Steeds minder mensen willen huis kopen

Via Huizenmarkt-zeepbel | Steeds minder mensen in Nederland willen een huis kopen. Uit de cijfers van de Eigen Huis marktindicator blijkt dat op dit moment slechts een op de drie personen de voorkeur heeft voor een koopwoning. Dit is minder dan de helft van het aantal mensen dat in februari 2008 aangaf de voorkeur te geven aan een eigen woning boven een huurwoning. Hiermee is een voorlopig dieptepunt bereikt in de geneigdheid om te kopen.

huis kopen

De voorkeur voor huren bereikt overigens geen hoogtepunt, omdat het aantal mensen dat ‘het even niet weet’ is toegenomen. Zowel het niveau van de huren als de rechten van huurders zijn afgelopen jaren verslechterd in de hoop mensen terug te bewegen richting een koopwoning. Dit lijkt dus beperkt effect te sorteren.

Sinds het begin van de crisis willen veel minder mensen een koopwoning dan er koopwoningen zijn. Uit onderstaande grafiek kun je concluderen dat er veel mensen nu in een koopwoning wonen, die geen voorkeur hebben voor een koopwoning. De krapte op de huurmarkt lijkt daarmee dus alleen maar te gaan toenemen de komende jaren.

huizen kopen

Via: Huizenmarkt-zeepbel

34 reacties

 1. Door het creeren van schaarste en de fiscale schenkingsregeling lijkt het in de grote steden wat beter te gaan met de woningmarkt. Buiten de grote steden is de verbetering echter te verwaarlozen. Per 1 januari vervalt de schenkingsregeling en zal de situatie op de woningmarkt niet verder verbeteren maar eerder verslechteren. En dan praat ik nog maar niet over de uiterst nerveuze situatie op de aandelen- en valutamarkten, en de Ebolauitbraak die de internationale handel ernstig kunnen verstoren. En de sector die in Nederland nog enigzins groei genereert is de export. Kortom: de blaadjes beginnen nu echt te vallen!

 2. “Vraaguitval door de crisis” (Ministerie) of een nieuwe, ernstige woningnood?

  Als gegadigden vijftien jaar moeten wachten op de toewijzing van een huurwoning, met name doordat de bouwproductie met de helft afneemt en de doorstroming stokt, lijkt het antwoord niet moeilijk.
  Het aantal nieuwbouwwoningen blijft – door remmende overheidsmaatregelen, zoals de verhuurdersheffing – ver achter bij de woningbehoefte, terwijl de leegstand op alle fronten toeneemt.

  Kopen is voor veel mensen (m.n. instappers) geen alternatief.
  Een zwalkend overheidsbeleid, de beperking van kredietmogelijkheden, de voortdurende dreiging van verder fiscaal ingrijpen, de kunstmatig hoog ghouden prijzen die nog steeds teveel lucht bevatten, enz., gevoegd bij een onzekere economische toekomst, laten het vertrouwen voorlopig niet terugkeren.

  Als de ‘pijnpleisters’, zoals het tijdelijke schenkingsrecht, worden verwijderd, zal blijken dat de situatie op de totale woningmarkt alleen maar verslechtert.
  Dat dit vérstrekkende economische en sociale gevolgen heeft zal iedereen duidelijk zijn.

 3. Het grote onderliggende probleem is natuurlijk de enorme drukkende private schuldenberg wat inmiddels bij menigeen bekend is. Dat betekent dat veel mensen angstig zijn om nu een schuld aan te gaan in een tijdperk dat deflatie de boventoon gaat voeren. De HRA-discussie helpt ook niet mee om onzekerheden weg te halen. Dat na een lange periode van neergang er een kleine oppepper komt is logisch. Veel mensen hebben hun beslissing om een huis te kopen jarenlang uitgesteld en stappen toch een keer in. De laagste rente ooit is zeker de grote verleiding door de tegenstelling met de alsmaar stijgende huurprijzen. Logisch dat er nu meer hypotheken verstrekt worden. Uiteraard helpen de stimuleringsmaatregelen ook een handje mee, maar daarvan is bekend dat zoiets maar een tijdelijk effect heeft.

