The Great Reset/Heerlijke Nieuwe Wereld in de maak?

6

Recent schreven we er al over, de Grote Reset, en dat er ‘iets’ staat te gebeuren in het wereldwijde financieel eonomische landschap. We haalden toen drie opvallende voorvallen of ontwikkelingen aan die tot die conclusie leidden. Vandaag, 16 juni 2020, hebben we nieuwe aanwijzingen verzameld. The Great Reset; die term valt meer en meer, vanwege de hoogste officiële organen zelfs. Waarmee er weinig twijfel nog aan kan bestaan. We geven u eerst die aanwijzingen, sporen, hoewel het meer dan dat zijn. Het zijn ronduit verklaringen, vanwege niet minder dan het World Economic Forum, het Internationaal Monetair Fonds et al. ‘Ze’ bereiden ons, het publiek voor, plaveien zo de weg naar… Naar waar? De Stand op Nul zetten? Overnieuw beginnen? De Grote Ommekeer? Hoe, wanneer en wat staat er dan precies te gebeuren? In ieder geval vermoeden we sterk dat e.e.a. beslist ingrijpend zal zijn. In het laatste hoofdstuk volgen onze eigen conclusies.

IMF

Dat Internationaal Munt of Monetair Fonds windt er geen doekjes om. De Great Reset komt er aan. Zo stelt het hoofd ervan:

‘The Great Reset

Remarks to World Economic Forum
Kristalina Georgieva, Managing Director, IMF’. We vinden haar statement dermate belangrijk dat we die hier in zijn geheel aanhalen. Let u vooral op hoe de ‘crisis’ wordt aangehaald als (hoofd)reden. Dat is dan de Coronacrisis zogezegd, daarover straks meer. U leest er verderop nog over, maar als de Coronacrisis niet bestond, dan hadden ze die wel uitgevonden. Want ze is het perfecte excuus. De zwarte dikke druk is van het origineel:

‘June 3, 2020

My thanks to His Royal Highness the Prince of Wales and to Professor Schwab for bringing us together.

Now is the time to think of what history would say about this crisis. And now is the time for all of us to define our own role. 

Will historians look back and say this was the moment of a Great Reversal? Today, we see very worrying signs.

One hundred and seventy countries are going to finish this year with a smaller economy than at the start of the year, and we already project that there will be more debt, bigger deficits, and more unemployment. And there is a very high risk of more inequality and more poverty. 

Unless we act.

So, what would it take for historians to look back at this crisis as the moment of a Great Reset?

From the perspective of the IMF, we have seen a massive injection of fiscal stimulus to help countries deal with this crisis, and to shift gears for growth to return. It is of paramount importance that this growth should lead to a greenersmarterfairer world in the future. 

It is possible to do this. Provided that we concentrate on the key elements of a recovery—and act now. We don’t need to wait.

At the IMF, we see some tremendous opportunities.

First, let me first talk about green growth.

Governments can put in place public investments—and incentives for private investments—that support low-carbon and climate-resilient growth.

Many of these investments can lead to job-rich recovery—think of planting mangroves, land restoration, reforestation or insulating buildings. Think of the key sectors for reducing carbon intensity where both the public and private sector can invest.

I am particularly keen to take advantage of the low oil prices we see today, to eliminate harmful subsidies and introduce a carbon price that would work as an incentive for future investments. 

Second, let me talk about smarter growth. We know the digital economy is the big winner of this crisis. But we must not allow the digital divide to widen so that some countries and communities fall further behind. This would bring more pain than gain in the future.

So, it is critical that institutions like the IMF support investments that will shrink the digital divide—working in partnership with the World Bank and others.

We also need to think carefully about how to make sure the jump in growth and profitability in the digital sector leads to benefits that are shared across our societies.

And that takes me to my third point—fairer growth.

We know that—if left to its own devices—this pandemic is going to deepen inequality. That has happened in prior pandemics.

We can avoid this if we concentrate on investing in people—in the social fabric of our societies, in access to opportunities, in education for all, and in the expansion of social programs so we take care of the most vulnerable people. Then we can have a world that is better for everyone. 

I want to conclude with an example from the past. William Beveridge, in the midst of the Second World War, put forward his famous report in 1942 in which he projected how UK should address what he called the ‘five giant evils.’ That famous ‘Beveridge Report’ report led to a better country after the war—including the creation of the National Health Service that is saving so many lives today in the UK. 

And my institution, the IMF, was created at this time as well—at the Bretton Woods Conference. 

So, now is the moment to step up—and use all the strength we have—to turn the page. In the case of the IMF we have a one trillion-dollar financial capacity and tremendous engagement on the policy side.

This is the moment to decide that history will look back on this as the Great Reset, not the Great Reversal. 

And I want to say—loud and clear—the best memorial we can build to those who have lost their lives in the pandemic is to build a world that is greener, smarter and fairer.

Thank you.

IMF Communications Department
MEDIA RELATIONS

PRESS OFFICER:

PHONE: +1 202 623-7100EMAIL: MEDIA@IMF.ORG

@IMFSpokesperson

Groen, digitaal én eerlijker?

