Browsing: vermogen

Videos
Door 19
42,7% van welvaart voor 1% van de mensen

Via Moerstaal kwamen we bij een interessante documentaire over de superrijken van Amerika. Van de totale Amerikaanse welvaart komt 42,7% ten goede aan slechts 1% van de mensen. Van deze rijkste mensen van Amerika wonen er veel op Park Avenue in New York City. Bekijk de video in andere formaten.

Economisch
Door 11
Geld: Is genoeg (n)ooit genoeg ?

In Duitsland komen dit jaar de belastinginkomsten uit op zo’n 600 miljard euro. Meer inkomsten dan ooit en toch is het niet genoeg. Daarom moet er extra geld geleend worden en loopt de staatsschuld op, omdat men meer uitgeeft dan er binnenkomt. Sociaaldemocraat en Kanzler-kandidaat Peer Steinbrück die, als lid…

Videos
Door 0
Jim Rogers over fiat geld en geldcreatie

Jim Rogers begint bij CNBC met een quote over papiergeld. ‘Every government in the world now knows how to buy votes by debasing their currency. So paper money is becoming more and more suspect by all of us.’ Verder praat Jim Rogers over peakoil, China en het feit dat hij…

Economisch
Door 20
Waarom Amerika niet failliet kan gaan

Toch vreemd; terwijl de publieke schuld/BNP ratio van de VS (ruim 100%) van het afgelopen jaar ongeveer net zo groot is als die van Italië, Portugal en Ierland, wordt er weinig gesproken  over de mogelijkheid dat de VS failliet kan gaan. We horen hooguit wat van het schuldenplafond. En dit…

Rente
Door 9
Banken brengen geld van de ECB naar de ECB

Vorige week maakte de Europese Centrale Bank bekend dat het de rente had verlaagd van 1,0% naar 0,75%. Iets wat echter over het hoofd werd gezien, was de renteverlaging van de depositofaciliteit. Dit betreft de rente voor het ’s nachts geld stallen bij de ECB. De rente stond al op…

Eurocrisis italie duitsland
Door 5
Europa: Is de Duitse beer ontketend?

Premier Monti van Italië verkneukelde zich, en met hem de Italianen. Had hij die eigenwijze Merkel toch maar eens even een heel mooi lesje geleerd. Wat dacht ze wel. Een en ander werd nog eens onderstreept door de voetbalresultaten. U weet wel: “Voetbal is oorlog”. Ook daar had Italië even…

Economisch
Door 18
Het geld vlucht uit de eurozone

Chart of the day: De afgelopen jaren hebben veel investeerders hun geld teruggetrokken uit de eurozone. Uit deze onderstaande grafiek van Reuters blijkt dat de Europese posities in de afgelopen maanden snel worden afgebouwd.Powerd by: Reuters & Economics in Pictures

Economisch
Door 22
Vermogen neemt sinds kredietcrisis af

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld €33.000. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens heeft een doorsnee-huishouden hiermee een kwart meer te besteden dan in 1977. Afgezien van conjuncturele schommelingen, is het inkomen van huishoudens in deze drie decennia gaandeweg…

Crisis
Door 0
Amerikaanse middenklasse verdwijnt

De Amerikaanse middenklasse wordt systematisch uitgeroeid. Amerika evolueert snel naar een land waar de welvaart zich concentreert bij een handvol rijke mensen en waar de rest alleen maar armer wordt. De overheid wordt alsmaar groter. De grote bedrijven worden ook alsmaar groter. Deze evolutie gaat hand in hand. Grote bedrijven…

Overig
Door 1
Vertrouwen is sleutelwoord tijdens recessie

Marc Haagen | Laat ik beginnen met u een zeer belangrijk key word, een sleutelwoord aan te reiken. Dat woord is:  vertrouwen. Vertrouwen in een overheid dat zij haar verplichtingen na zal komen. Vertrouwen in bedrijven waarvan u aandelen bezit dat zij goed zullen presteren. Vertrouwen in overheden én bedrijven…

Inflatie | Deflatie
Door 3
Is er al een LTRO Exit Plan ?

LTRO heeft het Europese financiële systeem van de ondergang gered. In 2 maanden tijd werd er € 1 biljoen euro uit het niets bijgeprint om de banken te ondersteunen. De banken gebruiken dit geld om hun balansen te versterken en de rentevoeten van de overheidsobligaties naar beneden te krijgen. De…

Economisch
Door 2
Huishouden geeft gemiddeld €32.500,- uit

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft een Nederlands huishouden gemiddeld €32.500,- per jaar uit. Hiervan is €4.320,- betaald aan indirecte belastingen zoals btw en accijnzen. Dat is ruim 13% van iedere uitgegeven euro. De hoogste inkomens betalen naar verhouding minder indirecte belastingen dan de middeninkomens.

Economisch
Door 10
Balansen van de Centrale Banken exploderen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2007 wordt er door centrale banken wereldwijd alles aan gedaan om ons monetaire systeem in stand te houden. Als economen praten over herstel dan is dit over het algemeen te danken aan de injecties van de centrale bankpresidenten. Een grafiek van Reuters laat…

Economisch
Door 1
Vermogen huishoudens daalt met 12%

Het vermogen van Nederlandse huishoudens blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van ons statistiekenbureau (het CBS). Aan het begin van 2011 bedroeg het doorsnee-vermogen van een huishouden €29.000,-. Dit bedrag lag een jaar eerder nog op €33.000,-. Al met al een daling van ruim 12%. Een logisch gevolg van deze…

Overig
Door 2
Babyboomer die emigreert rijker dan blijver

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen. Dit verschil is het grootst bij getrouwde jonge senioren. Gescheiden mannen die vertrekken hebben juist minder vermogen dan gescheiden mannen die in Nederland blijven. Het aantal Nederlandse emigranten van 50…

Overig
Door 2
Internationale belastingen: een dreun in het arrogante gezicht van het financiële kapitalisme

Eric Goeman – De Wereld Morgen | Onze belastingsystemen zijn nog steeds gebaseerd op verordeningen uit de 19de en 20ste eeuw zoals die in de natiestaten elk afzonderlijk werden opgesteld. Ze beantwoorden nog nauwelijks aan de realiteiten onder druk van de neoliberale globalisering, mondiale mobiele kapitaalstromen, competitieve belastingparadijzen en gedereguleerde…

Overig
Door 1
Kredietkraan voor Oost-Europa dichtgedraaid

“De Oostenrijkse autoriteit financiële markten en de nationale bank zetten de rem op leningen aan Oost-Europa”, kopt Die Presse. De twee organisaties eisten van de Oostenrijkse banken een verhoging van 2 tot 3% van hun eigen vermogen en een beperking van de “excessieve kredietverstrekking” aan de regio. Deze maatregel komt…

Rente
Door 0
‘Afdekken risico’s kost 34 miljard euro’

De Nederlandse pensioenenfondsen hebben in het vierde kwartaal naar schatting 34 miljard euro verlies gemaakt op rente-afdekkingen. De pensioenfondsen verloren hiermee 4,5% van het totale vermogen van 800 miljard euro. Dat hebben RTLZ-economen berekend. De 550 Nederlandse pensioenfondsen hebben in het vierde kwartaal van 2010 erg veel geld verloren op…

1 2