TTIP is een stap in de verkeerde richting

23

Artikel via LangLeveEuropa.nl | Aan de vooravond van de globale actiedag tegen TTIP organiseerden Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), het Transnational Insitute (TNI), Both Ends, Milieudefensie en vakbond FNV het grote #TTIPdebat.

De centrale vragen waren: Gaat TTIP ons economische groei en meer banen opleveren? En: is TTIP een bedreiging voor onze democratie? Voor- en tegenstanders van TTIP mochten hun zegje doen.

Het was volle bak in het Volkshotel in Amsterdam. De avond was al lang van tevoren uitverkocht. Gelukkig was er de mogelijkheid om het debat via een livestream te volgen. Eric Smit, hoofdredacteur van Follow The Money was gespreksleider. Hij peilde de stemming in de zaal: wie is voor TTIP? Circa 10 mensen staken hun hand op. Wie tegen? De grote meerderheid van de ongeveer 200 aanwezigen.

Meer werkgelegenheid?

Als eerste kreeg een uitgesproken voorstander van TTIP het woord: Koen Berden medewerker bij onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Ecorys verrichtte in opdracht van de Europese Commissie en de Nederlandse regering verschillende onderzoeken naar de uitwerking van TTIP. De uitkomst: TTIP zal leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.

Om met dit soort positieve voorspellingen te kunnen komen, moet je aannames doen over de prijzen van lonen en commodities. Maar kan dat wel? Jean Wanningen merkt op twitter op: Koen Berden is van mening dat we assumptions kunnen maken over prijzen over periode van 15 jaar in #TTIPdebat. Knap”.

Wat gebeurt er met onze standaarden?

Ook over het verlagen van standaarden hoeven we volgens Berden niet bang te zijn.“#TTIP gaat niet over verlagen standaarden, maar over harmonisatie hoe we tot die standaarden komen. Bovendien hebben de VS en de EU beide hoge standaarden, zegt Berden. Een groot aantal verschillen tussen de VS en de EU op gebied van standaarden zullen blijven. Er zal bijvoorbeeld heus geen GMO in de EU komen als wij dat niet willen.”

Op Twitter merkt iemand terecht op

VS en EU hebben beiden “hoge standaarden” Hoezo? Wel eens van hormoonvlees, schaliegas en GMO’s gehoord?

De standaarden in de VS zijn wel degelijk een stuk lager dan hier. Met TTIP zal onze voedselveiligheid afglijden naar Amerikaans niveau. Als je wilt weten hoe je leven eruit ziet als TTIP is ingevoerd, kijk dan hier:

Op een ochtend word je wakker en dan blijkt het vrijhandelsverdrag TTIP ineens van kracht te zijn geworden. Wat merk je daarvan? GMO-(genetisch gemanipuleerde) voeding,chloorkippen en hormoon bewerkt vlees in alle supermarkten. Een schaliegas boorinstallatie in je achtertuin. Een torenhoge doktersrekening, de openbare gezondheidszorg is opgeheven, de stad volledig verpauperd…

Minder werkgelegenheid!

Daarna kwam de econoom Jeronim Capaldo onderzoeker bij Tufts University aan het woord. Capaldo is vooral bekend van een weerlegging van de economische groei die TTIP zou moeten opleveren. Hij laat geen spaan heel van de positieve voorspellingen van Berden: TTIP zal de EU 583.000 banen kosten.

Volgens econoom Jeronim Capaldo zal #TTIP voor Nederland negatief uitpakken. Zowel voor BBP als voor werkgelegenheid. En dat geldt ook voor de EU als geheel. De reden dat Capaldo tot een totaal andere uitslag komt dan Berden is simpel: lonen en prijzen passen zich niet direct aan en van baan veranderen is lastiger dan gedacht.

Models on econimic growth depend on asumptions. They are a simplification of reality. We have to question those assumptions.

TTIP is een stap in de verkeerde richting

Dankzij TTIP zal er meer handel tussen de EU en de VS ontstaan, maar minder handel tussen de EU-landen onderling, aldus Capaldo. Wat is de winst dan nog? De conclusie van Capaldo: TTIP zal leiden tot meer economische ongelijkheid en meer instabiliteit. TTIP is een stap in de verkeerde richting.

Debatronde

Na de inleidende speeches begon een debatronde met Ronald Roosdorp, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Marhijn Visser, van VNO-NCW, Catelene Passchier, van de FNV en Ewald Engelen hoogleraar financiële geografie en columnist bij o.a. FTM en De Groene Amsterdammer.

Meer export goed voor Nederland?

Roosdorp en Visser zijn het erover eens: “Internationale handel is de kurk waarop NL economie gedreven heeft” en “Meer export, groei van de export, is goed voor Nederland!”Dit is een bekend frame, zo wordt het aan ons verkocht: wat goed is voor bedrijfsleven is automatisch goed voor iedereen. Deze onzin is al meerdere keren doorgeprikt, o.a. door Ewald Engelen. Multinationals wonen de democratie uit. Ze investeren niets, ze betalen geen belastingen en ze zorgen voor een race to the bottom qua lonen.

Het grootbedrijf is niet onze vriend, in werkelijkheid is het onze grootste tegenstander. In het debat zegt Engelen het nog eens onomwonden: Het is kul om het wel en wee van bedrijfsleven gelijk te stellen met welzijn van iedereen. De redistributieve effecten van handel zijn niet toegenomen! Ook Jean Wanningen komt via twitter met het helder tegenargument: Zowel meneer Roosdorp als Berden zegenen #TTIP vanwege de export. Maar 85% van het Nederlandse MKB exporteert nauwelijks en vormt wel 99% van alle bedrijven.

