Huizenprijs daalt op jaarbasis en stijgt op maandbasis

De prijzen van verkochte Nederlandse huizen lagen in januari gemiddeld 5,3% lager in vergelijking met januari 2009. Ook in december was de prijsdaling op jaarbasis 5,3%. In november waren de huizen nog 4,7% goedkoper ten opzichte van een jaar geleden. De prijsdaling van tussenwoningen was met 3,5% het kleinst. Vrijstaande woningen daalden met 8,7% het […]

Inflatie Amerika: 0,1%

De inflatie in de VS is in december licht toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De prijzen stegen op maandbasis met 0,1%. Dit ligt in lijn met de voorspellingen van economen. Een maand eerder stegen de consumentenprijzen nog met 0,4%.

Voedselinflatie op komst: ontbijt wordt duurder

De prijzen van verschillende soorten “zachte grondstoffen” zoals tarwe en cacao zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Wat is de oorzaak van de stijging en zal etenswaar hierdoor duurder worden voor de consument? Het zou best wel eens kunnen dat ons ontbijt de komende tijd duurder gaat worden. Verschillende zogenaamde ‘zachte grondstoffen’ zoals cacao, tarwe […]

Inflatie Verenigd Koninkrijk stijgt op jaarbasis

De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in juni 2010 op jaarbasis met 3,2% gestegen. Een maand eerder bedroeg de algemene prijsstijging 3,4% op jaarbasis. Ten opzichte van de vorige maand stegen de prijzen in juni met 0,1%. In april piekte de inflatie nog op 3,7%, wat toen het hoogste inflatiepercentage was in de afgelopen […]

Flinke prijsstijgingen in de horeca

In de afgelopen drie jaar zijn de prijzen in de Horeca met 11% gestegen. De prijs van producten in bedrijfskantines steeg in de afgelopen drie jaar met 24%. De Nederlandse inflatie over de periode van mei 2007 tot en met mei 2010 bedroeg 5%. De prijzen in de horeca stijgen dus dubbel zo hard in […]

Prijsdaling op de huizenmarkt zet door

De prijs van Nederlandse huizen is verder gedaald. De prijs van een gemiddelde Nederlandse koopwoning daalde in december met 0,8% op jaarbasis. De maanden daarvoor daalde de huizenprijzen nog met 1,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. De huizenprijzen in Nederland zijn de afgelopen twee jaar elke maand in waarde gedaald. Zoals meestal het geval […]

Wat wordt duurder en wat wordt goedkoper?

De inflatie in Nederland is in februari 2010 uitgekomen op 0,8%. Dat is iets lager dan het inflatiecijfer van januari, toen bedroeg de inflatie 0,9%. Zo maar een paar cijfertjes uit het consumentenprijzen indexmandje van het cbs (percentage ten opzichte van februari 2009). Aardappelen en groenten: 6,3% goedkoper. De prijs van vis steeg met 1,5%, […]

Biflatie in Finland

Het Bureau voor Statistiek in Finland heeft in een publicatie laten weten dat de deflatie in Finland op jaarbasis in december is uitgekomen op 0,5%. Een maand eerder was er sprake van 0,9% deflatie en in oktober daalden de prijzen nog met 1,5%. Over heel 2009 komt de inflatie/deflatie in Finland uit op 0,0%. Volgens […]

Inflatie Europa: 1,7%, Inflatie Nederland:1,3%

De inflatie in de landen van de euro is in juli uitgekomen op 1,7% op jaarbasis. Vorige maand bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 1,4%. Vorig jaar had Europa echter nog te maken met deflatie. Toen was het inflatiepercentage negatief, namelijk -0,6%. Op maandbasis was er ook sprake van deflatie. De consumentenprijzen daalden met 0,3% […]

Het kan: ondernemen zonder bank

We kwamen deze ochtend een goed artikel tegen op Visionair.nl. | De gemiddelde ondernemer leent zich suf bij de bank. De verhouding vreemd vermogen (geleend geld) op eigen vermogen is vaak 2:1. Veel ondernemers komen daarom flink in de problemen als de bank de geldkraan dichtdraait, zoals nu gebeurt door de kredietcrisis. Sommige ondernemers, die […]

Inflatie OESO-landen 2% op jaarbasis

De inflatie in de OESO-landen is in mei 2010 op jaarbasis uitgekomen op 2%. Een maand eerder stegen de consumentenprijzen nog met 2,1% in vergelijking met het jaar daarvoor. Op maandbasis stegen de consumenten prijzen van de OESO-landen met 0,1%. In april bedroeg de inflatie op maandbasis nog 0,3%. De lichte afname op maandbasis kwam […]

Producentenprijzen: +0,1% (maand), -2,9% (jaar)

De producentenprijzen in de eurozone zijn in december op maandbasis gestegen. Dit blijkt uit een publicatie van het Europese statistiekbureau Eurostat. In december is de zogenaamde producentenprijzenindex (PPI) 0,1% op maandbasis gestegen. Op jaarbasis was sprake van een daling van 2,9%.

