Rente blijft laag, op weg naar QE3?

9

Woensdagavond liet Bernanke van de Amerikaanse ‘centrale bank’ tijdens de maandelijkse bijeenkomst weten dat de rente in Verenigde Staten tot en met 2014 op het huidige lage niveau zal worden gehandhaafd. Eerder ging de Federal Reserve er nog vanuit dat het rentepercentage tot medio 2013 laag zouden blijven. De rentestand van vrijwel 0% is dus met anderhalf jaar verlengd. Tevens hield Helicopter Ben rekening met meer kwantitatieve verruiming. Bij een afname van de economische groei in de USA, is de kans op QE3 (Quantitative Easing ronde #3) groot.

De beslissing kwam voor velen als een verrassing, omdat het niet in het huidige marktbeeld past. De afgelopen weken kwam er namelijk verschillende macro-economische data naar buiten, waaruit bleek dat het iets beter leek te gaan met Amerika, ondanks de aanhoudende schuldenproblemen in Europa. Hierdoor werden er tijdens de meeting veel vragen aan Ben Bernanke gesteld, Bernanke had moeite om het aangekondigde beleid van de FED te verdedigen en te legitimeren. Want waarom nog meer preventieve maatregelen, als het de goede kant op gaat? Of gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed met de economie in Amerika?

Waarschijnlijk is de belangrijkste reden voor de aankondiging het feit dat de dollar de afgelopen periode sterker is geworden. Dat is ook goed te zien aan de ontwikkeling van de US Dollar Index. Of we kunnen het ook anders zeggen. Door de onzekerheden wat betreft de eurocrisis wordt er relatief veel geld naar de wereldreserve munt geschoven. Hierdoor steeg de waarde van de dollar de afgelopen tijd ten opzichte van verschillende valuta. De Amerikanen komen in de problemen indien de waarde van de dollar stijgt, want de VS heeft, ondanks dat alle aandacht de afgelopen tijd is gevestigd op Europa, een astronomisch hoog bedrag aan schulden (momenteel bijna $15,3 biljoen). Dus moest de dollar omlaag ‘gedrukt’ worden; simpelweg door de geldpers weer in stelling te brengen. De valuta-oorlog is in volle gang.

En dan de toelichting; Bernanke’s voornaamste argument voor dit huidige beleid, is om de arbeidsmarkt te stimuleren en het hoge werkloosheidspercentage tegen te gaan. Momenteel is nog zo’n 9% van de Amerikanen werkloos volgens de officiële cijfers, maar uit de Shadow Stats blijkt dat dit percentage veel hoger ligt). Ook gooide Ben het op een lager dan verwacht inflatiepercentage. Tot slot is de historie zich wederom aan het herhalen. Het ongelimiteerd bijdrukken van niet bestaand geld werkt simpelweg niet. Papieren geld zal altijd terugkeren naar de echte waarde, namelijk die van de materiële waarde van het papier en de inkt alleen, zoals Voltaire al heel snel in de gaten had. De reactie op de financiële markten op het ‘gratis geld beleid’ liet zich raden; de dollar daalde flink ten opzichte van de euro (momenteel $1,31) en de prijs van goud en zilver steeg fors (Goud: $1.700 en Zilver $33,30).