‘Tsunami aan lastenverhogingen op komst’

34

Premier Rutte moet binnenkort meer dan zes miljard euro tevoorschijn gaan toveren en dat gaat vast en zeker niet tot een feestelijke stemming leiden. Lastenverhogingen zitten eraan te komen. Een btw verhoging naar 23%, gekoppeld aan een flinke verschuiving van vele producten uit het lage naar het hoge tarief? De eigen bijdrage in de ziektekosten verhogen naar 700 euro en tegelijk nog meer medicijnen en behandelingen helemaal niet meer vergoeden. Veel hogere huren. Beperking van de hypotheekaftrek ook voor de bestaande gevallen. Snijden in de salarissen, uitkeringen, subsidies en toeslagen. En… dat is nog maar het begin, want ook de gemeentebesturen, provincies en waterschappen zullen zich gaan melden.

tsunami belastingen

Er komt nog veel meer op ons af

Naar landen als Italië, Frankrijk en Spanje kunnen we het best even helemaal niet kijken net als naar de financiële ontwikkelingen in Japan en de VS. De werkloosheid groeit en groeit en de economieën krimpen bij de dag. Nieuwe auto’s worden er bijna niet meer verkocht. Vele garagehouders hebben al hun reserves opgesoupeerd. De verkoop van huizen is even heel iets omhooggegaan, de verwachting is echter dat er nog minstens 30% van de prijzen af moet, terwijl nu al honderdduizenden hypotheken onder water staan. Zelfs Duitsland, waar naar verwezen wordt als de krachtige motor van Europa, begint nu in de problemen te komen.

Op naar nul procent begrotingstekort in 2017

Voor wie het even niet meer weet. Die zes miljard of meer die minder uitgegeven moet gaan worden is maar een klein deeltje van het totaal. In 2017 moet namelijk het begrotingstekort zijn teruggebracht tot nul. Kortgezegd niet meer uitgeven dan er binnenkomt. In 2011/12 werd dit bedrag berekend op meer dan twintig miljard euro. Op dit moment doen zich daarnaast twee ontwikkelingen voor die elkaar versterken. De staatsinkomsten zakken en de staatsuitgaven stijgen. Het tekort is daardoor aan het oplopen in plaats van aan het dalen.

Kabinet en samenleving

Hoewel het vanwege de aanstaande vakantieperiode even wat rustig is zal het vanaf augustus meer dan spannend gaan worden. Het CPB zal met cijfers komen die diep in het rood zitten. Knip, plak en schaafwerk help niet. Enorme lasten-verhogingen zullen de economie nog verder tot stilstand brengen. En nee mijnheer Rutte de mensen zullen niet in de rij staan om een huis te gaan kopen. Het grootste probleem voor ons allemaal is dat politici geen oplossingen hebben. Niet die van het zittende kabinet maar ook de oppositie niet. De gereedschappen passen niet bij het probleem.

Innovatie en vrijheid

Nodig is innovatie in vrijheid. Het weer gebruik maken van onze sterkste eigenschappen om een basiseconomie op te zetten die voor ieder van ons voldoende eten, een warme woonplek  werk en een basale gezondheidszorg  oplevert. Solidariteit zal opnieuw gedefinieerd moeten gaan worden. Wat nu is, kan namelijk onmogelijk gehandhaafd worden. Voor o.a. graaiers, mooipraters, Fyra-projectleiders, raden van bestuur van scholen, semi-overheidsinstellingen en woningcorporaties is geen plaats meer. We gaan terug naar simpel, nu vrijwillig, of straks gedwongen.

Simpel en overzichtelijk, robuust, warm, inspirerend, menselijk en op de toekomst gericht. Tot binnenkort als het zover is.