Rusland gaat de confrontatie niet uit de weg

De Russen voeren een directe militaire interventie door in de Oekraine, volgend op de veroordeling en sanctiedreigementen van de VS en EU. Wat we hier zien zijn de schokkendste gebeurtenissen sinds 9/11.

Achtergrond

Even wat achtergrond over de afgelopen week. De Russische president Putin heeft toevlucht geboden aan de afgezette Oekrainse president Yanukovitch. Het Oekrainse parlement kwam tot dit besluit van afzetting met een breed gedragen pro-Europees sentiment en slechts weinig afgevaardigden hadden een afwijkende mening. Het Westen omarmde deze ontwikkelingen en bereidde een IMF missie voor, die aan de onmiddellijke economische uitdagingen tegemoet kwam. En natuurlijk, zeer voorspelbaar… veranderden de Russen van onderwerp.

rusland vlag

Oekraine, de VS en EU versus Rusland

Het Westen – de VS en EU – ondersteunden de Oekrainse oppositie zo gauw als president Yanukovitch het land ontvluchtte. Dat was natuurlijk een effectieve inbreuk op het akkoord getekend door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, de oppositie en president Yanukovitch. Daar was een Russische toehoorder bij aanwezig, maar heeft zijn naam niet toegevoegd. Vanuit Amerikaans perspectief gezien, waren de veranderende ontwikkelingen aanleiding dit als een overwinning van de democratie te zien. Maar zo’n overwinning behoorde nooit tot de mogelijkheden in de Oekraine, waar de Russische belangen aanzienlijk, zelfs exponentieel, groter zijn dan die van de VS of EU. De nieuwe Oekrainse regering liet wat haar betrof, geen mogelijkheid verloren gaan om de Russen uit te dagen door de Oekrainse Special Forces op te heffen, de ex president als crimineel te bestempelen en het Russisch als tweede officiële taal uit te bannen. De  onmiddellijke Russische antwoorden waren militaire oefeningen en om de Krim te behouden, waarbij president Putin zich van elk commentaar onthield.

De Krim

Maar als we ons focussen op de Krim komen de volgende zaken aan de orde. Het overgrote deel bestaat uit etnische Russen en Oekrainers die merendeels Russisch spreken. Er is ook een belangrijke minderheid in de vorm van moslim Krim Tartaren, die vroeger daarheen gedeporteerd waren door Stalin, en die van belang zijn uit humanitair oogpunt, maar beslist geen impact hebben op het praktisch politieke vlak. De Krim is stevig Russisch georiënteerd. Verder heeft het een Russische militaire basis en sterke goed georganiseerde Russische en Kozakken groeperingen. Een basis die zij uitgebreid hebben met grote aantallen militaire manschappen en er zijn ook militaire schepen naar de regio gestuurd. Rusland heeft toegezegd dat ze de Oekrainse territoriale integriteit niet zullen schenden, en we kunnen ervan overtuigd zijn dat zij daar ook een interpretatie voor hebben, die precies dat bewerkstelligt. Moskou zal argumenteren dat de afzetting van president Yanukovitch illegaal was, dat hij Russische hulp inriep, dat de nieuwe regering niet legaal gevormd is en dat de burgers op de Krim – geregeerd door een illegale regering – nu Russische hulp en bescherming inroepen. En alles is tot op zekere hoogte waarheid. Er zijn natuurlijk al vele zaken die de Russen al geregeld hebben die deze inbreuk aan de kaak kunnen stellen. Zaken die een duidelijk een bewijs kunnen zijn, bij goed onderzoek, over de directe Russische inmenging in het parlement en de twee vliegvelden van de Krim. Maar dat is nog steeds niet waar het om werkelijk om gaat. Het gaat veel meer over het argumenteren van de tere punten, waarbij het Westen hier geen echt legale zaak kan presenteren en al zeker niet kan afdwingen, mocht dit wel het geval zijn.

Onoplosbare problemen

En het zijn juist deze moeilijke punten waar we het in de nabije toekomst weinig tot niets over zullen horen. President Obama’s antwoord was een sterke veroordeling van de gerapporteerde Russische zetten en doen hun uiterste best dit neer te zetten als een inbreuk op soevereiniteit van de Oekraine. Daarbij aangevend dat er niet nader omschreven consequenties aan verbonden zijn als Rusland deze Oekrainse soevereiniteit toch schendt. Als dit als een waarschuwing aan het Russische adres, dat veel grotere belangen in de Oekraine en Krim heeft, bedoeld was, dan was dit een grote misrekening. Putin had de Krim al onder controle en het was slechts een kwestie van hoe snel en hoe duidelijk hij dit feit wilde stellen. Er is helemaal geen kans op een Amerikaans militair antwoord omdat het Pentagon al snel duidelijk maakte geen middelen te hebben om met Moskou de strijd aan te gaan. Dit is slechts een rookgordijn, want de Amerikanen hebben overal middelen voor. En in plaats hiervan zien we discussies over het wel of niet deelnemen aan de G8 vergadering in Sochi en het eventueel instellen van sancties tegen Rusland.