Democratisch tekort

Roosdorp: Je kunt niet voor of tegen een verdrag zijn, wat er nog niet ligt! Ja, zo lusten we er nog wel een paar. Als we wachten tot het er ligt, staan we voor een voldongen feit. Dan mogen we weer tekenen bij het kruisje. Iemand uit het publiek vraagt hoe de ratificering van het verdrag eigenlijk geregeld is. Het antwoord komt er op neer dat dat nog niet helemaal duidelijk is. Mooi is dat: is hier geen sprake van een overduidelijk democratisch tekort?

Maatschappelijke discussie over TTIP

Roosdorp en Visser zeggen blij te zijn dat ein-de-lijk de discussie over TTIP onder burgers is gestart. Wel laat, maar beter laat dan ooit. Arjen Lubach wordt gecomplimenteerd omdat hij het debat heeft aangezwengeld. “Deze man verdient een standbeeld.” Zelf hadden de mannen van BuZa en VNO-NCW al veel eerder maatschappelijk debat gewild. O ja? Heeft u zich daar dan sterkt voor gemaakt? Tot voor een jaar geleden werd er alles aan gedaan om de onderhandelingen over TTIP geheim te houden. Pas sinds kort komt er meer ‘transparantie’, maar niet echt. We worden bedolven onder een beleidsdiarree, stelt Engelen, daar is geen doorkomen aan.

Paard van Troje

Passchier komt met de bekende maar zeer terechte vergelijking: TTIP is een paard van Troje. Als het eenmaal binnen is, zal het allerlei onaangename verrassingen blijken te bevatten. Dan is er geen weg terug, dan is het te laat. Met TTIP en ISDS verbranden we onze schepen achter ons. Definitief.

En wie zijn schepen achter zich heeft verbrand, kan niet meer terug: hij moet doorgaan op de nieuwe weg die hij is ingeslagen.

Het ISDS is in het leven geroepen om de weg terug te blokkeren nadat de markt is open gebroken met TTIP. De ISDS maakt het namelijk mogelijk dat grote bedrijven overheden voor geheime, commerciële arbitrage commissies die boven de wet staan slepen, wanneer die overheid van gedachten verandert. Een uitspraak in zo’n commerciële arbitrage commissie geldt dan boven de Nederlandse en Europese wetgeving, zonder mogelijkheid tot hoger beroep. (…)Met de ISDS staan multinationals boven de democratie en heeft de democratie het nakijken.

Daar zijn al voorbeelden genoeg van. Zie bijv.
Zo werkt TTIP: je drinkwater laten vervuilen of anders …

Maar staar je niet blind op het ISDS onderdeel. ISDS is lang niet het enige onacceptabele onderdeel van TTIP

Alternatief voor TTIP: The Alternative Trade Mandate

Anne-Marie Mineur van de SP die in de tweede debatronde aan het woord kwam, wees op een goed alternatief voor TTIP. Het Alternative Trade Mandate: Handel voor mensen, niet voor multinationals. Het Alternative Trade Mandate is een samenwerkingsverband van op dit moment bijna 50 organisaties, die een alternatieve visie ontwikkelen op het Europese handelsbeleid dat de mensen en de planeet zet voor big business.

Europese en wereldwijde samenwerking is uiteraard benodigd en handel kan zorgen voor een betere economie en samenleving. Niet als het gebeurt zoals de EU en de VS samen met het grootbedrijf nu willen, met schrikbeelden als TTIP en ISDS, wél als het gebeurt op een manier die de belangen van personen en de planeet plaatsen boven die van het grootbedrijf!

Het kan dus wel. De belangen van mensen plaatsen boven die van het grootbedrijf. Een alternatief is mogelijk en binnen handbereik. Waarom zouden we dus op die heilloze weg naar een TTIPverdrag doorgaan?

Waaróm gaan we dit in godsnaam doen?

Ewald Engelen is doordrongen van het gevaar van TTIP. Hij kwam met een gloedvol betoog. “Mijn stelling is: laten we pas op de plaats houden. De interne markt van de EU is nog lang niet af. Waar is de sociale agenda? In feite verhindert TTIP de realisering van een sociale agenda voor Europa. Het frame is ‘we gaan dit doen’. Maar de voorafgaande vraag moet zijn: ‘Waaróm gaan we dit in godsnaam doen?’ Het debat gaat over randzaken: chloorkip, ISDS, schaliegas. Hoe belangrijk ze ook zijn, veel fundamenteler is de vraag waarom we dit überhaupt zouden willen. Daar moeten we het met elkaar over hebben”.

Engelen is in staat om de discussie in een belangrijker richting te duwen. Het gebrek aan democratie en transparantie moet centraal staan. Willen wij -burgers van Nederland en van de EU- die volgende stap in de globalisering wel? Waarom zouden we TTIP willen?

TTIP bevat geen enkel voordeel voor ons en duizelingwekkend veel nadelen. Waarom zouden we TTIP willen? Het antwoord is wel duidelijk. We willen TTIP niet. Niet een aangepast verdrag, een beetje zus of een beetje zo. Nee, we willen TTIP he-le-maal niet.

Voordat de avond begon was een meerderheid al tegen. Na het grote TTIPdebat zullen dat er alleen maar meer geworden zijn. De voorstanders van TTIP hebben ons niet kunnen overtuigen. De critici des te meer. Iedereen die zich ook maar een klein beetje in TTIP verdiept heeft, weet het direct: hier moeten we nooit aan beginnen, TTIP moeten we absoluut niet willen.

Mia Molenaar. Met dank aan Freek Bersch, Rosa Groen, Danielle Hirsch, Hedwig Peperkamp, Geert Ritsema, Frederik Vervoort, Jean Wanningen e.a. voor hun tweets over het #TTIPdebat

Bron: LangLeveEuropa.nl