Tegenlicht: Waar blijft de opstand?

Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. ‘Cynisch, somber en woedend’ om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiële sector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen. Toch lijkt het pleidooi van Engelen een stem te geven aan een smeulende, nog ongeuite woede. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich tegelijkertijd af waar de opstand blijft.

De bezuinigingen en de groeiende ongelijkheid leidt tot een nieuwe klasse ontevreden burgers, die zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek. De Engelse socioloog Colin Crouch analyseert hoe de afgelopen twintig jaar de macht van de democratisch gekozen parlementen afneemt, ten faveure van het bedrijfsleven en internationale instituties. Stemmen heeft minder zin, omdat gekozenen de belangen van de kiezer steeds minder op het netvlies hebben. Het leger van 15.000 lobbyisten in Brussel, bijvoorbeeld, blokkeert regelmatig beleid dat de burger weer centraal zou stellen.

Wat doe je als normale simpele burger met je frustratie over het vastgelopen systeem? Onder het motto ‘We zijn het zat’ startte trucker Jerry Agema een actie om de snelwegen plat te leggen op 7 maart. Zijn bericht op Facebook werd binnen korte tijd 60.000 keer geliked en tot zijn eigen verbazing was Agema opeens de organisator van een breed maatschappelijk protest. Maar leidt zo’n actie ook tot verandering? Geeft het de burger weer het vertrouwen dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen?

In de VS, waar de macht van geld in de politiek al langer een probleem is, vecht USPIRG terug. Via onderzoek probeert de organisatie scherp te krijgen wat de bevolking nu echt wil, en brengt de uitkomsten hiervan in de wandelgangen van de macht onder de aandacht, als een soort ‘lobbyist van het volk’.

Maar er komt steun uit onverdachte hoek; het World Economic Forum en het IMF berichtten recent over de groeiende kloof tussen arm en rijk als bron van zorg voor de stabiliteit van de samenleving. Niet vanwege humanitaire redenen maar omdat de economie eronder lijdt want arme mensen kopen niet.

Waar moet de oplossing dan vandaan komen? Hoe zorg je ervoor dat burgers weer serieus genomen worden David van Reybrouck, schrijver in België, zag enkele jaren geleden dat de democratie in zijn land er slecht aan toe was. Hij organiseerde een burgerforum, de G1000, om meer aandacht te krijgen voor wat de bevolking precies wil. Zijn initiatief vindt navolging in Amersfoort, waar burgers en politiek samen proberen scherp te krijgen wat er in de stad moet gebeuren. Maar of dat voldoende is om de woede te dempen?

Bron: Tegenlicht

34 reacties

 1. Er is helaas geen woede, alleen gelatenheid. Want zo zegt de volksmond: er verandert toch niks!
  Als er werkelijk woede was, zou op 22 mei iedereen naar de stembus rennen en uit protest PVV stemmen. Dan zouden er veel meer acties zijn en het Malieveld volstaan.
  Maar we hebben geen vakbeweging meer. En zelfs als de Consumentenbond vaststelt dat alle banken samen een monopolie hebben en daardoor geen enkele bank een bod wil doen op spaargeld, pikken we dat gewoon. We pikken het dat er een bond is van wetsovertreders. We pikken het dat de politie alle tijd heeft om overal aangiften tegen Wilders op te nemen, maar tegelijkertijd geen ruimte meer heeft om achter criminele Marokkaantjes aan te zitten. We pikken het dat banksters ons blijven bedriegen, en denken dat politiek Den Haag toch geen enkele invloed uit kan oefenen. Van de 10 maatregelen en wetswijzigingen die er in Brussel en Den Haag genomen wordt, pakken er 9 negatief uit voor de burger. Beperking hier, extra controle daar, belastingverhoging zus en extra accijns zo……. Het hoort er allemaal bij.
  Wedden dat straks voor de verkiezingen nog even een paar leuke maatregelen worden aangekondigd om stemmen te winnen? En dat de kans groot is dat vanaf juni de poppen echt aan het dansen zijn?