Putin’s slagkracht

Putin heeft snel gehandeld en een stemming aangevraagd in het Russische hogerhuis om militaire interventie in de Oekraine tegen de illegaal zittende regering goed te keuren. Binnen enkele uren werd dit met unanieme stemmen goedgekeurd. Het is nu wel vrijwel zeker dat de Russen in een directe interventie zullen volharden. De overgebleven vraag is dan of de Russische interventie tot de Krim beperkt zal blijven. Het verzoek van Putin was de verdediging van haar militaire basis in Sebastopol op de Krim en het verdedigen van de rechten van de etnische Russen in de Oekraine. Maar dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar de Krim. Putin’s woorden kunnen uitgelegd worden om het Westen af te schrikken. Het kan ook zijn dat hij de oostelijke Oekraine binnentrekt om in ieder geval zijn militaire belangen daar te beschermen. Het feit dat inderhaast georganiseerde pro Russische betogingen hebben plaatsgevonden in drie belangrijke zuidoostelijke Oekrainse steden kan erop duiden dat de Russen een bredere uitleg hieraan gaan geven. Als dat gebeurt zijn we in een uiterst gevaarlijke situatie aanbeland. Als dat niet gebeurt is het nog steeds mogelijk (hoewel zeer moeilijk) dat het Westen financieel in het geweer komt en de nieuwe regering in Kiev weet te stabiliseren.

Toch nog wat recente geschiedenis ter lering

Voordat we ons verder bezig gaan houden met de gevolgen is het goed eerst een stap terug te doen in de tijd, omdat we dit al eens eerder gezien hebben. In 2008 ontstond er veel onrust in Georgië onder de nationalistische president Saakasvili, een charismatische figuur, die vloeiend Engels sprak. Hij maakte het volkomen duidelijk dat hij zich aan wilde sluiten bij de NAVO en de EU. Saakashvili genoot ervan om Putin direct aan te vallen, zoals het te laat verschijnen op een vergadering in Kremlin (hij lag in het zwembad) en hem persoonlijk te beledigen enz. De Russische regering zorgde ervoor het hem zo lastig mogelijk te maken door de energieleveranties en economische banden te verbreken, terwijl het gelijkertijd de weerstand biedende Russisch sprekende republieken in Georgië steunde.

Saakashvili was een favoriet van het Westen en het US Congres was hem bijzonder toegenegen. De politieke uitspraken van de VS waren uiterst positief en het leek erop dat Amerika hem zou steunen. Intern in de VS echter was er heftig debat. Dick Cheney overtuigde hem ervan zich los te maken uit de Russische greep, zo snel en luid mogelijk als maar kon. Condoleezza Rice vond Saakashvili onvoorspelbaar en gevaarlijk en wilde dat hij gas terugnam net als Colin Powell. De politieke inzichten van Cheney wonnen en de Georgische president, die al gewend was om alleen dat te horen wat hij wilde horen uit de gemengde berichten ging vrolijk verder. Op 8 augustus rolden Russische tanks Georgië binnen en lieten de US met een dilemma achter – wat nu te doen om Amerika’s medestander Georgië te verdedigen.

Zoals de tijd ons geleerd heeft bleek dit niets voor te stellen. President Bush had een vergadering met alle belangrijke adviseurs, waarvan de meesten zeiden dat er actie genomen moest worden. In deze vergadering werd de vraag voorgelegd of er iemand was die bereid was militair in te grijpen, wat zou leiden tot een directe confrontatie met de Russen. Er was niemand die dat aandurfde, waarop de vergadering snel verder ging over hoe diplomatie in te zetten, aangezien er dus geen actie ondernomen kon worden.

Dit is nu de situatie waar we met de Oekraine zijn aanbeland. Maar met een veel hogere inzet en Amerika in een veel zwakkere diplomatieke positie, omdat de Oekraine belangrijker is economisch en geopolitiek gezien. En de laatste twee aspecten gelden in het bijzonder voor de EU.

Het goede nieuws is dat de Russen er niet zoveel meer toe doen op het globale toneel. Een deel van het probleem is dat Rusland’s macht bezig is af te nemen en het antwoord van het Westen was dan ook om Putin van deze westerse perceptie op overduidelijke manier te doordringen. Dit op zijn beurt, tenminste volgens Putin’s gedachtegang, vroeg om een afdoend en duidelijk antwoord. Maar dit herbergt wel het gevaar in zich om de Amerikaanse belangen nog meer schade toe te brengen. Om nu te zeggen dat de relatie tussen Rusland en de VS verstoord is, is een understatement.

Wat nu belangrijk wordt de komende tijden zijn de volgende aspecten:

 • Het belang van het directe antwoord van het Westen
 • Of de Russen nog meer onrust zullen veroorzaken op een bredere reeks van fronten tegen het Westen
 • Of een koppig Rusland inderdaad de geopolitieke balans tegen de VS kan doen doorslaan

