Trump (e- l’oeil) of: The Great Dictator – Deel 1

Met “de grote dictator” bedoelen we niét Kim Jong-un, de jongste telg van de familie die al 70 jaar wreed en meedogenloos het bewind voert over een van de weinige nog echt communistische staten: Noord-Korea. Tenminste is hij, de “Briljante Kameraad” en “Geweldige Leider”, ook officieel “erkend” of eerder berucht als dat wat hij is: een alleenheerser, een potentaat die nietsontziend de traditie verder zet zijn (letterlijk te nemen!) land economisch de afgrond in te sturen, nog dieper dan zijn vader en grootvader al voor hem deden. Voor de enige échte grote dictator moeten we het ideologisch aan het andere, bijna compleet tegengestelde einde van alle politieke stromingen gaan zoeken, en ook aan de andere kant van de wereld, vanuit Europa bekeken. Moderne dictators hullen zich, wolven als ze zijn, immers in schaapskleren of beter: in driedelig maatpak.

Want op het wereldtoneel verscheen zopas als de spreekwoordelijke machtigste mens ter wereld – de president van de Verenigde Staten – een nieuwe snoodaard: ene Donald J. Trump; 70 jaar, miljardair en… weer-ga-loos… Woorden schieten haast te kort om dit figuur adequaat te beschrijven. Het recht-van-de-sterkste in levenden lijve. De verpersoonlijking van het oertype van “de Amerikaan”, waarvan je hoopt dat het slechts een karikatuur is. Nou neen: Donald Trump komt met guns blazing het saloon binnen, elleboogstoot naar links, kopstoot naar rechts, grote mond, schunnig taal, zonder manieren of… respect.


copyright

De Amerikaanse verkiezingen voor het nieuwe presidentschap, ter opvolging van acht jaar Obama, vonden plaats op 8 november 2016. In de voorverkiezingen haalde Trump als coming man, tot ieders ongeloof en verwondering, misschien nog meest tot het zijne, reeds de nominatie binnen voor de Republikeinse partij.

Nu zijn dergelijke verkiezingen in de VS in niets te vergelijken met het verplicht gaan stemmen in bijvoorbeeld België; nooit voor een staatshoofd maar voor onze vertegenwoordigers in gemeente- en provincieraden, het regionale en federale bestuur en het Europees parlement. Hier maakt de kiezer node de slentergang naar het stemhokje, zelfs voor wie geen andere verplichtingen heeft die dag. Of men handelt het snel-snel af omdat er wel interessanter en belangrijker dingen te doen zijn. Het stemrecht in dit land dat ik “het mijne” mag noemen – pas sinds 1948 ook voor vrouwen verworven – waar letterlijk vakbondsleden indertijd hun leven voor hebben gegeven, is tot een stemplicht verworden. Het is “van moetens” en moeten is nooit leuk, toch? Maar tenminste kan niet één Belgische ingezetene ouder dan achttien jaar claimen dat hij of zij géén stem heeft gekregen in de keuze van vertegenwoordiging. Dit land krijgt wel degelijk het bestuur dat het verdient want verkiest (ook al overheerst hier bij de goegemeente het apathische van “op wie je ook stemt, veranderen doet er niks”).

In de Verenigde Staten zijn verkiezingen, en zeker voor de ultieme politieke machtspositie, een feest, een show, een happening compleet met zang en dans. Het is een waar media-event met meetings, vlammende toespraken (meest oneliners), gezwaai van vlaggen (de star-spangled banner, dit nationaal symbool dat bij het gros der Amerikanen emoties oproept die recht naar de onderbuik gaan, geconditioneerd als ze zijn van jongs af aan) en schreeuwende, soms zelfs schreiende massa’s.

Zeker op een Europeaan komt een dergelijke, tegen hysterie aanleunende vertoning bijzonder onwerkelijk over. Het verstand lijkt op nul gezet (voor de meesten geen moeite). Ik zag zelfs op televisie een swingende dame die helemaal door het dolle heen was, alsof het de zoveelste religieuze bijeenkomst betrof. Eén bont circus ook met de grootste clown vooraan op het podium (maar altijd een slimme, sluwe clown). We kijken er meewarig naar en schudden in ongeloof het hoofd om zoveel onnozel- en kinderlijkheid. Is het een wonder dat je zulke domme massa’s kunt inpakken met een grap, twee kwinkslagen en drie holle slogans, door overbetaalde script-doctors en mediaspecialisten uitgedacht? Het is alles fake, nep en ééndimensionaal én dus ook zorgelijk! Want alles wat zo’n president, eens in office, doet of niet doet, kan of niet kan, heeft wel degelijk repercussies tot in de verste uithoeken van deze wereld! Ten goede én ten kwade, meestal ten kwade dus, driewerf zonde…

Don’t get trumped!

En nu stond er dus weer zo’n slimme, sluwe clown te dringen om zijn gerechtigde (volgens hem) plaats op het wereldtoneel in te nemen. Velen met mij hielden hun hart vast voor wat zo’n Twister-Trump wel aan schade kon veroorzaken…

Het logo of de mascotte van de Republikeinse Partij is een olifant, naar een cartoon die in 1874 verscheen in het Amerikaanse tijdschrift Harper’s Weekly. Kunt u zich voorstellen wat een olifant wel kan aanrichten in de porseleinkast die de wereldpolitiek in feite is?!


(copyright Wikipedia onder CC)

Op het eerste zicht was er wel iets voor te zeggen: iemand die reeds miljardair is, zal hoogstwaarschijnlijk nooit hoeven toegeven aan de talloze drukkingsgroepen en lobbyisten die Noord-Amerika arm is. Tenminste betaalde Donald zelf zijn campagne; “al moet ik er een miljard tegenaan gooien”, zei hij blufferig. Wat nimmer van één andere Amerikaanse kandidaat-president gezegd kan worden en ook de reden is dat meest alleen marionetten het zo ver schoppen. Dus ook ik keek en luisterde met open geest en zonder vooroordelen naar iemand die – eindelijk – een nieuwe, frisse wind zou kunnen blazen doorheen de muffe, verstikkende, incestueuze Amerikaanse politiek? Uit eigenbelang en zelfbescherming, want ook mijn echtgenote en ik hadden in 2015 op dat Tunesische strand kunnen luieren of in die Parijse bistro een café-au-lait nuttigen, vooraleer wreed vermoord te worden! Dus zou ene Donald Trump misschien wel voor die broodnodige change gaan zorgen?

Nou… neen, het bleek opnieuw een trompe-l’oeil of moet ik zeggen: een Trumpe-l’oeil? Want liet Donald het nou toch reeds meteen verbrod hebben, en al mijn hoop in luttele seconden gesmoord, in één fragment van een performance voor de camera?! Tijdens een zogenaamde rally in Zuid-Carolina dreef hij namelijk de spot met een prominente journalist van de New York Times, Serge Kovaleski, een mindervalide heer met een chronische aandoening die hem soms wat wild of onbeheerst doet gesticuleren. Trump maakte dus – geloof het of niet – soortgelijke armbewegingen…

De context van deze smakeloze imitatie, de ultieme belediging, interesseert me dan al niet meer – zo’n man moest gemeden worden als de pest in plaats van lovende aandacht te ontvangen, en zeker nooit verkozen of benoemd in welke publieke positie dan ook! Dus wat mij betreft had Trump “er gelegen”, voorgoed. Want zoiets valt niet te vergoelijken, nooit meer te corrigeren. Een onschadelijk grapje maken over iemands uiterlijke voorkomen, tot daar nog toe; zo doen er al veel de ronde over de industrieel geföhnde creatie die Trumps schedel siert of ontsiert, ieder zijn meug. Maar ronduit een medemens – journalist of dakloze, geleerde of zwerver, het maakt niet uit – beledigen die behept is met een ziekte – een handicap waar niemand ooit voor gekozen heeft? Hoe zou de bullebak dan wel reageren moest hij ooit tegenover professor Stephen Hawking zitten, een van ‘s werelds genieën op het gebied van natuurkunde, kosmologie en wiskunde? Maar wel zijn ganse volwassen leven licht kwijlend, scheef hangend in een rolstoel, voor 95 procent hulpbehoevend want getroffen door de ongeneeslijke ziekte ALS? Zou Trump hem ook spottend durven imiteren? Het is onvergefelijk, not done; duidelijk alweer een individu zonder respect dus exit Donald Trump!

Recht versus plicht

Stemrecht klinkt al veel beter dan stemplicht, want een mens houdt van nature toch meer van rechten dan van plichten. Maar wanneer het stemmen vrij is om in te participeren of niet, krijg je wel een politiek bestuur dat meestal niét de meerderheid der burgers vertegenwoordigt. Zo is het in de Verenigde Staten niet ongebruikelijk dat hun hoogste politiek verantwoordelijke – de president van het land – eigenlijk maar door een vierde van de 300 miljoen inwoners bewust gekozen en dus gewenst is. Alles wordt bepaald door de vrijwillige opkomst – altijd klein – van de Amerikaanse burger. Zo is het een publiek geheim dat, zouden alle armen, daklozen, zwervers, arbeiders, vrouwen, holebi’s, zwarten en andere kleurlingen (bien étonné de se trouver ensemble) kunnen bewogen worden massaal naar de stembus te trekken, de nieuwe president vast en zeker een Democraat wordt. Hoewel? Alsof dat preferabel zou zijn want precies dit gebeurde in de laatste acht jaar al tweemaal achter elkaar, zodat ene Barack Obama gans die tijd aan het hoofd van het land kwam te staan. Het minste van twee kwaden eigenlijk, Democraten in plaats van Republikeinen, maar het maakte in de praktijk relatief weinig uit. Zoals Amerika’s grootste criticus Michael Moore het nog uitdrukte op YouTube: deze president, Barack Obama, zal om twee keer niks herinnerd worden en kleurloos in de annalen verdwijnen, ondanks zijn huidskleur, als een voetnoot in de geschiedenis. Persoonlijk vind ik Moore ditmaal te hard in zijn oordeel, maar wie ben ik om deze Grote Mijnheer tegen te spreken.

Wie alvast nooit verweten zal worden een kleurloze figuur te zijn is wel diens opvolger, officieel sinds een week, de Republikein Donald Trump! Van eerst presidentskandidaat nu verkozen geworden tot de hoogste functie van het land – Amerika én de ganse wereld zelfs zal het geweten hebben! Een bruut vol branie in hart en nieren. Geen blad voor de vuile mond. Vrouwonvriendelijk (“als Hillary haar man nog niet kan bevredigen, hoe zou ze dan een gans land kunnen tevreden stellen”); met een hekel aan al zeker Mexicanen (“ze stelen onze jobs”, een dooddoener zo oud als Job maar hij slaat nog altijd aan). Zo plant hij letterlijk een muur te laten bouwen tussen dat land en de VS, terwijl muren in de geschiedenis nooit ook maar iets opgelost hebben. Deuren moet je construeren, en die dan nog openen natuurlijk! (De Paus sprak eerder in dit geval van “bruggen bouwen”, in een rechtstreekse kritiek naar Trump toe). Dàt brengt volkeren, gemeenschappen, mensen dichter bij mekaar; geen omheiningen of muren of andersoortige onnatuurlijke scheidslijnen. Zouden het islamisme en het christendom mekaar echt omarmd hebben in het verleden, dan zou er geen of nauwelijks religieus fanatisme bestaan, wat vandaag wel de grootste bedreiging voor wereldvrede mag genoemd worden. Niemand is nog veilig, nergens, niet op een Tunesisch strand, een Parijs terrasje of in een Tanzaniaans hotel. En toch: hier in het Westen zijn zeker geen muren op hun plaats. Ook al construeer je daadwerkelijk een Fort Europa – “ze”, deze terroristen, zullen blijven komen, en vandaag meer dan ooit. Omdat de oorsprong van dit soort terrorisme deels door ons veroorzaakt is, en al zeker wij er – cf. Syrië – niets aan doen. En net dàt hebben we te wijten aan nitwits van politici, die uit domheid en/of slechtheid verdelen in plaats van unificeren, en bij wie het eigenbelang en dat van hun sponsors, én herverkozen worden natuurlijk, zwaarder wegen dan met verantwoordelijkheid, eer en respect de wereldproblemen aanpakken. Die met olifantenpoten vertrappelen in plaats van met fluwelen handschoenen te werken.

Wie haat zaait zal…

Op de Vlaamse televisie loopt een komische reeks getiteld “Tegen de sterren op”, waarin met zowat iedereen in medialand, nationaal en internationaal, danig gespot wordt. Maar op een intelligente wijze! Een schitterende imitatie van Donald Trump als kandidaat-president van de VS laatst was écht memorabel. De nabootser in kwestie stond, op en top uitgedost en geschminkt zoals zijn doelwit, achter een spreekgestoelte, fulminerend tegen iedereen die niét blank is, zoals we Donald kennen, maar het was de slotzin waarmee hij zijn betoog eindigde die het ‘m deed. De bekendste oneliner van Trump – “Let’s make America great again” – werd uit zijn mond namelijk veelzeggend: “Let’s make America hated again”…

En haat hééft president Trump inderdaad al plenty gezaaid, in de luttele dagen dat in office is. Een overzicht:

Obamacare, in de volksmond de benaming voor wat voor de eerste keer in ‘s lands geschiedenis een gezondheidsvoorziening-voor-alle-Amerikanen moest worden, waardoor miljoenen voorheen buitengesloten inwoners voortaan gedekt waren tegen ziektes en ongevallen, wordt teruggedraaid. De officiële reden (en tal van Amerikanen, au fond nog als kleine kinderen, trappen hier in ook): té “socialistisch”, “on-Amerikaans”, te bemoeizuchtig, te gecompliceerd, te veel gedirigeerd door “Washington”, en verplicht ook nog eens. De échte reden: het beperkte de gigantische winsten van de verzekeringsmaatschappijen; dus exit Obamacare…

…en nog veel meer onfraais; daarvoor verwijzen we naar deel twee van dit artikel, met onder meer ook waarom de verkiezing van Donald Trump helemaal geen verrassing hoort te zijn voor de alerte, bewust levende burger, gezien de gestage verrechtsing van de ganse westerse samenleving sinds eind jaren ‘70 van de vorige eeuw…

95 reacties

 1. Jeetje, was er maar zoveel ophef geweest toen Obama duizenden onschuldige moslims afknalde met drones. Of toen Obama zelf Irak een reis ban gaf. Wat een selectieve troep. De MSM is de hele dag bezig met demoniseren van Trump. Net als bij Pim,Wilders en Le Pen. 95% van wat ze roepen is bewezen vals! En de resterende 5% totaal niet noemenswaardig. Je wordt kotsmisselijk van dit soort berichten.8jr lang nepberichten over Obama….hoe charismatisch hij is…de nobel prijs voor de vrede….pfffff die man knalde onschuldige mensen neer wereldwijd…zonder dat daar een rechter of advocaat aan te pas kwam! Wanneer beginnen mensen zich eens te schamen voor zoveel domheid? Trump heeft alle instanties bekritiseerd waar het volk ook veel moeite mee heeft. De MSM,TTIP,de Navo,de wapen industrie en heeft de lobbyisten ook keihard op hun plaats gezet! Ook zijn toon tegen Rusland heeft MIJ ENORM GERUSTGESTELD!!!!! Dit zijn daden in het belang van het volk. En tegen het belang van de elite-chaos kartel: politiek,MSM,Lobbyisten. Dit is de enige reden dat medias hysterisch zijn en zij en Soros zijn verantwoordelijk zijn voor die hysterische protesteerders. Die betaald worden door Soros!
  Trump is tot nu heel goed bezig. Het enige beangstigend aan die man is zijn toon tegen Iran en China. Alleen dit maakt mij wantrouwend naar deze man.
  Wat een leugens toch allemaal! Ze worden stuk voor stuk met het grootste gemak ontkracht op twitter. Filmpjes met Obama en Bill Clinton die exact hetzelfde zeiden over illegalen. Over terugsturen, hekken bouwen etc. Maar ja, dat was Obama. ER STAAN OVERIGENS AL HEKKEN! Waar was toen die ophef???? 16 moslim landen bannen alle Israëlische mensen, waar is de ophef? Waar is de ophef over de muur tussen Mexico en haar onder buur? Tegen illegale migranten? Of de muur in Calais! Of de muur rond Israel? Wat een hypocriete mensen allemaal zeg!

  Obama heeft 100.000 bommen gedropt in 8jr tijd. Op o.a de meeste van die 7 landen waar Trump nu een reis ban heeft afgeroepen. Toen Obama die bommen dropte hield iedereen zijn bek! Niks arme moslims arme kinderen etc…..Trump neemt maatregelen tegen terrorisme en iedereen word hysterisch. Omdat de media hen opgedragen hebben hysterisch te worden. Dom dom volk….echt waar!

 2. Obama gooide gemiddeld iedere 20 minuten, gedurende 8 jaar lang bommen.
  Nooit iemand over gehoord.
  O ja, hij was een negertje (nu is bewezen dat zijn geboortecertificaat vals was), en als je dan kritiek hebt ben je een racist.
  Zou alles beter zijn geweest als Clinton aan de Nuke Knop zou hebben gezeten?
  Kent iemand wel het Bengazi-verhaal, waarbij diverse doden vielen, dankzij Clinton?
  Linksen zijn slechte verliezers, en de chaos die zij veroorzaken worden nu op het conto van Trump geschreven.
  Als ik Trump was, dan stuurde ik de CIA, FBI, en elke andere dienst op Soros, Clinton, en Obama af, en zouden ze berecht worden voor wat zij hebben aangericht.

  1. U zou beter moeten opletten mijnheer Rambo (deze keuze als pseudoniem zegt me dunkt al veel, of het zou ironie moeten zijn, maar uit uw stukje spreekt nergens ironie dus…). Neen dat geboortebewijs was toch niet vals. Een negertje zegt u, hm, niet bepaald van sympathie getuigend, zoiets kleinerends opschrijven. U daalt alras in mijn achting, Johnny! Ik heb het hier onder al geschreven, de keuze is tussen toch redelijk “slecht” en zéér slecht (democraten-republikeinen) en dan kies je toch “redelijk slecht” hoor! En links heeft niks of weinig te zeggen in dat land hoor, komt niet of weinig aan bod in de media hoor John! Zeker, Clinton en Obama hebben er een potje van gemaakt, veel te veel beloofd, zeker die laatste, en niet kunnen voldoen. Maar wist u dat beide kamers, senaat en kamer van volksvertegenwoordigers/afgevaardigden, al die tijd bezet waren door republikeinen, en deze presidenten weinig of niets KONDEN verwezenlijken? Het is als een geboeide man naar de overkant laten zwemmen…héél moeilijk, toch? Als u Trump was, dan stuurde u de zogenaamde “veiligheidsdiensten” (de CIA staat helemààl onderaan mijn ladder van te achten entiteiten) op alvast twee voormalige presidenten af? Als u een man van eer was, John, dan schafte u die diensten af! Wat zegt u dààr van? DAT zou een goede, brave, empathische, geachte man/vrouw met respect en gezond verstand en van eer doen! (Maar die komen natuurlijk nooit aan enige macht, helaas, of worden vermoord.) Want ZIJ hebben zéér veel kwaad gedaan, vooral die CIA, sinds het begin van hun oprichting, eind jaren veertig, begin jaren vijftig! Tientallen oorlogen geïnitieerd, tientallen regeringsleiders of doen vallen of vermoord, onrust en onvrede gestookt alom in de wereld, en allemaal “voor Amerika” natuurlijk. En nu is er weer zo’n clown (maar een sluwe, slimme clown hoor, ik schreef het al) opgestaan om nog méér naars over de wereld en haar bewoners, haar fauna en flore te brengen. Een super-egoïst die slechts aan zichzelf en de zijnen denkt. Die boven rechters en de wet uit wil komen (een dictator in spe, we hebben daarvan nog het laatste niet gezien…) Wel, we zullen het geweten hebben, zijn kiezers (verdiend dan) en zijn tegenstanders (onverdiend helaas)…Maar mijn artikel ging over Trump, dus blijf bij het onderwerp als u wilt, Johnny. Ik verneem graag uw wederwoord(je)…

   1. Je probeert echt wel de moeite te doen, maar je kan als onderdeel van de tijd verspillende poppenkast de bewuste mens geen loer draaien.