  Een politicus behartigt gewoon alleen zijn eigen belangen, daar is ondertussen iedereen wel achter. Banksters doen dat ook! Is er ook maar één rechter die een frauderende Bankster achter de tralies durft te zetten? Nee, als hij de helft van het bedrag wat zijn fraude hem heeft opgeleverd weer terugstort in de staatskas ( NEE< NIET terugstorten naar degene die bestolen is!!) is de kous af. Is er een rechter die een liegende politicus durft aan te pakken?
  Kijk naar Plassterk… Je kunt gewoon liegen en bedriegen, vervolgens maak je wat slalommetjes en ….voila je blijft gewoon minister.
  De verloedering ten top.

 2. Ken je het principe van het koken van een Kikker?
  Als je een Kikker in kokend water gooit springt ie er uit
  Als je een Kikker in water met gewone temperatuur zet en je verwarmt het water geleidelijke kun je een Kikker gewoon koken want de Kikker blijft zitten.
  De conclusie is dat de Mensch nu wel denkt dat ie begaafd is omdat de Mensch het idee heeft te kunnen denken, maar eigenlijk net zo ver is in ontwikkeling als die Kikker, want ze worden gewoon gekookt en blijven zitten.

  De oplossing is zoooo simpel; spring met zijn allen uit het gevestigde niet werkende systeem, collectief niet meer stemmen, geen belasting meer betalen, al je geld van banken halen.
  Maar wat doen we?
  Utopia, Frans Bauer en Linda de Mol kijkende blijven we collectief in het bijna kokende water zitten
  De Mensch in de 21e Eeuw, en eigenlijk verdienen we ook niet beter want we staan al erg lang stil in evolutie zoals een op deze mooie planeet geworpen slavensoort het ook betaamt; niet meer en niet minder

 3. Topoverleg in het torentje.
  Mark:” nog zeven weken… Hoe gaan we het aanpakken?”
  Didi: “voor de bühne moeten we natuurlijk wel doen alsof we het niet met elkaar eens zijn”.
  Alex:” wij als D66 geven het zoals altijd gewoon openlijk toe; Nederland zo snel mogelijk opheffen en Europa is het nieuwe Utopia”.
  Sybrand: “het probleem is dat steeds meer kiezers doorkrijgen, dat we ze al jaren belazeren”.
  Mark: “we hebben dus eigenlijk maar een vijand: Geert! Hoe kunnen we hem belachelijk maken en demoniseren?”
  Didi: “alhoewel we graag willen, kunnen we niet gaan roepen dat we meer Marokkaantjes willen hebben. Want dan lopen ook de laatste hollandse kiezers bij ons weg. Ze noemen ons nu al Partij van de Allah.
  Mark: “als wij nou eens doen alsof we tegen meer machtsoverdracht zijn? Misschien trappen ze daar nog een keertje in, als het met een serieus gezicht zeggen.”
  Alex: “dat kun je niet maken Mark. Julie man en onze man is dezelfde Guy Verhofstad. Iedereen weet dat deze eurofiel zo snel als mogelijk wil beginnen met de EUSSR.”
  Sybrand: “kunnen we de media niet nog meer omkopen? Je hebt gezien hoeveel heisa ze konden maken van die doodnormale gedachte dat Nederland minder moskeeën en minder Marokkanen wil.”
  Didi: “ja inderdaad, daar ligt onze kans. Laat ze Geert op de voet volgen, en elke uitspraak die niet politiek correct is, sterk uitvergroten!” Die uitspraken over Hitler enzo doen het goed bij bepaalde bevolkingsgroepen.
  Arie S.: Ja, maar dat is toch niet helemaal eerlijk om iemand zo zwart te maken, terwijl hij minstens 10% van de bevolking vertegenwoordigt en ook vaak de waarheid spreekt?”
  Mark: ” Tuurlijk niet Arie, maar weet je: het doel heiligt alle middelen!!
  Alex: Precies, hoeveel stemmen wij krijgen is eigenlijk niet zo belangrijk, als mensen maar denken dat Geert Wilders compleet waanzinnig is.
  Didi; ” met dat laatste ben ik het wel eens, maar ik zou toch nog wel fijn vinden als de P.vd. Allochtonen nog blijft bestaan, hoor.
  Mark:” laten we afronden. Zijn we het erover eens dat we onszelf zo snel mogelijk moet opheffen en alle bevoegdheden moeten overdragen aan het Politbureau in Brussel?
  Allen: “ja natuurlijk, maar vergeet niet dat dat binnenskamers moet blijven. Iedere stemmer moet wel even gaan geloven dat we allemaal een beetje tegensputteren. Na 22 mei kunnen we versneld verder gaan met het optuigen van Brussel.

  Zullen we dan nu alvast van gedachten wisselen over onze toekomstige baantjes? Want dat betaalt heel wat beter dan die armzalige salarissen als minister of Tweede-Kamerlid.
  Hebben jullie het al eens uitgerekend? We gaan al minstens drie keer zoveel verdienen. Belastingvrije pensioenen, riante onkostenvergoedingen, geen loon of inkomstenbelasting, allemaal een auto met chauffeur, drie secretaresses., Onbeperkte reiskostenvergoeding of je nou naar huis gaat of niet….. standaard loonsverhoging. Man man, wat een toekomst!
  Kom op mensen, we gaan proberen het plebs nog één keer om de tuin te leiden.

 4. Het is simpel, zolang er nog kinderbijslag loon/uitkering en andere zoethouders in voldoende mate zijn, zal er weinig veranderen.
  Pak eens een van alle drie af .. en je hebt hier griekse/spaanse toestanden .. en massa demonstraties.
  De politiek weet het hier net zo te draaien/vormen, dat we er net niet voor de straat op gaan..

  1. Ik vraag me dat ten zeerste af. Nlders zijn flexibel, dat heeft de 2de WO wel getoond. Het verzet dat er tegen de Duitse onderdrukker was mag eigenlijk geen naam hebben. Ik voorzie in dit land helemaal serieuze geen massademonstraties ook niet op langere termijn. Lees ook m’n posting over sociale cohesie die in Nld totaal verdwenen is. Wie moet zoiets organiseren? Wel kan het zo zijn dat er onvoorspelbare acties zomaar kunnen plaatsvinden. Dit heeft volgens mij eerder te maken met het ludieke aspect van dit soort acties dan dat het te maken heeft met echt uit de hoek komen voor iets. De Nldse burger is onderdanig en over het algemeen netjes, een ludieke actie kan wel want dat is eventjes een korte break, daarna gaat de Nlder weer over tot de orde van de dag. Echter ludieke acties kunnen antuurlijk best impact hebben

   1. Zolang het geld nog rolt, hoor je niemand klagen …

    Iedere keer doet de politiek met kleine stapjes afname/toelage aan diverse regelingen … laatste jaren meer afname ..

    Door subsidies en toeslagen te verminderen/verhogen, hou je de menigte kalm en in cotrol !

    Beetje kikker in de pan principe.

    Als je mensen hard in de beurs raakt …
    Moet je eens zien wat er gebeurt .. qua demonstraties, opstand etc.
    Zou je bijv. ineens de kinderbijslag afschaffen, en de zorgtoeslag halveren … 😉
    Dan heeft eea niets meer met flexibiliteit te maken, of hoe Nederlanders zijn.

    1. Beste Dennis. Zoals gezegd schat ik in dat het allemaal wel mee zal vallen. De laatste jaren zijn in m’n omgeving heel wat mensen verplicht ZZP-er geworden. Werden ontslagen om weer aangenomen te worden als ZZP-er. Waardoor er opeens voor allerlei kosten zelf moet worden opgedraaid. Daarnaast zijn er, en dan praat ik in m’n directe omgeving, gewoon ook heel wat mensen op straat gezet. Op een aantal na hebben de meeste van deze mensen echt weinig te besteden. Sommigen ZZP-er zitten zelfs onder bijstandsniveau qua inkomsten. Toch hoor ik deze mensen niet echt denken aan opstand of verzet, ze zijn te druk bezig met overleven.

 5. 2 belangrijke oorzaken
  1. De Nldse samenleving is vergaand geindividualiseerd. Met andere worden er is weinig sociale cohesie zodat er weinig identificatie is met een groep waar je toe behoord. Vroeger was je arbeider of een beetje specifieker je werkte in de scheepsbouw. Je organiseerde je en je voelde je solidair met andere arbeiders. Dat is tegenwoordig verdwenen. De enige groepen waar je nog sociale cohesie vindt is groepen allochtonen: Turken, Marokkanen en Surinamers. Verder is het iedereen voor zich.
  2. Nlders hebben door de eeuwen heen iets met gezag. Ze luisteren er namelijk naar en veel meer dan de ons omringende landen. Ik denk dat dat alles te maken heeft met dat het gezag uiteindelijk goed voor de mensen bleek en omdat het luisteren naar gezag van jongs af aan aangeleerd wordt. Hierdoor is er een bijna blind vertrouwen in het gezag. Nlders gingen in de 2de WO gemakkelijk mee met de Duitse bezetter, er was hier nauwelijks verzet ivm andere landen waar de Duisters de boel bezetten. Sommige mensen hier noemen dat laf, je zou het ook als een kracht kunnen zien, want hierdoor is het creeeren van rustig arbeidsklimaat mogelijk. Je zou dit dus ook als economische kracht kunnen zien.
  Echter kun je je afvragen of dit blinde vertrouwen in het gezag nog wel van deze tijd is.