Het belang van het directe antwoord van het Westen

We zullen er waarschijnlijk niet veel van meekrijgen, hoewel er zeker serieuze beschuldigingen over en weer zullen gaan. President Obama zal zijn reis naar Sochi voor de komende G8 top afzeggen en is niet uitgesloten dat hij andere leiders ook weet over te halen hetzelfde te doen. Het is zelfs mogelijk dat ze Rusland uit deze G8 zullen verwijderen. De VS zal ook de besprekingen tot verbetering van de handelsbetrekkingen op ijs kunnen zetten. Het is zelfs mogelijk dat de United Nations Veiligheidsraad met een uitspraak komt die deze interventie af zal wijzen, waarover de Russen hun veto zullen uitspreken en dan wordt het ook interessant om te zien of de Chinezen zich bij de russen aansluiten. Verder is het moeilijk in te zien hoe de EU zijn relaties met Rusland in dit stadium zal willen verbreken. Maar een situatie van actie en reactie kon de zaak verder verscherpen. Ook zal de NAVO met e.o.a. antwoord moeten komen, misschien wel door het zenden van schepen naar de Zwarte Zee. Er zullen geen schotenwisselingen plaatsvinden, maar de markten kunnen wel in vuur en vlam komen te staan.

Internationale complicaties voor de Russen

Ongetwijfeld zal deze situatie alle gebieden met Russische banden zwaar belasten. Rusland wil ook geen Iraanse atoombom, maar ze zullen ongetwijfeld minder coöperatief zijn met de Amerikanen en Europeanen rond deze onderhandelingen. Misschien komen ze zelfs wel met nog een derde optie die deze Amerikaanse onderhandelingen in gevaar kan brengen. Ook wat Syrië betreft zullen de Russen veel onverzoenlijker worden, waardoor het veel moeilijker wordt het akkoord voor chemische wapens door te voeren en meer directe financiële en militaire hulp aan Assad’s regime te geven.

Voor wat de energie zaken betreft zou een Russische invasie van de oostelijke Oekraine de voornaamste gaspijpleidingen in gevaar brengen. En noch Moskou, noch Kiev hebben daar belang bij. Voor beiden is het noodzakelijk deze in tact te houden en het olie en gas naar Europa te laten stromen, maar we kunnen onderbrekingen verwachten. De Oekraine heeft voor een tijdje nog wel gasvoorraden, maar daarna wordt de situatie wel nijpend. Ook zou Rusland wat van het voor Europa bestemde gas via de nord stream line kunnen laten lopen, maar het volume naar Europa zou niettemin afnemen. Dit alles zijn natuurlijk extreme omstandigheden, maar toch ook weer niet uit te sluiten.

Geopolitieke verschuiving

Rusland zal deze gelegenheid aangrijpen om nog nauwer met China te gaan samenwerken. Aan de ene kant zien we een symbolische coördinatie met Beijing, in het bijzonder wanneer het tot een stemming komt in de Veiligheidsraad, waarbij het aannemelijk is dat de Chinezen de Russen zullen steunen. Maar aan de andere kant is het China er veel aan gelegen om een gebalanceerde relatie met de VS te onderhouden en kan het zijn dat zij die steun niet direct zullen uitspreken om de relatie met de Amerikanen in stand te houden. Als we China buiten beschouwing laten blijven er voor de Russen niet zoveel meer landen over anders dan de direct betrokkenen, zoals Armenië, Belarus en Tajikistan. Nou niet bepaald landen waarmee het Westen zich bijzonder inlaat. Maar wat breder gezien zou het zeker een aanzienlijke aanslag zijn op de geloofwaardigheid van de Amerikaanse buitenlandse politiek met zeker gevolgen voor de G8 die wel eens gereduceerd kon worden tot de G0, een totale opheffing dus.

Bron: Ian Bremmer

53 reacties

 1. Kijk door alle retoriek heen…..wat we hier zien is een keerpunt in de verhoudingen tussen wereldmachten….Europa en US zijn lachwekkend slap en machteloos…..Der untergang des abendlandes is nu definitief…..en gezien het feit dat de ego’tjes van de bestuurders en het Westen dit niet kunnen trekken, zal in de komende jaren wel op oorlog uitdraaien…..

 2. stel je het scenario eens voor dat rusland een raketschild gaat stationeren in venezuela of het regime van columbia wordt omver geholpen en het door staatsgreep aan de macht gekomen regime wil nauwere betrekkingen met china, wat zullen dan de internationale reacties zijn?

 3. Dick, vergeet BRICS niet! Alternatief voor IMF, eigen communicatielijnen en andere economische samenwerking. Ook mis ik namen als Cuba, Venezuela en Equador… Rusland is bad maar die u-naait-ons-steeds is worse…

  1. Nee Moerstaal, die ben ikzelf zeker niet vergeten, dwz. de combinatie SCO/BRICS met hun invloedssferen (Zuid Amerika, Afrika, Midden en Verre Oosten). Alleen gaat dit stukje over de Oekraine als aanleiding en daar spelen die aspecten nu nog geen echte rol. Kan natuurlijk wel komen als de sancties er eenmaal zijn. Ook Rusland alleen kan het tij niet keren, daarvoor hebben ze de steun van de overige SCO/BRICS staten nodig. Hun grootste ‘zorg’ lijkt me nu alleen nog de houding van China te zijn, die in het stukje goed omschreven wordt.
   Waar we naar toegaan lijkt me nog steeds een soort van twee- of meerstromenland, waarin niemand meer echt zonder hulp van anderen de baas kan spelen. En ik vermoed dat goud daarin een heel grote rol gaat spelen. En wat zal iedereen schrikken als zal blijken dat er veel meer van dat goedje is, dan iedereen aanneemt. En vooral waar dat zit en wie daarover kan beschikken. Wordt nog een eye-opener voor alle guru’s.

