De schuld is het afgelopen halfjaar met €15 miljard opgelopen

0

De overheidsschuld kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op €442 miljard. Dit is 73,9% van het bbp, hoger dan de Europese norm van 60% van het bbp. De schuld is het afgelopen halfjaar met 15 miljard euro opgelopen. Behalve door het bedrag van het tekort (2,5 miljard euro) werd dit voor bijna 13 miljard euro veroorzaakt door een toename van financiële activa zoals deposito’s, verstrekte leningen en deelnemingen. De deelnemingen namen toe doordat de overheid extra kapitaal stortte in het nieuwe Europese steunfonds ESM en in de Europese Investeringsbank (EIB). Via CBS.

schulden lopen op