Het is geen geheim dat we in Nederland gebukt gaan onder een berg van particuliere schulden, zoals hypotheken en persoonlijk krediet. In Europa voeren we de lijst aan als het gaat om hypotheekschulden en flexibel krediet. Daarnaast liegen de bedrijfsschulden er ook niet om. Nederlandse bedrijven, en vooral de agrarische sector, staan bekend als innovatieve ondernemingen die investeren met geleend geld. Juist door voorop te lopen met technologische innovatie blijf je de concurrentie voor en zijn de meeste ondernemingen in staat hun krediet met de (meer)winst af te lossen. Zo ging het altijd onder normale omstandigheden. Echter zijn sinds de coronajaren, of beter gezegd sinds het uitrollen van de Agenda 2030, de rollen omgedraaid. Sparen werd ontmoedigd door negatieve of te lage rentetarieven, terwijl door de lage rente hoge bedragen geleend konden worden. De inflatie in huizen- en aandelenmarkt was begonnen. De beurzen verkeerden in jubelstemming terwijl de stemming in een groot deel van de samenleving de andere kant op ging. Tot over de nek beladen met schulden betekent dat rente en aflossing een flink bedrag wegnemen van het besteedbaar inkomen. Hoge schulden leiden tot lager consumptiegedrag.

Recessie of depressie

Toch is er een (vals) lichtpuntje doordat de Nederlandse Staat in tegenstelling tot andere lidstaten van de EU veel voorzichter was met lenen op de kapitaalmarkt. Nederland heeft een veel lagere staatsschuld dan de Zuid-Europese landen. Dat lijkt gunstig maar omdat we met 19 andere, voornamelijk schuldenstaten, in dezelfde muntunie zitten delen we mee in de malaise rondom de euro die veel waarde heeft verloren t.o.v. de dollar, de wereldhandelsmunt. Dat schiet niet op om in samenwerkingsverband de economie te laten groeien. Een economie moet groeien zolang de bevolking groeit. Dat was nog steeds het geval, hoewel er vragen rijzen over de snelheid van bevolkingsgroei. We zien een toenemende oversterfte en daartegenover een toenemende groei van immigranten. Ontwikkelingen die leiden tot ongerustheid in de samenleving die groeit met de dag omdat er remmende factoren opdoemen die de economie doen krimpen. Een recessie ligt in verschiet die zou kunnen verdiepen tot een heuse depressie.

Alles tegelijk

Alles op het moment dat de Nederlandse Staat heeft aangekondigd om zich dieper in de schulden te steken. In vergelijking met andere EU-lidstaten die een staatsschuld hebben van meer dan 100 procent van hun BBP had NL wat meer ruimte om te lenen bij een staatsschuld van 57 procent v/h BBP. De veilige grens is door de EU gesteld op 60 procent. Bij een schuld van meer dan 100 procent is er geen ruimte om te investeren in de economie omdat veel staatsinkomsten dan verloren gaan aan rente- en aflossing. Oude staatsleningen worden afgelost met nieuwe leningen bij een stijgende rente. Hoe ga je het lange termijn beleid daar op afstemmen? Er spelen nu gigantische problemen op de korte termijn. Ineens vertoeft Europa in een energiecrisis. Bedrijven en particulieren sluiten nieuwe contracten af waarbij de maandlasten een aantal malen over de kop gaan. Dat zal faillissementen veroorzaken. Modale inkomens raken aangewezen op de voedselbank terwijl het midden- en kleinbedrijf juist nu wordt geconfronteerd met de terugbetaling van belastingschulden die door corona mochten worden uitgesteld. Ook de terugbetaling van teveel ontvangen coronasteun start vanaf oktober. Opgeteld bij de stijgende energielasten is dit de bekende druppel die niet alleen de emmer maar de hele natie doet overlopen als niet snel wordt ingegrepen.

