Rentemiddeling of misleiding?

5

De hypotheekrente staat historisch laag. Honderdduizenden huiseigenaren kunnen hun hypotheekrente verlagen door rentemiddeling of omsluiten. Dat levert al snel enkele honderden euro’s lagere woonlasten per maand op. Als er zo’n grote markt open ligt, dringt zich al snel de vraag op wie hier eigenlijk allemaal beter van wordt?

Wat is rentemiddeling?

Wie nu een hypotheekrente van 5% betaalt en daar nog enkele jaren aan vast zit, kijkt verlekkerd naar de huidige extreem lage rentes (10 jaar vast, laagste rente 2,25%). Het openbreken van het huidige rentecontract levert echter een flinke boeterente op. De bank eist namelijk het verschil op tussen de hoge en lage rente over de resterende looptijd. Omdat dit om bedragen gaat van vele duizenden euro’s laten veel huiseigenaren het afweten. De spaarrekening laat het simpelweg niet toe. Bij rentemiddeling wordt de boeterente niet in één keer opgeëist, maar uitgesmeerd over de nieuwe rentetermijn via een opslag op de marktrente.

De vos verliest wel zijn haren……