   2. Waarom bent u toch zo negatief?
    Omdat u het ons graag wilt melden?

    Heel dom, of zeer misleidend.

    Uw postings beginnen steeds meer te rammelen.
    In eerste instantie is het nog niet helder, maar daarna trekt de mist op.

  2. Het positieve (het is al heel weinig dus meld ik het absoluut!) over Trump mag ook gezegd worden, en zeker hiermee verrast hij mij (en velen?):

   “De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft zich in een Israëlische krant gekeerd tegen de voortdurende Joodse kolonisatie van Palestijns land. ,,Ik ben niet iemand die gelooft dat het uitbreiden van nederzettingen goed voor de vrede is”, zei Trump in een vandaag verschenen gesprek met de krant Israel Hajom.”

   http://www.ed.nl/algemeen/buitenland/trump-niet-achter-kolonisatie-palestijns-land-1.6894998

   Maar hier volgt toch de algemene mening/indruk/veroordeling van alle weldenkenden, vredelievenden (en dat zijn er gelukkig toch nog veel!):

   “Op de vraag of hij een etentje zou organiseren met Trump als een van de gasten antwoordde de Amerikaanse ster: ,,Ik zou dat diner niet eens willen bijwonen.”
   Daarna liet Gere, een erkend activist voor de rechten van de mens, weten dat Trump de haat in zijn vaderland enorm heeft aangewakkerd: ,,Hij heeft mensen bang door te suggereren dat vluchtelingen ook terroristen zijn. Vroeger hadden wij empathie voor vluchtelingen. Door toedoen van Trump zijn we bang voor hen geworden.”

   http://www.ed.nl/algemeen/cultuur/richard-gere-trump-niet-welkom-bij-mijn-diner-1.6895071

 3. Ganse verrechtsing????? Hoe beroerd kun je het menen.De eussr wordt momenteel onder de voet gelopen door linkse huilbuilen, de auteur betaalt graag mee aan die gore en geplande uiterst lucratieve asielindustrie .. De eussr met haar eurosoap is onder dwang van linkse nazi’s tot stand gekomen en geeft die macht nooit meer op, te mooie baantjes en te leuk die sovjet macht.
  De nuance in dit artikel is ver te zoeken. Schrijf eens iets over de werkelijke Soros,Clinton en binbama, met hun miljarden en moorddadige en liegende lachjes. Dat incident van Trump was inderdaad triest maar kon wel eens een reactie zijn op veel ergere door Clinton en Soros gekochte amokmakers tijdens zijn toernee. Achter de schermen speelt een ander toneelstuk zoal die van de deepstate en het militair industrieel complex, die heeft Trump wel te kijk gezet.Auteur, probeer die club zelf eens te ontrafelen, dan kun je pas echt wat.

  1. Gore en geplande uiterst lucratieve asielindustrie? Ik heb wel beters te doen vandaag dan uw domme praatjes tegen te spreken maar allez, kom, ’t is voor ’t goede doel zal ik maar denken. Zullen we u eens met een (burger)oorlog die jaren zal duren uit uw huis jagen mijnheer “carthago”? Uw leven bedreigen, op de dool jagen, naar een toevluchtsoord, waar het koud is, ze een andere taal spreken, in totale onzekerheid brengen wat uw toekomst en die van uw kinderen betreft? Van handouts moeten gaan leven, een soort van liefdadigheid eigenlijk, maar u zult wàt blij zijn dat er iemand, ergens, een wèl beschaafd en vredig land u opneemt en tijdelijk verzorgt. Maar neen, mijnheertje carhago’s leven is vast nog nooit bedreigd, noch heeft hij een oorlog meegemaakt, nog is zijn gezin ooit in groot gevaar geweest, noch is hij al zijn bezittingen kwijtgeraakt. Dus kan hij zich e e a ook niet inbeelden. Wel mijnheertje, ik kan dat dus wel! Ik zie in een voormalig oostblokland tientallen mensen, vluchtelingen, rond een vuur staan bij min 20 graden, in een land dat ze niet kennen, waarvan ze de taal niet machtig zijn, honger hebben, en kou. En: nergens echt meer welkom zijn natuurlijk (door mensen die denken en doen zoals u)… Ik zie de kampen, de tenten, zonder lopend water, zonder electriciteit, stel u één ogenblik voor (zoals ik wel verschillende malen per week, tegen mijn wil hoor want het verpest mijn eigen veilige, gezapige leventje in se) dat U in HUN plaats zou zijn? Zou u dan niet blij, verheugd zijn en opgelucht? In een beschaafd en vredig land opgevangen te worden, tijdelijk? Ja mijnheertje, IK betaal graag mee aan die “industrie”! Zoals ik best bereid ben meer te betalen voor gezond voedsel en produkten waarvoor géén proefdieren worden gemarteld! En dat geld is er hoor, alleen is het peanuts vergeleken wat er, bv in België maar uw Nederland door ook flink zijn best, aan wapens wordt uitgegeven. Dàt is pas een industrie te noemen! En noem “geven” (vluchtelingen, bedelaars, daklozen, armen in het algemeen) dan maar “een druppel in de zee” of “op een hete plaats”. Wààr die druppel dan terecht komt, toch, lenigt hij nood, en nood is er in deze wereld, dat zult u toch moeten toegeven? En laat er daar maar een paar “profiteurs” tussen zitten, hoewel ik economische vluchtelingen eigenlijk geen profiteurs kan noemen, het zijn mensen die zich stand proberen te houden in een wereld vol wanverhoudingen, waarbij het Noorden het Zuiden al decennia uitbuit. Zij krijgen (ook) mijn achting, en moest ik in hun plaats zijn (God verhoedde), ik zou hetzelfde doen. EN U OOK! U heeft kritiek op Clinton-Obama, wel: ik ook. Het is onaf, onvolmaakt en het kon pakken beter. Hàd Obama zijn beloften beter nagekomen, er was nooit een rechtse tegenbeweging die zo iemand als Trump aan de macht bracht, gekomen. Maar het zij zo, dat land heeft de leider(s) gekregen zonet die ze gekozen heeft. Ze, we, zullen met de nare gevolgen moeten leven. Democraten versus Republikeinen, het is een keuze tussen zeer matig en zeer slecht. Nou dan is de keuze toch vlug gemaakt, niet? Aan u nu, ik luister/lees…

   1. Ik zou zeggen,koop een ticket en wordt moslim in weetnietstan, ze omhelzen je,maar houdt ze wel daar. Het begin van de derde wereldoorlog was inderdaad met het verlies van hellary onaf,met Trump verleden tijd. Read her neocon lips.

     1. Dit heet niet discussiëren, mijnheer of mevrouw, dit is in het wilde weg met vuil gooien, dat verdient dus geen antwoord. En het is “word” moslim en “houd” ze wel daar, wie slordig schrijft denkt ook slordig…

     2. Vreet je afval zelf op,kan je ook beter je smerige ontlasting kwijt, sukkel.

     3. Dat wilde weg met vuil heb ik ook maar geleerd van hellary Mark,Alexander en de snotneus ,gelijke munt en zo.Ik discussieer nooit, ik let alleen maar op fakenews.

   2. Ach daar is die weer hoor, de zielige linkse gutmensch preek. Dat moreel verheven politiek correcte wezentje met zijn opgeheven vinger.
    Oh wat ben je toch ethisch!
    De werkelijkheid is ook hier weer (natuurlijk)het tegenovergestelde. Jullie gutmenschen zijn vernatwoordelijk voor duizenden verdrinkingen van vluchtelingen, duizenden vluchtelingen die in de kou slapen en duizenden die doodziek zijn maar ook indirect aan al die aanslagen en al die verkrachtingen gepleegt door verkeerde asielzoekers!

    Voor de prijs dat het kost om 1000 vluchtelingen naar het Westen te halen en te onderhouden, zou je er ruim 120.000 lokaal kunnen opvangen.DUS ZONDER DAT ZIJ :HUN LEVEN RISKEREN AAN EEN OVERSTEEK OVER ZEE,ZIEKTES,HONGER LIJDEN OF DOODVRIEZEN!!!!!
    Het filmpje hieronder is een super filmpje, van begin tot eind! Hij laat de linkse gutmensch eens goed in de spiegel kijken en de keiharde conclusie is: hypocrieter dan die linkse gutmensch bestaat niet! https://youtu.be/9OVnqerWUHg
    Echt a must see tot het eind! Zeker de oplossingen zijn super!
    Na het zien van dit filmpje kun je je alleen nog maar gaan schamen links politiek correcte schepsel

    1. Er zou beter wat meer ethiek komen in het publieke en privéleven anders hoor? Maar dan échte hé, toelaten de (verondersteld toch bij de meeste mensen) natuurlijke innerlijke stem te laten spreken van “dit zou ik éigenlijk niet horen te doen, zeggen,…- en dus doe ik het ook niét”. Teveel mensen leven zich maar uit, en wie dan echte macht heeft…gevaarlijk, heel gevaarlijk. Empathie is nog zo’n vervlogen term, helaas. En altruïsme. Het bestaat allemaal nog hoor, maar je moet ’t met een vergrootglas gaan zoeken. In België gaf zopas de winnares van vorig jaar van tv-programma De Mol het grootste deel van haar winst, 30000 euro, weg aan vluchtelingen. Ze woont nl. in Griekenland en ziet de kommer en kwel met eigen ogen. Zeer lovens- en prijzenswaardig, toch?! Dit zijn voor mij de échte helden van deze tijd! Dat is ook een enorm probleem: we zien de miserie op tv, of op een ander scherm, en het is een ver-van-mijn-bed-show geworden. Pas wanneer we er direct, van zeer nabij met geconfronteerd worden, ja dan…of zèlf in zo’n uiterst precaire, kwetsbare situatie verkeren…ja dàn…?! Maar empathie, wie dergelijke gevoelens bezit en toelaat naar buiten te komen in de praktijk, die leeft méé, beste dames en/of heren hier aanwezig… Die kan zich voorstellen: hoe zou ik me voelen, zou ik uit huis gedreven worden door oorlog? Met mijzelf en mijn gezin in groot (levens)gevaar? Die zou snakken naar elke mogelijke hulp en zeer dankbaar zijn. Maar helaas, de meeste mensen zijn murw, egoïstisch, ruw en dom. Mijn idee! En laat er dan een paar misbruiken gebeuren, enkele economische vluchtelingen bij zitten of criminelen – zoals ivm het gerecht zeg ik (en ik niet alleen): beter is het tien schuldigen vrij te laten dan één onschuldige te veroordelen!

