Ron Paul: Amerika verdrinkt in schulden

4

Ron Paul in een interview met MSNBC over de onhoudbare schuldpositie van de Verenigde Staten. Ook wordt er gesproken over de Amerikaanse staatsobligaties, de lage rente die door de Federal Reserve wordt gehandhaafd, het schuldplafond, de komende generatie en de inflatie.

Ron Paul staat zeer sceptisch tegenover het optreden van Ben Bernanke. Ron Paul verwacht een nieuwe crisis, indien de VS niet stopt met spenderen. De schulden moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd