‘Uit de euro stappen is goedkoper dan erin blijven’

Bruno de Haas is te gast bij Paul Buitink. Hij vertelt waar zijn nieuwe boek over gaat en waarom hij denkt dat Nederland uit de euro moet stappen. De voornaamste reden van de Haas is dat hij vindt dat ieder land in Europa zijn eigen rente zou moeten hebben. Bruno denkt het in totaal  zo’n 450 miljard kost om in de euro te blijven, terwijl eruit stappen zo’n 50 tot 100 miljard euro zou kosten. Met een soort van einde van de wereld scenario worden we volgens hem momenteel in de euro gehouden. Paul vergelijkt het met hoe knechten in Ecuador worden behandeld.

euro crisis

Soevereiniteit

Bruno bespreekt welke vorderingen in een exit-scenario moeten worden afgeschreven. Een belangrijke reden om uit de euro te stappen volgens Bruno is ook het terugnemen van soevereiniteit. Paul vraagt zich af waarom Bruno, als bewonderaar van Hayek, een voorstander is van de gulden in plaats van competitieve geldsoorten. Bruno heeft moeite met dit concept want hij meent dat de waarde van geld moet worden gewaarborgd door een betrouwbare overheid.

Centrale banken en kuddegededrag

Paul vraagt wat Bruno vindt van het Chicago-plan en ideeën van partijen als Stichting Ons Geld en Sustainable Finance Lab. Paul meent dat Bruno teveel vertrouwen heeft in centrale banken. Er volgt een interessant gesprek over de rol en gevaren van centrale banken, kuddegedrag, moral hazard en goud.

[youtube id=”xfLxfRqe1ck” align=”center”]

67 reacties

 1. uit de euro stappen is zeker gunstiger, helaas is nederland een duitse bondsstaat die volledig afhankelijk is van welke beslissing duitsland neemt, het is te hopen dat duitsland de stekker eruit trekt, zodat wij kunnen volgen

 2. Lijkt mooi de gulden terug….maar ik denk dat het onze economie geen goed zou doen als men opeens keihard met de feiten geconfronteerd gaan worden. (Litertje benzine 4 gulden, McDonald menu 17 gulden,pakje marlboro 13 gulden etc etc) Zoals men toen de euro is gaan uitgeven alsof het een gulden was, zo zal het nu de andere kant opgaan als men opeens duidelijk gaat zien hoe waanzinnig duur alles is geworden. Er worden huren betaald van over de 1300 gulden voor studentenkamers…..laten we eerlijk zijn….in euro’s klinkt het toch veel minder waanzinnig?

  1. wisselkoers wordt dan 1 op 1, verder zal nederland met duitsland een nieuwe unie willen vormen die zal resulteren in de hanzemunt, de oude hanze landen in een munt, zoals eigenlijk al eerder had moeten zijn

  2. @Fred, klopt wat je schrijft, in bepaalde situaties reken ik nog wel een om.
   In jou berekeningen vergeet je alleen nog je maandinkomen x 2,20371 om te zetten 😉
   Maar ik kan de dag niet afwachten, terug naar de Gulden!

 3. als je kijkt welke landen het hoogste welvaartsniveau hebben, zijn dat de landen waar de burger het meest mee kan denken met het landsbestuur: nr 1 zwitserland!!! hoe meer de burger betrokken is bij het bestuur van zijn land, hoe beter het met het land gaat, zodra de burger het gevoel krijgt geen enkele invloed uit te kunnen oefenen gaat hij zich er naar gedragen, hij gooit er met de pet naar en kiest voor het korte termijn eigen belang.

 4. Heel interessant interview. Bruno de Haas heeft even tijd nodig om op stoom te komen en komt dan met een fors aantal inzichten, waar je het mee eens kunt zijn of niet. Buitengewoon vond ik de interviewstijl van Paul Buitink. Nou heb ik al vele van zijn interviews gezien hier op Biflatie, maar deze vond ik wel bijzonder. Bijzonder omdat hij echt meegaat in de redeneertrant van de geïnterviewde en ook zijn bedenkingen uit, wat interessante discussies oplevert. Bijzonder vind ik ook dat hij het daarbij laat en niet echt ingaat op wat hij zelf denkt, iets wat ik bij de meeste interviewers wel zie en dan ontstaat er al gauw een egostrijd..
  Misschien dat het me deze keer meer opviel dan bij andere interviews van hem, dat is natuurlijk mogelijk. Iets wat ik hem zou willen vragen is wat hij nou eigenlijk ziet als geld en waarop dat gebaseerd is. Ik weet dat het heel moeilijk zal zijn daarvan een echte definitie te geven, maar toch.