     1. Ga je schamen met je nep empathie! Nogmaals:mensen zoals jou zijn de oorzaak dag die Afrikanen verdrinken. Tegen kosten iedere 1000 vluchtelingen hier kunnen ze er ruim 12.000 daar lokaal opvangen en helpen. 1 tegen 12…..en gutmenschen zoals jou kiezen voor die 1000 hier ipv die 12000 daar! Alleen maar omdat jullie je moreel willen vefheffenen voor de buitenwereld. KIJK DAT FILMPJE! Of is de waarheid te hard voor je? Een hele reactie van meer dan 30 alinea’s geven zonder ook maar in te gaan op dat filmpje, terwijl dat de kern van mijn bericht vormt. Zie daar hoe linkse mensen altijd eromheen proberen te lullen. Feiten ontwijken en urenlang over jullie leugens blijven hameren.

     2. Beste Fred, noem mij geen nep-in-wat-dan-ook, dit om te beginnen. Laat ons vooral niet persoonlijk worden en beschuldigingen (?) rondstrooien – u kent mij niet, ik ken u niet, maar laat ons gewoon als beschaafde mensen reageren op mekaars schriftelijke uitlatingen. Mijn empathie is echt, ik heb al veel aan bedelaars, daklozen e.a. gegeven, en één dakloze (Vlaming, toevallig) ooit letterlijk van straat gehaald, in een flatje ondergebracht. Daarop mag ik me niet laten voorstaan, doe ik ook niet, en ik zou dit niet vernoemen ware het dat u mij beschuldigt van “nep”. Ok, ingaan op uw filmpje, zeker, zou daar nog aan toe komen hoor, maar er valt hier véél te antwoorden, reageren, dus. De spreker (hij stelt zich niet voor maar ’t is een Amerikaans, een wasp misschien ? hij zegt het niet) begint al met te stellen niet meer te weten “hoe ze te benoemen”; economische vluchtelingen, asielzoekers, profiteurs in spe van het Amerikaanse welzijnssysteem (vraag me af welk, want gul is Amerika in deze niet hoor), maar soit. Hij corrigeert “links” ivm de inwijkban uit 7 landen, en dat dit géén moslimban is. Maar het zijn wel degelijk moslimlanden, dit daar nog gelaten, en Trump gaat zichzelf (en erger: Amerika!) niet bepaald populair maken in de moslimwereld, met dergelijke over-reacties. Hoeveel blanke, Amerikaanse terroristen, opblazers van gebouwen-met-inhoud, doders van mensen, mede-Amerikanen, heeft Amerika in haar recente (en vroegere) geschiedenis wel niet gekend? Worden alle misdaden in de States ineens en uitsluitend door moslim-terroristen begaan en zijn wasp’s of andere oer-Amerikanen ineens allemaal doetjes? I don’t think so, hé Fred? In ieder geval weigert hij daarmee toegang aan duizenden, tienduizenden mensen, Iraniërs, Syriërs e.a. in groot gevaar – dit probleem HEEFT AMERKA MEDE VEROORZAAKT! Door Sadam Hoessein te doen berechten dus, dan is IS ontstaan, en precies daar ook, in Irak. Deze mensen vluchten o.m. voor een burgeroorlog, Syrië, waarbij de VS de “rebellen”, of “vrijheidsstrijders” (ook ISsers zitten hier bij hoor, en andere extremen, zelf gehoord van een US official: “we weten niet echt wie we steunen”!!!!) steunt (miljardenen miljarden hoor, dollars!) – en Poetin Assad blijft verdedigen. Ok, we gaan verder, maar laat me dit alvast posten, anders wordt de draad te lang…

     3. Sorry, begin kwam niet goed door, de spreker stelt zich wel voor, alleen versta ik hem niet, een radioman toch denk ik. Het is niet toevallig dat Trump in deze teruggefloten werd door een rechter (“dit moet teruggedraaid worden, was zijn reactie meteen, waarmee hij openlijk kritiek uit op een rechterlijke beslissing, alsof hij BOVEN DE WET zou zijn met zijn daden, beslissingen? Nou let wel: een rechter is en moet zijn: machtiger dan eender welke politicus, zelfs een president!! Toch, Fred? Of we kunnen de wet gewoon buitensmijten hé, toch? En elke politicus, ook president Trump, gewoon hun/zijn zin laten doen, willekeur alom dan?) En: in beroep kreeg Trump NOG EENS ongelijk! Goed, we gaan verder. Ik wist niet van in totaal wel drie vorige “bans” op bepaalde landen, mea culpa maar ook mijn dag telt slechts 24 uur (min een zestal uur slaap toch). Ik neem dit voor waar aan, aimabel en (goed)gelovig dat ik ben, neen, no kidding, ik geloof deze radioman. Maar mijn vraag is dan: waarom nu protest, nu een proces zelfs, en een rechter (én een nog hogere rechter die bevestigt), waarbij Trump teruggefloten wordt? Weet u het antwoord Fred? Maar in ieder geval wijst het erop, zoveel tegenwind krijgen, zoveel kritiek (demonstraties in tal van landen, 1,8 miljoen handtekeningen in het VK tégen zijn komst,…), zoveel schandalen in verleden en heden – men “moet de man niet” Fred! Hij is antipathiek, wekt argwaan, angst, afkeer op door zijn talloze schandalen, uitlatingen, wansmakelijke optredens, rechts-egoïstische karakter. Dit is nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis gebeurd hé Fred, toch? En eens “men” je niet mag, niet moet, kun je ook niks meer goed doen, gaat men alles als negatief interpreteren. EN DAT HEEFT ZO’N MAN, TRUMP, AAN ZICHZELF TE WIJTEN Fred! En pakweg, bij wijze van voorbeeld, negen “negatieve” dingen doen, zeggen, initiëren, en één positief? Is dat dan interessant of bewonderenswaardig? De wereld is ZIJN wereld geworden Fred, sinds twee weken, een monopoliespel, en miljoenen zullen lijden, nog meer, zeker ook fauna en flora, zeker ook de armsten, nog eens, nog meer. Hij en de zijnen zullen floreren. Een egoïst dus, de ergste en meest verfoeilijke soort mens.

     4. Hallo H.H. ,

      Ben jij weer die sneeky, poppenkast Belg?

      Waarom geef je niet gewoon open en eerlijk antwoord op de reactie van ‘We are Legion’ op jou, eerder in dit artikel?

      Wat moeten we nou met jou?
      Een hoop onzin lullen, maar geen normale dialoog aangaan.
      Je valt net als dat andere gros sukkels door de mand.

     5. Dag Bertus. Man (verondersteld): ik werk me de pleuris (is dit de juiste Nederlandse uitdrukking) met antwoorden, reageren, tegenspreken, corrigeren, of van wie komt het gros van alle reacties op dit artikel, 63 op moment van schrijven? Ik doe niks anders (maar heb nog wel een redelijk normaal leven buiten dit alles hoor) dan “dialoog aangaan”, toch? Maar ook ik moet eten, slapen, werken, weet u wel? Dus ik ga deze zaterdagochtend meteen kijken naar wat WaL geschreven heeft, ok? ’t Is 8:34 nochtans en het merendeel der Belgen slaapt uit!

     6. Beste M.H,

      U valt bij mij zwaar door de mand, heeft Biflatie geen betere opties?
      Nee schijnbaar niet, omdat ze er geen geld voor over hebben.
      En daarom zullen ze er ook op termijn aan kapot gaan.

     7. Wat voor een zwaar fysiek werk heeft u dagelijks, waar u de kost mee moet verdienen?
      Wat betekend een “redelijk normaal leven”. klinkt niet echt ontspannen en tevreden.
      En, wat heeft Wal u wijzer kunnen maken Belgische vriend?

     8. Is het zo moeilijk, om hier een eerlijk en ontspannen antwoord op te geven?

     9. Fred heeft voor mijn gevoel gelijk, je bent een wolfje in schaapskleren.

      Je doet het beter dan die eerste Belg, maar uiteindelijk strand je toch weer in het slib van de Rijn.

      Geen grote lul-verhalen houden, maar gewoon de waarheid blijven vertellen.

