Sjoerd van Keulen, van winnaar tot zondebok

9

Niet de recente CEO van SNS Reaal, Ronald Latenstein (links), maar zijn voorganger Sjoerd van Keulen (rechts) is inmiddels uitgeroepen tot zondebok in de kwestie SNS. De beursgang onder zijn leiding in 2006, toen het aandeel nog 17 euro noteerde, en de acquisitie daaropvolgend van Property Finance waren belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van de bank annex verzekeraar. De inmiddels afgetreden voorzitter van de bankenlobbyclub Holland Financial Centre (HFC) zegt ‘ met ontsteltenis kennis genomen te hebben van de ontwikkelingen bij SNS Reaal’.

Latenstein van Keulen

Geloofwaardigheid HFC

HFC, die zegt te staan voor de verandering van ‘Privatizing Gains and Socialing Losses’ naar ‘Social Risk in service of Social Gain’, verliest natuurlijk de geloofwaardigheid, zolang van Keulen zijn positie als voorzitter zou aanhoudenn. Zelfs minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, waarschuwde zondagmorgen in het programma Buitenhof dat de positie van het HFC in gevaar zou kunnen komen. Het ministerie zou zich namelijk wel eens uit deze publiek-private samenwerking kunnen terugtrekken, mocht van Keulen aan het roer blijven staan.

De bonussen van Van Keulen

Van Keulen had echter niet alleen het voorzitterschap van het Holland Financial Centre als enige dagtaak. Naast zijn opstappen bij het Holland Financial Centre legt van Keulen ook commissariaten neer bij pensioenbeheerder APG en apothekersketen Mediq. Daarnaast was van Keulen eveneens commissaris bij ING en Heijmans. De vraag rest dan ook hoelang zijn posities bij deze bedrijven houdbaar is. Inmiddels is de publieke commotie zo groot dat de roep om de bonussen van Van Keulen,€1.070.386, terug te geven aan de Nederlandse Staat steeds luider is geworden.

Kritiek te makkelijk

Om echter alle schuld bij de voormalige top van SNS Reaal te leggen is te makkelijk en eenzijdig. Zo heeft De Nederlandsche Bank jaren de tijd gehad om problemen rond SNS aan te pakken, maar kwam het pas laat met de oplossing om de bank te nationaliseren. Een goedkopere oplossing voor de belastingbetaler was geweest om de vastgoedtak achter te laten bij de aandeelhouders, terwijl het ‘gezonde’ deel genationaliseerd zou worden. Volgens Dijsselbloem was dit onmogelijk vanwege de verwevenheid binnen de bank. Echter heeft men jaren de tijd gehad om dit probleem aan te pakken en om oplossingen als deze uit te werken.

Vergeet Nout Wellink niet

Met jarenlang falend toezicht op de bankensector en een cultuur waarbij er nauwelijks sprake van toezicht (zie commentaar Dijsselbloem) is het wellicht verstandiger om het salaris terug te vorderen van de man die al eens verantwoordelijk was voor het nationaliseren van een bank en een staatsinfuus van 10 miljard aan moest leggen bij ING: Nout Wellink. Zie ook het interview met Sjoerd van Keulen uit 2007: “Sjoerd van Keulen vindt SNS Reaal de Pietje Bell van de financiele dienstverlening”.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie