Wat zien de experten voor 2020?

Honderden artikels en interviews werden doorgenomen. Om zo te komen tot een consensus, met dé voorspellingen omtrent wat de mensheid in 2020 te wachten staat. Over 5G en de (wereld)economie. De consument en de kleinhandel. De arbeidsmarkt en of er nu wel of geen recessie komt. En wat zegt of denkt Wall Street? Zeven onderwerpen […]

Beurzen in the mood, economie in the mud

Al een tijdje zien we slechte economische berichten voorbij komen. Dalende productiecijfers in de industrie en dat wereldwijd. Vooral de auto-industrie krijgt er van langs. Onlangs publiceerde de Amerikaanse online nieuwssite Zero Hedge een lijst met ontslagplannen van grote autofabrikanten. Het is bekend dat veel toeleveringsbedrijven afhankelijk zijn van een bloeiende auto-industrie en daarom is […]

Nederlandse export blijft groeien: nu 3,2% van wereldhandel

Reeds twee jaar op rij neemt de Nederlandse export toe. Tot 3,2 procent van de wereldhandel, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Er is dus meer groei en meer werk, maar waarom blijft het besteedbaar inkomen dan achter? By Stephen Ewen [CC BY-SA 3.0]  (from Wikimedia Commons) We krijgen minder! Wat we met […]

Arbeidsmarkt: vrouwen tweederangsburgers

In het Verenigd Koninkrijk is net het eerste opmerkelijke onderzoek op de arbeidsmarkt ooit ter wereld afgerond. Het betreft hier een onderzoek naar de veronderstelde achterstand qua loon-voor-werken bij vrouwen versus mannen. De resultaten zijn affreus: maar liefst acht op tien Britse bedrijven betalen dames, vrouwen, meisjes minder per uur voor gelijkaardige arbeid! Verhoudingen arbeidsmarkt […]

Arbeidsmarkt, een mallemolen?

arbeidsmarkt

Een mens is pas normaal zolang hij zich aanpast aan de gekte van de maatschappij. Deskundigen roepen depressie uit tot DE ziekte van de 21ste eeuw. In tijden van onzekerheid worden we teruggedreven tot overlevingsinstincten. ‘Burn out’ en ‘bore out’ zijn de nieuwe modewoorden in welvarende landen. De bevolking heeft het over slavernij en de […]

De correlatie tussen arbeidsmarkt en woningmarkt

Het zal de lezers op deze website niet zijn ontgaan dat mijn reacties op de artikelen die hier geplaatst worden doorgaans negatief zijn. Ik zal vast en zeker worden weggezet als een doemdenker. Een pessimist die de toekomst nogal zwart inziet. Gelukkig ben ik van nature een optimist en daarmee lijkt het alsof ik een […]

Een huis kopen of toch nog niet?

Ingezonden artikel | In de zomer van 2014 werd door de banken, makelaars en mainstream media het einde van de crisis op de woningmarkt afgekondigd. De vraag naar koopwoningen nam weer toe en de prijzen stegen weer voorzichtig. De banken weten het zeker: u kunt weer een huis kopen. Ze zouden beter moeten weten. Ze […]

Arbeid zal nooit meer hetzelfde zijn

Door de alsmaar oplopende werkloosheid zien we tegelijk een opkomend probleem ontstaan in de werkende klasse. De werkende klasse bestaat uit geschoolde en ongeschoolde arbeiders en de werknemers in het midden- en hogere segment in loondienst. Daarnaast zijn er de ZZP’ers,  middenstanders en ondernemers die allemaal een arbeidsprestatie leveren. Een grote groep werkende land(lot)genoten die […]

“Lonen in Nederland véél te hoog”

Bovenstaande uitspraak komt van hoogleraar Tom Wilthagen. Nederlanders zijn veel te dure arbeidskrachten in vergelijking met de werkende burgers in de omliggende landen. De professor Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt zei dit naar aanleiding van het begin van het nieuwe academische jaar. We leggen de bedoelingen van de professor uit.

Het tij keren voor de BV Nederland

Onderzoeksbureau Panteia stelt dat dankzij een pakket van maatregelen gericht op het Midden- en Kleinbedrijf er volgend jaar 100.000 banen bij kunnen komen.  Maar dan wel onder voorwaarden…

Populariteit economie stijgt op het vmbo

Tot het schooljaar 2007/’08 hadden vmbo-leerlingen de keuze uit de sectoren Landbouw, Zorg en welzijn, Economie en Techniek. Sindsdien bestaat ook de mogelijkheid om sectoren te combineren. Hiermee kunnen leerlingen zich breder orienteren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt openhouden. Deze mogelijkheid is steeds populairder geworden. Zorg en welzijn was in het schooljaar 2006/2007 […]

Daling werkloosheid vooral onder laagopgeleiden

In het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal laagopgeleide werklozen 33.000 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee namen zij twee derde van de totale afname van de werkloosheid in deze periode voor hun rekening. Het aantal werkloze lager opgeleiden bedroeg in het eerste kwartaal van 2011 bijna 140.000. Dit is een […]