Tot daar deze verklaring vanwege het hoofd van het IMF. Je zou denken dat, Punt Eén, ze een heel nieuw soort groene obligaties, green bonds, gaan lanceren. Punt Twee dat de managing director aanhaalt gaat over de digitale economie. Daarop komen we verderop terug. Hint: ondergetekende denkt dat het vooreerst over géld gaat, digitaal geld. En Punt Drie zou dan draaien om een soort van, ook weer nieuwe, sociale programma’s om de onevenwichten in welvaart tegen te gaan, of compenseren, of wegwerken. Een nobel doel! Maar we zullen zien wat hier allemaal van terecht gaat komen…of niet. Met geld alleen zal het in ieder geval niet lukken. Zelfs niet met digitaal geld…

World Economic Forum

‘There is an urgent need for global stakeholders to cooperate in simultaneously managing the direct consequences of the COVID-19 crisis. To improve the state of the world, the World Economic Forum is starting The Great Reset initiative.’ Dat staat op de homepage van het WEF prominent te lezen. Het WEF is de ‘International Organization for Public-Private Cooperation’. Een forum dus ter bevordering van de publieke en private samenwerking. Er staan tal van interessante artikels te lezen en het is opvallend hoeveel keer de term COVID-19 valt. Er is ook het bijgaande filmpje, een korte clip die als een statement geldt:

Het staat geschreven

‘Our systems need a reset’. Dat schijnt dus al een gegeven. Een vaststaand feit. De Coronaziekte of het virus met de gevolgen worden getoond, de wereldwijde afvalbergen… Wat gaan ze doen; de aarde proper maken, zuiveren, groene(re) beleidsmaatregelen internationaal afkondigen? Focussen op windenergie? En ‘iedereen gaat betrokken worden’? Hebben hier een paar toplui het Licht gezien? Dat van de zon misschien, deze gratis energiebron tot aan het einde der tijden? (Waaraan, eens geïnstalleerd, er niks meer aan verdiend kan worden…!) Het lijkt allemaal zeer onduidelijk nog. Misschien dat een volgende video vanwege dat WEF meer helderheid brengt. Daar is toch sprake van een ‘vierde industriële revolutie’. Dat is echter een videoboodschap van juli 2016. Zou e.e.a. reeds zo lang in de maak zijn? Het bijschrift lijkt ons in ieder geval voor te bereiden op een soort van Nieuwe Wereld:

Vierde industriële revolutie

Houd u vast voor wat er allemaal op ons af komt (deels reeds gerealiseerd is); we schrijven 4 jaar geleden. ‘Ubiquitous, mobile supercomputing. Artificially-intelligent robots. Self-driving cars. Neuro-technological brain enhancements. Genetic editing. The evidence of dramatic change is all around us and it’s happening at exponential speed. Previous industrial revolutions liberated humankind from animal power, made mass production possible and brought digital capabilities to billions of people. This Fourth Industrial Revolution is, however, fundamentally different. It is characterized by a range of new technologies that are fusing the physical, digital and biological worlds, impacting all disciplines, economies and industries, and even challenging ideas about what it means to be human.

Klaar voor af

We vernemen dus over nieuwe technologieën die fysieke, digitale en biologische werelden gaan samenbrengen. En een impact zullen hebben op alle disciplines, economieën en industrieën. Onthouden we daarvan ‘digitale’. Persoonlijk denken we dat het Coronavirus dit proces van verandering, ‘the great reset’ heeft doen versnellen. Het proces stond al in de startblokken, was reeds ‘in the making’. Zo goed als af en klaar voor lancering. Er was nog een trigger nodig, een officiële aanleiding, een momentum. En toen kwam daar einde december 2019 COVID-19, het Coronavirus. Dit zal nu aangehaald worden om bepaalde maatregelen af te kondigen; wetten, regels, voorschriften et al. Opdat we de stap naar de Digitale Wereld haast frictieloos of met toch zo min mogelijk hobbels in de weg kunnen zetten. We steken onze nek uit met het volgende (doen we vaak en graag hoor, nooit schrik hebben om op je bek te gaan zeggen wij):

‘(H)eerlijke Nieuwe Wereld’?

Het eerste dat we zullen merken is dat geld digitaal wordt. En dan bedoelen we àlle geld. Dat contant geld uit de handel zal gaan. Waarschijnlijk niet van dag op dag, maar eerder in korte fasen, tussenstappen. Gebeuren echter zal dit, o.i. Nieuwe belastingen, boetes, ‘vrijwillige’ ‘bijdragen’ et al., ze zullen rechtstreeks van onze digitale portefeuille afgaan. Onze wallet, die iedereen van overheidswege zal krijgen. En zal moeten gebruiken! Er zal totale controle heersen over ons geld. Niks geen zwart geld meer of grijs, en ook de voedingsbron van crimineel geld, contanten, zal verdwijnen. De term ‘Heerlijke Nieuwe Wereld’ is de vertaling van de Brave New World scifi roman van de meesterlijke schrijver en ‘ziener’ tout court Aldous Huxley. Wiens werk nog al eens vernoemd wordt in samenhang met die andere ziener, schrijver en journalst George Orwell. Het hoeft weinig uitleg zeker dat die ‘Heerlijke Nieuwe Wereld’ helemààl niet zo ‘heerlijk’ blijkt…? Dat was 1932. Wat zal 2020/2021 brengen?

Theorie en praktijk

We twijfelen niet aan bepaalde goede wil en grootse bedoelingen, plannen van internationale instituten. Maar vaker richtten die evenveel kwaad als goed aan. Dat is de eeuwige wig tussen theorie en praktijk. En zo de wereld al ‘groener’ en ‘eerlijker’ of economisch ‘rechtvaardiger’ zou worden? Dan zullen de powers that be vooreerst de status quo met man en macht verdedigen. Of pas meewerken wanneer ook daar, aan die Great Reset, flink verdiend kan worden. Een voorbeeld misschien? Eerst verdien je aan het bevuilen van de aarde; vervolgens verdien je aan de Grote Schoonmaak. We zijn benieuwd naar hoe onze lezers over dit alles denken. Dus uw commentaren zijn zoals altijd welkom!