Inflatie Nederland: 1%

De inflatie in Nederland, volgens de Europese definitie, lag in 2009 op 1,0%. Dat is gelijk aan de gemiddelde inflatie in de Europese Unie. Een jaar eerder behoorde Nederland nog tot de landen met de laagste inflatie in Europa. Toch was de Nederlandse inflatie in 2009 veel lager dan in 2008. Dat was echter nog […]

Industrie: Productie krimpt, lagere omzet

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2% lager dan in juni 2011. In mei lag de productie op hetzelfde niveau als een jaar eerder. In de transportmiddelenindustrie, voedings- en genotmiddelen industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de productie fors lager dan een jaar eerder. De productie van de aardolie-, […]

Belgische inflatie stijgt naar 1,7%

De Belgische consumptieprijsindex is in maart gestegen. De inflatie bij onze zuiderburen bedraagt momenteel 1,66% op jaarbasis en is voor de vierde opeenvolgende maand positief, na zeven opeenvolgende maanden van deflatie. In Belgie is de inflatie 2 keer zo hoog als bij ons. De Nederlandse inflatie is momenteel 0,8%. Vorige maand was de inflatie in […]

Inflatie Nederland: 1,1%, benzine flink duurder

De inflatie is in december 2009 uitgekomen op 1,1%. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in november. December is de vijfde opeenvolgende maand waarin de inflatie is gestegen. Vooral de prijs van benzine droeg bij aan de toename van de inflatie. Benzine was in december 17% duurder dan een jaar eerder. De prijzen van kleding hadden […]

Kerninflatie Europa op jaarbasis naar laagste punt in 20 jaar

In februari was er in de Eurozone op maandbasis sprake van een daling van de kerninflatie. De kerninflatie, die zo’n 70% alle prijzen omvat, daalde in februari met 0,1 procentpunt tot 0,8%. Daarmee wordt een laagste punt op maandbasis bereikt in de afgelopen 20 jaar (sinds het begin van de metingen in 1990).

Inflatie Nederland april 2010: 1,1%

De inflatie in april 2010 steeg in Nederland naar 1,1%. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in maart. De stijging van de inflatie komt voornamelijk door duurdere vliegreizen en duurdere autobrandstoffen. Een vliegticket was in april gemiddeld 12,6% duurder dan een jaar eerder. Ook de hogere prijs van groente en vis droeg bij aan de toename […]

Inflatie Oeso-landen stijgt naar 2,1%

De consumentenprijzen in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zijn in maart op jaarbasis met 2,1% gestegen. Daarmee zet de stijgende lijn van de inflatie zich voort. In februari stegen de prijzen in de landen van de Oeso nog met 1,9%.

Energieprijzen stijgen 8,5% op jaarbasis

De inflatie in de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) is in december 2009 opgelopen naar 1,9%. In november stegen de consumentenprijzen nog met 1,3% op jaarbasis. De prijzen voor energie lagen in december 8,5% hoger dan een jaar geleden. De voorgaande maand bedroeg de stijging van de energie nog 2,4% […]

Deflatie Japan: 0,2% (maand), 2,2% (jaar)

De prijzen in Japan zijn in november gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dit blijkt uit cijfers van de Bank of Japan. De Japanse regering waarschuwde al eerder dat het herstel van de Japanse economie wordt bedreigd door deflatie.

Japan: Rente 0,1%, Deflatie 1,2%

De Bank of Japan heeft de rente onveranderd gelaten op 0,1%. De Japanse centrale bank handhaaft daarmee het monetaire verruimingsbeleid in het licht van het economische herstel. Het renteniveau in Japan, dat nog steeds kampt met deflatie, staat al sinds december 2008 op 0,1%. De consumentenprijzen zijn in Japan in december in het sterkste tempo […]

Deflatie Ierland: 6,6%

De deflatie in Ierland is in oktober uitgekomen op 6,6% in vergelijking met een jaar eerder. Dit is de grootste daling van de consumentenprijzen sinds de grote depressie in de jaren ’30. Economen verwachten dat de deflatie in 2010 zal aanhouden. Vorige maand bedroeg de deflatie nog 6,5%. De prijzen in Ierland dalen nu al […]

Duitse inflatie stijgt heel licht

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in oktober conform verwachting gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Duitse federale bureau voor de statistiek. De inflatie bedroeg in oktober 0,1% op maandbasis. Vorige maand was er in Duitsland nog sprake van 0,4% deflatie in vergelijking met de maand daarvoor.

Gemiddelde huizenprijs daalt 2,2%

De gemiddelde huizenprijs in Nederland daalde in april 2010 met 2,2% op jaarbasis. De daling was kleiner dan een maand geleden. Toen daalden de huizenprijzen nog met 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Op maandbasis steeg de gemiddelde verkoopprijs van Nederlandse huizen met 0,8%. Alle soorten woningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijs […]

Inflatie VS: 0,2% in september

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in september op maandbasis met 0,2% gestegen. Dit percentage is iets hoger dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van 0,1% inflatie. Dit heeft het Amerikaanse ministerie van economische zaken deze week bekend gemaakt.

Deflatie Eurozone: 0,3% in september

De consumentenprijzen in de eurozone zijn op jaarbasis met 0,3% gedaald. Op maandbasis bleef de deflatie ongewijzigd. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. In Ierland (-3,0%), Portugal (-1,8%) en Estland (-1,7%) daalden de prijzen het sterkst. In Roemenië (+4,9), Hongarije (+4,8%) en Polen stegen de prijzen […]