Versnelde energietransitie

In een vlaag van verstandsverbijstering is onlangs aangekondigd dat van particulieren die de energierekening niet kunnen betalen, de betaling door het Rijk wordt overgenomen. Om te voorkomen dat de schuldhulpverlening en voedselbanken overbelast raken. De exacte invulling van deze tijdelijke regeling zal veel commotie geven omdat deze net als de tijdelijke coronasteun fraudegevoelig is. Maar er komt nog meer. Door het bedrijfsleven wordt een beroep gedaan op de overheid om uitstel van betaling van coronaschulden. Dat is de optelsom van uitgestelde belastingschuld en teveel ontvangen en gefraudeerde coronasteun. Gelukkig was het Ministerie van Financiën erg voorzichtig met lenen op de kapitaalmarkt, dus ligt er wat ruimte om extra miljarden te lenen. De Minister van Financiën zal de Rijksbegroting nog voor Prinsjesdag moeten herzien. De geschatte belastinginkomsten voor 2023 kunnen met vele miljarden naar beneden. Er zal een enorm begrotingstekort ontstaan, ondanks de stijgende btw-inkomsten op de hogere energietarieven waarvan de opbrengst door bezuiniging wellicht zal dalen. Minder stoken, en 1 x per maand douchen. Zo bestaan er talloze noodoplossingen die Europa nopen tot versnelde doorvoering van de energietransitie. Mede volgens de wens van Europees Commissaris Timmerfrans die wijst naar de “klimaatdoelen” op de Agenda 2030.

Leve Christine Lagarde

We gaan een periode tegemoet van schuldenopbouw in het kwadraat. Van bedrijven en particulieren die het niet redden neemt de overheid de schulden over. De ECB doet hetzelfde met overtollig schuldpapier op bankbalansen. Zal het einde van een schuldentijdperk nabij zijn nu overheden onze schulden “wassen” en de Staatsschuld verhogen tot gevaarlijke proporties? Waarom kan dat ineens zo makkelijk? Nu pas geloof ik dat Christine Lagarde van de ECB onze reddende engel wordt. De centrale bank werkt aan een CBDC(Central Bank Digital Currency) die het failliete monetaire stelsel moet redden. Als banken en schuldenstaten straks op omvallen staan is Christientje de nieuwe Europese heldin. Tegen inruil van al onze bezittingen, zowel ter linker- als rechterzijde op de balans, ontvangen we een “tegoed” in digitale euro’s. “Voor wat hoort wat.” Complottheorie, fantasie of harde werkelijkheid? De tijd zal het leren, 2030 duurt nog 8 jaar. Ik hoop het nog mee te maken, “I will be happy, when I turn seventy-seven!” Geen zorgen meer voor morgen als de ECB onze schulden bezit. Lange leve Christientje, of is het Klaus…

GW

47 Responses

 1. Alles loopt op plan van het zgn elitecluppie. Agenda 2030 rolt in sneltreinvaart ook onze kant op. Als het klootjesvolk dat niet op tijd doorziet, dan….
  In 2030 you Will OWN nothing and you Will be happy!
  Met een maandelijkse CBDC, die bijgeschreven wordt MITS je gehoorzaamt aan de Roverheid. Pardon overheid.

 2. Niet om lullig te doen maar Lagarde en Schwab zijn beiden joden.

  Mochten de feiten er nog toe doen dan hè ?

  Ook Soros trouwens, de Ongekroonde Koning van Westerse Vluchtelingenzaken.
  Het varken had al lang en breed in de bak moeten zitten voor het overtreden van talloze Europese wetten, maar dit is “vreemd genoeg” natuurlijk niet gebeurd.

  Binnenkort begint de massasterfte in Somalië en dan gaan we geheid weer van Soroske horen.

  En zeg nou zèlf : als Nederland met gemak (?) tachtigduizend OekraIeners kan opvangen dan moet een dergelijk aantal natuurlijk ook te doen zijn voor de Somaliërs !

  Want anders zou Nederland zich aan ‘racisme’ schuldig maken hè ?

  En zo stortte het ideologisch zwààr (rood-)geprogrammeerde Avondland zich vrijwillig (…) in Het Ravijn.

  “Wellicht” dat het de ‘roden’ daar vanaf het begin om te doen was ?
  U weet wel, Mordechaï Levi en conschoften ?

  O ja, sorry, ik heb het hier over ‘Karel Marx’ natuurlijk ; jullie mochten ‘m alleen maar onder zijn ‘commerciële naampje’ kennen.

  Da’s waar ook ja …

 3. In onderstaand artikel geen woord over de honderden miljarden euros die de ECB creëerde om de Grieken en de Italianen (lees: hun banken) telkens weer leenden (uit het niets hè ?) als mede-reden van de inmiddels gierende inflatie.
  Evenmin als de duizenden miljarden euros aan bijgecreëerde schulden om “het coronavirus en zijn impact op de economie” te “beheersen”.

  https://www.frontnieuws.com/nu-ook-in-de-mainstream-media-de-vernietiging-van-de-duitse-economie/

  Een incompleet artikel dus.