  1. Dank je wel Dick! Deze feedback stel ik zeer op prijs. Ik probeer me zoveel mogelijk in te leven in mijn gast. Maar vandaag vloog ik wellicht weer uit de bocht in mijn interview met https://twitter.com/marcelcanoy Dit zal ik later vandaag of morgen publiceren. Zelf ben ik voorstander van een monetair ecosysteem waarin mensen meer vrijheid wordt gegeven om te experimenteren. En het huidige monetaire kartel zijn privileges verliest.

 5. “Eigen rente” – dit is het probleem. Het huidige geldsysteem is privaat.
  Fed bedrog al 100 jaar succesvol – monetaire slavernij gaat door
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/23/fed-bedrog-al-100-jaar-succesvol-monetaire-slavernij-gaat-door/

  En de “Euro” is helemaal niet Europees, de Euro blijkt een vermomde Dollar.
  Eurozone monetaire kolonie van de Federal Reserve
  http://mario828282.wordpress.com/2013/12/24/eurozone-monetaristische-kolonie-van-de-federal-reserve/

  1. “de Euro blijkt een vermomde Dollar” is een juiste opmerking, er wordt gewerkt aan een vergaand vrijhandelsverdrag met de VS met uiteindelijke doelstelling de EU onderdeel van de VS te laten zijn, een soort van annexatie waarbij de VS en De EU 1 gebied worden, natte droom globalisten. De EU landen zijn al sinds WW 2 geannexeerd door de VS net zoals alle nederlandse/ spaanse/portugese koloniën in Azië na WW2 door de VS zijn ingepikt.

  2. “En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschapen werd om dekking te geven aan de rente.”

   Nee he, weer dat bullshit verhaal. De geldhoeveelheid zwelt op als er meer krediet wordt verleend door de banken en krimpt als de kredietverlening afneemt. That ’s all. Problemen ontstaan wanneer een hele samenleving tot aan z’n nek in de schulden zit en niet meer wil lenen. Dan kan de geldhoeveelheid kleiner worden, maar die krimp is dan een gevolg van het werkelijke probleem (te veel schuld in verhouding tot de inkomens) en niet de oorzaak.

   Met betrekking tot die veronderstelde afhankelijkheid van de ECB van de FED het volgende. Bij het tot stand komen van de euro besloten de deelnemende landen tot de bekende ‘no bail’ out clausule. Praktisch gesproken betekende dit dat de ECB, anders dan de FED, geen overheidstekorten mocht financieren via het opkopen van schatkistpapier. Voor die no bail out clausule was een goede reden: het voorkomen van een ‘moral hazard’ probleem. Zonder die clausule zouden overheden in de verleiding kunnen komen hun staatsschuld op te laten lopen tot een zodanige omvang dat de ECB op een bepaald moment gedwongen zou worden schatkistpapier op te kopen om de rentestand niet omhoog te laten vliegen. De overheidsuitgaven van het betrokken land zou dan met de geldpers gefinancierd worden. De daaruit voortvloeiende inflatie zou echter verspreid worden over de hele muntunie. Voor het betrokken land betekende dat zo iets als wel de lusten (hoge staatsuitgaven/lage belastingen) maar slechts in zeer beperkte mate de lasten (inflatie). Mocht die verleiding te groot zijn voor de politici van enig land ontstaat onmiddelijk een stimulans voor andere lidstaten om mee te gaan in dit gedrag: niet mee gaan betekent dan namelijk dat je alleen maar de lasten van het inflatoire beleid van andere landen draagt.