  Als zo meteen blijkt dat door de “verstikkende” lage rente de deflatie in NL nog verder wordt aangewakkerd en dat pensioenen 10 jaar lang niet worden verhoogd, dan zal het onrustgevoel bij veel burgers behoorlijk toenemen. Men zal gaan beseffen dat alle bezittingen in eigendom van particulieren, en (institutionele) beleggers uiteraard, in waarde nog verder gaan dalen. Zowel onze spaartegoeden, alsmede onze pensioenen en vastgoedbezittingen zullen in waarde dalen. Als de pensioenfondsen nu al aangeven dat pensioenen zeker 10 jaar lang bevroren blijven, of zelfs kunnen worden afgewaardeerd als bijvoorbeeld de beursindexen in een vrije val geraken, dan kunnen we er gif op innemen dat bij blijvend lage rentestanden er een langdurige recessie of zelfs depressie in de maak is.

  En dan kom ik terecht bij waar ik naar toe wil, namelijk een periode van langdurige narigheid. Niet dat ik daar graag naar toe wil, maar we worden er met z’n allen ingemoffeld door de monetaire politiek van centrale banken. Ik heb dat al vaak geroepen dat de laagste rente sinds mensenheugenis desastreuse gevolgen zal hebben. Naar mijn mening zal de huizenmarkt hiervan op termijn ongetwijfeld heel veel last krijgen. We zien dat nu al heel duidelijk. Vandaag werd bekend dat het aantal hypotheken met betaalproblemen met zelfs 18 procent is toegenomen dit jaar. Al 110.000 huishoudens in de shit. (http://www.telegraaf.nl/dft/geld/huis-hypotheek/23209684/__Aantal_betaalproblemen_hypotheek_neemt_met_18_procent_toe__.html) Deze berichten zullen zeker afschrik wekken op potentiële huizenkopers. En des temeer geeft dit aan dat het grote onderliggende schuldenprobleem zo meteen de pan gaat uitrijzen. Veel woningbezitters zijn de Pineut. Wie na mijn uitleg toch nog positieve vooruitzichten over de huizenmarkt weet te voorspellen nodig ik nu uit om te reageren.

  1. Ik heb een positief vooruitzicht Piet. Door de afname van goedkope fossiele energie is het fundament om de papieren beloften na te komen volledig weggeslagen.

   Dus als je straks niet meer overdadig kunt consumeren omdat het hele fiat fake systeem is ingestort, is ook je hypo verdampt.

   1. & Houtskool, was dat maar waar lees eens wat de lokale overheden in Duitsland deden
    na de hyperinflatie, juist ja een speciale belasting werd ingevoerd om al die mensen
    die in een bep. tijdsruim met goedkoop geinflatteerd geld hun mega hyphotheken afgelost hadden, onderschat nooit die overheids parasieten, op het gebied van andermans geld inpikken zijn ze immens creatief.

    1. Klopt m.i. deels PT. Met het verdampen van de berg papier verdampen dus papieren schuld en bezit. Daarna komt ‘onze’ overheid weer roven, geld loskoppelen van goud, valse beloften afgeven en zichzelf oppompen tot 45% van bbp.

     Of zoiets.

     Maar vooralsnog vaart de Titanic en is de ijsberg niet in zicht. Maar de vaargeul vriest langzaam dicht.

  2. Allemaal ronduit schokkende cijfers wat betreft de betalingsproblemen, Piet. 15 % van de gezinnen leeft onder de armoedegrens. Ik heb zelf al een keer het probleem van de komende vergrijzing aangehaald. Als de vroege babyboomers het tijdelijke voor het eeuwige gaan verruilen komen er nog veel meer koophuizen in de verkoop waardoor de prizen nog verder zullen dalen. Schokkend feit is ook dat woningcorporaties nog steeds sociale huurwoningen verkopen maar daarvoor geen investeringen voor in de plaats doen.
   Mensen die nu instappen kunnen geen passende huurwoning krijgen omdat ze er nauwelijks meer zijn en zo worden ze gedwongen om in de vraatzuchtige muilen van het banksysteem te geraken.
   Piet, ik geniet ontzettend van de duidelijke analyses. Chapeau!

