De twijfelachtige toekomst voor de Europese Unie

Toen ooit de Europese Unie op 1 november 1993 werd opgericht was ik een voorstander. Ik was 40,  had een jong gezin en had weinig politieke interesse. Ik was wel vatbaar voor de propaganda voor een verenigd Europa die ik meekreeg via het medium TV en mijn abonnement op de krant. Ik zag dat wel […]

De zichzelf vervullende profetie (Selffulfilling prophecy)

msm-mainstream-media

De mainstream media (MSM) wordt ook wakker. Zelfs Peppie en Kokkie. En dan moet je het maar weten. Op de achtergrond via internetmedia gonst het al langer van de geruchten dat er een flinke neergang is te verwachten. Diverse doemscenario’s komen voorbij. Het is goed dat zulke berichten niet direct worden opgepakt door de grote […]

Recordbedrag aan spaargeld op onze bankrekeningen

Voor de zoveelste keer bemerk ik dat banken de realiteit mooier voorspiegelen dan deze in werkelijkheid is. In dit artikel wordt uitgelegd dat we met ons allen een recordbedrag aan spaargeld op onze bankrekeningen hebben staan. Ik schrijf heel bewust ‘bankrekening’ in plaats van ‘spaarrekening’. De benaming ‘spaarrekening’ is in deze tijd niet meer op […]

In feite hebben we al een negatieve spaarrente

rente 2018

De gevaarlijk lage rentestandaard blijft mijn aandacht trekken. Ik blijf de beweging van de marktrente kritisch volgen met daarbij de nodige kanttekeningen. We hebben inmiddels te maken met een negatieve spaarrente, dan maar beleggen? 0% rente Ja hoor, we zijn er bijna. Bijna bij de 0% rente op onze spaartegoeden. Langzaam worden we gaar gekookt […]

Over een nieuwe kredietcrisis en onze nationale schuldenberg

‘Over een nieuwe kredietcrisis en onze nationale schuldenberg’ is de titel van deze column. Het tweede deel klinkt een beetje als een soort van nationale trots. Maar dan een andere soort van trots zoals we onze vroegere zeehelden eren of onze huidige sporthelden. Iedere natie heeft een nationale trots. Ons polderlandje kan bijvoorbeeld trots zijn […]

Tien jaar crisis: schuldenberg blijft toenemen

De zwaarste economische en financiële crisis sinds de jaren dertig viert vandaag haar tiende verjaardag. Tijd voor een feestje, want het gaat weer beter met de economie — althans, als je de beleidsmakers in Den Haag en Brussel mag geloven. Ondertussen groeit onze schuldenberg gewoon door. Heeft u het al gehoord? Er is een nieuwe […]

Help, we zitten gevangen (Foucault)

michel foucault

Naar aanleiding van ‘we hebben te maken met een systeemcrisis‘ en ‘kom eens met een oplossing‘ doen we onze duit in het zakje. Het mag duidelijk zijn dat onze samenleving gevangen zit in haar ‘wezen’, een situatie die ons een onbehaaglijk gevoel geeft. De meningen zijn verdeeld, voor wie zich nog in een ‘comfortzone’ bevindt, […]

Het wordt ons nog altijd te mooi voorgespiegeld

De laatste maanden worden ons via diverse media cijfers voorgespiegeld om aan te tonen dat het de goede kant opgaat met onze economie. Zo zou de toename van de werkloosheid tot staan zijn gebracht bijvoorbeeld. Ook het aantal bijstandsgenieters lijkt niet meer te stijgen. De indruk wordt gewekt dat Nederland al bijna weer uit de […]

De onzekerheid rond het wereldwijde mengpaneel

Politici en economen willen ons doen geloven dat zij inzicht hebben in het wereldwijde economische proces. Als we dáár wat schuiven en op andere plekken knopjes iets naar links of rechts draaien, dan zal er, gebaseerd op historisch inzicht en zogenaamde wetmatigheden, dat en dát gaan gebeuren.