 4. In ons huidig model hebben we schulden nodig….en willen we onze welvaart (gezien door economische bril) laten groeien dan hebben we steeds meer schulden nodig. Een economie groeit niet door bevolkingsgroei maar wel door “als die bevolkingsgroei extra krediet op neemt”. Vraag is of dit nu nog echt mogelijk is…je heb nl 2 basis ingrienten nodig. Een voldoende NETTO inkomen om nieuwe schuld te kunnen opnemen (is bij velen niet (meer) het geval (en zeker niet bij de nieuwe immigranten)) en een steeds lager rentetarief zodat geld lenen goedkoper wordt (is dus ook niet meer het geval n we dus steeds grotere bedragen kunnen lenen). In NL kan de overheid dit issue nog even oplossen door een zeer lage staatsschuld maar in de ClubMed landen (+ België ) is dit niet meer mogelijk…maw ons economisch model voor welvaartsgroei is volledig uitgeput. Dus ja….de ECB zal met iets innovatief moeten komen om de steeds luider klinkende en morrende massa onder controle te houden. Mijn vraag blijft….stel dat je pas om “aarde” aan komt…in welk werelddeel zou je dan willen leven en waarom?

  1. Ha, ha, goeie vraag. De keuze is reuze, maar maakt in deze wereld met recordhoge schuldenberg geen verschil meer. Het estafettestokje van hongerende volkeren zal vanuit Afrika e.o. verder worden doorgegeven aan de westerse landen. Hier wordt de stille armoede uit schaamte verborgen totdat we er collectief voor uitkomen dat het zo niet langer kan. De energietarieven zijn de bekende druppel. De schuldenberg doet zo meteen de rest. Jonge huishoudens met eigen woning en hypotheekschuld kunnen niet zomaar 500 euro meer per maand ophoesten om hun huis te verwarmen. Hiermee komen ook de huur en/of de bankaflossingen in gevaar.

   De oplopende betalingsachterstanden kunnen niet door het Rijk kunnen worden overgenomen, net zo min als zo meteen gebeurt met energieschulden. Het is doorrollen van schuld. Het doorschuiven van de schuldenberg van burgers naar de overheid betekent dat we deze collectief op één hoop gooien en uiteindelijk door ons allen, de natie dus, betaald moet worden. Dit betekent het definitieve einde van het huidige krediet gedreven monetaire tijdvak. Kortom, het is tijd voor “The Great Reset.” Gaan we verder met de CBDC en ons als slaafse burgers gedragen.

   De andere weg is dat we de macht bij de elite wegnemen. Dat we ons geld terug halen bij de Rothschilds, Rockefellers en al die andere bankiers en multi-miljardairs die verborgen achter de schermen meer invloed hebben dan menigeen durft te denken. Dat we centrale banken opheffen, en dat de waarde van ons geld weer wordt gebaseerd op de onderliggende waarde van arbeid en menselijke waarde. Dat is een “Great Reset” volgens een ander boekje dan dat idiote boekje van Klaus Schwab. Ik vrees dat onze nakomelingen de komende decennia met vet gedrukte letters zullen beschrijven in de geschiedenisboeken.

   1. Macht en ‘ons’ geld terughalen bij de ‘haves’? Hoeft niet, want ‘onze’ schulden zijn hún bezit. De rest kun je waarschijnlijk zelf wel invullen… , en concluderen dat degenen die het meest bezitten tegelijk ook het meest kwetsbaar zijn, omdat ze uiteindelijk (antidepressiva of niet) ook het meest dreigen te verliezen.

 5. De Europese eenheid is een utopie (of fata morgana). Het is ieder voor zich, waarbij de zuidelijke staten weinig discipline vertonen om hun staatsschuld onder controle te houden.
  Regels worden elke keer overschreden, met een drogreden (U weet wel, Covid, Oorlog, Vluchtelingencrisis, Bankencrisis, Stikstofcrisis) allemaal excuses om te veel (geleend) geld (en geprint) uit te geven.

  Uiteindelijk loopt het allemaal hetzelfde af……..indien schulden onbetaalbaar blijken, volgt een failliet, ofwel een schuldsanering. Het is slechts een kwestie van tijd !

  We zitten nu een een periode van pappen en nathouden. Hopelijk lukt het om de problemen nog een decennia vooruit te schuiven (kick the can down the road). Waarbij de “Euro” niet te veel koopkracht verliest. Garantie ontbreekt, waarbij het vertrouwen in de “Euro” niet te snel verloren moet raken.