     10. Ik ga nog iets in het algemeen zeggen, zo u mij toelaat Fred, want ik vind dit erg interessant, ik denk voor iedereen hier, dus dank voor het posten toch. WIJ (het Westen) krijgen zeker niet de rechten, accomodaties en welkom in vele andere landen (ik zie ons bv. nog niet direct een kerk mogen oprichten in Saoedi-Arabië?!), terwijl wij die wel bieden aan HEN (maar nu maak ik onbedoeld een soort scheiding tussen wij en zij, en dat zou eigenlijk moreel niet mogen, hmm, vergeef me). Mààr Fred: het zijn wel WIJ die onszelf progressief, beschaafd noemen, moderne landen, toch? En als we dan toch zo beschaafd, modern en progressief zijn (de VS mag zich met dit nieuwe bestuur niet meer zo noemen in mijn ogen, met haast uitsluitend rechtse tot zeer rechtse figuren rond Trump benoemd, en niet allemaan van onbesproken reputatie.verleden…!), dan IS dit gewoon wat we moeten doen. Dat is moraliteit, dat is consequent zijn. Mijn idee! Ik, wij vernemen zeker graag ùw idee(ën)… De doodstraf bv., dat past een beschaafd land niet. Tegen abortus zijn, ook niet. Tegen kleurlingen, zeker niet. Trump is van dit en veel meer voorstander, zijn medestanders en kiezers zeker ook verondersteld, dus dit zijn GEEN beschaafde lieden, vind ik. Maar we gaan verder, en de radioman heeft een groot punt: “we” hebben van Obama verdragen, goedgekeurd, dat er duizenden bommen werden gedropt in het Midden-Oosten. Because he’ on our team, zegt hij. En hij heeft gelijk! Duizend maal gelijk natuurlijk. Maar Fred, ik verdedig nergens in mijn artikel (daarover hoort het toch te gaan hier hé, initieel?) Obama of Clinton verdedigt hoor! Ik veroordeel wel Trump, naar zijn uitspraken en zijn daden, zijn verleden en karakter. Meer niet! Ik kon ook Obama en andere democratische presidenten veroordelen hoor, maar dat is nu de actualiteit niet meer hé. U mag in mij(n) schrijven dus niet links veroordelen! Ik heb ook (veel) kritiek op “links” hoor! Maar dat was en is nu niet het toppic. Help them where they live zegt de radioman verder nog, en terecht. We kunnen gewoon niet de helft van de wereld opvangen! Helaas maar waar! Maar; voor de Irakese en Syrische vluchtelingen zijn wij wel, deels, verantwoordelijk, toch Fred? Dus die zullen we toch een soort van “compensatie” moeten bieden. Mijn idee! Wat is het uwe, graag, Fred, hieromtrent? Laat mij toe nog iets “in de groep” te gooien hier op Biflatie? Toepasselijk want de radioman betwijfelt dit, wat ik nu ga zeggen: WIJ HEBBEN IS GECREËERD! Wij, nou ja, onze politici uiteraard, hebben ons danig “gemoeid” in tal van landen waar we niks te zoeken hadden. In se is het de Amerikaanse regering na WOII, en Europese regeringen die hen gevolgd zijn. Voor WOII hebben die Europese regeringen uiteraard de kolonisatie op hun geweten, en dat heeft ook weer nare gevolgen gehad, maar dit zou ons nog verder van het toppic brengen, dus dat zullen we maar laten liggen zeker?

    2. Beste Fred, zag u onlangs op tv dat filmpje waarin, ik denk in Italië, een kleurling-vluchteling verdronk, met een massa mensen die werkeloos toekeek (op één persoon na die trachtte te helpen)? Waarbij er riepen iets van “ga terug naar je eigen land”? Mensen, waarmee zijn we bezig? Zijn we allemaal ONmensen aan ’t worden? Maar ja, toegegeven, wanneer de zeer slechte voorbeelden gegeven worden door machthebbers, dat alles is toegelaten, dat het recht van de sterkste prevaleert (Trump), dan krijg je dit natuurlijk. Vindt u dat alles zomaar mag en kan soms? Ik hoop van niet…!

   3. beste MH toch wel vreemd dat het heilige land welk toch een van de mede organisatoren zijn samen met saudi arabia/qatar en de vs/uk/frankrijk toch maar geen vluchtelingen opnemen en het zijn zowat buren. Voor mij mag iedereen binnenkomen maar!!! zelf voor onderdak zorgen en zelf werken voor je inkomen zo gaat dat in 90% van de wereld. Het meest criminele is dat onze EU “lijders” zelf actief hebben meegewerkt aan de crisis in Syrie maar ook in Lybie. Een land zoals DE dat de grens zomaar openzet zonder enige controle is culturele zelfmoord aan het plegen het is gewoon landverraad! Het is waanzinnig om iedereen zomaar binnen te laten zonder enige controle zo krijg je op de snelste manier burgeroorlog en ik verdenk onze fijne elite dat dit het plan zowieso was. De economische crisis gaat pas beginnen en met die miljoenen vluchtelingen en nog meer die onderweg zijn zitten we in een erg gevaarlijke periode en de grenzen zullen dicht gaan anders gaan er koppen rollen!

    1. Het gros is in nood, grote nood, een klein, miniem deel is crimineel (net zoals bij Belgen, Nederlanders, enz); tijdelijk krijgen deze een uitkering (de misdadigers moeten natuurlijk asap in de gevangenis en/of uitgewezen worden!), én! Er zijn al succesverhalen, vluchtelingen, asielzoekers die een nieuw en succesvol leven zijn begonnen, hier, dankzij hun inzet, talent en overlevingsdrang, en uiteraard ook dankzij “onze” hulp. De moeite waard om lezen!

     https://decorrespondent.nl/4412/vluchtelingen-hervestigen-dit-succesverhaal-bewijst-dat-het-kan/1154327456436-f8b9ce99

     http://www.voorbeeld-allochtoon.nl/2015/10/12/ex-vluchteling-lanceert-website-geluksbrengers-nl/

     http://www.jobat.be/nl/artikels/van-vluchteling-tot-collega-dankzij-een-app/

     http://www.godfriedengbersen.com/wp-content/uploads/Ex-Joegoslaven-zijn-een-succesverhaal-de-Volkskrant.pdf

     https://www.nd.nl/nieuws/columns/succesverhaal-van-een-aziatische-vluchteling.1262778.lynkx

     en er zijn er nog…

     Inderdaad en erg genoeg ook, alleen WIJ zijn beschaafd, empathisch, menslievend genoeg om bijna allen-in-nood op te nemen. Dat siert ons! Internationaal, en dat verwachten we bv. van onze Europese machthebbers/vertegenwoordigers, moet er druk gezet worden op de landen die u noemt om HUN deel te doen. Ik kan dat niet, u kunt dat niet, maar niets belet ons van ons te organiseren, brieven, mails enz te richten aan deze verantwoordelijken, om ze extra tot daden aan te zetten, toch? Tenslotte zijn WIJ het die deze politici betalen, nietwaar? Maar neemt u dan eens het voortouw, ipv van te klagen en te schelden? Idee…?!

     Voor wat betreft uw laatste opmerking: onderschat Duitsland vooral niet; ook de Oost-Europa golf van immigranten na 1989 werd gevreesd, en toch zijn zij allemaal, vredig, opgenomen in wat nu een herenigd Duitsland is, waar of niet?

 4. Wie heeft dit artikel eigenlijk geschreven? Ik heb op Biflatie nog nooit zo’n slecht artikel gelezen!!
  Trump heeft mijn grootste achting. Maar ik geef een ding toe. Als je niet verder kijkt dan de mainstream media ( NOS, nu.nl en dat soort onzin) dan kun je wel zo’n conclusie trekken over de nieuwe man in Amerika.
  Maar wie de moeite neemt om de alternatieve media te bestuderen kan zich voorstellen waarom zoveel mensen op hem gestemd hebben en nog steeds vierkant achter hem staan. Hadden wij maar zo man in Nederland of in Europa. Wij moeten het doen met klavertjes, verhofstadjes, junkertjes en roemertjes. Allemaal mensen die nog steeds hun ideale maakbare maatschappij achterna lopen in plaats van hun burgers te dienen!

  1. Alle artikels worden uit naam van Biflatie.nl geschreven, en dit bepaalde door mij, M.H. uit België, mijnheer Van Vught (de initialen omdat ikzelf niet belangrijk ben, maar wat ik schrijf wel). Trump heeft uw grootste achting zegt u? U moest u schamen, net als die miljoenen Amerikanen die veel vlugger dan ze denken een zéér zwaar deksel op de neus zullen krijgen. Dreigingen aan Iran en Noord-Korea? Denkt u dat Trump de wereld veiliger zal maken zo? Oorlogstaal, branie, snoeven, als een bullebak zonder manieren tekeer gaan tegen moslims (het zijn kleurlingen dus in se al altijd verdacht geweest); vrouwen (alleen als ze superknap zijn en vlug even bij the pussy gepakt kunnen worden natuurlijk); Mexicanen (allemaal illegalen en/of drugsdealers, toch?)… Overal zijn momenteel massaal demonstraties tégen zijn komst en beleid, volgt u een beetje toch de media mijnheer? In het VK, in Frankrijk, in België, en vooral en al vanaf zijn verkiezing in eigen land uiteraard; me dunkt dat dit wel iets wil zeggen, niet? Nog nooit vertoond, nog nooit gebeurd, zelfs niet voor Bush junior, nu dus in gehaat-zijn ver voorbij gestoken door Trump. Kijk eens even op YouTube wat De Niro zegt over Trump : a morron, a, idiot, a fool, a clown. En gelijk heeft-ie natuurlijk. Waarom zovelen op Trump gestemd hebben vraagt u zich af? Hitler werd ook verkozen hoor, door werklozen vooral, en die waren voldoende in aantal om de grootste massamoord in de geschiedenis in te zetten. Waarom dus Trump? Omdat hij ze bedrogen heeft, simpel, en omdat het veelal simpele kiezers betrof. Veel Amerikanen zijn als kinderen hoor, en geloven klakkeloos wat media/politici hun wijs maken. En die media zijn in handen van rechts Amerika, dat weet u toch mijnheer? Veelal kiezers uit de rustbelt in de States; hun jobs teruggeven, laat me niet lachen. En het milieu mijnheer Van Vught? Overal mag nu geboord worden, ook op heilige grond van de oorspronkelijke inwoners, natuurlijk ook in bepaalde natuurgebieden; natuur, fauna en flora, dat brengt niiks op hé; dollars moeten we hebben, dàt telt, nietwaar? Burgers dienen, komt u van een andere planeet misschien, of bent u doof-stom-blind? Trumpt dient alleen zichzelf hoor, en de zijnen! De verzekerbaarheid van 20 miljoen Amerikanen voorheen uitgesloten van verzekering tegen ziekten, ook veel kinderen, en meest uit lagere achtergestelde (gekleurde) klassen? Die heeft hij teruggedraaid mijnheer, met één pennestreek, want “de zijnen” – de reeds schatrijke verzekeringsmaatschappijen – zouden eens een béétje minder gaan verdienen, stel je voor?! Ik kijk wel verder dan de (rechtse, Amerikaanse) mainstream media hoor mijneer, want links heeft haast geen officiële kanalen. ik lees en luister naar Noam Chomsky bv, alom geacht en erkend als een van de belangrijkste politieke autoriteiten-schrijvers. Kijk mijnheer, de minderheid heeft altijd gelijk, laat mij dit u nog zeggen. Het is haast te gek dat ik u antwoord in deze maar toch, gesteld dat een andere nitwit u nog zou volgen/geloven ook in uw kromme, domme redenaties. Trump- aanhangers zijn of dom, of verblind, of slecht. Hij is een super-egoïst en de zijnen eveneens. U dus ook mijnheer Van Vught? Jammer, jammer…voor u, voor de wereld(vrede). De wereld heeft nood aan altruïsten, niet nog méér egoïsten. Egoïsten vernielen de planeet, haar fauna, flora én minder rijke bewoners, en allen zullen het geweten hebben… Deel twee van dit artikel zal ingaan op de vele schandalen uit Trumps verleden. En zo’n man acht u ???? U en allen zoals u zullen van een bijzonder koude kermis thuiskomen…Zonder hoogachting, M.H.

