Shanghai Gold Exchange verhoogt marginverplichtingen zilver

12

Donderdag werd er door de Shanghai Gold Exchange aangekondigd dat de margin requirements op zilvercontracten zijn verhoogd van 15% naar 18%. Wanneer er door beleggers zilver futures worden aangeschaft, hoeft niet de gehele waarde van de contracten op de rekening te staan, maar slechts een deel daarvan. Dit heet een margin, ofwel een waarborgsom.

Wanneer het verplichte bedrag dat beschikbaar moet staan op de rekening wordt verhoogd, moeten beleggers geld bijstorten op hun rekening of de zilver contracten verkopen, om zo aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Door deze verkopen daalt de zilverprijs. Lees verder op Goudvergelijken.nl.