  Ik wens de jeugd veel succes in de verre toekomst.
  Mogelijk dat er een enorme val in het welzijnsniveau gaat plaatsvinden, maar ik zal het niet meer meemaken.

  Onze geschiedenis boeken zullen herschreven worden, waarbij de leiders uit deze tijd , als slapjanussen (en incompetent) zullen worden weggezet.

 6. “Het is geen geheim dat we in Nederland gebukt gaan onder een berg van particuliere schulden, zoals hypotheken en persoonlijk krediet. In Europa voeren we de lijst aan als het gaat om hypotheekschulden en flexibel krediet.”

  En dan moet de energietransitie nog beginnen. Verplichte warmtepomp etc. Het gaat hier om behoorlijke bedragen. Dat wordt extra bijlenen.

  1. Kan het artikel helaas niet bereiken. Zou iemand mij kunnen uitleggen wanneer de piek in inflatie is bereikt. Is dat einde 2022 of later. Ik denk dat het MKB hun hogere energiecontracten nog moeten doorberekenen aan de consument. Aan de andere kant vraag ik mij af de vraaguitval bij consumenten al niet is begonnen. Gisteren vertelde goeie vriend mij dat zijn maandbedrag door Essent was verhoogd van 200 naar 700 euro. Dit soort verhogingen remmen onze consumptie dramatisch af.

   1. “Cathie Wood heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor deflatie, maar deze keer krijgt ze steun van andere noemenswaardige profielen. Zelfs na de publicatie van het inflatierapport van de maand augustus. Investeerder en zakenman Jeffrey Gundlach en Tesla CEO Elon Musk scharen zich achter Wood en pleiten voor minder agressieve renteverhogingen.

    We horen bijna niets anders dan stijgende consumentenprijzen en dat de torenhoge inflatie een bedreiging is voor de economie. Ark Invest’s Cathie Wood gaat hier niet mee akkoord en waarschuwt namelijk voor het omgekeerde, deflatie. Volgens haar zijn de ‘rate hikes’ van de Federal Reserve een ander groot probleem aan het creëren.

    We are getting some loud voices now accompanying us on this deflation risk.

    Zakenman en investeerder Jeffrey Gundlach en Tesla CEO Elon Musk steunen Wood in haar uitspraken, ze vrezen dat de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank te extreem zijn en uiteindelijk een deflatoir scenario zullen veroorzaken. Dit betekent dat de consumentenprijzen hard zullen dalen met schadelijke gevolgen voor de economie.

    Prijsdaling
    Er zijn volgens hun signalen dat de daling is ingezet. De goudprijs heeft meer dan twee jaar geleden zijn piek bereikt en andere grondstoffen, zoals ijzer, koper, olie en hout, zijn al enkele maanden in prijs aan het dalen. De markten verwachten desondanks dat de Federal Reserve de rentes nog eens met 75 basispunten zal verhogen naar het hoogste niveau sinds begin 2007.

    Volgens Gundlach moet de centrale bank omschakelen naar renteverhogingen van 25 basispunten. Musk pleit dan weer voor een verlaging met 0,25 procent. Het gevaar bij deflatie is dat consumenten verwachten dat de prijzen zullen blijven dalen waardoor ze hun uitgaven pauzeren vermits ze hetzelfde product/dienst later tegen een lagere prijs kunnen krijgen.

    The deflation risk is much higher today than it’s been for the past two years. I’m not talking about next month. I’m talking about sometime later next year, certainly in 2023.”

    Dag Gerrit. Met wat knippen en plakken… Er wordt ergens zeker in 2023 deflatie verwacht.

     1. Hoi Ivo, bij een krimpende economie stijgt dus het percentage schuld op BBP. Schuldenberg gaat zwaar drukken en leidt tot faillissementen. Banken moeten afschrijven op oninbare leningen en daarmee begint het gesodemieter opnieuw. Zoals in de krediet- annex bankencrisis in 2009 e.v. jaren.

      Nu de schuldenberg procentueel en in volume veel groter is en ook China met grote vastgoedreuzen gaat meedoen in de schuldafschrijving zal er snel een nieuwe, maar dan mondiale bankencrisis komen. Grote vraag is hoe gaat de ECB en de EU-bankenunie dan opereren. Zal een spannende monetaire thriller worden.

