Westerse schuldenberg dreigt financiële Dag des Oordeels te veroorzaken in 2012

‘s Werelds 4 belangrijkste AAA-economieën – de VS, Frankrijk, Duitsland en het VK – komen onder grote druk en krijgen het door toenemende kosten en een stijgende schuldgraad steeds moeilijker om die AAA-rating te behouden. De pogingen om het begrotingstekort naar aanvaardbare proporties terug te brengen zonder daarbij het kwetsbare economische herstel in gevaar te […]

Kans op Inflatie in China stijgt door economische groei

De economie van China is in 2009 met 8,7% gegroeid. China dankt de economische groei vooral aan het economisch herstelplan van de overheid. Vanaf november 2008 is er zo’n 4.000 miljard yuan ( ongeveer 400 miljard euro) in de economie gepompt. Dat geld ging vooral naar openbare werken en investeringen. Bovendien zette China vrijwel alle kredietlijnen open, wat ertoe leidde […]

Bijna 10.000 faillissementen in 2010

In het jaar 2010 zijn er in Nederland 9.620 faillissementen uitgesproken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn ruim 26 faillissementen per dag, ofwel 800 per maand. Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) kwam in 2010 uit op 6.283. Dat is 10% lager ten opzichte van […]

Economische groei neemt af in 2011

Het economisch herstel zal in 2011 wereldwijd afnemen en in 2012 weer wat versnellen, maar niet tot het niveau van 2010. Dit blijkt uit een rapport van kredietverzekeraar Euler Hermes S.A. Volgens ’s werelds grootste kredietverzekeraar daalt de economische groei in 2011 wereldwijd naar 3%, van 4% in 2010. Voor 2012 wordt een groei van […]

‘We zijn ontsnapt aan een depressie’

De Belgen weten het wel, het is een kunstmatig herstel. Koen de Leus over de lage rentetarieven, de arbeidsmarkt en de werkloosheid, de economische groei, de aandelenmarkten, de kredietmarkt en de bankencrisis.

Aantal schuldproblemen stijgt met 20,7%

Het aantal mensen met schulden in Nederland is in 2009 met 20,7% gestegen. In totaal hadden 53.250 mensen hulp nodig. Dit blijkt uit een publicatie van de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren). Het schuldbedrag steeg met zo’n 10% ten opzichte van 2008. Naar verwachting zal het aantal mensen dat schuldhulpverlening nodig heeft in […]

Willem Middelkoop: ‘Kern van de crisis blijft bedekt’

Willem Middelkoop heeft weinig vertrouwen in de uitkomst van de commissie-De Wit. Volgens Middelkoop blijft op deze manier ‘de kern van de crisis bedekt.’ Deze week is de commissie-De Wit begonnen met de 2e week van openbare verhoren van deskundigen, in een poging het hoe en waarom van de financiële crisis te achterhalen. Willem, die […]

Nederlanders lenen 9,7 miljard euro in 2009

Nederlandse huishoudens hebben in 2009 voor bijna 9,7 miljard euro aan nieuwe leningen afgesloten voor consumptieve doeleinden. Dat is welgeteld 1,2 miljard euro minder in vergelijking met 2008. Het is zelfs het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar. Nederlanders mogen dan ruim een miljard minder geleend hebben, ze hebben ook flink minder afgelost. De aflossing op de […]

3 Chinese banken staken kredietverlening

Ten minste 3 grote Chinese banken hebben in januari 2010 de kredietverlening tijdelijk stopgezet. De stopzetting van de kredietverlening is het gevolg van de maatregelen van de Chinese centrale bank om de kredietverlening aan banden te leggen om zo de inflatierisico’s te beteugelen en de formatie van ‘luchtbellen’ in onroerend goed en andere waardepapieren te […]

China moet geld blijven uitgeven

De OESO maant China om voldoende te blijven spenderen, ook wanneer de overheidsstimulus ter ondersteuning van de economische groei aflopen. China moet haar traditionele spaarzaamheid overboord gooien en in de eerste plaats in het sociale welzijn van haar burgers investeren. Tussen 2002 en 2007 viel het aandeel van de gezinsconsumptie in het bruto binnenlands product […]

Consumentenkrediet VS daalt harder dan ooit

Het uitstaande consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in november harder gedaald dan ooit gemeten, blijkt vrijdag uit cijfers van de Federal Reserve (Fed). Het uitstaande consumentenkrediet daalde in november met $17,5 miljard. 

Albert Spits: ‘Slotfase van 60 jaar kredietexpansie’

Is er een conclusie te noemen na al die jaren research?Ja, die conclusie heb ik al getrokken en die conclusie is dat het fiatstelsel, het stelsel dat we nu hebben, is gebaseerd op vertrouwen, het vertrouwen in het papier, het vertrouwen in de overheid. Dat vertrouwen is altijd tijdelijk. Vandaar ook dat we omwentelingen, revoluties, […]

Economisch herstel: V of W?

‘Het is de ambitie van de regering om onzekerheden om te buigen naar herstel.’ Dit zei Koningin Beatrix op Prinsjesdag in de Ridderzaal namens de regering. Helaas kan de troonrede passender worden samengevat met deze frase: ‘Het is de hoop van de regering dat de onzekerheden worden omgebogen naar herstel.’De vraag is, hoe ijdel is […]