  3. Positief? Nee, dat kan niemand meer zijn als het over de vastgoedmarkt en de huisvesting gaat.
   ‘Vanzelf uitzieken’ en ‘Als de economie weer aantrekt’ zijn de meest gehoorde kreetjes van de Haagse incapabelen.

   Zelfs áls de economie fors zou aantrekken (een utopie, zelfs in de rooskleurige prognoses van het IMF) en de prijsbodem nu werkelijk zou zijn bereikt (wie gelooft dat?), circa € 500 miljard aan vastgoedvermogen in de woningmarkt en de utiliteitsbouw is in rook opgegaan, hangt nog steeds grotendeels boven de boeken en zal ooit als verlies de economie in alle sectoren (moeten) bereiken.

   OPM.: misschien een kwestie van het kommaatje, maar volgens NIBUD zitten in dit land 1,1 miljoen gezinnen in de ‘sh..’, die de belastingbetaler (met € 11 miljard) op jaarbasis (nog afgezien van het NHG-vangnet) meer kosten dan de financiering van de staatsschuld.

   Zoveelste herhaling: de woningmarkt was en is voor dit land systeemrelevant. ‘Als’ en ‘Vanzelf uitzieken’ zijn niet meer dan een schaamlapje voor het ontbreken van visie en moed tot een doortastend beleid.
   Al jaren geleden werd gewaarschuwd voor de chronische gevolgen. Zelfs voor komende generaties.

   1. het oude welvaartsniveau is niet realistisch voor de toekomst, schaarser/ duurder wordende grondstoffen, terwijl het welvaartsniveau van voormalig derde wereldlanden stijgt, dwz concurrentie op kopersmarkt, de lage lonen landen zullen langzaam aan hogere salarissen gaan vragen waardoor producten voor ons duurder worden, de enorme welvaartsstijging van de jaren negentig was gebaseerd op een bubbel, dat komt voorlopig niet meer terug, de dollar en euro dalen in waarde waardoor producten die welvaartsgevoel geven duurder gaan worden voor ons, en de productiebanen van vroeger zijn al weg zodat we in nederland veel consumeren maar niet produceren.
    we hebben op pof geleefd en gaan terug naar het welvaartsniveau van de jaren tachtig.

 4. “Housing” is onlosmakelijk onderdeel van de ponzi; overwaarde genereert vertrouwen en DUS de bereidheid om MEER te lenen / consumeren —>> daarbij in acht nemende dat de schuldgroei de ENIGE optie is tot groei….

  In een gesloten (mwaha) systeem van schuld op schuld.

  Biflaten.

  1. En “housing” is een pyramidespel. Biflaten. In dit kneuterige land bouwen we de pyramides aan elkaar vast. Maar wel met puntdak; althans, veelal.

   Heheh…

 5. Ja… Dank je de koekoek.

  Als je baan niet meer zeker is dan krab je je nog eens op je hoofd.
  En als je je baan al hebt verloren en je kan -terug in de arbeidsmaatschappij als zzp-er- om zo nu en dan eens te komen opdraven voor werk wanneer je werkgever het zo uitkomt dan zet je die koopwoning ook wel uit je hoofd. Nee hoor… Ook dat flexwerken gaat echt helpen bij die koopwoningmarkt. not.

  @moerstaal
  Tis nu zwart ipv turkoois.

  1. Inderdaad, nou ben ik net als KTM beschonken dus merkte het daarnet niet maar nu wel 😀
   Tsja, wat is het leven simpel, gewoon zwart op wit.

 6. Bovendien zijn artikelen van huizenmarktzeepbel….

  Ongefundeerde frustratieshit…

  Waarmee Biflatie.nl zich op termijn in een liquidity trap kan manouvreren

  Toch, Koen?

