Risico op deflatie in VS stijgt

5

Het risico op inflatie in de VS is nog steeds niet erg groot. Deflatoire druk heeft nog steeds de overhand. Dit blijkt uit een rapport van NIBC dat maandag is verschenen. Ondanks de grote hoeveelheden geld die de Federal Reserve de afgelopen maanden in de economie heeft gepompt, daalt de inflatie momenteel nog steeds.

Sinds de aandelenmarkten zijn aangetrokken lijkt inflatie-angst wederom de kop op te steken. De macrocijfers van afgelopen tijd wijzen daar echter helemaal niet op: prijzen van producenten dalen snel, terwijl de bezettingsgraad van de industriële sector erop wijst dat de kerninflatie zelfs negatief kan worden. Ondertussen daalt de loongroei, zijn bankleningen aan het dalen en is de geldgroei aan het vertragen. Daarom heeft de deflatoire druk nog steeds de overhand, wat een uitbraak van inflatie over middellange termijn volgens ons onwaarschijnlijk maakt, aldus NIBC.