Browsing: CBS

Crisis
Door 8
Allochtonen hebben veel last van de crisis

De economische crisis treft niet-westerse allochtonen hard. Dit blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2012 van het CBS. In dit rapport geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een beeld van de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Sterk oplopende werkloosheid Deelname aan arbeid is een belangrijke indicator voor sociaaleconomische…

Economisch
Door 0
Ontwikkeling producentenvertrouwen industrie

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in augustus 2012 iets verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,6, tegen -5,2 in juli. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over…

Videos
Door 6
Engelen: Nederlandse huizenmarkt is een zeepbel

Nadat het CBS afgelopen week de woningmarktcijfers publiceerde, waaruit bleek dat de huizenprijzen 8% zijn gedaald, was het woensdag tijd voor een stevige discussie bij het economenpanel van BNR Nieuwsradio. Onderwerp was natuurlijk de woningmarkt. De meningen van Rabobank econoom Wim Boonstra, hoogleraar financiele geografie Ewald Engelen en Kees Cools…

Economisch
Door 0
Industrie: Productie krimpt, lagere omzet

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2% lager dan in juni 2011. In mei lag de productie op hetzelfde niveau als een jaar eerder. In de transportmiddelenindustrie, voedings- en genotmiddelen industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de productie fors lager dan een jaar eerder.…

Economisch
Door 1
Nederlandse conjunctuur onverminderd slecht

Het conjunctuurbeeld was eind juli hetzelfde als eind juni. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Veertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

Huizenmarkt
Door 1
Huizenprijzen dalen inmiddels 42 maanden

Eerder deze maand bleek uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dat de Nederlandse huizenprijzen in het tweede kwartaal van 2012 met 6,3% op jaarbasis waren gedaald. Dit was de sterkste daling sinds het begin van de crisis. Vrijdag 20 juli blijkt uit nieuwe stats van het CBS…

Economisch
Door 1
Conjunctuurbeeld Nederland verslechterd

Het Nederlandse conjunctuurbeeld was eind juni iets slechter in vergelijking met een maand eerder. Dit komt vooral door de daling van de investeringen en het stijgend aantal faillissementen. Donderdag bleek uit research van het adviesbureau Dun & Bradstreet dat het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven in het tweede kwartaal met…

Crisis
Door 14
MSM: ‘ Crisis in Nederland voorbij! ‘

Gisteren kregen we weer eens een voorbeeld dat we het van onze massamedia niet moeten hebben, dat ze met verve bijdragen aan de nationale verdomming. Zowel het achtuurjournaal als de Volkskrant en de Telegraaf openden groot en bijna juichend met het bericht dat Nederland niet meer in recessie is. Het…

Huizenmarkt
Door 28
De huizenmarkt; een onoplosbaar probleem

Vorige week ontstond er opeens een licht optimisme over de huizenmarkt in Nederland. Er werden in mei 2012 volgens het Kadaster 10.182 woningen verkocht. Een stijging van 2,7% ten opzichte van mei 2011 en vergeleken met april 2012 was er zelfs sprake van een forse stijging van 23,6%. Dat er…

Economisch
Door 8
Drastische ontwikkeling omzet detailhandel

In april 2012 heeft de detailhandel in Nederland 8,7% minder omgezet in vergelijking met een jaar eerder. De prijzen van de detailhandel stegen met 2,1%, terwijl het volume 10,6% kromp. De onderstaande grafiek spreekt dan ook boekdelen. De omzetontwikkeling werd sterk beïnvloed door een minder gunstig koopdagenpatroon dan in april…

Werkloosheid
Door 8
Werkloosheid zal verder stijgen in 2012 en 2013

Er kwamen in Nederland in april 24.000 werklozen bij. Dat is een forse stijging. In vergelijking: In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 9.000 werklozen bij. Het totaal aantal werkloze Nederlanders komt uit op bijna een half miljoen. Dit zijn dan wel de meest rooskleurige cijfers, want…

Economisch
Door 22
Vermogen neemt sinds kredietcrisis af

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld €33.000. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens heeft een doorsnee-huishouden hiermee een kwart meer te besteden dan in 1977. Afgezien van conjuncturele schommelingen, is het inkomen van huishoudens in deze drie decennia gaandeweg…

Inflatie | Deflatie
Door 16
Klopt de berekening van de inflatie wel ?

Het inflatiepercentage is in februari uitgekomen op 2,5% terwijl benzine in een jaar tijd bijna 8% duurder werd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is verantwoordelijk voor de berekening van de inflatie in Nederland. Dit doet het CBS aan de hand van de CPI (ConsumentenPrijsIndex). Deze index is een mandje…

Werkloosheid
Door 6
Werklooosheid onder allochtonen stijgt

In 2011 waren er 262.000 autochtonen, 104.000 niet-westerse allochtonen en 52.000 westerse allochtonen op zoek naar werk. Dit zijn de nieuwste cijfers van het CBS. Onder niet-westerse allochtonen is het aandeel van de beroepsbevolking dat werkloos was iets toegenomen, van 12,6 in 2010 naar 13,1 procent een jaar later.

Economisch
Door 15
Conjunctuurbeeld aanzienlijk verslechterd

Het conjunctuurbeeld in Nederland is eind november een stuk slechter dan eind oktober. Dit komt vooral doordat de economische groei is teruggelopen. Bijna alle indicatoren lieten een verdere verslechtering zien. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt dieper in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren…

Werkloosheid
Door 5
8.000 Nederlanders werden werkloos in augustus

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in augustus 2011 met 8.000 personen gestegen en kwam daarmee uit op 421.000. Dat komt overeen met 5,4% van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat in augustus het aantal WW-uitkeringen een lichte stijging…

1 2 3