   1. Ik had niet door dat jij die Dick bent… Je reageert best veel en niet altijd even diplomatiek dit in tegenstelling tot de andere schrijvers. Maar goed, dat is prima natuurlijk alleen zie je dat niet zo vaak.
    Maar goed, verklaar je nader over waar het goud dan zit…
    Fort Knocks?

    1. Die antwoorden kun je vinden in eerdere publicaties en antwoorden van mij en niet alleen op Biflatie. En eerlijk gezegd vind ik mezelf best diplomatiek, daarom onthoud ik me ook zo vaak van commentaar. Als ik op alle onzin zou moeten reageren, zou ik tijd tekort komen. En dat geldt ook voor een aantal guru’s.
     Dat jij dat niet door had verbaast me echt, maar troost je, er zijn er velen die het niet door hebben en niet alleen op deze site. Hoe moeilijk kan iets zijn als je geen schuilnamen gebruikt!!! Koen heeft dit zelfs al eens aangegeven op Biflatie volgens mij. Vaker een bezoekje brengen aan Biflatie en niet reageren op bijv. nujij. Zo zie je maar weer, zelfs voor de grootste geesten uit de hangmat gaat soms het licht toch nog schijnen aan het eind van die tunnel, al duurt dat dan even.
     Trouwens Dick S komt nog uit de tijd dat ik veel op Amerikaanse forums bezig was en dan vnl. over Free Energy en Physics. Zou je ook eens moeten doen.
     Ik ben niet zomaar de eerste de beste – ik schrijf al een paar jaar. 🙂

    2. Ja, dat ben ik, en valt het tegen? Als je wilt weten hoe het zit met het goud lees dan maar eerdere stukjes en ook antwoorden van mij. Ik schrijf al een paar jaar en niet alleen op deze site.
     Overigens verbaast het me wel dat je dat niet door had. Hoe moeilijk kan het zijn als je geen rare schuilnamen gebruikt!!! Daarom reageerde ik ook meteen toen een of andere lolbroek mijn naam in onderkast ging gebruiken. Wel blij om te zien dat zelfs voor mensen in de hangmat ver weg het licht aan het einde van de tunnel toch nog kan gaan schijnen. Duurt wel even, maar toch.
     En diplomatiek, wat is dat? In mijn woordenboek betekent dat zoiets als ‘nietszeggend’.

 4. Op http://www.nu.nl/buitenland/3717342/rusland-waarschuwt-vs-dreiging-met-sancties.html lees ik het volgende:

  Rusland waarschuwt VS na dreiging met sancties Rusland heeft de VS gewaarschuwd dat het de economische afhankelijkheid van het land “tot nul zal reduceren”, als Amerika sancties oplegt. Volgens een vertegenwoordiger van het Kremlin zou het Amerikaanse financiële systeem instorten als Rusland inderdaad “besluit” niet meer afhankelijk te zijn van de VS.

  Dus eigenlijk voert Rusland een financiële oorlog tegen de VS met als doel om het gehele financiële systeem op te blazen!

  Verder zou ik ook de berichtgeving over deze crisis op Xandernieuws.punt.nl maar goed volgen.

  1. Mag ik even iets rechtzetten?
   Xandernieuws is een linkboer met zionistische christenen als doelgroep. Israel is heilig voor hun evenals dat boek…
   Ze zijn pro Putin en anti USA-EU omdat eerst genoemde christen is en laatst genoemde anti-christen, volgens hun dan…
   Voor de rest heb ik het einde der tijden iets te vaak langs zien komen om die zionistische linkboer nog serieus te nemen.

   1. Xander is doomy en niet objectief. Soms komt ie nog weleens met aardige wetenschappelijke- en economische artikelen maar daar blijft het bij.

   1. Prima link, bedankt!
    De wereld en de gebeurtenissen in vogelvlucht overziend belanden wij – ondanks alle verwarrende schijnbewegingen en bewuste misleiding door politiek en mainstream – uiteindelijk tóch weer bij de Rothschild-dynastie die meer dan driekwart van de aardse geldstromen controleert en regisseert. Een veelkoppig monster met talloze gezichten en vér reikende tentakels in staten en gelieerde instituties, waaraan ook de nu nog (gedeeltelijke) dissidenten als Rusland en China met hun rijke inkomstenbronnen volledige trouw en gehoorzaamheid zullen moeten zweren. Hoe, doet er niet toe. De middelen (ALLE middelen) heiligen het doel in de long term planning van ‘the haves’.

    Toch weer de z.g. ‘complottheorie’?
    Als zelfs geldgoeroes als Marc Faber, die geen overdreven religieuze of menslievende gevoelens kan worden verweten, zeggen dat het goed is om voor de verklaring van bepaalde ontwikkelingen in de wereld ook af en toe naar een godsdienstige benadering te kijken, dan mag dat ook hier worden herhaald.
    De wereld bevindt zich immers in het stadium van de Openbaring. De tijd waarin meer en meer voor iedereen wordt onthuld wat verborgen was en waarin de contouren en de bedoelingen van ‘Het Beest’ (volgens sommigen ‘het monster’ of ‘de antichrist’) steeds duidelijkere vormen aannemen .

