Tienduizenden huizenbezitters in de problemen

0

Tienduizenden huizenbezitters dreigen door de economische crisis in de problemen te komen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport. In totaal gaat het om zo’n 65.000 huiseigenaren. Huizenbezitters geven volgens het SCP te veel geld uit aan wonen – bijvoorbeeld kosten van water, elektriciteit en andere lasten – en hebben zij bovendien een te hoge hypotheek. Voor de economische crisis, in 2008, telde Nederland bijna 4 miljoen huishoudens met een eigen huis. Daarvan gaf een half miljoen huiseigenaren meer dan 35% van hun inkomen uit aan een hypotheek, water, energie, en andere woonlasten. ‘Dat komt vooral door starters die net een huis hebben gekocht’, aldus SCP-onderzoeker Michiel Ras.Als zij hun baan verliezen of gaan scheiden, kunnen ze in de problemen komen. Door de crisis houden zij bij gedwongen verkoop van hun woning een restschuld over omdat hun hypotheek hoger is dan de waarde van hun huis.

Het kwetsbaarst zijn starters op de woningmarkt, blijkt uit de studie Kopers in de knel? van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die vandaag wordt gepresenteerd. Dat komt omdat zij hun huis hebben gekocht in de ‘dure’ periode. Hun huis is de afgelopen tijd niet in waarde gestegen. Integendeel, door de crisis zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar flink gedaald. In het somberste scenario van het SCP, dat rekening houdt met de beperking van de hypotheekrenteaftrek, komen 95.000 huishoudens in de problemen.

(

Ruim 65 duizend huiseigenaren in Nederland kunnen door de financiële crisis in de problemen komen. Ze hebben een hoge hypotheek afgesloten en geven een groot deel van hun salaris uit aan woonlasten, zoals kosten voor water en licht. Dit blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die woensdag is uitgebracht.

Voor de economische crisis, in 2008, telde Nederland bijna vier miljoen huishoudens met een eigen huis. Daarvan gaf een half miljoen huiseigenaren meer dan 35 procent van hun inkomen uit aan een hypotheek, water, energie, en andere woonlasten. ‘Dat komt vooral door starters die net een huis hebben gekocht’, aldus SCP-onderzoeker Michiel Ras.

‘Ze hebben nog een laag inkomen en moeten een groot deel van het inkomen afstaan om in het koophuis te kunnen zitten.’

Daarnaast waren er voor de crisis ruim 90 duizend huishoudens die bij een gedwongen verkoop van hun huis met een restschuld zouden blijven zitten. Dat betekent dat ze een hypotheek hebben die hoger is dan de waarde van het huis, en onvoldoende vermogen hebben om de hypotheek te kunnen aflossen.

‘Zolang de verkoop van het huis niet aan de orde is, hoeft een te hoge hypotheek geen probleem te zijn’, zegt Ras. ‘Maar dat kan het wel worden als je ook nog eens een groot deel van je inkomen uitgeeft aan woonlasten, en in een tijd van economische crisis zit.’

Het SCP maakt zich dan ook het meeste zorgen over huiseigenaren met dubbele problemen. Deze groep geeft én te veel uit aan woonlasten, én heeft een te hoge hypotheek waardoor ze bij de verkoop van hun huis met een restschuld blijven zitten. Voor de recessie ging het nog om 30 duizend huishoudens, maar als gevolg van de economische crisis is deze groep opgelopen tot zo’n 45 duizend. In het ergste geval kan dit aantal volgens het SCP zelfs oplopen tot 65 duizend gezinnen.

Als deze huiseigenaren door de economische crisis bijvoorbeeld hun baan verliezen, gaan scheiden, of hun inkomen zien dalen, kunnen ze volgens het SCP in grote problemen komen. Ras: ‘Deze groep kwetsbare burgers heeft geen escape meer. Waar ze voor de crisis dachten dat ze goed zaten, kunnen ze nu toch het haasje worden.’ Vooral starters zijn kwetsbaar. Ze hebben, buiten de eigen woning, nog weinig eigen vermogen kunnen opbouwen. Bovendien hebben ze nog niet kunnen profiteren van een waardevermeerdering van hun huis.

Toch verwachten de onderzoekers niet dat de crisis op de woningmarkt zo fors wordt als ruim dertig jaar geleden. Tussen 1978 en 1984 werd ongeveer 1,7 procent van de eigen woningen met een hypotheek via executieverkoop verkocht.

Via: RtlZ