Reverse Debt System (RDS) (IV)

12

Eerder hebben we u al attent gemaakt op het Reverse Debt System (RDS). Het laat toe om alle schuldrelaties te ontkoppelen opdat niemand de dupe hoeft te worden van anderen. Met biflatie maken we gebruik van het beschikbare monetaire systeem, het is vergelijkbaar met een mobiele telefoon. Veel opties kennen we maar worden misschien niet gebruikt, andere opties kennen we niet. Kennisdeling is een eerste stap om überhaupt alle opties te leren kennen. In dit artikel wat misschien uw ongeloof mag tarten, we gaan (1) lenen aan onszelf om miljonair te worden en (2) het monetaire evenwicht herstellen zonder dat de rijken iets van hun kapitaal moeten afstaan. Geloof niets zomaar, het is verbluffend eenvoudig.

Monopoly

Om ons inlevingsvermogen te vergroten nemen we een monopolyspel in gedachten, bij aanvang ontvangt elke speler een startkapitaal. We hebben een aantal spelers, dit zijn onze economische agenten. In ons geval geven we elke speler een niet gelijk startkapitaal. Op verschillende manieren kunnen we dit voorstellen, de optelsom van alle spelers geeft ons een consolidatie. De boekhoudkundige openingspost is credit ‘eigen vermogen’ aan debet ‘actieve kas’, de balans houden we eenvoudig en het spel kan beginnen.

Lenen aan onszelf

Normaal gezien gaan we nu aan de slag om welvaart op te bouwen, net zoals in een monopolyspel huizen gekocht kunnen worden. Dit laten we even terzijde en richten ons op de geldstromen, met meer geld kunnen we meer kopen. In consensus wordt beslist dat elke speler mag lenen aan zichzelf, dit lijkt vreemd maar het is perfect mogelijk. Elke speler kan maar lenen voor het bedrag dat hij in kas heeft. De boeking is eenvoudig, zowel de rekening ‘vordering’ als ‘schuld’ worden gemuteerd voor het bedrag van de respectievelijke kassen. Voor de schuld wordt dat credit, de vordering debet. Aangezien het een lening aan onszelf betreft, blijft de kas ongewijzigd. Onze consolidatie ziet er nu als volgt uit.

Reverse Debt System (RDS)

Bij de volgende stap passen we het RDS toe, ook dat getuigt van een sierlijke eenvoud. We hanteren hetzelfde principe dan wanneer spelers schulden aan elkaar zouden hebben. De schuldenaar boekt debet ‘schuld’ aan credit ‘eigen vermogen’, de schuldeiser credit ‘vordering’ aan debet ‘kas’. Deze boeking gebeurt nu binnen de eigen boekhouding voor de lening aan onszelf, hierdoor verdwijnen enerzijds ‘schuld’ en ‘vordering’, anderzijds verhogen ‘eigen vermogen’ en ‘kas’. Het resultaat is vergelijkbaar met een QEFD-programma, het verschil is dat we hier niemand anders voor nodig hebben. Het schuldensysteem fungeert als inspiratiebron, het RDS het neveneffect. Het resultaat is logisch en eenvoudig te begrijpen, elke speler heeft nu het startkapitaal kunnen verdubbelen.

Computerscript

Deze oefening kunnen we naar hartelust herhalen, dit is het voordeel van een volledig electronisch systeem. Ook met papiergeld is dit mogelijk maar dan zou telkens de drukpers moeten lopen, dit is minder praktisch. Anders gezegd, een computerscript volstaat om ons allen miljonair te maken en we hebben nog steeds geen huis gebouwd. We laten het computerscript een aantal maal lopen, voor elke speler gelijk. Door het ongelijke startkapitaal wordt logischerwijs de kloof tussen rijk en arm steeds groter, dit zien we in onderstaande consolidatie.

Herverdeling

We hebben nu gezien hoe iedereen heel eenvoudig miljonair kan worden, technisch is er geen restrictie om zoiets te verwezenlijken. Door de monetaire kloof kunnen we nu gaan denken aan herverdeling, het is een woord dat werkt als een rode lap voor een stier. De flexibiliteit van onze ‘mobiele telefoon’ laat echter verschillende opties toe. Met hetzelfde computerscript kunnen we gradueel de kloof dichten zonder dat de rijken geld moeten afstaan, op deze manier heeft iedere speler een gelijk kapitaal en is ‘herverdeling’ een feit. Praktischer, voor speler E laten we het computerscript iets langer lopen dan voor speler B, voor de andere spelers (exclusief A) hetzelfde principe. In reflectie tot de realiteit betekent dit het herstel van de koopkrachtpariteit, het versnelt het monetaire evenwicht en toch blijft de consolidatie schuldenvrij.

Neutraliteit van geld

Al het voorgaande is af te leiden uit de boekjes ‘basic economics’, zo is de neutraliteit van geld een economisch grondbeginsel dat velen schijnbaar vergeten zijn. Anders gezegd, dit alles is gewoon de toepassing van wat elk econoom op de schoolbanken leert. De neutraliteit van geld wil zeggen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de goederen- en geldstromen. Dit hebben we nu praktisch in beeld gebracht door de goederenstromen tijdelijk buitenspel te zetten. Het RDS is hierbij slechts een economische tool die we kunnen gebruiken, net zoals inflatie EN deflatie. Economen krijgen vandaag een punthoofd en erger, ze maken zich grote zorgen bij wat sommigen van economie maken en dat zelfs heel normaal blijken te vinden. Het treft letterlijk miljoenen mensen en dat is een democratie onwaardig, de getuigenissen legio.

Besluitvorming

Het mag duidelijk zijn dat alles afhankelijk is van politieke besluitvorming en beleid, het zijn diegenen die we verkiezen waardoor we zelf rechtstreeks verantwoordelijkheid dragen. We besluiten graag met onze ‘mobiele telefoon’, als beschikbare opties niet gebruikt worden dan kan ons ‘mobieltje’ ook ontploffen. We weten allen wat zoiets betekent en dan is er geen communicatie meer mogelijk. Mogen we de suggestie wekken dat herbronning, herscholing en visieverruiming geen achteloze adviezen zijn? Wat met democratische waarden? Het gaat niet om geld, het zijn ook maar woorden, wat met de praktijk?

Over de auteur

Als procesfilosofisch denker ziet Werner de economische crisis als een geschenk. Werner heeft jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, financiën, logistiek, HR, project- en crisismanagement zijn hem niet onbekend. Werner zoekt co-creatieve samenwerking rondom het veelomvattende idee van een 'monetaire reset', biflatie speelt hierin een sleutelrol.