   1. Meneer MH, het lijkt me dat u alleen maar de Mainstreammedia kijkt. Anders zou u tot andere conclusies komen. Deze president heeft voor z’n eigen geld gewerkt ( in tegenstelling tot Clinton en Obama? En hij luistert naar zijn volk. Dat kun je van de meeste europese politici helaas niet meer zeggen …

    1. Jawel, ik schrijf ook dat hij tenminste zijn eigen campagne betaalde, en schrijf over de meesten die dat làten betalen (met alle gevolgen vandien) hoor. Maar hij heeft het niet op een faire, eervolle manier verdiend hoor: processen tegen hem en zijn vader indertijd voor racisme (weigeren aan kleurlingen te verhuren); het minimumloon slechts betalen aan de (gekleurde) lagere werknemers van zijn casino’s in Las Vegas, en hen verhinderen een vakbond op te zetten; financiële putten achter laten bij vele investering die mislukten, en heel wat mensen een toekomst alzo beloofd, maar niet ingevuld… Over die schandalen rond hem meer in deel twee. Neen hoor, ik ga op zoek vaak naar het nieuws achter het nieuws!

   2. De
    Britse minister van Binnenlandse Zaken Boris Johnson beschuldigde Trump
    ervan dat zijn beleid als ‘propaganda’ voor ISIS zou kunnen gaan
    werken. ‘Dat denk ik niet,’ vervolgde Moore. ‘Op een bepaald moment
    moeten we ophouden met het paaien van de islam (lett. ‘mohammedanisme)
    en moslims, want ze konden juist door die verzoenende toon, de
    politieke correctheid en alles wat daar aan vast zit, zo groeien zoals
    nu.’

    ‘Media en elite doodsbang voor Trump omdat hij de juiste dingen doet’

    ‘Voorbeeld:
    op de eerste dag dat Trump aan de macht was, gaf hij bevel voor een
    aanval om de haven van Jemen te heroveren op Al-Qaeda. Daarbij kwam een
    Navy Seal (commando) om het leven, maar de haven kon weer worden geopend
    voor hulpgoederen (voor de verhongerende bevolking, zie dit artikel).

    En
    wat de media niet vertelt is dat Trump tegen Saudi Arabië heeft gezegd
    dat ze veilige zones voor vluchtelingen moeten opzetten, omdat hij
    anders maatregelen treft. Dus Trump doet op de achtergrond veel dingen
    die we niet zien. De media en de elite zijn absoluut doodsbang voor hem,
    en hoe meer de media zich tegen hem keert, des te meer weten wij dat
    hij de juiste dingen doet.’

    1. De moslims zijn niet de vijand hoor, alleen de extreme die tot terroristen soms verworden. Dat is de fout van hun leiders, die op macht uit zijn (net als “onze” politici vaak hoor, alleen doen zij het meestal “beschaafder” en minder opvallend). Waren zwarten al minderwaardig in de VS (en andere plaatsen), nu komen er al dan iet bebaarde kleurlingen bij. De wereld heeft een vijand nodig Johan, zij het Joden, communisten, vluchtelingen, nu moslims of zeker toch terroristen…en als er geen vijand te vinden is, dan màken we wel vijanden. Het meeste terrorisme is “wie kaatst kan de bal verwachten”; gevolgen van “onze” (lees: vooral Amerika en zijn volgelingen) wandaden uit het verleden. Amerika’s buitenland-politiek kwèèkt terroristen!! Mee eens of niet Johan? Ja Trump gaf bevel tot, en bestrijdt zoals al zijn voorgangers geweld met nog meer geweld – wat nog nooit tot oplossingen heeft geleid! Wapenhandelaars de gevangenis in, verbieden, opdoeken die handel, die fabrieken, en iedereen ontwapenen, zo moet het; en niet nog méér wapens onder de mensen brengen, zoals Amerika’s politiek (die Obama wou intomen) nu eenmaal is. Zeer machtige lobby, die NRA hoor… De Joodse lobby ook in de States, oorlog brengt op, vrede niet hé? Mee eens of niet? Wat hij teen S.A. zou gezeg hebben, als dat klopt, pluim, want ik heb ook oog en oor voor de (zeer weinige, maar ik probeer objectief te zijn) positieve kanten van zijn, tot nu toe, beleid. Wel waren Israël en S.A. verrukt dat hij gekozen werd, dus dat belooft alvast toch weinig goeds? Niemand meer om Israël (haar leiders hoor, ik spreek natuurlijk niet over de Joodse bevolking, die lijdt net als de Palestijnen onder voortdurend geweld en onveiligheid hé…) Maar vrouwen beledigen, Mexicanen, het milieu verder laten verloederen (waar Obama als een van zijn laatste beslissingen een reusachtig zeegebied vrijwaarde van inmenging door industrie), gehandicapten beledigen (de journalist van de NYT bv), enz enz – zo iemand, daar keer je je toch absoluut asap van af Johan? Niet dan? Want het is zeer gevààrlijk om zo iemand de planeet te laten sturen, toch? Dit wordt ZIJN koninkrijk, dat besef je toch? De man gaat zich helemaal uitleven, als was de aarde een monopoliespelletje? Wel, hij zich hoog en droog (penthouse, reusachtige villa, het Witte Huis nu – allemaal met top security) – maar WIJ, i.e. de wereld, zal afzien, mark my words…!!

     1. Tja,die Trump heeft wel een grotere tuin, en het gras ook groener,dat pik ik eigenlijk niet.I will make my garden great again. Eerst alle kokosnoten en kalifaatratten eruit, want die zijn levensgevaarlijk.

     2. Wij gaan het niet eens worden, maar ik beschouw de moslims wel degelijk als “Het Turfschip van Breda” Het fokt als konijnen, onderdrukt vrouwen, is dom en wil maar één ding: ons land onleefbaar maken. Ik wordt dus niet vrolijk van al die mannen met baarden en soepjurken in ons stadsbeeld

     3. Wel, ergens moet ik u toch gedeeltelijk gelijk geven. Kijk, we (Europa) willen allemaal best mensen in nood opvangen, of laten opvangen beter door onze overheid, maar…het moeten er niet tevéél zijn! Je krijgt dan als autochtoon het gevoel in bepaalde wijken, buurten, niet meer in je eigen land te wonen! Ik kan dat begrijpen, maar de mensen (politici) die eertijds beslisten dat we gastarbeiders moesten binnenhalen, en dan iederééén (EU, open grenzen), én ook nog eens ieder van hen moesten toestaan alle familieleden ook te laten overkomen (gezinshereniging) – die wonen niét tussen “vreemdelingen” (en voor velen zullen deze altijd “vreemdelingen” blijven, ook al gaat het ondertussen over (Turken, Marokkanen, andere Afrikanen,…) de derde generatie van inwijkelingen van indertijd. Vreemden in eigen land, ja eigen land, want hier geboren, en toch géén Belg, géén Nederlander… Die jeugd vooral voelt zich hier niet thuis, wordt vaak niet aanvaard, heeft zijn roots verloren want ook niet thuis meer in het oorspronkelijke land, en keert zich dan soms tot de criminaliteit. Een realiteit! Het brengt de enorme overlast met zich mee van “vreemde” buurten, ik refereer bv. naar de stad Borgerhout in België, dit in de volksmond Borgerokko is gaan heten – zegt voldoende me dunkt? Het is precies dit fenomeen waar wijlen Pim Fortuyn zo tegen fulmineerde, en wat hem de – toen – populairste politicus van Nederland maakte, toch? En doet Wilders niet ongeveer hetzelfde? Dus: delen, helpen, ja, maar niet tevéél, anders voelen we ons niet meer thuis in ONS land? Ik kan dat begrijpen, zeker en vast. En de politici die e e a allemaal initieerden? Die wonen in fijne, mooie, verzorgde buurten; geen “vreemde” daar te bespeuren hoor! Dit soort realiteiten ligt aan de bron van de enorme kloof tussen burgers en politiek, heb ik gelijk of niet?

     4. Ik zie die moslims graag weer terugkeren naar hun zandbak rond mekka. Hoe meer hoe liever; daar mogen ze spelen in plaats van hier de boel te verzieken.

     5. Zéér, zeer juist gezegd, MaD! WIJ (lees: VS met ons als schoothondjes er achteraan) zijn ons gaan bemoeien DAAR, en nu krijgen wij het deksel op de neus; bots, wederbots. Het is in ernst eigenlijk begonnen (de wederbots bedoel ik) met de aanval op de Twin Towers door Bin Laden. Denkt er iemand dat, als telg van een schatrijke en invloedrijke familie, Bin Laden (en voorheen goeie vriend van Amerika toen hij nog tegen de Russen vocht!) op een dag even niet wist wat doen, en dan maar besloot, ach, als we eens de VS zouden aanvallen? Oorzaak en gevolg, mijne Dames en Heren, toch…? Domme Bush Junior zei nog (loog, hij wist best hoe het zat hoor) “ze zijn jaloers op onze vrijheid en manier van leven”. Vergeet het! In een confrontatie tussen een undercover agent van Amerikaans-Afghaanse afkomst en een Afghaanse drug kingpin, zei deze laatste: jullie zullen hier nooit voet aan wal krijgen, want in al jullie arrogantie begrijpen jullie één ding niet, nooit: JULLIE BEZITTEN NIKS DAT ONS INTERESSEERT! Duidelijk genoeg me dunkt…?

