Economische ongelijkheid: kan of moet er iets aan gedaan worden?

Er zijn verschillende soorten van economische ongelijkheid in een gegeven land, en in de wereld in macro perspectief. De belangrijkste zijn de verschillen in inkomen en hoe de welvaart verdeeld is. Wat het inkomen betreft wordt vaak gebruik gemaakt van de Gini Coëfficient. Een cijfer tussen 0 en 1 wordt aan elk land bedeeld. Waarbij […]

2019: Ongelijkheid in welvaart in de wereld is nooit zo groot geweest

In het VK worden duizenden dakloze kinderen in containers ondergebracht. In de VS groeit het fortuin van de rijkste familie ter wereld aan met $100 miljoen per dag. Dan hebben we het alleen nog maar over ons zogenaamd ‘rijke’ Westen. Anno 2019 leeft nog steeds 10 procent van de wereldbevolking, zo’n 700 miljoen mensen, in […]