‘Tekorten aan voedsel en zuiver water voor miljarden mensen tegen 2050’

14

Dat is wat de wereld te wachten staat aldus ‘the paper “Global Modeling Of Nature’s Contributions To People” published in Science.’ Hoofdauteur van dit rapport en model is Rebecca Chaplin-Kramer, ‘a landscape ecologist at Stanford University.’ Een andere studie verscheen eerder in 2019, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Daarin wordt o.m. aangetoond dat de menselijke activiteit verantwoordelijk is voor een aanzienlijk achteruitgang van de levenskwaliteit op onze planeet. We hebben met z’n allen reeds 75 procent van het land en 66 procent van de oceanen zwaar negatief beïnvloed. Nog respectievelijk dus 25 en 34 procent te gaan?!

Zelfvernietiging, zelfmoord

We zijn de tak aan het afzagen waarop we met z’n allen zitten, willens nillens. De bewoners van het Amazonewoud zie je dat niet doen. Die hebben respect voor de eigen omgeving. Beseffen dat ze hier wel van moeten léven, nog vele generaties ook liefst. We zijn ons eigen nest aan het bevuilen. Dieren zie je dat niet doen. Waarom doet de mens dat wel? Wil hij er zelfs niet echt ààn, dat hij compleet verkeerd bezig is. Het is alles korte termijn profiteren. Ten koste van de lange termijn waarop zal worden afgezien, wreed afgezien. Het adagio is, enkele uitzonderingen her en der niet te na gesproken, Après nous le déluge! Na ons de zondvloed. Laat toekomstige generaties maar de lasten dragen. Maar eerder vroeger dan later zal het te lààt zijn. Dan kan de hete aardappel gewoon niet meer doorgeschoven worden. De overbevolking van onze planeet is dé hoofdoorzaak van al dit soort problemen, en net daar wil zowat niemand aan (op Biflatie.nl werd dit in de commentaren door precies één dapper en intelligent iemand gelukkig wèl aangeklaagd…)

For whom the bell tolls

Klokkenluiders, zou je de auteurs van genoemde rapporten en studies kunnen noemen. Zij die met wetenschappelijke bewijzen aan de alarmbel trekken. En we weten allemaal wat er met klokkenluiders gebeurt?! Altijd brengen ze wel iets naar buiten wat the powers that be niet welgevallig is. Meestal worden ze dan ook aan de kant geschoven, belachelijk gemaakt of genegeerd. Ook wel zwart gemaakt, juridisch vervolgd of zelfs gearresteerd. Vaak eerst bewonderd, voor even, en vervolgens al snel verguisd. Kijk naar Greta Thunbergs lot in bepaalde media. Met researchers van zowat de meest gerenommeerde technische universiteit ter wereld, Stanford, ligt het hopelijk anders. Net als wat vanwege de slimste wetenschappers een publicatie in Science haalt.

Wetenschap of geloof

Wetenschap, gesteund door en afkomstig van de meest gerenommeerde denkers en onderzoekers, is geen kwestie van geloof. Van voor of tegen zijn. Hier kun je geen poll of opinie onderzoek op los laten. Wie dat wel doet, is opportunistisch bezig. Heeft bijbedoelingen, meestal financiële. Doet dit voor het spektakel, voor kijkcijfers of likes, of gewoon uit domheid. Soms volstaat het gewoon om de goegemeente bang te maken, om alleen al te wijzen op eventuele hogere belastingen. (Terwijl je ook minder aan wapentuig zou kunnen spenderen, en meer aan het milieu…) Wanneer we de rotzooi willen opruimen van vorige generaties en de huidige bijvoorbeeld. (Denk aan de clean up van oceanen, nu reeds bezig en in ontwikkeling, te reinigen van plastic. Aan tropische vakantieoorden die maanden moeten sluiten omwille van de rotzooi achtergelaten door toeristen.) En gaan we met z’n allen voor korte termijn gewin of lange termijn voordeel? Het zijn keuzes. Politieke keuzes en maatschappelijke.

Slecht geïnformeerd

Ondanks een ton aan valabele informatie, is het grote publiek nog maar zeer matig écht geïnformeerd. Is de publieke opinie nog zo makkelijk te beïnvloeden. Worden de boodschappers van ‘slecht’ nieuws heel ongaarne verwelkomd. Richten de pijlen van afkeuring en negatie zich niet op die boodschap, maar op zij die de moed hebben ze te brengen. In de Middeleeuwen werden brengers van slecht nieuws nogal eens onthoofd. Vandaag maken we ze wel op een andere manier monddood. Tja, wie de media beheerst, stuurt de publieke opinie. Maakt dat er dusdanige wetten komen. En haast altijd in het voordeel van the powers that be…

Verloren, voor altijd

Ga maar door, zogenaamde ‘publieke opinie’, met Greta Thunberg te bashen. Met klimaatactivisten belachelijk te maken. (Storend, storend!) Met tal van klokkenluiders te negeren en hun waarschuwingen in de wind te slaan. De staat van onze aarde is slécht. Heel slecht en dramatisch. Punt. En die gaat nog elke dag méér achteruit. Dat verandert niet, hoe onze reactie op e.e.a. ook is. Het regenwoud krimpt elk jaar in omvang. Met haar oorspronkelijke bewoners sinds duizenden jaren meer en meer in het nauw gedreven. Met honderden diersoorten en planten per dàg die verloren gaan. Voor altijd. De luchtkwaliteit die erop achteruit gaat. U moet toch de beelden gezien hebben van bewoners van grootsteden die met maskers voor de mond de straat op gaan? Kunt u nog vissen in veel waters? Durft u nog te eten wat u eventueel nog bovenhaalt?

Afhankelijkheid van het ecosysteem

We leven met z’n 7,2 miljard mensen bij de gratie van ons ecosysteem. Zonder schone(re) lucht, zuiver(der) water en gezond(er) voedsel gaan we het niet redden hoor! De regio’s van de planeet die het meest in gevaar zijn, aldus genoemde rapporten en studies, zijn Afrika en Zuid Azië. ‘(…) because they are more directly dependent on nature, says Chaplin-Kramer in an interview. People in wealthier countries can buffer the impacts though imports of food and infrastructure.’ Noem het allemaal maar alarmisten, paniekzaaiers. Groene jongens en meisjes. De realiteit zal er niet om veranderen. In plaats van traag vooruit gaan, snellen we met z’n allen snel achteruit. And that is a FACT!!

De natuur neemt wraak

Ook worden tal van kustgebieden genoemd die in gevaar zijn. Het aantal stormen en hun impact zal immers nog fel toenemen. Daarbij zal de realiteit waarschijnlijk nog veel erger zijn. ‘The study paints a “deeply worrying picture of the societal burdens of losing nature,” writes Patricia Balvanera, an ecologist at the Universidad Nacional Autónoma de México in an accompanying article in Science. “What’s really scary is that the model only looked at three of the 18 contributions to human well-being we’ve identified,” says Balvanera in an interview.’ En: ‘The global assessment report concluded that sweeping changes are needed in our governance, economic, food production, energy, and other systems, says Sir Robert Watson, former Chair of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), which conducted the assessment.’