankondigt dat hij of zij van plan is om ‘Italië, de Musical’ te zullen gaan produceren, vergezeld van een vijfdelige You Tube met als titel “The making of Italy…”. Opvallend was dat Paus Benedictus XVI afgelopen zondag tijdens zijn afscheidspreek voor een publiek van ruim 50.000 zielen, openlijk sprak over het aanbreken van een tijd van beproeving, zware beproeving. Had de paus voorkennis? Waarschijnlijk had de paus het over mogelijke nieuwe schandalen in het Vaticaan, maar even goed had hij het over Italië kunnen hebben, een volk dat hij mede regeert en wel via de harten van velen.

Basta!

De Italianen hebben met overdonderend geraas duidelijk gemaakt dat het voor hen ‘basta’ is met Europa. Italië wil weer een soevereine natie zijn die niet gegeseld wordt door de bezuinigingspolitiek van Duitsland en die al helemaal niet gekapitteld wil worden richting de Griekse afgrond. Het thema voor de Italianen is niet corruptie, maar sociale rechtvaardigheid. De balans is zoek en dat is in heel Europa het geval. Lees hier verder.