 7. de risico’s zijn en blijven groot:
  – kans op een vaste baan is zo goed als nihil
  – rente is nu laag maar verdubbeld al bij 1 a 2 % rentestijging
  – de babyboom generatie zal in de nabije toekomst het loodje leggen waardoor veel woningen vrij komen en goedkoop te verkrijgen zijn door erfgenamen
  – hypotheek aftrek verdwijnt en wordt binnen iets van 8 jaar opgevolgd door een nieuw belastingstelsel van 1 heffingsgrondslag/percentage en zonder aftrekposten, maw hypotheekrente aftrek verdwijnt
  – economische situatie blijft fragiel wat ze ook beweren in het nieuws,
  – huizenprijzen zijn nog steeds hoog in Nederland in vergelijking met omringende landen

  bovenstaande is voor mij voldoende reden om geen huis te kopen. tenzij in zuid Amerika of Ierland/Portugal (daar is het al gecrasht en kan enkel omhoog gaan)

 8. We moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de vraag naar woonruimte in ons kleine kikkerlandje zal stijgen door de aanzwellende stroom vluchtelingen. Asielzoekers blijven hangen wanneer niet op korte termijn de situatie in hun thuislanden verbetert. Dit zal wel eens een ongewenst effect kunnen hebben op de prijsontwikkeling van koopwoningen door een toenemende vraag vanuit de huursector waar mensen min of meer uit hun toch al dure huurwoningen worden gejaagd. De zo gewenste lagere prijzen voor koopwoningen – want laten we wel wezen, de prijzen zijn nog zeker 30 procent te duur – blijven weer langer uit. Daarmee groeit in feite de bubbel in onze huizenmarkt nog meer. In een tijdperk van deflatie moeten de huizenprijzen, als je dat nu wil of niet, echt gaan zakken. Jammer voor degenen met hoge hypotheken, maar dat is nu eenmaal het idiote van het tijdperk waarin we nu leven.

  In deze tijd dat alles in waarde minder wordt vind ik dat mijn kinderen straks ook een huis moeten kunnen kopen voor een betaalbare prijs. Als ik de ontwikkelingen bekijk in onze huizenmarkt zoals deze nu gaan, dan vrees ik dat door de tegengestelde belangen in onze huizenmarkt uiteindelijk de boel gaat ploffen als bijvoorbeeld of de HRA (geleidelijk) wordt afgeschaft, of bijvoorbeeld de rente gaat stijgen. Het is daar naast ook heel erg fout dat de prijzen van woonhuizen onderhevig zijn aan speculatie. Dat door de krapte op de woningmarkt dus de prijzen stijgen tegen elke economische wetmatigheid in. Waarom maken wij het wonen in NL zo duur, zowel de huur- alsmede de koophuizen, terwijl we al jarenlang in een neergaande spiraal van lagere besteedbare inkomens zitten. Althans in de middenklasse en daaronder. Kortom, op onze woningmarkt is iets grondig mis.

  1. Piet Pineut, als je om je kinderen geeft, zorg dat ze een opleiding volgen waarmee ze buiten Nederland / buiten de EU een baan kunnen vinden, Je weet al bij voorbaat dat Brazilie/ nieuw zeeland / Australie / Canada betere perspectieven hebben dan onze regio (of stimuleer ze om op jeugdige leeftijd al iets te gaan doen bij de EU in Brussel zodat ze een netwerk hebben voor een uiterst riante positie wanneer ze groot zijn)

  2. “Waarom maken wij het wonen in NL zo duur, zowel de huur- alsmede de koophuizen, terwijl we al jarenlang in een neergaande spiraal van lagere besteedbare inkomens zitten.”