 6. De ongelijkheid blijft een valuta kwestie.
  De CB’s van de wereld pompen gigantische hoeveelheden nieuw en vers geld in de wereld om het deflatiespook en de tekorten tegen te gaan. Het goedkope geld komt niet bij het gewone volk terecht, maar blijft hangen in de bovenlagen. De grotere valuta’s (yen.dollar,yuan,roebel,euro) komen er weg mee, dat zijn de huidige wereldvaluta’s die het spel spelen. De koppeling geeft macht. Zij kunnen ongelimiteerd bijdrukken zonder inflatie = stapelen tegen 0%, Kopen de rest van de wereld op en de rest mag meedoen of ten onder gaan aan inflatie. Helaas komt dit goedkope en makkelijk geld/krediet niet bij het gewone volk terecht die er momenteel keihard voor moet werken, maar blijft hangen in de bovenste lagen die er hun spelletjes mee spelen.
  Dit kan nooit goed aflopen.

 7. Waarom is de overheid zo groot geworden en heeft zoveel macht kunnen verzamelen? Hoe komt het dat zoveel mensen/burgers/bedrijven afhankelijk zijn geworden van de overheid?
  Mijn antwoorden zullen jullie niet leuk vinden, ook niet de mensen die op deze site reageren.
  In ons leven hebben wij producten en diensten nodig. In dit land zijn er 2 grote sectoren die dit leveren. Of het nu gaat om huizen, auto’s, kleding, voedsel, vakanties etc. Deze sectoren zijn de publieke sector en de particuliere sector. De afgelopen 70 jaar hebben burgers maar ook bedrijven het idee gekregen dat de overheid een steeds groter belang moet gaan krijgen in de levering van goederen en diensten. Dit varieert levering van paspoorten, ziekenhuizen, wegen, waterwegen, woningen, tot sociale hulp in welke vorm dan ook. De reden lag in morele argumenten, wantrouwen jegens bedrijven, politieke ideologieën. Iedere argument wat pro-overheid was, was goed en elke argument wat tegen de overheid was, werd als slecht gedefinieerd. De overheid werkte hieraan actief mee, tenslotte al die mensen die werken bij de overheid zagen hun bestaansrecht en het bestaansrecht bevestigd.
  Mensen die het alleen al het idee opperde om de particuliere sector deze goederen en diensten te laten produceren werd voor gek verklaard. Echter, deze groep is een minderheid geworden, en de meerderheid creëerde na verloop van tijd nog meer ‘publieke’ goederen en diensten via het democratisch besluitvormingsproces. De minderheid werd gedwongen hieraan mee te doen. Het stemmen op de VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en de rest is niets anders dan stemmen voor de instandhouding van de publieke sector met haar instituties en de daarbij behorende machtsverhoudingen.
  Wil je meer vrijheid, meer invloed in je eigen leven zowel persoonlijk als financieel zul je de overheid en haar dienstverlening moeten saneren. Dit betekent dat de kerntaken van de overheid overblijven (politie, jusititie, leger) en de rest gaat naar de particuliere sector. Eventuele wet- en regelgeving kunnen dus afgeschaft worden. Op locaal niveau blijft er van de gemeente en de provincie bijna niets over.
  De overheid wordt dan zo klein dat de invloed van de overheid op jouw leven heel klein is. Geen steun aan banken, geen steun aan bedrijven, geen regels meer omtrent voor werkgevers en werknemers etc. Scholen, wegen, vliegvelden etc worden dan bedrijven, gewone bedrijven.
  Wil je dit niet, dan zit er niets anders op dan het ACCEPTEREN

 8. Aanvulling
  Wil je dit niet, dan zit er niets anders op dan het ACCEPTEREN van de goederen en diensten die geleverd worden door de overheid. Er zijn geen andere mogelijkheden.
  Dit bekent tevens ook dat je de huidige toestand moet accepteren waarin je nu zit.