 5. Beste mensen, nu Rutte zegt niet bang te zijn voor een militair conflict kunnen we weer rustig gaan slapen. Ach ja, nog even een paar gewichtige commentaartjes bij Pauw en Witteman en we gaan over tot de orde van dag. De Oekraïne is voor ons onbeduidende burgertjes een Verweggistan en zal ons verder een worst zijn. Kleine kans dat die volgevreten Hamburger-cowboys uit de VS nog een grote mond opzetten, maar ook dat kunnen we afdoen onder het mom van veel geschreeuw en weinig wol.

  De sluwe Poetin zal zeker een handig gebruik maken van de Westerse verdeeldheid en op termijn gewoon de Oekraïne binnen rijden. Een paar keer claxoneren om wat verbaasde koppies aan de kant te zetten. Wat kleine schermutselingen tussen de verschillende bevolkingsgroeperingen maar een groot treffen tussen de legers van Oost en West hoeven we niet te vrezen. De grote leiders vrezen de financiële markten, want daar wordt de dienst uitgemaakt. Een grote ineenstorting van de beurzen kan het fragiele herstel, althans zoals ons constant wordt beloofd, compleet doen omslaan in een echte crisis. Dat willen wij toch niet, dus gewoon de kop in het zand en met de staart tussen de benen wenden we ons af van elk dreigend geweld.

  We laten lekker alles op ons af komen en gaan er vanuit dat alles vanzelf op z’n pootjes terecht komt. Onze tanks zijn al weg en wat er nog over is kunnen we op Markplaats misschien wel kwijt. Met de opbrengst daarvan een paar schuilkeldertjes aanleggen voor de elite. Dit is ongeveer het scenario van de slecht geregisseerde film waarin we ons nu bevinden. Met een Hollywoodregisseur Bambam Bombama die op afstand roeptoetert hoe we de rollen moeten verdelen.

 6. Nederlanders zijn het domste volk op aarde dat is voor mij zeker. Laat de Russen maar schuiven zij zijn vaker overvallen door het westen wat met geld gooit en zijn eigen burgers besteelt en laat verrotten. Lees eens RT of Duits nieuws. Het is niet zwart wit.

 7. Vooralsnog is de V.S. de grote winnaar, ondanks ze misschien zwak overkomen. Putin heeft zich uit de tent laten lokken waardoor de massa in het Westen Rusland als grote schuldige agressor kan bestempelen. West Ukraine zal in ieder geval EU/VS metgezel worden.
  De strijd tegen Rusland is al langer gaande, de absurde overdrevenheid van de homorechten schending als media spektakel is daar een goed voorbeeld van. Deze propaganda oorlog werkt. Rusland staat verder af van de NATO, wordt misschien uit de G8 gezet, betrekkingen met EU en VS weer een stuk minder, straks verliezen ze hun veto recht zoals ze dat hebben gebruikt in de kwestie Syrië. Precies wat de VS wil.
  Putin is een sterke leider, en sterk tegen het Westers regime van voornamelijk de USA. Hij kan de plannen van de VS dwarsbomen. Daarnaast is hij voorstander van een andere olie valuta en wereld reservemunt. Allemaal bedreigingen voor USA, en dus moet Rusland worden aangepakt, een echte oorlog is geen optie, dus hanteert men een andere strategie. Helaas is Putin in de val getrapt, en moet nu met meesterzetten komen om de situatie te doen keren, het gaat namelijk niet om de Krim, of Oost Ukraine.

  Intussen doen de Westerse media hun propaganda werk, ze doen er alles aan om mee te werken aan de strijd tegen Putin, tot (zoals net in het NOS journaal) het beschamende toe. Het ligt er allemaal wel erg dik bovenop, maar de Westerse bevolking en politici laten zich graag wat wijs maken. Assad steekt Putin een hart onder de riem, maar dit zal gezien zijn reputatie juist averechts werken.

  Het komende referendum in het Oosten is volgens de Westerse politici niet legitiem. De stem van het volk telt nu niet meer blijkbaar. Drie weken geleden was dit in Kiev wel het geval. Sinds wanneer bepalen wij dat? Kijk allen de andere kant op als het aankomt op de extreem rechtse (nazi) partijen die met geweld om zich heen grijpen (met martelingen en doden als gevolg). En het bericht dat de sluipschutters juist werkten voor de oppositie, ach, dat noemen we gewoon helemaal niet, niet belangrijk. Alle aandacht gaat nu uit naar Rusland, niet de malafide tijdelijke regering van Ukraine.

  Ik schaam me inmiddels, door de achterlijke uitspraken van de politiek leiders, om EU burger te (moeten) zijn. Wanneer zien we nu eens massaal in dat onze vertegenwoordigers een heel andere agenda hebben dan de onze?

  1. De russen hebben hun veto in de VN- veiligheidsraad lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze hier uitgesloten worden. Er speelt nu een koude financieele oorlog, waarbij Putin de meeste troefkaarten heeft. Maar het is afwachten of hij het spel goed uitspeeld en/of we een sportieve verliezer krijgen.
   Als de Amerikanen de positie van de dollar als wereldreserve munt verliezen is het mis….. goed mis. Dan helpt volgens mij je voorraadje maple leaf`s ook niet meer en kun je alleen maar bidden.

