Het tij keren voor de BV Nederland

3

workOnderzoeksbureau Panteia stelt dat dankzij een pakket van maatregelen gericht op het Midden- en Kleinbedrijf er volgend jaar 100.000 banen bij kunnen komen.  Maar dan wel onder voorwaarden…

100.000 nieuwe jobs en meer

De maatregelen : aanzienlijke vermindering van de administratieve rompslomp.  Een nieuwe impuls voor het bedrijfsleven.  Betere financieringsmogelijkheden.  En het aanpakken van de “mismatch” op de arbeidsmarkt (opleidingen die niet stroken met de open vacatures).  “We moeten het tij keren voor de BV Nederland”, zegt de algemeen directeur van Panteia.  Maar liefst drie vierde van de bedrijven die belemmeringen ervaren denkt nieuw personeel aan te nemen – als deze obstakels uit de weg geruimd worden tenminste.

Oproep

Politiek : néém nu toch die stappen; maak het ondernemers makkelijker om te starten want…ze willen wel! Investeer…in mensen.  Ook in het algemeen : belastingen, lasten selectief verlagen kost geld in het begin, ja, maar betaalt zich daarna dubbel en dik terug.  Want nu bezuinigen we ons met z’n allen dood…

Haat-liefde verhouding

We gaan hier iets cru zeggen : werknemers hebben een lichte haat en zelfs jaloezie tegen werkgevers.  Aan de ene kant kunnen ze niet zonder hen – wie gaat anders jobs creëren? Aan de andere kant zijn ze jaloers op de macht en de verloning van die werkgevers.  Werkgevers die op hun beurt niet zonder werknemers kunnen – wie gaat anders het werk doen? Maar aan de andere kant gunnen ze hen zo min mogelijk, om zelf zoveel mogelijk profijt te behalen.  ’t Is een haat-liefde verhouding, de een kan niet zonder de ander.  ’t Is een beetje een karikatuur maar in se komt het hier wel op neer, wat u?