 6. Zo houden we ondertussen de staatsschuld zo laag mogelijk..,

  Schatkistbankieren

  In 2013 is voornamelijk gewerkt aan het schatkistbankieren voor decentrale overheden. De Wet verplicht schatkistbankieren en de bijbehorende regeling zijn in december 2013 van kracht geworden. Als gevolg hiervan zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) nu verplicht om hun overtollige middelen in ’s Rijks schatkist aan te houden. Het schatkistbankieren voor decentrale overheden wijkt enigszins af van het schatkistbankieren voor de andere, bestaande deelnemers. Zo is er voor decentrale overheden geen mogelijkheid om bij het Rijk te lenen of krediet te krijgen (rood te staan op de rekening-courant). Daarnaast mogen decentrale overheden een klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist houden. Dit zogenaamde drempelbedrag hangt af van de omvang van de decentrale overheid en vereenvoudigt de dagelijkse treasury werkzaamheden: niet elke laatste euro hoeft elke dag naar de schatkist te worden overgeboekt.

  Om de decentrale overheden voor te bereiden op de wetswijziging zijn in 2013 meerdere voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Om mee te doen aan het schatkistbankieren dienden decentrale overheden zich aan te melden. Dit aanmelden was mogelijk vanaf de zomer van 2013. Het grootste deel van de decentrale overheden is in december 2013 gestart met schatkistbankieren. Het gaat daarbij om meer dan 700 nieuwe deelnemers. Aan 25 decentrale overheden is een uitzondering verleend omdat zij begin 2014 ophouden te bestaan, bijvoorbeeld vanwege fusies of herindelingen. Daarnaast is aan 37 decentrale overheden een vrijstelling verleend van de aanmelding voor schatkistbankieren. Deze decentrale overheden krijgen geen eigen rekening-courant bij de schatkist maar houden hun middelen via een andere deelnemer in de schatkist aan. Dit komt bijvoorbeeld voor bij kleine gemeenschappelijke regelingen waarvan de administratie al wordt uitgevoerd door een van de deelnemende gemeenten. De deelname van decentrale overheden aan schatkistbankieren heeft in 2013 een verlagend effect op de EMU-schuld gehad van circa 0,9% van het bbp (€ 5,6 mld.). Met dit effect op de EMU-schuld werd in de Miljoenennota 2013 al rekening gehouden. Hierdoor is het schuldverlagend effect ten opzichte van Miljoenennota 2013 niet gelijk aan de instroom van middelen in 2013.

  Het totale aantal deelnemers aan schatkistbankieren is in 2013 sterk gestegen. Dit komt uiteraard doordat er meer dan 700 decentrale overheden zijn gaan deelnemen. Het aantal deelnemende RWT’s is in 2013 afgenomen tot 196. Hoewel het aantal deelnemende onderwijsinstellingen licht is gestegen, zijn vanwege de vorming van de nationale politie alle politieregio’s opgehouden te bestaan. De politieregio’s doen dus niet afzonderlijk meer mee aan schatkistbankieren. Eind 2013 namen er 41 Agentschappen deel aan het schatkistbankieren.

  http://www.rijksbegroting.nl/2013/verantwoording/jaarverslag?hoofdstuk=40.42

 7. Is de euro ‘monetair’ of ‘politiek’?

  Politiek imho. En waarom? Het is een controle mechanisme. Kijk naar de democratie; kijk naar de afschuw vanuit de ivoren torens over referenda, Schotland, Catalonie.

  Trek het systeem een poot uit en het bloedt dood.

  Multikul, globalisering en manipulaties; the system is on life support.

  Anarchy, and free floating communities & currencies! Inderdaad Paul Buitink.

  1. Ok houtsool, dus als ik het goed begrijp bezit jij inmiddels naast goud / zilver, inmiddels OOK over een hele zwik Bit- dan wel Altcoins ?

   Een SUPER-aankoopmoment deze dagen met het Gebitsmuntje op slechts 300 € !!!

   Man-man, ik kocht die krengen het afgelopen jaar aan en zit op een fokking gemiddelde pijs van 500-550 € !!!

   Maar goed, àchteraf is het altijd makkelijk lullen, toch ?

   1. Dat gebeurt anderen en mij ook KTM. Ik ken maar weinig mensen die niet liegen over hun eigen portemonnee, zowel naar boven als naar beneden. Wat bijv. te denken van mensen die in fysiek goud en zilver zitten sinds 2011. Misschien niet in die mate zoals bij jou dan blijkbaar het geval is. Maar in ieder geval voor velen ook een aanzienlijke verliespositie op dit moment Persoonlijk ken niemand die in 2000 goud kocht. Ik heb er toen wel over gedacht, maar zag het toen echt niet zo zitten met die centrale banken die maar goud bleven verkopen. Dat kwam pas later.
    En het is inderdaad altijd makkelijk dat achteraf praten. Ik waardeer je eerlijkheid.