  1. Complete onzin. Je kunt duidelijk zien dat er juist meer privatisering heeft plaatsgevonden naast een groter wordende overheid, en dat deze privatisering desastreus is. Privatisering betekent winst maximalisatie, wat automatisch inhoudt dat het er voor het volk niet beter op wordt. Zorg, energie, voedsel, water (kijk ook naar andere landen binnen de EU)…ja, deze private sectoren zijn helemaal eerlijk en gezond….. De eerste levensbehoeftes moeten in een ideale samenleving door de (goede) overheid worden geleverd, op non profit basis, en diegene die het niet kan betalen krijgt het gratis. Bedrijven hebben nimmer het beste voor met de mens, dit zijn slechts klanten. De vrije markt waar je voor pleit is een sprookje, dat zorgt voor de oligarchie en “corporatie” die we vandaag de dag hebben. Kijk wat bedrijven doen als ze de vrije hand hebben, niets mee gekregen van de bankensector of voedselindustrie? Jij vind het wel goed dat zorgverzekeraars dikke winsten maken, ziekenhuizen een winstbeleid voeren en ondertussen de kwaliteit van de zorg achteruit gaat, inclusief het feit dat kleine zorgaanbieders worden uitgebuit? Kijk naar de statistieken in landen zoals Cuba, waar dit gewoon netjes door de overheid wordt geregeld, vergelijk dat eens met ons. Ga eens op vakantie naar het zogenaamde vrije land Amerika, en vraag daar op straat wat die vrije markt en privatisering inhoud. Misschien kun je solliciteren bij het EU-apparaat, kun je alle landen die steun krijgen ook dwingen tot privatisering. De mensen in Portugal zijn iig heel blij dat water nu tot 4 keer zo duur is geworden. Maar je hebt geluk, er zal steeds meer geprivatiseerd worden als het zo doorgaat, er zal echter een dag komen dat zelfs jij wenst dat het niet was gebeurt.

   Wantrouwen jegens bedrijven? Is dat onterecht? Noem een grote multinational die we niet hoeven wantrouwen, 1 die eerlijk zaken doet.

   1. Klopt, ik zat met stijgende verbazing ‘hart’ zijn reactie te lezen. Zo zijn er ook mensen die roepen dat wij in een communistisch systeem leven ofdat het allemaal komt door de socialisten. Natuurlijk is het geen zwart wit verhaal. Maar het zijn met name de grote bedrijven en hun invloed op de overheid die mede de aanzet hebben gegeven tot de verarming van vrijwel de hele maatschappij.

   2. Ik denk dat je de plank helemaal mis slaat. De privatisering waar jij het over hebt heeft nooit plaatsgevonden maar is door de overheid in de propaganda opgenomen om verantwoordelijkheid te ontduiken. Het spoor aandelen 100% in handen van de overheid. De Zorg, zogenaamd geprivatiseerd maar er is wel een commissie (lijkt wel de oude USSR) aangesteld die bepaalt hoe alles moet lopen. Geen vrije markt dus.

    De vrije markt zou geweldig werken maar we hebben nergens een vrije markt zeker niet in de USA waar een clubje elite alles regelt in hun faveure.

    Maar alle goede en slechte commentaren ten spijt zolang een heel klein clubje uberrijken de macht heeft om geld te creeren uit het niets en de overheden deze grenzeloze en bijna goddelijke macht van hen met alle geweld beschermd zal er nooit iets veranderen. Eerst een vrije markt wat geldcreatie betreft en dan pas kunnen we de andere problemen oplossen.

    1. Het is geen zwart wit verhaal. Overheid en bedrijfsleven zijn verweven… Ze graaien samen… Ik weet dat want een goede vriend van mij werkt bij het ministerie van economische zaken. Zijn managers zijn zoals zoveel top lui in de USA op cursus geweest. Pin me nergens op vast, ik weet de doelstellingen niet precies maar de praktijk laat reorganisatie op reorganisatie zien. Alles om de winstmaximalisatie. De mens is uit beeld. De werk druk is erg hoog. Zodra hij kans ziet gaat ie ook de plas over. Desnoods laat ie zijn koop appartement leeg achter… Ik hoor al jaren rampverhalen over zijn werk…

     1. Precies. De neiging om overal gemakkelijke labeltjes (links/rechts/socialistisch/ neo-liberaal etc) op te plakken is klaarblijkelijk onweerstaanbaar, maar maakt vaak niet echt duidelijk wat er gaande is. Als je dan toch met labeltjes wil werken is de term ‘corporate fascisme’misschien nog het meest op z’n plaats: een ongezonde verkontering van politiek en bedrijfsleven.