    1. @Ivo: het sprookjescasino van beleggers heeft niets te maken met de realiteit van de doorsnee-consument.
     Kun je goud, koper of uranium eten? Want daar zal het voor verreweg de meeste mensen, dus ook voor de ontwikkeling van de reële economie, steeds meer om draaien. En (toenemend) om de vraag welke van onze welvaartsbasisbehoeften in wezen überhaupt deel uitmaken van onze essentiële, eerste levensbehoeften (primair goed) en welke niet.
     De ‘correctie’, in de gedaante van een conjuncturele teruggang dwingt daartoe.

     Wat voor veel mensen elders al jaar en dag realiteit is zal zich ook in welvarende landen voltrekken: de vraag in het primaire segment (essentieel levensonderhoud) zal standvastig blijven, terwijl die in het secundaire (luxe) segment drastisch zal dalen.
     De hoge (inflatie-) druk op de primaire consumentenprijzen zal – mede door de voorspelde schaarste – voorlopig zeker niet afnemen, terwijl het overaanbod van secundaire goederen en diensten tot prijsverlagingen en inkrimping zal worden gedwongen.

     De gemene deler zal uiteindelijk geen ‘deflatie’ (verhoging van de waarde van het geld) kunnen worden genoemd, maar een sociaal-maatschappelijke transformatie naar een meer door de overheid gestuurde samenleving, waarvan de contouren nu al duidelijk zichtbaar worden.

     1. Die luxe artikelen (secundair segment) worden niet meer in de ‘ Westerse wereld ” gemaakt. De productie staat in de “goedkope” landen, waarbij Azie (China) zo’n 60% van alles produceert.

      Vraag uitval naar luxe artikelen zal de prijs niet laten dalen, maar nog verder verhogen. Neem als voorbeeld, auto’s. Die zijn enorm in prijs gestegen.
      Er wordt minder geproduceert (door o.a tekort aan chips). Ook transport problemen spelen een rol (uit India naar Europa is niet bepaald economisch).
      Minder nieuwe auto’s geeft meer vraag naar tweedehands auto’s dat drijft ook daar de prijzen ( plus 15%!) op……het wordt dus allemaal duurder en duurder.

      Consumptie artikelen worden veelal lokaal gemaakt. Dat is het meest efficient.
      Aanbod speelt in de consumptiemarkt een grote rol en het aanbod daalt.
      Minder boeren is minder melk is hogere melkprijs etc. etc.
      De vraag neemt wel toe, de “nieuwe gelukzoekers” moeten ook allemaal een boterham eten (melk drinken) en een huis en gas en electra etc. terwijl ze zelf niks toevoegen (niet bijdragen aan productie).

      Alles zal de komende jaren in prijs blijven stijgen……zeker als je in de “zwakke Euro” rekent. Elke prijsdip zal heel tijdelijk zijn, neem de huizenprijs, door hogere rente zal daar wat stagnatie plaatsvinden, maar dat is slechts op korte termijn.

      Overheden stimuleren (politici deelt graag uit aan de kiezer) een hogere geldstroom (printen maar te het gaatje).
      Dat geld komt bij iemand in handen, die het weer uitgeeft etc.etc.etc.
      Inflatie tot aan de horizon…………

     2. @Martin K.: het idee ‘houden wat je hebt’ zal voor velen no go zijn. “… En (toenemend) om de vraag welke van onze welvaartsbasisbehoeften in wezen überhaupt deel uitmaken van onze essentiële, eerste levensbehoeften (primair goed) en welke niet.”

      Als de riem strak moet worden aangehaald zal er veel lucht uit een te dikke buik ontsnappen. En daarmee de enorme overcapaciteit blootleggen aan luxe hebbedingetjes die – ook tweedehands – voor de doorsneeconsument gewoon niet meer betaalbaar zijn. Temeer omdat er, zonder verwachting van een echte koopkrachtverbetering, op de steeds duurder wordende, strikt noodzakelijke eerste levensbehoeften al flink geselecteerd en bezuinigd moet worden.

  2. Beste Ivo,
   Ik neem aan dat je wel eens in een supermarkt komt en wat koopt? Energie prijzen die ontploffen, bouwmaterialen idem. Deflatie ze hebben nog geen idee
   wat er allemaal aan zit te komen.

 7. Schuld is het gevolg van de hebzucht om te bezitten wat je eigenlijk niet kunt betalen.

  Laat ons klagen over de slavernij waar we zelf voor tekenden.

    1. Ben je zo dom of kun je niet lezen?

     Schuld komt voort uit hebzucht.

     Of het nu voor prive is of voor een bedrijf , of een land.
     Geef me nog eens wat van je boekenkennis!