  2. Geopolitieke problemen zijn in dit geval het gevolg van de valutaoorlog die al geruime tijd gaande is en die is weer het gevolg van de steeds verder oplopende spanningen door de alsmaar oplopende schuldenbergen. Rusland heeft troef boer en dat is olie & gas en samen met China hebben ze ook de bijkaarten en met die bijkaarten kunnen ze het Westen nat spelen door simpelweg de Dollar te laten vallen. Dan krijgt Willem Middelkoop alsnog z’n gelijk. In Nederland vallen ze over futiliteiten zoals homorechten in Rusland. Vreemd als je je bedenkt dat bijna de helft van de homo’s in Nederland niet uit de kast durft te komen op het werk dus er schort hier ook nog veel aan. Uit de loodzware delegatie die Nederland naar Sotsji stuurde blijkt wel hoe hypocriet en bang de Nederlandsche regering is. Ik kreeg er de slappe lach van maar het is in en in triest allemaal.

 8. De enige echte tegenstander van formaat van Putin zal het internationaal grootkapitaal zijn, net zoals eigenlijk in elk conflict op aarde. Zolang het grootkapitaal het nog geen tijd vindt voor bijvoorbeeld een (grootschalige) oorlog, dan zal deze gewoonweg niet plaats vinden, maar wordt alles diplomatiek in de minne geschikt.

 9. Goede Tijden Slechte Tijden… tralala…

  Met Obama… het is al laat… wat is er Rutte?
  Kan je niet slapen?
  Okay, okay, ik stuur wel 6 vliegtuigen.
  Ja, ik laat ze ’s nachts wel patroulleren.
  Gaat het weer een beetje?
  Jij ook welterusten…

  Jongeluy
  Ik zou mij schamen met zo’n muppet op de bühne!
  Wat ben ik toch elke dag weer blij dat ik in Brazilië woon.
  Heerlijk, ik heb een koud biertje verdiend!

 10. Het is toch van de idiote wat er nu gebeurt, er is een democratisch gekozen president afgezet en de coup plegers benoemen snel een regering bestaande uit alleen oppositie en gaat al bindende afspraken maken met het IMF!
  Dat kan helemaal niet,
  De brutaliteit is werkelijk schandalig, er stonden vertegenwoordigers Van Baalen en Verhofstadt op een plein te schreeuwen tegenover neo nazi’s en fascisten en deden een oproep om in opstand te komen, dit is gewoon niet te geloven,.
  Uit gelekte afgeluisterde gesprekken blijkt gewoon dat de VS bepaald welke mensen het voor het zeggen krijgen in een nieuwe regering.
  Amerikaanse organisaties financierde de coup en betaalde dagelijks de demonstranten die ook nog eens extreem rechts zijn.
  De neo nazi partij Svoboda, is nu de baas in Kiev en heeft 3 ministers en het vice premierschap, defensie valt onder hun en ze zijn ook de baas over de aankomende verkiezingen op 25 mei.
  Ze houden het gebouw van de verkiezingsraad bezet.

  Deze hele operatie is door de VS opgezet en destabiliseert Europa enorm, als dit nog lang duurt dan komt er echt een WW3 aan.

  “Scherpschutters in Kiev waren ingehuurd door leiders van het Maidan protest”
  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/03/06/scherpschutters-in-kiev-waren-ingehuurd-door-leiders-van-het-maidan-protest

  1 http://youtu.be/tHhGEiwCHZE
  2 http://youtu.be/5SBo0akeDMY
  3 http://youtu.be/_EOyz8yS5cc
  4 http://youtu.be/7CQHcYVCKR0
  5 http://www.liveleak.com/view?i=ec1_1392923593

 11. Schokkendste gebeurtenissen na 9/11????

  Irak vergeten? Afghanistan?

  Sorry hoor maar hoe bepaal je in hemelsnaam hoeveel schokkender iets is? We vergelijken hier appels met peren. Het Westen valt constant landen binnen…bemoeit zich overal mee…. Vuurt in een uur tijd 115 tomahawk raketten af op Tripoli!!!!!!!!!! Plundert belastinginkomsten van arme landen middels brievenbussen firma’s

  Die is het zoveelste coup georganiseerd door het Westen! Bewijzen dat het de oppositie was die met scherp op betogers vuurde is er al.

  Ik citeer K. de Kort:

  “Putin is nou de gebeten hond, maar als we nou eens gaan kijken naar onze nieuwe vrienden , de partij die wij steunen…dat zijn corruptie, criminelen en die mensen hebben ideeen die als wij ze hardop zouden zeggen op de zender, was dit onze laatste uitzending geweest. Dat zijn nou onze nieuwe vrienden”

  Vanaf minuut 3:30

  http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2174542&audioId=2174419

  Daarbij was die afgezette president gewoon democratisch verkozen, kunnen ze in Brussel niet zeggen!!!!!!!!!!!
  Het zijn wel de laatste die iets over democratie kunnen zeggen….referendums worden hier gewoon genegeerd of zolang opnieuw uitgevoerd totdat men het gewenste resultaat bereikt hebben.