    2. Beter de plank mis slaan dan niet eens in de buurt van de plank komen om een poging te wagen.

     Voor een vrije markt zijn maar tegen een select groepje elite?? Wat denk je dat de uitkomst is van een vrije markt? Je wil dat we ze nu de macht afnemen, overnieuw beginnen, en dit iedere 50 jaar herhalen? Eens in de halve eeuw op een reset knop drukken. Goed plan.

     Een vrije markt van geldcreatie is nodig om problemen op te lossen?? Haha, en dan durven te beweren dat een ander de plank misslaat. Geweldige uiting van zelfoverschatting en totale onwetendheid. Ter info; geldcreatie is al een vrije private markt, en kijk wat het ons heeft opgeleverd.

     Hoe denk je dat in de USA de elite aan haar macht is gekomen? Door strenge regulering van de markt zeker. Het komt iig niet doordat men genoeg kapitaal heeft kunnen genereren in een vrije markt om de markt vervolgens te regelen via de overheid, nee, dat is onzin.

     Er waren eerst regels en toen de markt, of er was eerst een (vrije) markt en daarna regels? Nog nooit in de geschiedenis is een samenleving begonnen met het stellen van regels. Deze vloeien altijd voort naarmate de samenleving of markt zich ontwikkelt. Dus wat nu op een niet vrije markt lijkt, is wel degelijk als vrije markt begonnen. En een vrije markt is het nog steeds voor het grootkapitaal. Het vrije handelsakkoord en de privatiseringen moeten we toejuichen, we zijn als volk slechts vrij als we de keuze hebben uit meerdere uitbuiters. Ik wil zelf kunnen kiezen wie ik een Bentley en een privé vliegtuig gun. De overheid moet niets regelen, stel je voor dat we iets tegen een eerlijk tarief kunnen verkrijgen en het geld wat er aan wordt verdiend terug de maatschappij invloeit….dat moeten we niet hebben. Geld moet in belastingparadijzen worden geparkeerd, viva de vrije markt economie!

   3. Het probleem zit niet alleen in de moddervette overheid, het zit vooral in de collaboratie van diezelfde overheid met de grote bedrijven. Hoeveel politici hebben links en rechts geen “mandaat” ergens in een raad van bestuur van een bedrijf? Of beter, welke politicus heeft dat NIET? De bankiers beliegen ons waar we bijstaan maar hoeveel veroordelingen vielen er ondertussen sinds 2008 wereldwijd? Juist, geen ENKELE, behalve in Ijsland. Er moeten 2 dingen gebeuren : 1) de overheid moet van de overtollige ( 50%+ ) ambtenarij af en 2) er moet een dwingend verbod komen op het combineren van een politieke positie/openbaar ambt met een mandaat of positie in de privéwereld dat beter verloond wordt dan de openbare functie van voordien en dit tot 10 jaar na uitstap uit de politiek.

  2. Ik denk dat de maatschappelijke realiteit wat minder zwart-wit is dan je nu schetst. ‘Markt’ en ‘overheid’ zijn abstracties die het goed doen in theoretische verhandelingen, maar in de praktijk is de scheidslijn tussen beide instituties vaak diffuus en flinterdun.

   Neem nu die privatiseringen. In de afgelopen dertig jaar is een groot aantal voormalige overheidsorganisaties ‘op afstand geplaatst’ van de overheid. Ze moesten ‘bedrijfsmatig’ gaan werken. Soms ging die verzelfstandiging zo ver dat overheidsorganisaties de NV vorm verkregen ende aandelen in handen kwamen van particuliere beleggers, maar vaak ook ontstonden situaties waar voormalige overheidstaken werden uitgevoerd door organisaties die werkten in het zo profijtelijke schemergebied tussen markt en staat: niet onderworpen aan de tucht van de markt, maar ook niet onderworpen aan democratische controle. Et voila, daar heb je dan meteen de voedingsbodem van de excessen bij de woningbouwcorporaties, de gezondheidszorg en het onderwijs.