Onze pensioenen zijn de pineut

pensioenen

Onze trouwe bezoeker Piet Pineut heeft de smaak te pakken en gaat verder in op de schuldenberg en onze pensioenen | In navolging van mijn vorige artikel op 12 oktober durf ik het aan om daar een voortzetting aan te geven. In de voorlaatste alinea sloot ik af met de opmerking dat de beurzen misschien […]

Het schuldencomplex: omgekeerde logica

Normaal gezien trachten we geld te vinden binnen het circuit om de schulden ‘af’ te lossen. Als blijkt dat er neutraal geld vrijkomt bij deflatie dan kunnen we dat geld ook aanwenden om de schulden ‘op’ te lossen. Aangezien dit alles technisch mogelijk is, transformeert ‘aflossen’ naar ‘oplossen’, zie hier een wereld van verschil in […]

Het schuldencomplex: De schuldenberg

In navolging van ‘Een monetaire reset’. Anno 2014 staan we als mensheid voor een gigantisch probleem. Dit vertaalt zich als een haast onoplosbare schuldenberg die als een donkere schaduw onze toekomst hypothekeert. Het ontneemt ons een heldere kijk op allerhande nobele plannen die in metaforische zin achter de berg liggen maar (vooralsnog) niet voldoende kunnen […]

Is het einde van de euro nabij?

Er is natuurlijk al eindeloos veel geschreven over onze euro en dat houdt natuurlijk niet op zolang een muntunie krampachtig overeind wordt gehouden door verstarde politici. Het feit dat sinds de invoering van de euro in 2002 de discussie in de laatste jaren weer stevig is opgelaaid geeft duidelijk aan dat er iets niet deugt […]

Hoe staan we er nu werkelijk voor?

Regelmatig horen, zien en lezen we in de mainstream-media (MSM) diverse berichten over de economische ontwikkelingen in onze “welvaartsmaatschappij”. Cijfers die laten zien hoe de werkloosheid zich beweegt, of hoe het consumentenvertrouwen toeneemt of afneemt, hoe de banengroei verloopt, de beweging op de woningmarkt en de stand van de AEX, de Dollar, de olieprijzen, goudprijs […]

Het probleem van het overaanbod

De grootste uitdaging van de globale economie is die van het overaanbod : teveel arbeidskrachten, teveel productiecapaciteit en teveel kapitaal voorhanden.  Dit overaanbod is hier om te blijven en het verhindert een heropstarten van de groei.  Aldus Daniel Alpert die het boek schreef “The age of oversupply : overcoming the greatest challenge to the global […]

Rente op Nederlandse staatsobligatie stijgt flink

Het vertrouwen in de Nederlandse overheidsfinanciën is tanende en dat is te zien aan de rente van de staatsobligaties. De rente op de tienjarige Nederlandse staatsobligaties is sinds begin mei met 0.68 procentpunt gestegen. Ongeveer zeven weken geleden noteerde de rente van de Nederlandse 10y nog 1,57%, terwijl de rente op maandag 24 juni 2,25% […]

Uitkomst EU top: Europa en Verenigd Koninkrijk liggen in scheiding

Een nieuw verdrag die ervoor moet zorgdragen dat de begrotingsdiscipline van de Europese landen beter wordt gewaarborgd via automatische sancties. Dat is de belangrijkste uitkomst van de Eurotop die donderdag en vrijdag plaatsvond in Brussel. Europa zal voortaan echter verder gaan zonder de steun van het Verenigd Koninkrijk. David Cameron weigerde akkoord te gaan met […]

Westerse schuldenberg dreigt financiële Dag des Oordeels te veroorzaken in 2012

‘s Werelds 4 belangrijkste AAA-economieën – de VS, Frankrijk, Duitsland en het VK – komen onder grote druk en krijgen het door toenemende kosten en een stijgende schuldgraad steeds moeilijker om die AAA-rating te behouden. De pogingen om het begrotingstekort naar aanvaardbare proporties terug te brengen zonder daarbij het kwetsbare economische herstel in gevaar te […]

Gaat de Japanse schuldenberg exploderen?

De Japanse schuld zal in 2011 naar 227% van het bbp (bruto binnenlands product) stijgen. Dat blijkt uit een raming van het IMF. Het bruto binnenlands product is de totale geldwaard van de geproduceerde goederen en diensten van een land. De schuld van Japan is dus ruim 2 keer zo groot dan de totale waarde […]