   Wie bedoel je met we?
   Wie heeft die huizenmarkt opgeblazen met onverantwoorde losgeslagen kredieten?
   Achterlijke,incompetente Nederlandse politici hebben dit hele gebeuren niet begrepen,laat staan dat ze dit collectief hebben kunnen corrigeren.
   Verscheidene zaten al in raden van bestuur bij grote nationale banken.
   De toenmalige minister van financien verzekerde toen zelf op eigen persoon publiek,dat de prijzen van guldens niet in euro’s zouden veranderen.
   Inmiddels weten wat zijn inzet en intenties zijn geworden en de realiteit.
   Lekker je zakken vullen,ook veel socialisten.
   Wie loopt sindsdien de huurprijzen op te blazen?
   Precies,achterlijke,gemanipuleerde overheids kneuzen en op winst en op ontwrichting beluste speculanten en spookfiguren.
   Maar al dit leipe gedoe maakt op termijn geen verschil,alles zal recht gezet worden en allemaal beter worden.
   De leipo’s gaan gepasseerd worden.

 9. Laten we eerlijk zijn. Een huis kopen is wat anders dan een brood kopen. In het bedrijfsleven mag een investering afgeschreven worden. Waarom zou dit bij een hypotheek anders moeten zijn? Waarom zouden ook hypotheekkosten niet als kosten mogen worden afgeschreven? Waarom eigenlijk maakt het belastingsysteem onderscheid tussen bedrijven en particulieren? Zolang we met verschillende systemen werken voor bedrijven en particulieren – eigenlijk met verschillende maten meten – vraagt dit natuurlijk om problemen.

  1. Als je als starter de woningmarkt betreedt zal je al gauw merken dat je in een slangenkuil terecht komt. Net als dat Nederland in feite een juridische en fiscale slangenkuil is. Wonen is een eerste levensbehoefte dus zou het in een fatsoenlijke samenleving niet zo moeten zijn dat de kosten van wonen een kopzorg is waardoor velen onder ons slapeloze nachten hebben.
   Er wordt naar mijn gevoel een vies spelletje gespeeld door de machthebbers in Nederland door mensen tot het kopen van een woning te dwingen door de toegang tot nog net betaalbare huurwoningen verder te beperken. Nieuwbouwprojecten komen moeilijker van de grond doordat banken minder geneigd zijn tot financiering, al dan niet bewust. Meer nieuwe woningen betekent meer aanbod en zou weleens tot minder lage prijzen kunnen leiden en daardoor wordt de rest van hun “onderpand” ook minder waard. De woningmarkt zal in Nederland door eerder dom korte termijn denken een bubble blijven die vroeg of laat helemaal leeg zal lopen. Een paar jaar terug heeft Koen een keer een artikel gepubliceerd waaruit onder meer bleek dat de prijzen rond 2033 nog maar 20% zullen zijnvan wat ze in 2008 waren. De huidige prijsstijging in de grote steden zijn de laatste stuiptrekkingen.

   1. @Cynicus

    In mijn omgeving heb ik nou van verschillende mensen gehoord over wachttijden voor een huurhuis en ze hebben het dan over wachttijden van 14 en 15 jaar. Eigenlijk is dat ronduit schandalig als je bedenkt dat er zoveel aan rechten en plichten wordt opgehangen aan het hebben van een woning.

    1. Ik zit zelf nu in een huis waar de wachttijd 19 jaar voor was. Nogmaals: wonen is een primaire levensbehoefte en een huis zou geen onderwerp van speculaties mogen zijn. Gezien de reacties denken de biflaten er in grote lijnen er hetzelfde over.

 10. Dank aan de schrijvers voor deze relevante informatie. Ik ben geen econoom, heb een huurhuis en ik doe mijn voordeel met deze informatie. Het is opvallend hoe weinig van deze informatie in de ‘main stream’ media tevoorschijn komt terwijl het zo logisch en rationeel is. Onbegrijpelijk.

  1. Blijf lekker in je huurhuis zitten, Johannes. Als je tegen een fatsoenlijke prijs huurt en je gaat alsnog kopen zal je stijl achterover slaan van de rompslomp en bijkomende kosten die je moet betalen. Alleen daarvan al kan je meer dan jaar probleemloos huren.. Mensen zijn tribale wezens en gaan graag met trend en massa mee en kopen een huis terwijl ze zich dat niet kunnen veroorloven.

