Spanje: Premier Rajoy met de billen bloot

17

España gaat de afgesproken 6,3% begrotingstekortgrens niet halen. Dit uiteraard tot grote ergernis van premier Rajoy. Schrikken wij lezers daarvan? Nee natuurlijk niet. Toen in de onderhandelingen het getal nog in de geest gevormd werd, de mond nog niet verlaten had, wisten wij al dat dit zou gaan gebeuren.

spanje president

Volgens Mariano is het allemaal nog veel complexer en moeilijker dan gedacht. Elke maatregel die genomen wordt zorgt er voor dat de recessie in een nog hogere versnelling wordt gezet, in een wolk van mistflarden verdwijnt, om aan het eind van de weg groter en machtiger weer te voorschijn te komen.

Systeemfalen

Wat de EU, de ECB en het IMF betreft ziet de weg die Spanje te gaan heeft er qua structuur net zo uit als die van Griekenland. Het enige verschil is dat Spanje veel groter is en de bedragen waar het om gaat een veelvoud zijn van die in Hellas. Rajoy heeft in dat kader gezien iets meer speelruimte om te onderhandelen. Aan de andere kant gaat het hier echter om bijna 47 miljoen burgers, waarvan er inmiddels velen werkloos zijn en dit land geen of bijna geen sociale voorzieningen kent.

Noodhulp ECB

Hoewel er in afgelopen tijden trotse uitspraken werden gedaan over het niet nodig hebben van noodhulp, komt de dag dat Rajoy op zijn knieën de gang naar Canossa moet maken steeds dichterbij. Vanaf dat moment kan het Troikavliegtuig weer van stal worden gehaald en een nieuw hoofdstuk in, het inmiddels flink gegroeide, Europaboek worden bijgeschreven.

Burgers

Ook in Spanje zullen de gewone mensen moeten boeten en betalen voor de schulden die in eerste instantie politici, banken en speculanten hebben veroorzaakt. Toen het bijna niet op leek te kunnen zijn ook veel gewone burgers het spel mee gaan spelen, dachten ook zij dat het het paradijs dichtbij was, het manna ging regenen, met als gevolg dat ze nu dubbel mogen betalen. Eerst voor zichzelf en aanvullend voor de echte bonzen die zich al lang persoonlijk verrijkt hebben en daarna in de eerder genoemde mist zijn verdwenen.

Hoe verder?

Na het debacle Griekenland wordt het natuurlijk steeds moeiilijker om de nationale parlementen en burgers in een monopolyspel mee te kijgen dat nog vele malen groter is. Wordt het ook hier een jarenlange struggle for life of komt de druppel die de emmer doet overlopen in zicht?