     6. Nog iets over dit onderwerp dat u aansnijdt, als u me toestaat. Om praktisch aan te tonen hoezer de media, politici enz. een algemeen geoel van onbehagen…veroorzaken of aankaarten of aanwakkeren, dat laat ik even in ’t midden. Onze droogkast is stuk en dit verplicht mij om de was van ons gezin een poosje in een publiek wassalon te gaan drogen. Ik kwam daar aan, voor de eerste keer in mijn leven, keek hoe e e a werkte, legde mijn portefeuille en autosleutels op de tafel voor me en ging een boek lezen, duurde toch een half uurtje vooraleer die was gedroogd zou zijn. Twee gekleurde mannen kwamen vervolgens binnen, en mijn blik ging autmatisch naar portefeuille en autosleutels die zomaar te grabbel lagen. Met twee, en ik was alleen, en wat daar op tafel lag…? Ik voelde plots enig onbehagen. Ik schaamde me daarvoor echter meteen, want wat deden deze twee mannen? Het waren héren, ze zeiden goedenavond, en even later kwam een (blanke) dame binnen die me ook begroette, met eveneens haar wasgoed, om te drogen. Ze hoorden alle drie bijeen, en mijn lichte angst was…ja, ik schaamde me toen, en nu nog. En toch, het was een automatisme, ik kon daar niks aan doen… Een plastisch voorbeeld van hoe geconditioneerd we waarschijnlijk allemaal, bewust of onbewust, wel zijn geworden…

     7. Beste, Anonieme gebruiker, veel dank voor uw nuttige bijdrage; dit onthoud ik vooral als antwoord van de politieman in kwestie, wanneer zijn bazen als officiële mededeling de wereld insturen dat een politieman/vrouw héél voorzichtig moet zijn wanneer hij in dienst zijnde (niet privé) bepaalde uitlatingen doet over etniciteit versus criminaliteit:

      “If you can’t discuss the problem of crime among immigrants without somebody attributing it to racist propaganda, we are in deep trouble,” he said. “The problem is that nobody wants to talk about this.”

      En dit is correct, wat hij zegt, deze man die zo dapper is geweest om (dit voor diegenen die nog niet hebben doorgeklikt naar de zerohedje-post, toch een aanrader!) een weekje on duty te beschrijven, wat hij zoals tegenkomt met vreemdelingen-vluchtelingen. Het is…ontzettend, jullie moeten dit toch even tot je nemen hoor, posters hier… En deze Zweedse politieofficier heeft groot gelijk, hierin is hij haast een klokkenluider te noemen: als je een probleem zelfs niet mag benoémen zoals het is, voor wat het is – dàn heb je pas een probleem! Het ligt inderdaad en helaas bijzonder precair, afkomst te koppelen aan criminaliteit. De minste hint en je wordt als racist bestempeld! Bestraft zelfs, beboet! Dit is een probleem, en er is duidelijk een probleem, onder de mat schuiven en doen alsof je neus bloedt. Erg, heel erg… Maar kijk even naar wat er in Duitsland gebeurde tijdens de jaarwisseling, of was het kerstnacht: tientallen verkrachtingen/pogingen tot verkrachting, van Duitse dames/meisjes door vluchtelingen/vreemdelingen/moslims. De Duitse overheid veroordeelde, en vervolgde, maar zette toch géén stop op het binnenlaten van vluchtelingen. Moedig, correct, of bijzonder kortzichtig, onverantwoord en gevaarlijk? DIT is pas een discussie waard, misschien ook om hier op Biflatie.nl te houden? Ik zal alvast een voorzet geven, nooit te beroerd om mijn nek uit te steken, altijd bereid tot “de twee klokjes te horen luiden”, zoals mijn moeder zaliger, een typisch Antwerpse, altijd zei. Tevens denk ik de laatste te zijn om een racist te mogen worden genoemd, want ik hou van vreemde culturen, andere rassen, van alles wat exotisch is, nog onbekend en ongewoon (voor westerlingen dan). En toch durf ik, dank nogmaals aan de anonieme bijdrager, zeggen: er IS duidelijk een probleem. Maar….! Riskeren we niet de talloze echte mensen-in-nood te straffen, door bv. opnieuw de Europese grenzen te sluiten, door niémand meer binnen te laten? (Voor zover dit niet een utopie zou zijn uiteraard). Zoals ik eerder in een andere post al stelde: het is beter tien schuldigen te laten gaan, dan één onschuldige te veroordelen. Ik blijf namelijk geloven dat van deze vluchtelingen, asielzoekers, economische heimatzoekers, moslims-in-nood, de meerderheid brave, “normale” mensen zijn, dat criminelen of zij met in se slechte bedoelingen de minderheid vormen. Zo zit de mensheid, universeel en doorheen de geschiedenis, toch, in mekaar. Mee eens of niet? Ik denk dat iedereen hier dit een interessant nieuw, aanpalend onderwerp vindt…

     1. Zijn hier eigenlijk wel mensen die met enige kennis van zaken en gezond verstand willen en kunnen debatteren? Want zo te zien, te lezen…?!

     2. Ik zou dat niet weten, het hangt er van af wat je wilt lezen. Pak een leuk boek of zo, kuifje bijvoorbeeld ? Memoires van hellary en binbama?

     3. Wanneer Deel Eén van dit artikel de gemoederen al zo doet oplaaien – wacht tot straks het tweede deel verschijnt…!

     4. Fakenews went heel snel, ik lach er altijd hard om, vooral om de linkse diarree snotneuzen, die zijn gek op de kleur bruin en zwart, kokosnoten met zwarte stampende laarzen door de straten.

     5. Ik wil niet zoals u beginnen schelden in het wilde weg hoor, maar bent u mogelijk, al dan niet in lichte vorm, paranoïde mijnheer, of mevrouw…?

     6. M.H,

      Wordt het tijd dat je misschien tijd voor een bezoekje aan een psycholoog? Trump is een kei, iemand voor wie mijn respect dagelijks groeit. Iemand die doet wat hij zegt. En zijn volk wil beschermen! Super toch? Die corrupte haagse en Brusselse bende melken hun onderdanen uit en hebben alleen maar een Pinoccio diploma

     7. Klinkt bijna idolaat hoe je over Trump denkt.. Trump denkt alleen aan het geld en niet aan het volk. Het dereguleren van de banken is al begonnen .
      De sub-primes vliegen je straks weer om de oren…
      Mr Trump heeft nooit hoeven te “werken” voor zijn geld.. Heeft dankzij familie geld optimaal kunnen profiteren van de vastgoed – bubbel aangezien hij in de vastgoed zat. Vele kleine zelfstandigen kapot gemaakt om ruimte te krijgen op A locaties voor zijn projecten..
      Dat het volk (niet eens massaal ) voor verandering hebben gekozen via Trump heeft meer met de heersende armoede en met zijn rivaal Clinton te maken.
      Make “Amerika great again” ….. yeah wright..
      Een feit is ; Amerikanen zijn simpel . Die worden slap en week bij dit soort spreuken. Kijk eens naar hun Uncle Sam reclames.. De gemiddelde Amerikaan zit meer reclame te kijken dan daadwerkelijk een programma . Dagelijks word er van die achterlijke onzin in het volk getrapt. Daardoor vinden ze zichzelf zoooooo geweldig.. America First !! is niets nieuws voor een Amerikaan..
      Trump maakt misbruik van de door de banken/wallstreet ontstane armoede…

     8. U praat naar het u gegeven verstand, gevoel en intuïtie en dat ligt behoorlijk onder het gemiddelde.
      U hoeft mij niet te geloven, ga te raden bij uzelf.

     9. Ik wil wel gaan hoor, naar zo’n psycholoog, kan nooit kwaad, op voorwaarde dat Donald me vergezelt! Die psycholoog mag dan beslissen wie het eerst binnen mag, fair is fair, dringendste zaken eerst… Dus U heeft gelijk in uw adoratie, hmm, en die (onder meer want er is wereldwijd verzet aan ’t groeien, al sinds zijn verkiezing) 1,8 miljoen Britten die tekenden dat de man vooral niét welkom is in GB…die hebben dan ongelijk? Hmmm…

     10. Met wie wilt u specifiek contact of mee debatteren?
      je bent op voorhand gewaarschuwd voor misbruik!!!

 5. Snapt dan niemand dat ook trump, als obami eerder weer een afleiding is voor de geest van de mensen?

  Wie besteedt zijn energie eraan? De slaven.
  Terwijl de banksters de lachende 3e ziijn ze lache u uit in de schaduw. Onzichtbaar.
  The one who has has been given power by the mass will rule the mass.

  Hou eens op met zo dom te zijn.

  https://www.youtube.com/watch?v=BpbGdqzUmA0

  1. Ik zou u willen gelijk geven maar… Inderdaad bevindt en bevond de échte macht zich achter de schermen; de grootindustrie, de wapenproducenten, het militair-industrieel complex noemde een kenner het eertijds. Maar dat komt omdat bijna alle (Amerikaanse, in dit geval) presidenten “gesponsord” (lees: omgekocht) waren om precies die “sponsors” te vertegewoordigen, of beter: once elected, it’s payback time”. Maar vergeet niet dat Trump daar met (meest toch, veronderstel ik) eigen geld geraakt is. Een van de “voordelen” van miljardair te zijn: je bent niemand iets verschuldigd. Toch zien we aan wat en wie hij steunt, bevoordeelt, in de luttele weken in office, wel zijn voor- en afkeuren. Die heeft hij ook nooit verhuld. Oliemaatschappijen, uitbaters van privégevangenissen, tegen abortus “accomoderen” heeft hij ook al maatregelen getroffen, zijn hints naar als zou Amerika “achterop zijn geraakt” (?!) qua het aantal kernwapens tegenover Rusland, en nog veel meer. Hij krijgt vast geen geld van wie hij zo bevoordeelt, dus zijn het zijn eigen voor-en afkeuren die hij uitspeelt. Het is een spel voor hem hoor, hij heeft nu écht alles bereikt wat een mens maatschappelijk maar kan bereiken, dus heeft hij niks te winnen (behalve zijn gelijk halen, héél belangrijk voor hem, kijk hoe hij tekeer gaat tegen in casu rechters die hem in het ongelijk stellen!); en niks te verliezen – wie kan hèm nog ooit iets maken? Een spel, monopolie met de ganse wereld als inzet. En Trump…hààt verliezen…!