  En dan nog:

  Hoe wij belogen worden door politici en bankiers, de NSA , afschieten van mensen middels drones, Guantanamo, 1 op 6 leeft op voedingsbonnen in V.S, Amerika met haar 300 miljoen inwoners telt meer gevangenen dan China met 1,5 miljard inwoners….

  Ik weet het niet hoor maar zullen we met zijn allen even een toontje lager zingen tegen alles wat niet Westers is???

  1. Rita, ten aanzien van tripoli ben je een ding vergeten te noemen, toen de VS het regime van ghadaffi omver had geworpen, was de nationale goudvoorraad van Libie plotseling verdwenen, Ghadaffi had een grote voorraad fysiek goud bij elkaar vergaard, deze is nu onvindbaar

   1. Een deel van dat goud, d.w.z. ongeveer de helft is opgedoken in Zuid Afrika als ik het me goed herinner. Bericht van ca. een half jaar geleden, helaas verdwenen in mijn computercrash van onlangs.

    1. Dick S. dank je voor je reactie, weet je deze link op te sporen? de verplaatsingen / locaties van fysiek goud tussen landen vind ik altijd super interessant.

     1. Nee, ik heb hem zelf vorige week i.v.m. iets anders (BRICS) proberen op te sporen. Wat voor soort verplaatsingen hou jij bij? Daar ben ik wel benieuwd naar. Fysiek goud wordt niet zoveel verschoven. De tonnages uit de m.n. de alternatieve media lijken wel veel, maar dat is echt niet zo in het totaalplaatje. En wat de MSM vermeldt slaat volgens mij al helemaal nergens op. En in dat verband had KTM volledig gelijk toen hij zei dat alles wat er dan toch nog verplaatst, gerecast wordt, zodat het fysiek niet meer te traceren is. Maar als je bijv. de goudvoorraden gespecificeerd in baren van de VS wilt weten, kijk dan maar eens op Gold Chat van Bron Suchecki. Deze lijsten heb vluchtig doorgekeken en val van de ene verbazing in de andere. Daar is alles nog steeds aanwezig en dat al vanaf ongeveer 1971. Dus hoezo heeft de VS geen goud meer? Nou had ik dat al eerder begrepen, maar er waren nooit ‘bewijzen’ voor, nu dus blijkbaar wel, alhoewel ik dit met nodige voorzichtigheid zeg.
      Als je denkt informatie te hebben, die mij wel zal aanspreken, dan kan je via Biflatie Koen Dil mijn emailadres opvragen.

 12. Ben je misschien gestopt na het lezen van de eerste paar zinnen, Rita? Als je een goede vrouw bent moet je eerst luisteren wat er allemaal ingebracht wordt, is het niet? Dat doe je met kinderen toch ook?
  Gelijk een beetje rondschreeuwen helpt echt niet hoor.

  1. Nee hoor, ik heb alles aandachtig gelezen. ik stoor me alleen ontzettend aan die zin. Zoals ik al zei: appels met peren vergelijken. Putin heeft nog helemaal niemand afgeslacht…..in Irak Afghanistan zijn miljoenen mensen afgeslacht!

   Beetje vreemd om de Krim kwestie het schokkendste na 9/11 te noemen vind je niet????? Ik kan wel 10 dingen noemen die nog veel erger waren….

   1. Nou nee, dat vind ik helemaal niet. Al die oorlogen die jij noemt zijn het gevolg van de ‘open jacht’ op terrorisme. Het 9/11 was een duidelijk keerpunt. En van daaruit gezien dus helemaal geen appels en peren, want de gevolgen van het Oekraine en Krim verhaal zullen nog moeten komen. En dat lijkt me de bedoeling van die zin. Maar iedere interpretatie is er een natuurlijk.

    1. 9/11, je bedoelt die in scene gezette aanslag, die als excuus moest dienen om met inzet van het leger een wereldwijde grondstoffen oorlog in te zetten, (een moderne vorm van imperialisme), het is heel toevallig dat landen zoals Irak en LIbie de levensgevaarlijke overweging hebben gemaakt om hun olie niet meer in dollars te willen verkopen maar in een andere munt met een regime-change als gevolg

     1. Ik bedoel precies wat ik zeg dat 9/11 een keerpunt was met grote gevolgen. Helaas ben ik bang dat de Oekraine resp. de Krim ook zo’n keerpunt kan zijn. En dan maak ik me vooral zorgen om de toekomst van mijn kinderen met al dat macho gedrag van de wereldmachten. Ik heb al eens eerder gezegd dat wij vrouwen, misschien maar eens een quotum op kinderen zouden moeten instellen, dan zou dit soort onzin een stuk moeilijker worden, denk je ook niet?

