Nederland en de grootste wereldproblemen: wie krijgt de Zwarte Piet?

Er is anno 2019 een behoorlijk aantal grote en kleine problemen, issues, waarmee de wereld kampt. De mensheid worstelt. Waarvoor mens en maatschappij dringend een oplossing moet vinden. Sommige zijn van recenter datum, ander bestaan al jaren of vele decennia. Onze bronnen hier voor zijn o.m.: het Wereld Economisch Forum. De World Health Organization. Amnesty […]

Europa gaat mensen laten verdrinken

Het is even slikken, zo’n cru bericht. Eerste indruk wanneer je dit leest, is ongeloof? Waarbij de rillingen over je lijf heen lopen? Toch is dat precies wat de EU beslist heeft, onder druk van Italië. Sophia is het patrouillesysteem van schepen dat bootvluchtelingen in de Middellandse Zee oppikt. Zij die zwaar betaalden om (meest) […]

Solidariteit=criminaliteit of: hoe diep kan onze moraal zinken

‘Vrijwilligers van het Maximiliaanpark vrijgesproken. Parket bijt in het zand bij poging solidariteit te criminaliseren’.  Dat lezen we vandaag op dewereldmorgen.be. Dit is nog een van die zeldzame, echt neutrale, progressieve, ook zeer kritische journalistieke sites die het alleen moet hebben van giften en donaties en andersoortige steun. (Heb hen net een bedragje overgemaakt want […]

VN Migratiepact ‘pakt’ niet

Het zogenaamde VN Migratiepact zorgt nationaal en internationaal voor enorme commotie. De Belgische regering is er bijvoorbeeld ei zo na dit weekend van 8 op 9 december 2018 over gevallen. En nog zijn ze er daar niet uit hoe het nu verder moet. Twee ministers werden vervangen zodat nu een minderheidsregering moet (proberen te) regeren. […]

Van de ene naar de andere crisis

Af en toe is het nodig om te zien wat er zich achter onze dijken afspeelt. Wat gebeurt er binnen en over onze grenzen en welke invloed heeft dat op de samenleving in ons beschermde polderlandschap. Migratiecrisis heeft 2 kanten Een migratiecrisis kent 2 kanten. Negatieve en positieve. Als negatief wordt in het algemeen gezien […]

Rondom Asielzoekers – Wir schaffen das!

merkel

Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 is meer dan duidelijk geworden dat in de politiek en speciaal t.a.v. onderwerpen waarmee politici zich nauw hebben verbonden, alles maar dan ook alles mogelijk is geworden. Schulden van de één worden, door geniepig manipuleren en draaien, simpel op de schouders van anderen gelegd. Overeenkomsten en afspraken […]

Nederland: Asielzoekers, politici en media

hartaberfair

Duitsland kent een veelheid aan discussie- en actualiteitenrubrieken waarin politici en deskundigen onder aansturing van een gespreksleider de zeer actuele, politiek gerelateerde, ontwikkelingen in het land, onder de loep nemen, er voor of er tegen zijn, elkaar de oren wassen en meer. Het gaat hierbij o.a. om programma’s als: Hart aber Fair, Anne Will, Günther […]

Waar de Belgische politiek zich mee bezig houdt – deel 2

Vervolg van deel 1.  We moeten toch de zaak Sharifi die de Belgische politiek wekenlang in de ban hield relativeren.  Elk mensenleven telt, in onze ogen toch.  Aldus vervolgen we : 5 jaar geleden kwam deze jonge Afghaan naar België in de hoop op hulp, steun, asiel, een nieuwe toekomst.  In eigen land was zijn leven […]