   1. Je lult een hoop, M.H.

    Vind een weg om met weinig woorden tot de kern te komen. En besef dat jij ook slechts een slaaf bent. Hoe mooi en veel je woorden ook zijn.

    In deze wereld zijn er slechts 2 wegen om ‘vrij’ te zijn.

    1: Je doet aan t systeem mee, en verzamelt zoveel geld, vaak op oneerlijke wijze, om je vrijheid te kopen.

    2: Je kiest ervoor zo weinig mogelijk geld nodig te hebben, waarmee je zoveel mogelijk buiten t systeem gaat leven.

    Ge moogt kiezen, mijn waarde belgische vriend.

    Liedje voor jou:

    https://www.youtube.com/watch?v=p6K8j_G_IVc

    1. Nogmaals, hallo Bertus. Ook u heeft hélemaal gelijk mijn beste! Ik wil veel, heel veel…zoals de wereld verbeteren (idealist), goed doen voor anderen (altruïst), mensen verenigen ipv verdelen enz. Slaag ik daarin, al was het maar een héél klein beetje? Ik doe mijn best, maar heb géén andere macht dan mijn pen (of toetsenbord) en denk inderdaad vaak: maakt het eigenlijk allemaal één mallemoer uit? Is het niet slechts een druppel in een oneindige zee van onverschilligheid, murwheid, apathisme en slechte wil? Maar dan is er een ander stemmetje in mij dat zegt: wààr die druppel dan toch maar misschien terecht komt, is hij van nut en welkom. Doch, heren en dames, laat ons bij het onderwerp blijven, ja? Trump, was het, toch? En àlles wat ik doe en schrijf is “eerlijk” hoor? Kunt u wel lezen? Zelfs niet tussen de regels hoor, het stààt er gewoon!! En als u mij niet gelooft, lees dan bv eens William Blum, Noam Chomsky, of Michael Parenti – autoriteiten mijn beste (die ik NIET napraat hoor, zelfs dat niet, neen, zij en ik zijn gewoon verwante geesten)… En aanhoor Michael Moore bv en de hieronder net aangehaalde Ron Paul (dank u, MaD)…

     1. Mad vertrouwt u niet, ik ook niet.
      Er zit een voorgekookt luchtje aan u.

      Je geeft me bij voorbaat gelijk, maar dat is niet geheel volgens de menselijke universele wetten.

      Als u verdere relevante inhoudelijke reactie wilt geven dan wil ik daar graag kennis van nemen.

     2. Bertus, ook u speelt de man en niet de bal. Het ging om een artikel ja, het bovenstaande, de inhoud, ja? Ik elaboreer, verduidelijk mijn standpunten en ga inhoudelijk wel degelijk in op uw, jullie meningen ja? “Voorgekookt”, bv. – geen idee wat u bedoelt. “Vertrouwen”? Ik meen zowat de meest betrouwbare, te vertrouwen mens te zijn, én: ik ben een van de weinigen die objectief over zichzelf en zijn daden oordeelt Uit alles wat ik schrijf spreekt empathie, medeleven met de zwaksten, mens en dier. Is daar iets op aan te merken? Ik dacht van niet! Soit. Het gaat hier niet om mij, vandaar ook de initialen, maar om de inhoud, wat ik schrijf, en nu “dwingt” men mij mezelf te veratwoorden? Gekke wereld, gekke mensen, maar dat wist ik al lang, geen illusies daaromtrent… Ik stel voor dat we deel twee afwachten, goed, en ditmaal ons tot de inhoud te beperken? Nog een prettige maandag!

     3. Alleen Bertus dwingt hier… Hij wil vast bewijzen hebben voor datgene wat je zegt.
      Van de 20 reacties van hem zijn er 2 inhoudelijk en de rest op de man af beschuldigend.. of zo’n in en in triest psychologisch lul verhaal met bijbehorend advies alsof hij al jaren bij je over de vloer komt.
      Daarbij is alcohol is nooit een goede raadgever.. Het is soms zo triest dat Biflatie hem daarom maar zijn gang laat gaan met al die onzin..
      Arme drommel….

     4. Tja, ik hoop alleen dat u en hij niet een en dezelfde persoon zijn, stranger things have happened? Is dit echter niet zo, dan mijn verontschuldiging…

     5. Tja, MaD wil hier zeker geen overeenkomstigheid met mij en ik meestal ook niet met hem.
      En toch hebben we heel veel gelijkgestemde inzichten.
      Elk brengt op zijn manier het nieuws de ether in.
      Wie wie is en wat wat, dat is geheel aan de lezer.
      Lezen kan je niet alleen met je verstand ( bij de meesten voorgeprogrammeerd ) doen, maar belangrijker nog, met je lichaam.

     6. Als je je ‘onwetendheid/vragen’ aan je brein voorlegt, dan zal je geheid op het verkeerde been gezet worden.

     7. Dit wordt wel behoorlijk fysiek en mentaal zwaar voor u he?
      Ga niet boven uw macht werken.

     8. Aan de samenstelling van je verhaal te zien, ben je al flink aan het blowen geweest.
      Maakt mij helemaal niet uit hoor, maar dan moet je je niet gaan afreageren op een ander.

     9. Laat mij buiten uw gemeende reactie en ventileer uw reactie aan de wereld.

      Waarom moet ik bij uw reactie betrokken worden?
      Kunt u het niet alleen af?

     10. “Ik meen zowat de meest betrouwbare, te vertrouwen mens te zijn, én: ik
      ben een van de weinigen die objectief over zichzelf en zijn daden
      oordeelt”.

      U kan nooit zelf oordelen over wat u post of bent.
      “Het gaat hier niet om mij, vandaar ook de initialen”.

      Wat mogen deze dan wel betekenen in alle eerlijkheid.

      “Het gaat hier niet om mij, vandaar ook de initialen, maar om de inhoud,
      wat ik schrijf, en nu “dwingt” men mij mezelf te verantwoorden? Gekke
      wereld, gekke mensen, maar dat wist ik al lang, geen illusies
      daaromtrent… Ik stel voor dat we deel twee afwachten, goed, en
      ditmaal ons tot de inhoud te beperken?”

      Waar staan je geheimzinnige initialen dan wel voor?

      Wat is hier nou algemeen menselijk gek aan?
      Waarom wilt u een deel 2 afwachten, als rechtschapen mens?
      Is uw accu nu al leeg?, of wilt u een ander een rad voor ogen draaien?

      Als u op mijn voorgaande 4 vragen geen antwoord kan geven, dan zijn wij er wel klaar mee.

 6. Trump, kan zich misschien wel goddelijk wanen, door zijn succes in het verleden en zijn gevormde dogma’s, maar waarschijnlijk is hij zich niet bewust wie of wat de aardse god nu eigenlijk is.

  Als hij zich daar op korte termijn niet van bewust gaat worden, zal ook hij daar het slachtoffer van gaan worden.

 7. Op http://www.telegraaf.nl/dft/geld/27596788/__VVD_denivelleert__.html “De koopkracht van mensen met een uitkering (exclusief ouderen) neemt juist af, met gemiddeld 1,4 procent per jaar.” Ik lees in dat artikel het volgende:

  De koopkracht van mensen met een uitkering (exclusief ouderen) neemt juist af, met gemiddeld 1,4 procent per jaar. Zo grijpt de partij stevig in door alle uitkeringen behalve de AOW tijdelijk te ontkoppelen van loonstijgingen. Hiermee moet de nivelleringsoperatie die de afgelopen kabinetsperiode op voorspraak van de PvdA werd doorgevoerd, deels worden teruggedraaid.

  Ook wil de VVD het vakantiegeld voor mensen in de bijstand afschaffen. Verder gaat het mes in de zorgtoeslag en wordt het kindgebonden budget en de kinderbijslag na het tweede kind afgeschaft. En waar veel andere partijen het eigen risico in de zorg willen verlagen, blijft dat bij de liberalen overeind.

  Waarom mogen mensen met een (arbeidsongeschiktheids)uitkering juist niet van het economische herstel profiteren en gaan zij in koopkracht op achteruit als het aan de VVD ligt? Is dat niet een beetje asociaal? Want veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen niet eens werken, wat zij ook willen en wat zij ook geprobeerd hebben! Zij hebben zeker echt wel het recht om te mogen profiteren van het economische herstel.

  Dat mensen met een uitkering in koopkracht achteruitgaan in tijden van economische malaise en het kabinet daardoor moet bezuinigen, is nog wel te snappen. Maar het is naar mijn mening uiterst onrechtvaardig om juist in tijden van economische herstel uitkeringsgerechtigden die niet (meer) kúnnen werken vanwege een chronische ziekte, arbeidshandicap of ouderdom, op achteruit te laten gaan, terwijl werkenden er wel op vooruit gaan! Het komt bij mij over alsof de VVD mensen met een uitkering niets wil gunnen.

  Nu ook dat veel kiezers van D66, PvdA, GroenLinks en het CDA overwegen om op de VVD te stemmen om de PVV te dwarsbomen, lees ik http://www.volkskrant.nl/binnenland/veel-kiezers-overwegen-stem-op-rutte-om-wilders-uit-torentje-te-houden~a4460957/ Hierbij krijg ik het gevoel dat deze verkiezingen van hogerhand gemanipuleerd worden om zo Rutte an de macht te houden.

  1. Kabinet Rutte heeft niet voor niets sinds vorig jaar 2x modaal belastingverlaging/voordeel gegeven.
   Deze groep was belangrijk voor hem, om de VVD op voldoende zetels te houden/brengen bij de komende verkiezingen in maart.
   Da’s logisch, volgens Johan Cruyf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: