Soms ligt de oplossing voor het grijpen, maar je moet hem wel willen pakken

20

Er komt veel verontrustende informatie los over een aanstaande economische neergang en/of zelfs ineenstorting in de USA. En het lijkt wel of de meeste voorspellingen gebaseerd zijn op ware feiten, die bij iedereen toch het angstzweet zouden moeten doen uitbreken. Maar wat we eigenlijk nooit lezen is een uitleg over de oorzaken van deze afgrijselijke situatie, waarin de Amerikaanse economie zich bevindt en hoe deze is op te lossen.

USA economie

Hoe moeilijk het ook mag zijn, ondanks alle rampscenario’s die op ons afkomen is het van het hoogste belang te beseffen dat er een oplossing bestaat. Als je het maar hartgrondig genoeg wilt, dan is er altijd wel een oplossing om uit deze misère te geraken.

De oplossing

Om de Amerikaanse economie weer kracht te geven en nieuw leven in te blazen zouden de volgende punten geïmplementeerd moeten worden.

 • De USA mag alleen maar zoveel importen uit andere landen toestaan, als die andere landen bereid zijn uit de USA aan te kopen.
 • De USA mag niet het wapen van hoge importtarieven gaan hanteren om deze importen tegen te gaan en zodoende haar lokale productie beschermen.

Lokale industrie

Dus wat hier gezegd wordt is dat de USA niet zomaar uit andere landen kan kopen wat het wil en met dollars deze importen betalen. En dat is precies waar het nu om gaat. Want als je met dollars betaalt is er geen noodzaak meer aanwezig voor lokale industrie in de USA. En in feite is deze lokale industrie juist verdwenen, omdat men met dollars kon betalen. Het is een kwestie van keuzes maken: Wat wil de USA nu eigenlijk? Willen ze rijk gevulde schappen bij Walmart vol met Aziatische importgoederen en geen banen. Dat wil zeggen; wat voor banen blijven er dan nog over? Alleen nog banen zoals in de horeca en restaurants of ongeschoolde arbeid, waar hongerloontjes worden betaald. Of  wil de USA weer een fatsoenlijke industrie, die werkgelegenheid biedt, hogere lonen kan betalen en ook betaalt en verder nog eens hogere belastinginkomsten voor het land in het vooruitzicht stelt.

[youtube id=”i-g2iGskFPE” align=”center”]

De Gaulle

Ergens lijkt het wel alsof ik hier de echo’s hoor uit een ver verleden. De fameuze speech van generaal De Gaulle uit 1965 over de positie van de dollar en goud. Je kunt niet ontkennen dat hij een vooruitziende blik had, wat dit onderwerp betreft. Maar ja, in mijn ogen was hij dan ook een staatsman. Want wat er gebeurde sinds 1971 is dat er voor de USA geen noodzaak meer bestond om voor importen met exporten te betalen. En export heeft nu eenmaal lokale industrie nodig om de exporthandel op gang te houden. Dus werd er een neerwaartse spiraal ingezet, die moeilijk terug te draaien valt. De industrieën verdwenen, ze waren immers overbodig geworden. Als gevolg hiervan verdwenen ook de banen. En dat alles kon zo gebeuren omdat de importen met dollars betaald konden worden en export dus niet meer echt noodzakelijk was.

Goedkoop importeren

Deze kans lieten eerst de Japanners en later de Chinezen en natuurlijk de rest van Azië niet onbemerkt aan zich voorbijgaan. Ze verkochten alles wat ze maar konden maken tegen dollars. Het was daar dan ook een waar feest. Evenzo was het feest in de USA, tenminste een tijd lang, totdat de industrieën verdwenen waren en werkloosheid zich aandiende. En dat alles omdat er door de USA met dollars voor importen betaald kon worden. De visie van de toenmalige USA: export, vergeet het maar. De export die het hart was van de Amerikaanse industrie met zijn werkgelegenheid  was niet langer nodig, zelfs niet gewenst lijkt het wel.
Tot zover de stand van zaken. Maar wat nu verder over de invulling van de oplossing? Eigenlijk is dit simpel, maar het zal zeker gepaard gaan met veel pijn. Niettemin blijft het de enige oplossing.

Goud moet terugkeren in het monetaire systeem van de USA

Hier volgt wat de USA zou moeten doen:

 • De USA moet voor al haar importen betalen met export van goederen en diensten of met goud.
 • De USA moet de herindustrialisatie ter hand nemen met een voorlopige prijs van $ 10.000 per troy ounce goud.
 • De USA zal niet naar het importtarieven wapen grijpen om de import te beperken. Importheffingen zijn geen oplossing: in feite zullen deze de oplossing ondermijnen.
 • Exporteurs naar de USA moeten de keus krijgen uit:
  – Hun betaling in goederen en diensten uit de USA
  – Hun betaling in goud tegen $ 10.000 per troy ounce goud

De definitieve prijs van goud zou als volgt moeten worden bepaald:

 • Zo lang als goud het land blijft verlaten als betaling voor goederen en diensten, zal deze prijs verhoogd moeten worden, totdat dit stopt en het evenwicht gevonden is. Op dat moment zullen de importeurs van Amerikaanse goederen en diensten deze net zoveel waard vinden als de prijs van goud.
 • Als goud de USA binnenkomt, dan is de prijs te hoog en de Amerikaanse export te goedkoop. De prijs zal dan verlaagd moeten worden, totdat de stroom tot stilstand is gekomen. Dat is het moment waarop de export de import betaalt, hetgeen een goed teken is.

Herindustrialisatie Amerika

Het resultaat van deze maatregelen zou zijn een onmiddellijke herindustrialisatie van de USA, met als gevolg werkgelegenheid en voorspoed. Maar dat kan dus alleen bij een terugkeer naar goud als internationaal geld, ofwel de ultieme schuld vereffenaar. Maar laat één ding duidelijk zijn: dit betekent eveneens dat het hele financiële systeem in de USA op de schop moet. Maar wat is er nou belangrijker?  Het herstel van de USA als een productie natie, waar miljoenen Amerikanen weer werk zullen hebben in een herboren industrieel land? Of moeten we het door en door verrotte, insolvente en corrupte financiële systeem in stand houden.

usa industrie

Is dit de oplossing?

Wilt u een Amerika dat weer tot leven gewekt is, werkgelegenheid biedt en daardoor ook voorspoed? Of kiest u ervoor de huidige situatie voort te laten bestaan in zijn staat van ontbinding en uiteindelijke ineenstorting die onvermijdbaar is als de oplossing niet geïmplementeerd wordt. En zeker zal het huidige financiële systeem instorten. Maar in ruil daarvoor krijgen de Amerikanen daar weer hun leven voor terug en vele kansen. Dit is de weg uit de onmogelijke impasse, die vroeg of laat anders totaal onmogelijk wordt. Dit is wat goud tegen een prijs van $ 10.000 betekent. Een herboren USA, dat weer barst van de kansen en werk voor iedereen.

Bron: bewerkt naar Hugo Salinas Price met zijn toestemming.