Syrië is geostrategische speelbal geworden

18


De situatie in Syrië begint inmiddels flink uit de hand aan het lopen. Op dit moment worden er zware gevechten tussen het regeringsleger en de opstandelingen uitgevochten in verschillende steden, vooral te Aleppo. Als men de westerse media hierover volgt krijgt men een eenzijdig beeld – alsof de gewapende opstandelingen de demonstranten van het begin van de opstand vertegenwoordigen. De werkelijkheid is een stuk ingewikkelder. Daarbij komt dat iedere zijde in het conflict zich vooral bezighoudt met propaganda. In een oorlog is de waarheid de eerste die sneuveld. Meestal daarvoor al.

In de westerse media wordt vooral de propaganda vanuit de zijde van de rebellen herhaald. Vanuit het oogpunt van deze rebellen is het regiem van Assad vanzelfsprekend illegitiem. Men kan zich afvragen of de regimes van de ons westen bevriende regimes van Bahrein, Qatar en Saoedi-Arabië niet net zomin illegitiem zijn. De oorspronkelijke prodemocratie beweging in Syrië is inmiddels doodsbang geworden voor de door het westen (via Turkije) gesteunde militante islamitische rebellen, groeperingen als de moslim broederschap en de Salafisten.

Voor alle duidelijkheid, de massa´s  demonstranten voor democratie op straat en de bewapende rebellen nu vechtend te Aleppo zijn niet dezelfden. Het simplistische en partijdige beeld in onze media is heel treurig, vooral voor het volk van Syrië voor wie de situatie dagelijks verslechterd. Door de rebellen militair en financieel te ondersteunen wordt de situatie voor de burgers steeds slechter. Verder wordt met de opbouw van NATO / Russische marine in de regio een oorlogsdreiging steeds groter. Deze situatie is levensgevaarlijk gezien de grote belangen die hier voor alle spelers in het Midden-Oosten op het spel staan.

Syrië is nu een speelbal geworden in de geo-politische en geostrategische belangen tussen de grootmachten USA (gesteund door Engeland en Frankrijk en Turkije) en Rusland, maar ook Israel, het soennitische Saoedi-Arabië + Qatar tegen het shiitische Iran. Verder heeft China een groot belang bij de olie leveranties uit deze regio. De situatie is inmiddels een internationaal etnisch religieus conflict met de petro-dollar en olie als inzet. Lees meer op GoudPortal.nl