Is het tijd om uw geld van de bank te halen?

20

Via Gewoon-Nieuws | U heeft voldoende geld op uw rekening, maar als u met uw pinpas wilt betalen krijgt u van de caissière in de supermarkt te horen dat uw saldo niet toereikend is. Toch weet u zeker dat er voldoende saldo moet zijn. U laat de caissière nog een aantal pogingen doen, maar steeds met hetzelfde resultaat. Oké, dan zal er wel ergens een foutje zijn gemaakt. U laat de juffrouw van de kassa uw boodschappen apart zetten en spoedt u naar de dichtstbijzijnde geldautomaat want die zal het vast wel doen. Aangekomen bij de geldautomaat verwondert het u dat er een flinke rij staat. De één na de ander druipt echter af omdat deze automaat niet schijnt te werken. Nog steeds is uw argwaan niet gewekt en u gaat op zoek naar een andere automaat. U prijst u gelukkig als u er een vindt waar niemand voor staat en u gelijk uw transactie kan doen. U krijgt het al wel héél warm als blijkt dat ook deze geldautomaat u laat weten dat uw saldo niet toereikend is. U laat de boodschappen voor wat ze zijn en haast u naar huis om via internetbankieren te kijken wat er nou precies aan de hand is. Thuis aangekomen moet u constateren dat internetbankieren niet werkt…

Als u gaat uitzoeken waarom u niet bij uw geld kunt, komt u erachter dat de bank failliet is en dat deze tot nader order is gesloten. Verdere berichtgeving moet worden afgewacht. U komt er ook achter dat  de regering delen van uw geld heeft afgenomen om de bank te kunnen stabiliseren. De meeste mensen geloven dat zo’n scenario in Nederland niet kan gebeuren omdat we beschermd worden door de Centrale Bank middels het “Deposito Garantiestelsel“. Niets is echter minder waar.  Het blijkt dat er sinds mei 1978 in Nederland een wet bestaat, genaamd Noodwet Financieel Verkeer.  Hierin staat dat de Minister President van ons land de bevoegdheid heeft om alle tegoeden op de banken te beperken tot een bepaald bedrag per rekeninghouder. Hoe kan het zijn dat onze minister de mogelijkheid heeft om de hoogte van het bedrag te bepalen dat wij op onze rekening moeten houden? Hoe is het mogelijk dat wij geen enkel recht meer hebben op het moment dat de bank omvalt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zoals in onderstaand filmpje wordt getoond zijn al deze wetten gemaakt om het geld van de burgers in te kunnen pikken op het moment dat het Ministerie van Financiën dit nodig acht.

[youtube id=”M-2eJQqXm7s” align=”center”]