   1. De eerste die het een beetje begrijpt.
    Privatisering voor de overheid is van een andere rangorde als privatisering zoals in de particuliere markt. Voorbeeld de NS.
    De NS was voor de privatisering door de overheid, een echte overheidsorganisatie. De mensen die er toen werkte, waren ambtenaren, hadden een speciale status. De werkzaamheden van de NS was volledig een staatsaangelegenheid. Daarna moest de NS geprivatiseerd worden onder het motto, bedrijven doen het beter als de overheid. Maar de overheid ging daarna helemaal de fout in.
    In plaats zich helemaal terug te trekken en van de NS een echte zelfstandig bedrijf te maken, waarbij dus ook alle wettelijke rechten opgeheven moesten worden, en dat de zeggenschap van de overheid moest stoppen, gebeurde precies het tegenovergestelde. De NS werd een NV, de medewerkers werden gewone werknemers maar de overheid werd 100% aandeelhouder van de NS. Daarmee bepaalde de overheid het beleid en uitvoering van de NS. De directie werd gewoon een stel zetbazen. Het gevolg is dat de directie eigenlijk buitenspel werd gezet en het beleid van de NS wordt bepaald in de 2e kamer. Dit principe geldt ook voor de woningbouwcorporaties, gezondheidszorg en onderwijs. Dit is GEEN privatisering maar gewoon overheidscontrole maar dan in een ander jasje. Dit is wat ik noem een gereguleerde markt waar ‘overheidsbedrijven’ de dienst uitmaken. Deze unieke marktpositie zie je ook terug bij banken. Ook zij worden beschermd door de Wet.
    De klanten en belastingbetalers zijn het slachtoffer. Vandaar dat ik voor een vrije markt, waar de overheid zich niet mee mag bemoeien.

    1. Waar private ondernemingen vrijheid hebben gaat alles kapot. Denk eens maatschappelijk ipv kapitalistisch. Vrije markt voorstanders zeggen precies wat de macht elite zeggen, dus je wil het huidige systeem nog corrupter en oneerlijker maken, ik denk dat je het inderdaad goed begrijpt.

 9. Er zijn wel degelijk felle protesten, helaas worden die niet weergegeven in de meeste EU media: zeer grote demonstraties in Italie, Athene, Barcelona, Madrid.
  Het referendum tot onafhankelijkheid van Rome in Venetie, er zijn nog vele andere voorbeelden te geven. Niets daarvan in de NL krant.
  Weergegeven wordt hoofdzakelijk goed nieuws, dwz, goede verwachtingen. Dit doet de slecht geinformeerde burger weer twijfelen. Bovendien is er geen degelijke EU critische partij om voor te kiezen. En de overheid volgt gestaag haar weg naar een totalitair EU beleid.

  1. Heel juist opgemerkt, eigenlijk is het volgende nodig

   Fase 1: media
   1.1 een tv-zender die in het bezit is van burgers, eigendom dus.
   1.2 een schaalvergroting naar Europees niveau, omdat de enige manier om onze Europese overlords te kunnen bevechten is om onderling onze standpunten te kunnen uitwisselen zonder Brusselse filters ertussen.

   Fase 2: EU Politiek
   2.1 een politieke partij die het belang van de burger centraal stelt en enkel stemt op issues.
   2.2 een schaalvergroting naar Europees niveau, vanwege dezelfde redenen als 1.2

   Macht is evenredig met organisatievaardigheden!

  2. Dat NOS nieuws is om van te kotsen. Dat is echt propaganda pur sang. Het doet niet onder voor staatsnieuws in dictaturen. Zelden een tegengeluid, altijd braaf de consensus nablaten.
   NOS wasverzachter voor uw gemoedsrust en nachtrust…

  1. Communisme staat voor geen klassenverschil. Hoe is het dan mogelijk dat de ongelijkheid steeds verder toeneemt? Een grotere kloof tussen arm en rijk?

   “Communisme is een sociale, politieke en economische ideologie die is gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving opgebouwd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte.”
   Als ik het bovenstaande lees is het eerste wat in mij opkomt dat dit een heel slecht systeem is, en het tweede is dat we dit in de EU/NL/VS hebben.

   Kijk eens om je heen, dan zie je een maatschappij zonder klassenverschil. Een maatschappij waar we slechts produceren wat we echt nodig hebben. Er zijn geen voedselbanken. Er zijn geen miljonairs. Het grootkapitaal heeft niets te zeggen want er is geen sprake van grootkapitaal. Er wordt niet gesproken over vrije handelsverdragen. Ja, we leven nu eenmaal onder een slechte deken van communisme.

   Socialisme en communisme is slecht! We moeten niet hebben dat iedereen het goed heeft, of iedereen gelijkwaardig is, we moeten ervoor zorgen dat een enkeling het heel goed heeft en de rest net genoeg bezit, of net te weinig.

 10. Hoezo opstand en waartegen? Het ‘onbehagen’ heeft vele gezichten.
  De politiek? Ja, maar niet alleen de politiek. De geldmaffia? Ja, ook dat. Hoe zit ’t met onze relaties, de zorg voor onze kinderen, de afgedane ouderen, onze leefomgeving? Solidariteit met onze medemensen, naastenliefde en onze egoïstische hebzucht?

  De ‘Goldrush’ – los van God – heeft een minderheid van het mensenras een ongekende, materiële welvaart gebracht.
  Een leven, vér boven onze stand, gebouwd op popcorn. Terwijl elders elke drie seconden iemand sterft van de honger.

  Leeggeplunderde, verschroeide aarde. Naar wie gaat de beschuldigende vinger? ‘The haves’, wier vermogen – eerlijk verdeeld – elke wereldburger
  tot miljonair zou maken?
  Of begint er toch iets te dagen van een collectief schuldbesef?
  En het inzicht dat de welvaartsmens nu een koekje van eigen deeg krijgt en zal moeten betalen voor de ‘opstand’ die niet vóór, maar achter ons ligt.

 11. Er moet hierbij eens goed in de spiegel gekeken worden door biflaten hier..
  Er wordt maar over de mensen gesproken , die niets doen omdat het nog te goed gaat blijkbaar. Feit is dat veel mensen al tot op het bot geraakt zijn maar geen energie meer hebben of kansen zien om er iets aan te doen.
  Vraag jezelf eens af , waarom jezelf niets doet om het tij te keren..
  Ik heb meerdere malen hier geprobeerd om te verenigen en af te spreken in plaats van eindeloze reacties tikken achter je computer. Ik ben hard bezig met ludieke acties te bedenken en voor te bereiden maar ik kan het niet alleen..
  Er is hier niemand die serieus reageert op mijn uitnodiging of open staat voor een ontmoeting en daadwerkelijk een ECHT GESPREK ZOALS VROEGER MENSEN MET ELKAAR COMMUNICEERDEN …
  Uit een simpele site of een computerpagina komt geen passie die mensen raakt…( behalve you tube..) Mijn ervaring is dat gesprekken en oog contact de belangrijkste ingredienten zijn om wat dan ook gezamelijk voor elkaar te krijgen..
  Lets make history en strijd voor je vrijheid !!

 12. Daar heb je opzich best wel een punt bas.

  Wat mij opvalt is dat heel veel mensen niet gaan stemmen.
  Dat vind ik erg jammer. Ik bedoel niet stemmen en wel protesteren?
  Ik kreeg laatst te horen van iemand die erg verontwaardigd was dat er geen alternatieven zijn dan de gevestigde politieke partijen. Ik denk dat die er dus wel zijn. Het is alleen wel even moeite doen om er 1 te vinden die geschikt is voor je.

  Verandering zal mijn inziens toch van binnenuit het systeem moeten komen. En volgens mij is die (r)evolutie al bezig. Gewoon alleen al door het feit dat men hierover communiceerd op verjaardagen e.d.

  Als het zover is wil ik wel afspreken met andere biflaten.

  Verder blijf ik gewoon af en toe nog op het forum van biflatie mijn tekstjes tikken.

 13. Beste reactie op Biflatie.nl sinds tijden Bas. Ik heb nog nooit een dergelijke uitnodiging voorbij zien komen maar ik sta iig zeker open voor dergelijke dingen.

 14. Wie niet zelf juist kan redeneren of beslissingen kan nemen, laat dat aan anderen over ( meestal de overheid ).
  Achteraf kan diegene dan oordelen, of dit juist is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.