Browsing: bijstand

Economisch
Door 48
Arbeid zal nooit meer hetzelfde zijn

Door de alsmaar oplopende werkloosheid zien we tegelijk een opkomend probleem ontstaan in de werkende klasse. De werkende klasse bestaat uit geschoolde en ongeschoolde arbeiders en de werknemers in het midden- en hogere segment in loondienst. Daarnaast zijn er de ZZP’ers,  middenstanders en ondernemers die allemaal een arbeidsprestatie leveren. Een…

Nederland
Door 9
Bijna 400.000 Nederlanders ontvangen bijstand

Aan het einde van maar 2013 ontvingen ruim 390.000 personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering in Nederland. Dat zijn er 11.000 meer dan een kwartaal eerder. De toename van het aantal personen met een bijstandsuitkering in het eerste kwartaal van 2013 is bijna net zo groot als de toename…

Crisis
Door 8
Allochtonen hebben veel last van de crisis

De economische crisis treft niet-westerse allochtonen hard. Dit blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2012 van het CBS. In dit rapport geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een beeld van de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Sterk oplopende werkloosheid Deelname aan arbeid is een belangrijke indicator voor sociaaleconomische…

Economisch
Door 22
Vermogen neemt sinds kredietcrisis af

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld €33.000. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens heeft een doorsnee-huishouden hiermee een kwart meer te besteden dan in 1977. Afgezien van conjuncturele schommelingen, is het inkomen van huishoudens in deze drie decennia gaandeweg…

Overig
Door 0
Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

Het aantal bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van 2011 wederom toegenomen. Het aantal mensen dat in de bijstand terecht kwam steeg met 1,1%. Er kwamen in de eerste helft van 2011 zo’n 11.000 mensen bij die financiële hulp krijgen van de overheid. In totaal krijgen in heel Nederland nu…

Overig
Door 0
Schuld bijstand gestegen tot 1,3 miljard euro

Gemeenten hadden in december 2009 een bedrag van 1,3 miljard euro aan vorderingen op (ex-)bijstandsontvangers uitstaan. In 2002 ging het nog om 1,1 miljard euro. Eind december 2009 stonden er bij gemeenten 412.000 vorderingen geregistreerd. Ruim een kwart van de vorderingen is ontstaan doordat de sociale dienst niet of onvolledig…

Overig
Door 0
300.000 bijstandsuitkeringen in Nederland

Eind juni 2010 werden 300.000 bijstandsuitkeringen aan personen in Nederland tot 65 jaar verstrekt. Hiermee is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen tot het niveau van eind december 2006. De toename in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg bijna 3%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De arbeidsmarkt liet in het tweede…

Overig
Door 0
Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

In het 1e kwartaal van 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar opnieuw gestegen. Eind maart 2010 waren er 290.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit zijn er zo’n 10.000 meer in vergelijking met vorig kwartaal. Procentueel doet de sterkste stijging zich voor bij mannen onder de 27 jaar. Dat vooral het…

Overig
Door 1
Mathijs Bouman: Stem niet op koopkrachtplaatje

Het is ze weer gelukt: de journalisten en politici hebben het verkiezingsdebat opnieuw weten te verpesten met het geleuter over koopkrachtplaatjes. Een verstandige kiezer trekt zich er niets van aan. Even leek het bij deze verkiezingen de goede kant op te gaan. De lijsttrekkers hadden het over wezenlijke zaken. Over…

Overig
Door 0
281.000 Nederlanders in de bijstand

In 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 22.000 gestegen. Eind 2009 werden 281.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. De sterkste stijging deed zich voor bij mannen tot 35 jaar. Tussen maart 2005 en eind 2008 liep het aantal bijstandsuitkeringen met 80.000 terug. Eind december 2008 waren het er nog…

Overig
Door 0
Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

Voor het derde kwartaal op rij is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen. Eind september 2009 werden in Nederland 275.000 uitkeringen verstrekt, 5.000 meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen past bij het beeld van…