Europa: Inflatie en werkloosheid blijven nagenoeg gelijk

Uit een publicatie van Eurostat blijkt dat het Europese werkloosheidpercentage in juli onveranderd is gebleven. Momenteel is precies 10% van de Europese beroepsbevolking werkloos. Een jaar geleden lag dit cijfer nog op 9,6%. Er zijn ruim 23 miljoen mensen werkloos in de 27 landen van Europa. In de eurozone zaten bijna 16 miljoen mensen zonder werk. Het aantal […]

Cijfers over Amerikaanse arbeidsmarkt vallen tegen

De Amerikaanse arbeidsmarkt hapert. Dat blijkt uit het laatste rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid. In juli gingen er 131.000 banen verloren, dubbel zo veel als het de 65.000 banen die de economen van tevoren hadden verwacht. Dat is mede als gevolg van de overheid, die heel wat voor de tienjaarlijkse […]

25% van de jonge allochtonen is werkloos

De werkloosheid onder Marokkanen, Turken en Antillianen is afgelopen jaar flink gestegen. Niet-westerse allochtonen zijn bijna drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. Jongeren hebben nog meer last van de crisis: een kwart van de allochtone jongeren is werkloos. Dit blijkt uit de vijfde monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt die het instituut voor multiculturele vraagstukken […]

MKB dreigt slag om werknemers te verliezen

Het MKB heeft steeds meer moeite personeel te werven. Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 bedrijven. ‘Advertenties blijken vaak te duur en niet effectief. Online wervingsmogelijkheden blijken onvoldoende bekend en daardoor te tijdrovend en kostbaar, met name voor het midden- en kleinbedrijf.’ Dat stelt Adrie Bos, mede-oprichter van RecCen, een starter die de markt […]

Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

In het 1e kwartaal van 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar opnieuw gestegen. Eind maart 2010 waren er 290.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit zijn er zo’n 10.000 meer in vergelijking met vorig kwartaal. Procentueel doet de sterkste stijging zich voor bij mannen onder de 27 jaar. Dat vooral het aantal jongeren met bijstand toeneemt, […]

459.000 Nederlanders werkloos

In de periode februari-april 2010 waren gemiddeld 459.000 Nederlanders werkloos. Dit komt overeen met 5,9% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6%. Het aantal werklozen daalde met 7.000 ten opzichte van de periode januari-maart. Ten opzichte van dezelfde periode in 2009 steeg het aantal Nederlandse werklozen met 99.000. Van alle werklozen waren […]

Werkloosheid Griekenland stijgt naar 12,1%

De werkloosheid in Griekenland is in februari opgelopen tot 12,1%, van 11,3% in januari. In februari 2009 lag het werkloosheidspercentage nog op 9,1%. De arbeidsmarkt zal de komende maanden bovendien vermoedelijk verder verslechteren door de nieuwe bezuinigingsmaatregelen, grote overcapaciteit en zorgwekkende economische vooruitzichten. Volgens de Europese Commissie zal de werkloosheid in Griekenland volgend jaar naar […]

Minder banen in 2e kwartaal 2010

Nederlandse werkgevers voorspellen voor het 2e kwartaal van 2010 nog steeds een afname van de werkgelegenheid, maar enige verbetering is zichtbaar, aldus de Manpower Arbeidsmarktbarometer. Het nettowerkgelegenheidscijfer voor het 2e kwartaal van 2010 bedraagt -1%. Dit is een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van het 1e kwartaal van 2010 toen deze -3% bedroeg. Het […]

VS: 85.000 banen verloren, werkloosheidspercentage 10%

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december fors harder gedaald dan was verwacht en de werkloosheid bleef op een gelijk niveau. Dit blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal banen in december daalde met 85.000 in de Verenigde Staten, terwijl economen vooraf rekening hielden met een daling van 10.000. […]

Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

Voor het derde kwartaal op rij is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen. Eind september 2009 werden in Nederland 275.000 uitkeringen verstrekt, 5.000 meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen past bij het beeld van een verslechterende arbeidsmarkt. De stijging […]

Hoe duurzaam is het herstel van de Duitse economie?

Het economisch herstel in Duitsland houdt aan in het derde kwartaal, maar het is onzeker of de opleving blijvend is. Dit maakte het Duitse ministerie van Financien maandag bekend. “De meeste indicatoren van de industrie staan nog steeds op een laag niveau waardoor de productiecapaciteit in de nabije toekomst niet volledig wordt gebruikt”, valt er in […]

Werkgelegenheid in eurozone daalt in 2e kwartaal

De werkgelegenheid in de eurozone is in het tweede kwartaal van 2009 voor de vierde keer op rij gedaald. Van april tot juni werkten er 0,5% oftewel 702.000 minder mensen in de eurozone dan in de eerste drie maanden van het jaar. In het eerste kwartaal daalde de werkgelegenheid al met 0,7% (1,2 miljoen banen).

Werkloosheid VS: 9,7%, hoogste peil sinds 1983

In de Verenigde Staten gingen in augustus 216.000 banen verloren. Dit blijkt uit het maandelijkse banenrapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS). Dat is beter dan de verwachte 230.000. De Amerikaanse werkloosheid kwam echter hoger uit dan werd verwacht. Met 9,7% staat de werkloosheid in de VS op het hoogste peil sinds 1983.