     2. als westerse vrouwen minder kinderen nemen krijg je hele andere problemen, het geboortecijfer van van migranten ligt nu al 2 tot 3 keer hoger, het geboorte cijfer in Europa ligt ver onder het geboortecijfer van het midden oosten / india, afrika / zuid amerika, als je in die gebieden geweest bent en ziet hoe laag het mileubesef en de intolerantie naar de buren is in die geboorteexplosiegebieden dan knapt het glazuur van je tanden, als je de wereld wil redden moet de westerse vrouw per direct meer kinderen gaan nemen

     3. Ik zag het veel te laat. Ik ben geen westerse vrouw, ik ben een ‘wereldvrouw’. En dat mag je opvatten zoals je wilt.

     4. Ik zag het veel te laat. Ik ben geen westerse vrouw, ik ben een ‘wereldvrouw’. En dat mag je opvatten zoals je wilt.

     5. Een quotum zou zowiezo niet verkeerd zijn,het word zachtjesaan te druk op onze wereld,wat ook al zichtbare gevolgen heeft.

     6. Doornroosje, blijf alsjeblieft deze website regelmatig bezoeken en blijf vooral in discussie met ons. Ongesgoolde dagge d’r bent hihihi

 13. ik las het volgende stukje op xandernieuws, wat niet de meest opbejctieve nieuwsbron is, maar ze hebben wel een punt,

  het gaat over de reactie van Obama op de oekraine crisis, Obama reageerde met een persconferentie vanuit een kleuterschool ??????,

  De laatste keer dat een amerikaanse president op een kleuterschool was in combinatie met een belangrijke gebeurtenis was Bush die aan het voorlezen was tijdens de aanslag op de twin towers, (meestal zijn de amerikaanse presidenten tijdens een crisis aan het golfen)

  Wat betekent dit? alle persmomenten van de Amerikaanse president worden nauwkeurig uitgekozen, niets is zomaar, zelf heb ik het angstige vermoeden, dat indien de setting van een toespraak lief en poezelig is de acties die op de achtergrond worden gehouden en georganiseerd, kei en keihard zijn.

  Dus als Obama veel op kleuterscholen rondhangt, dan ben je je leven als burger wereldwijd niet meer zeker.

 14. Komt dat stomme volk alwaar ik een land mee deel straks weer met het volgende, wir haben es schon wieder nicht gewusst. NEEderlanders , wat een dom volk. Ik begrijp nu ook hoe gemakkelijk het was voor Adolf om het volk te manipuleren. Het gebbeurt nu weer met onze eigen politici voor op en de MSM , voor al de N.O.S. er achteraan.

  1. hans polderman,

   is jouw opmerking nu gericht tegen de Nato en de EU die er een fascistische expansiepolitiek op nahouden, is de opmerking tegen het opkomend moslimfundamentalisme in het midden oosten terwijl secularisatie wenselijk is of is je opmerking gericht tegen rusland die zijn belangen behartigd met militaire inzet of het financieel imperialisme van china?

   ik denk zelf dat de bevolking blind is in alle richtingen. Als de bevolking zijn ogen zou openen dan willen wij per direct een democratie op Zwitserse leest: een directe democratie (en niet te vergeten de afbraak van multinationals, om te beginnen met monsanto)

   1. @jaren tachtig

    Bespaar je de moeite.

    Het is NEEderlanders en dom volk. U verdient uw gekozen regering etc.

    Dan begint het bandje weer van voor af aan. That’s all. In de ICT noemen wij dat een ‘statement in an endless loop’.

 15. Obama gaat rutte ontmoeten, http://www.telegraaf.nl/binnenland/22372119/__Rutte_ontmoet_Obama_in_A_dam__.html

  meestal bezoekt een amerikaanse president een nederlandse president als ze iets willen, ik vermoed dat de VS nederland vraagt om militaire en politieke steun, meest voor de hand liggende optie; om Syrie aan te pakken. Syrie moet voor de zomer zijn chemische wapens ontmanteld hebben, dit is logistiek onmogelijk dus syrie voldoet niet aan de VN eisen.,

  waarom dit verband houdt met de Oekraine is dat de VS handjeklap wil doen met rusland: rusland mag de krim houden als de VS regime change in syrie mag doen

  Dit lijkt mij het meest waarschijnlijk, de impact op de economie is dat producten uit die regio in prijs kunnen stijgen

  1. De grote baas komt langs… allemaal in de houding… NOS wasverzachter zegt dat u moet klappen. Klappen sheeple, klappen…

   Jongeluy

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland
   Die naam is vaak langsgekomen en ik vermoede al wat…
   Waarom zijn die lui achter de schermen vrijwel altijd joods?
   Oekraïne is een gevallen pion in het wereldwijde schaakspel. Rusland staat bijna schaak… Maar heeft nog de nodige lopers dus wie weet krijgen die verdomde yankees of moet ik zionisten schrijven, eindelijk eens schaakmat…

   Jongeluy

 16. Je vrienden geven je een wurglening.
  Je vrienden stelen je goud.
  Je vrienden zetten hun bancaire pionnen op je pluche.
  Je vrienden accepteren alleen Dollar.
  Je vrienden verkopen je wapens.
  Je vrienden zijn op je grondstoffen uit.
  Je vrienden steunen neo-nazi’s maar ook AL-CIAda.
  Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Vietnam, Joegoslavië en nog tientallen andere landen en regio’s hebben dezelfde vrienden.
  Namelijk de stok van de NWO/IMF genaamd NATO.
  Kortom, vrienden, kom er maar in met bommen, uranium en drones!

  Jongeluy

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.