Als belastingschuld ondernemers wordt kwijtgescholden gaat de rekening naar de burger

De huidige lockdown zal overgaan in een economische shockdown, zoveel is zeker. Langzaam stevenen we af naar een economisch dieptepunt. Een drama op gebied van onze gezondheidszorg en de economie. Een drama in kwadraat voor onze verzorgingsstaat die drijft op de pijler van onze financiën. Het zijn 2 pijlers, gezondheid en geld, die de maatschappij […]