     Lekkere belg van me.
     Met de groeten aan Jeust!

  1. De banken zijn zelf grootste tegenstanders van cbcd want hun verdienmodel is dan meteen weg dus dat gaat nooit gebeuren. Een invoering van een cbdc zou op elk moment een bankrun kunnen veroorzaken. De centrale banken doen er echt alles aan om het systeem in leven te houden tevergeefs natuurlijk. Cbdc gaat niets toevoegen aan het huidige schuldgeld systeem. We gaan het wel zien.

   1. @Pieter Als de schuldenberg klapt en banken hun balansen moeten afwaarderen zijn ze niet meer te redden. Er wordt niet voor niets gesproken over “The Great Reset.” We worden bewust niet vooraf geïnformeerd hoe dramatisch de klap zal zijn. We worden alleen “opgewarmd” voor een koude winter met nieuwe coronabesmettingen en onbetaalbare energie. Eind 2023 staat een prototype van de CDDC gepland: https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/europese-commissie-wil-in-2023-wetgeving-voor-digitale-euro-op-orde-krijgen .

    Als banken gaan wankelen zal menigeen blij zijn z’n broodje te kunnen aftikken met z’n smartphone ergens in 2024/25. Niet meer bij de bakker om de hoek maar bij de super.

    1. Beste Gerrit ik ga er vanuit de CBCD is hersenspinsel voor de ECB het financiele systeem dat we nu hebben is volledig uitgehold. Wat we nu meemaken is totale omverdeling van vermogen van de massa naar een kleine elite (de reset). Daar kan de CBCD niets aan veranderen en koopkracht gaat ook niet stijgen door middel van een staats crypto. De soviet unie maar ook argentinie hebben echt alles in het verleden geprobeerd maar helaas failliet blijft failliet. De propaganda zal nog wel opgevoerd worden maar zodra mensen niets meer te makken hebben zullen ze hopelijk hun gezond verstand terug vinden.

    2. Ha, die @GW: “We worden bewust niet vooraf geïnformeerd hoe dramatisch de klap zal zijn.”

     Hallo. We hebben ‘Biflatie’ toch, ‘Xander’ en –niet te vergeten- ‘GW’?’
     We weten toch al decennia dat we boven op een vulkaan zitten die ‘elk moment’ kan uitbarsten?
     Had je echt wat meer details gewild van de ‘elite’, over het hoe, wanneer en waarom?
     Je wilt de plot van je ‘spannende thriller’ toch niet voortijdig in de krant hebben staan?
     Trouwens, je zou het vast niet geloven en ook de ‘ultieme waarheid’ sceptisch ‘misleidende propaganda’ noemen.

     Dat van die ‘vulkaan’ willen we eigenlijk al helemaal niet weten, terwijl de ‘thriller’ toch alleen maar een ‘fictie’ is.
     ‘Laten we ons bezig houden met de lekkende keukenkraan, terwijl de vlammen al het dak uitslaan’.
     Daarom, GW, heeft de grote, zwijgende meerderheid altijd volkomen gelijk, want ALS de hemel naar beneden valt zijn we allemaal morsdood.

  1. Inderdaad “bizar” ja ; vooral voor het land(je) dat de Grootste West-Europese gasvoorraden bezit !!!

   Zou er soms méér “spelen” ?

   … kuch-kuch hihi …

   Afijn, rennen jullie nou maar gillend van Geluk naar het lokale Kruidvat omdat het “bilnaadglijmiddel” momenteel in de AANBIEDING is WAA-HAAA-HAAAAA ! ! ! !

 8. Tis allemaal voorbij!
  De wereld is om zeep. Want ZE doen ons dat aan!
  En er is geen ontsnappen aan ZE.
  Laat hier uw hoop maar varen! (tegeltjes wijsheid)

  ZE hebben al bijna gewonnen en dat is niet eerlijk. Want ZIJ zijn groot en ik is klein!
  En weet je wat? ZE geven er nog niks om ook! Das nog het ergste!

  ZE schreven het al in alle kranten, en ZE lieten het ook al zien op TV!
  Nou, dan weet je t wel!

  Dus haal je toetsenbord maar tevoorschijn en schrijf wat ZE allemaal fout doen! (het liefste met allemaal linken)
  Want dat zal ZE leren!

  En hang de vlag op zijn kop!
  Dan komen ZE wel tot inkeer!
  En doe maar helemaal niks verder, want daar zijn ZE niet van gediend!

  Dit was Brandpunt. Goedenavond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: