Over fractioneel bankieren en schijngeld

schuld geld

Biflaten vragen zich soms af waar iedereen nu zo moeilijk over doet. Biflatie behartigt het EN/EN perspectief waardoor een haast ongeziene flexbiliteit ontstaat, schijnbaar moeilijk te bevatten voor wie er (nog) niet mee vertrouwd is. Het systeem zou voor ons moeten werken, scanderen we. Jammer genoeg beschouwen velen ‘het systeem’ als de vijand waardoor we […]

Heeft 100% reserve bankieren kans van slagen?

Via OnsGeld | De voorstellen van Ons Geld en Positive Money (VK) worden vaak vergeleken met wat beschreven staat in de IMF publicatie: ‘The Chicago Plan Revisited’. Onze voorstellen hebben inderdaad hetzelfde doel. Namelijk: ervoor te zorgen dat banken geen geld meer kunnen creëren. Nu doen ze dat namelijk door het verstrekken van leningen (of […]

Islamitisch bankieren is bezig aan een opmars

“We cannot bully people into feeling British; we have to inspire them” schreef de toenmalige Tory leider James Cameron in 2007 – nu de Britse premier. Islamieten willen zich integreren en wij faciliteren dit, zei hij.  “And the third step in promoting integration is to ensure there’s something worth integrating into. ‘To make men love their […]

Over de Financiële Relativiteitstheorie

Deflatie radicaal toegepast vanuit een mondiaal perspectief | Een wereld gevangen in begrensde rationaliteit heeft nood aan ‘out of the box’ impulsen om de cirkel te doorbreken, de financiële relativiteitstheorie als neutraliserende attractor stoot vaak op de begrenzing zelf, paradox of dogma? Ontvankelijkheid, dialoog en oprechte solidariteit zijn noodzakelijke voorwaarden om ons te verlossen van onze […]

Over bankruns, fractioneel bankieren & geld

De ontwikkelingen in Cyprus bewijzen maar weer dat bankruns nog steeds niet tot het verleden behoren in de Westerse wereld. Bankruns zijn zo oud als het banksysteem zelf en zijn misschien wel een noodzakelijk gevolg van fractioneel bankieren. Tijdens de goudstandaard was deze bankmethode net als nu niet verboden, waardoor ook toen bankruns problematisch waren.

Verschillende partijen waarschuwen voor bankrun

Tegenwoordig vindt er elk weekend wel ergens een crisisberaad plaats. Terwijl de meeste Nederlanders dit weekend genieten van de nazomer, werd er in Washington door de G20 op de meeting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) druk gespeculeerd over hoe het nu verder moet met de euro, de schulden, de bankencrisis en de afnemende economische […]