  2. @Johannes

   Vergeet niet dat een huurhuis ook zo zijn voordelen heeft. Ikzelf heb hoogst persoonlijk dit voordeel ervaren. Huur kun je opzeggen, schuld niet.

  3. En dan nog iets. Een zeer goede vriend van mij heeft een koopwoning en een baan. Alles ok toch ?
   Soms dan is hij zo trots als een pauw op zijn woning. Nou, mooi toch ?
   En dan zegt hij: ‘Gewoon van mij en mijn vrouw, allemaal van mij en mijn vrouw’
   Weet je, ik zeg het niet maar ik denk het wel:

   “Het is (nog) niet van jou…
   Het is van de bank.”

   Of hij zegt: “Ach huur, je betaalt het en je bent het kwijt”

   Hij betaalt rente…

   1. Pas als de laatste hypotheektermijn is betaald is de bank geen pandhouder meer en is het huis echt van jou. Er zitten verregaande juridische aspecten aan het kopen van een huis. Velen staan daar niet bij stil en komen in de problemen als ze b.v. werkloos of arbeidsongeschikt worden. Zeker als je vrijgezel bent en blijft moet je je afvragen waarom je zou moeten kopen. Aan wie moet je het nalaten? Of je komt op latere leeftijd in een verzorgingstehuis terecht en dan worden de kosten verhaald op de verkoopopbrengst van je huis.

   2. Ja , dat is allemaal wel waar maar… Huurhuizen kun je weinig mee qua verbouwen , Huurhuizen hebben doorgaans geen grote lap grond om het huis waar je mee kan rommelen .
    Ik bedoel voor de handige mensen onder ons zoals ikzelf is een huurhuis nu niet iets waar je je ei kwijt kan.. Ikzelf huur jammer genoeg ook sinds ik zelfstandig ben gaan wonen maar ik mis de vrijheid om je huis of tuin te verbouwen naar eigen duurzame smaak. Een lap grond geef meer dan je denkt.. Groente , dieren dus vlees en vacht en de nakomelingen kan je goed verkopen.
    Je moet alleen wel de handen uit de mouw willen steken en wat handigheid is ook wel makkelijk

    1. @Money as Debt

     1) Daar heb je op zich wel een punt.
     Ik heb het vermoeden dat je gewend bent buiten te wonen zoiets als Groningen of Drenthe maar goed ik zeg ook maar iets maar daar zullen wellicht meer vrijheden gelden.
     Daar waar de betreffende vriend woont in mijn eerdere reactie daar moet je al een bouwvergunning aanvragen als je een lullig dakkapelletje op je dak wil gaan zetten. Nou zal een dakkapelletje nog wel goedgekeurd worden maar zo flexibel ben je nou ook weer niet met een koopwoning. Wat met een huurwoning nog steeds mogelijk is, is dat je altijd nog een ‘removable add on’ kunt bouwen. Zo heb ik wel eens overwogen om mijn vorige huurwoning zodanig te verbouwen om de woning voor twee of meer personen bewoonbaar te maken met elk zijn eigen privacy. Toegegeven, de betreffende woning leende zich zo slecht hiervoor dat ik het maar uit mijn hoofd heb gezet maar het is maar net wat voor een huurwoning je hebt.

     2) Zeg… Even wat anders.
     Ben jij niet gewoon Bas ? Wat maak jij je nu druk om Dick S alias Doornroosje ? Ikzelf geef namelijk ook meer de voorkeur voor 1 ‘aanspreekpunt’.

 11. KOPEN NATUURLIJK, 40% bieden onder de vraagprijs op een huis naar wens en 2 % kans dat de verkopers akkoord gaat wegens de strop om de nek van de bank.
  Dit is de kans om aan je droom huis te komen,
  het bloed stroomt door de straten, huis kopen of zilver inslaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.