Browsing: recht

Overig
Door 11
Europa: de paradox van het recht

Europa’s bestaan heeft zijn grondslag in de menselijke wil en ons rechtssysteem. Zonder grondwetten,  bestuurs- en staatsrecht, burgerlijke wetboeken en meer zou er geen basis zijn geweest om afspraken en overeenkomsten aan te gaan, subsidieverordeningen en richtlijnen te maken, boetes op te leggen, een europees parlement, of commissies en ambtenaren…