2e helft 2012 wordt drama voor huizenmarkt

13

Volgens woningmarktvoorspelling.nl valt de Nederlandse huizenmarkt vanaf het derde kwartaal van 2012 in het diepste gat sinds de crisis. In mei 2012 vond nog een klein verkoopgolfje plaats, maar dit kwam vooral doordat veel Nederlanders in de veronderstelling waren dat de overdrachtsbelasting in juli weer zou worden verhoogd naar 6%. De huizenprijzen daalden in mei met 5,5% op jaarbasis, daarmee werd het niveau van 2009 wederom bereikt. Ook de cijfers van het Kadaster spreken boekdelen. Hieronder kunt u de ontwikkeling van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) zien. Dit is een tendens die niemand kan ontkennen. De huizenmarkt heeft het moeilijk en wellicht moet het ergste nog wel komen. De huizenprijzen zullen waarschijnlijk verder gaan dalen.

Huizenprijzen grafiek

Woningmarktvoorspelling.nl verricht permanent onderzoek over de woningmarkt. Er wordt met name rekening gehouden met de ontwikkelingen (de richting) van de verschillende indicatororen welke belangrijk zijn voor de Nederlandse woningmarkt. Het eerste en tweede kwartaal van 2012 brachten volgens een raming van de woningmarktvoorspellers beide nog het eindcijfer 2 (op een schaal van 1 tot 10). Momenteel kan alleen met het eindcijfer 1 de verwachting voor de komende maanden worden getypeerd. Als we twaalf maanden terugkijken, is de woningmarkt van een 4 naar een 1 gedaald, aldus woningmarktvoorspelling.nl.

Nationaal en internationaal heerst alom politieke en economische instabiliteit. De nieuwe verkiezingen in Nederland leiden tot partijpolitieke bespiegelingen over de woningmarkt. Daarbij worden grote woorden zoals ‘hervorming van de woningmarkt’ gebruikt. Deze bespiegelingen zijn nog erg ver verwijderd van eventuele concrete maatregelen. Daarnaast blijft onze stelling, dat alleen een breed pakket aan maatregelen en dan ook nog tegelijkertijd gesteund door economisch herstel (als absolute voorwaarde) zoden aan de dijk kunnen zetten. Gesteggel over hypotheekrenteaftrek werkt onverminderd contraproductief voor de woningmarkt.

De bancaire situatie in Spanje baart zorgen en deze blijken opeens veel groter te zijn dan de slepende problemen in Griekenland. Maar ook een belangrijke Europese speler als Frankrijk moet zijn begroting op orde zien te krijgen met een nieuwe premier. Het economisch sterkere buurland Duitsland heeft haperingen in de relatief gunstige economie. De Europese Commissie heeft in haar kwartaalrapportage van 2012 te vroeg gejuicht over het economisch herstel. Het vertrouwen in een betere Nederlandse economie is dan ook uiterst laag bij de consumenten. Dit is tevens een primaire indicator waar rekening mee wordt gehouden in de huidige kwartaalprognose voor de Nederlandse woningmarkt. De andere indicatoren waar rekening mee wordt gehouden staan hieronder in het overzicht van woningmarktvoorspelling.nl.

Over de auteur

Oprichter van Biflatie.nl. Ondernemer in de vis en in het goud. Schrijft zo nu en dan nog over de economie, het monetaire systeem, crypto's en de beurs.