Protesten en demonstraties, zo ver het oog kan zien/Is de wereld gek geworden?

Wie zich hier teveel op focust, kan al vlug tot de conclusie komen dat de wereld in brand staat. Toch kunnen we al dit burgeroproer, deze burgerprotesten niet ontkennen noch negeren. Het brandt wel degelijk op tal van plaatsen in die wereld. De vraag kan gesteld: wordt dit een uitslaande brand. Een (wereld)revolutie? Want wie […]

De Franse revolutie: nieuws of nepnieuws

Op 21 november 2019 schreef collega Joost van Buuren dit artikel: ‘Wereld in brand: alle protesten, demonstraties en opstanden in kaart.’ Joost gaf een opsomming van de sociaal-maatschappelijke onvrede die er toen heerste in zomaar een achttal landen. We zijn nu ruim 2 maanden verder, laten we eens kijken hoe het er nu bij staat. […]

Komt er een crisis in 2020? (deel 1 van 2)

Wat brengt 2020 op economisch en financieel/monetair vlak? Komt er een crisis in 2020? En wat gaat er gebeuren op sociaal-maatschappelijk gebied? We verklappen al meteen: hoogstwaarschijnlijk weinig goeds. Deze hangen namelijk alle samen en beïnvloeden elkaar. Want kijk: Hongkong stond er begin 2019 financieel-economisch goed voor. Tot de sociale en maatschappelijke toestand allengs verslechterde. […]

Wereld in brand: alle protesten, demonstraties en opstanden in kaart

De lijst met sociaal-maatschappelijke brandhaarden in de wereld door Biflatie.nl samengesteld in oktober jl., is in november 2019 nog langer geworden. De realiteit van escalerend burgerlijk ongenoegen met demonstraties en steeds gewelddadiger wordende protesten en opstanden haalt je schriftuur in. Zozeer breidt deze, wat we De Grote Tegenbeweging kunnen noemen, uit. Terwijl je naar de […]

De (mini) wereldrevolutie: een stand van zaken

Midden oktober 2019 maakte Biflatie het bilan op van waar in de wereld waarom geprotesteerd werd. De brandende kwesties in die wereld zeg maar. Al mag je daar vandaag wel brandende steden van maken. Twee weken later is het inderdaad reeds de hoogste tijd voor een update. De korte versie: het is haast overal erger […]

Talloze ontevredenen: wie protesteert waar en vooral: waarom?

Van Nederland tot Hongkong. Van Haïti tot Duitsland. In Spanje, Frankrijk en Ecuador… Geen (online) krant kun je inkijken of televisie/radio/internet aanzetten: de berichten over onlusten, demonstraties, stakingen stromen je toe. Met het al dan niet bijbehorende geweld van beide zijden. Ordehandhavers van de overheid versus querulanten. Ordeverstoorders. Of zijn het (geweldloze) strijders voor rechtvaardigheid? […]

Slaan de rellen in België over naar Nederland?

De kans is reëel dat de rellen in Charleroi, België, overslaan naar ons land. Hopelijk voor u heeft u al gehoord van de betogingen, stakingen, rellen zelfs in een ander buurland, Frankrijk? Wie het dagelijkse nieuws een beetje toch volgt, zal al wel weten wat de ‘gelehesjesbeweging’ is? In het Frans heten ze de ‘les […]

Global Uprisings : revolutie in Amsterdam!

Vertegenwoordigers van sociale protestbewegingen uit de hele wereld en wetenschappers die een en ander duiden kwamen samen in Amsterdam voor de driedaagse conferentie “Global Uprisings“.   Niet altijd haalt het de grote media maar de burger, de man-en-vrouw-in-de-straat heeft er soms écht genoeg van en laat dat ook blijken.  Het is (nog) geen groots, gecoördineerd verband […]

FNV, wat een slappe vertoning

Deze week liep ik in het centrum van Groningen. Ik hoorde een paar straten verderop rumoer ontstaan en naarmate ik dichterbij het centrum liep, kwam ik allemaal mensen tegen die ook richting het geluid liepen. Sommige mensen schreeuwden leuzen en droegen t-shirts van de FNV en zwaaiden met vlaggen. Toen ik aankwam op de grote […]