Browsing: arbeidsmarkt

Economisch
Door 5
Beurzen in the mood, economie in the mud

Al een tijdje zien we slechte economische berichten voorbij komen. Dalende productiecijfers in de industrie en dat wereldwijd. Vooral de auto-industrie krijgt er van langs. Onlangs publiceerde de Amerikaanse online nieuwssite Zero Hedge een lijst met ontslagplannen van grote autofabrikanten. Het is bekend dat veel toeleveringsbedrijven afhankelijk zijn van een…

Maatschappij
Door 0
Arbeidsmarkt: vrouwen tweederangsburgers

In het Verenigd Koninkrijk is net het eerste opmerkelijke onderzoek op de arbeidsmarkt ooit ter wereld afgerond. Het betreft hier een onderzoek naar de veronderstelde achterstand qua loon-voor-werken bij vrouwen versus mannen. De resultaten zijn affreus: maar liefst acht op tien Britse bedrijven betalen dames, vrouwen, meisjes minder per uur…

Maatschappij arbeidsmarkt
Door 11
Arbeidsmarkt, een mallemolen?

Een mens is pas normaal zolang hij zich aanpast aan de gekte van de maatschappij. Deskundigen roepen depressie uit tot DE ziekte van de 21ste eeuw. In tijden van onzekerheid worden we teruggedreven tot overlevingsinstincten. ‘Burn out’ en ‘bore out’ zijn de nieuwe modewoorden in welvarende landen. De bevolking heeft…

Economisch huizenmarkt
Door 43
Een huis kopen of toch nog niet?

Ingezonden artikel | In de zomer van 2014 werd door de banken, makelaars en mainstream media het einde van de crisis op de woningmarkt afgekondigd. De vraag naar koopwoningen nam weer toe en de prijzen stegen weer voorzichtig. De banken weten het zeker: u kunt weer een huis kopen. Ze…

Economisch
Door 48
Arbeid zal nooit meer hetzelfde zijn

Door de alsmaar oplopende werkloosheid zien we tegelijk een opkomend probleem ontstaan in de werkende klasse. De werkende klasse bestaat uit geschoolde en ongeschoolde arbeiders en de werknemers in het midden- en hogere segment in loondienst. Daarnaast zijn er de ZZP’ers,  middenstanders en ondernemers die allemaal een arbeidsprestatie leveren. Een…

Economisch
Door 9
“Lonen in Nederland véél te hoog”

Bovenstaande uitspraak komt van hoogleraar Tom Wilthagen. Nederlanders zijn veel te dure arbeidskrachten in vergelijking met de werkende burgers in de omliggende landen. De professor Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt zei dit naar aanleiding van het begin van het nieuwe academische jaar. We leggen de bedoelingen van de…

Overig
Door 1
Populariteit economie stijgt op het vmbo

Tot het schooljaar 2007/’08 hadden vmbo-leerlingen de keuze uit de sectoren Landbouw, Zorg en welzijn, Economie en Techniek. Sindsdien bestaat ook de mogelijkheid om sectoren te combineren. Hiermee kunnen leerlingen zich breder orienteren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt openhouden. Deze mogelijkheid is steeds populairder geworden. Zorg en welzijn…

Werkloosheid
Door 2
Daling werkloosheid vooral onder laagopgeleiden

In het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal laagopgeleide werklozen 33.000 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee namen zij twee derde van de totale afname van de werkloosheid in deze periode voor hun rekening. Het aantal werkloze lager opgeleiden bedroeg in het eerste kwartaal van 2011…

Werkloosheid
Door 0
Europa: Inflatie en werkloosheid blijven nagenoeg gelijk

Uit een publicatie van Eurostat blijkt dat het Europese werkloosheidpercentage in juli onveranderd is gebleven. Momenteel is precies 10% van de Europese beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden lag dit cijfer nog op 9,6%. Er zijn ruim 23 miljoen mensen werkloos in de 27 landen van Europa. In de eurozone zaten bijna 16 miljoen…

Werkloosheid
Door 0
Cijfers over Amerikaanse arbeidsmarkt vallen tegen

De Amerikaanse arbeidsmarkt hapert. Dat blijkt uit het laatste rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid. In juli gingen er 131.000 banen verloren, dubbel zo veel als het de 65.000 banen die de economen van tevoren hadden verwacht. Dat is mede als gevolg van de overheid, die…

Werkloosheid
Door 0
25% van de jonge allochtonen is werkloos

De werkloosheid onder Marokkanen, Turken en Antillianen is afgelopen jaar flink gestegen. Niet-westerse allochtonen zijn bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Jongeren hebben nog meer last van de crisis: een kwart van de allochtone jongeren is werkloos. Dit blijkt uit de vijfde monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt die…

Overig
Door 0
MKB dreigt slag om werknemers te verliezen

Het MKB heeft steeds meer moeite personeel te werven. Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 bedrijven. ‘Advertenties blijken vaak te duur en niet effectief. Online wervingsmogelijkheden blijken onvoldoende bekend en daardoor te tijdrovend en kostbaar, met name voor het midden- en kleinbedrijf.’ Dat stelt Adrie Bos, mede-oprichter van RecCen,…

Overig
Door 0
Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

In het 1e kwartaal van 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar opnieuw gestegen. Eind maart 2010 waren er 290.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit zijn er zo’n 10.000 meer in vergelijking met vorig kwartaal. Procentueel doet de sterkste stijging zich voor bij mannen onder de 27 jaar. Dat vooral het…

Werkloosheid
Door 0
459.000 Nederlanders werkloos

In de periode februari-april 2010 waren gemiddeld 459.000 Nederlanders werkloos. Dit komt overeen met 5,9% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6%. Het aantal werklozen daalde met 7.000 ten opzichte van de periode januari-maart. Ten opzichte van dezelfde periode in 2009 steeg het aantal Nederlandse werklozen met…

Werkloosheid
Door 0
Werkloosheid Griekenland stijgt naar 12,1%

De werkloosheid in Griekenland is in februari opgelopen tot 12,1%, van 11,3% in januari. In februari 2009 lag het werkloosheidspercentage nog op 9,1%. De arbeidsmarkt zal de komende maanden bovendien vermoedelijk verder verslechteren door de nieuwe bezuinigingsmaatregelen, grote overcapaciteit en zorgwekkende economische vooruitzichten. Volgens de Europese Commissie zal de werkloosheid…

Economisch
Door 1
Minder banen in 2e kwartaal 2010

Nederlandse werkgevers voorspellen voor het 2e kwartaal van 2010 nog steeds een afname van de werkgelegenheid, maar enige verbetering is zichtbaar, aldus de Manpower Arbeidsmarktbarometer. Het nettowerkgelegenheidscijfer voor het 2e kwartaal van 2010 bedraagt -1%. Dit is een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2010…

Werkloosheid
Door 0
VS: 85.000 banen verloren, werkloosheidspercentage 10%

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december fors harder gedaald dan was verwacht en de werkloosheid bleef op een gelijk niveau. Dit blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal banen in december daalde met 85.000 in de Verenigde Staten, terwijl economen vooraf rekening hielden…

1 2