   2. Alternatieven voor fiat krijgen hun momentje nog wel. Maar pas op met digi muntjes. Met mate he? Als de helicopter droppings beginnen stijg je wel mee. Procentueel meer zelfs door gebrek aan vertrouwen in fiat. Let wel dat de limiet op individuele digi munten (deels) teniet wordt gedaan door de forse groei in het aantal soorten digi munten. Dat is m.i. ook verwatering / currency debasement.

    Loop het casino alleen binnen met een week zakgeld, en niet meer.

    Er zijn veel partijen die slimmer zijn dan jij en ik. Al dan niet met invloed of voorkennis.

    Zakgeld ktm. Pas op je winkel.

  2. De euro is een politiek gedrocht en, inderdaad, het gaat om controle. En dan kan je geen sterke nationale of regionale identiteit gebruiken. ‘Resistance is futile’, dat is de boodschap vanuit Brussel. Kan nog even fijntjes worden ingewreven met die achtelijke discussie over zwarte piet. Godsamme, waar zijn de guillotines gebleven.

 8. NICE to know :

  “On November 30, Swiss citizens will go to the polls to vote on three areas: whether or not the Swiss National Bank should increase its gold reserves to 20%, whether or not the central bank should stop selling its gold, and whether or not all its gold should be held within the country. If the Swiss people votes in favor, I expect major tremors in the gold market. Just the fact that Switzerland will have to buy a large amount of gold to reach the 20% will have a major psychological effect on the gold market not to mention also the snowball effect it will have on other countries”

  “A vote in favor in the Swiss Gold Initiative referendum would mean that Switzerland would have to buy 1,700 tonnes of gold. This represents 70% of annual world gold production. The Swiss National Bank has 5 years to acquire the 1,700 tonnes if the initiative passes.”

  http://wolfstreet.com/2014/10/08/the-calm-before-the-storm-in-the-gold-market/

 9. En na het offeren van de munt toch hopelijk ook het “slachten” van de verantwoordelijken. Persoonlijk had ik gedacht de politici uit hun paleizen te slepen en dan. Ach ik droom wel eens maar met het domste volk op aarde begint het graaien, stelen, en afpersen weer van vooraf aan. NEEderland, het is al lang vijf voor twaalf geweest

 10. Het Chicago Plan is een solide basis om het debat te voeren, enkel de samenvatting volstaat om ons bewust te worden dat hedendaagse politiek de bevolking totaal verkeerd inlicht met een immense sociale impact. Hebben diverse politieke partijen geïnterpelleerd maar ‘no reply’ en/of een antwoord dat slechts onze alertheid kan aanscherpen, ik plaats het hier even:

  At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following advantages for this plan:

  (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations
  (2) Complete elimination of bank runs
  (3) Dramatic reduction of the (net) public debt
  (4) Dramatic reduction of private debt

  We study these claims by embedding a comprehensive and carefully calibrated model of the banking system in a DSGE model of the U.S. economy. We find support for all four of Fisher’s claims. Furthermore, output gains approach 10 percent, and steady state inflation can drop to zero without posing problems for the conduct of monetary policy.

  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

 11. Het Chicago Plan is inderdaad een solide basis om het debat te voeren over maatregelen die een eind kunnen maken aan de schuldengroei die ons steeds verder boven het hoofd groeit. ’t Heeft echter een belangrijke tekortkoming: ’t maakt een einde aan het macht van private ondernemingen om te doen wat jij en ik niet mogen: geld maken.

 12. R : ‘t Heeft echter een belangrijke tekortkoming: ‘t maakt een einde aan het macht van private ondernemingen om te doen wat jij en ik niet mogen: geld maken.

  W : Bedoel je dit cynisch?

   1. Dan zou je ‘uit de euro stappen’ ook kunnen vertalen als het invoeren van een wereldmunt, je hebt dan eerder een ‘poltieke reset’ nodig, een politiek met een verrruimde manier van denken die een gezond monetair beleid uitstippelt. Denk persoonlijk dat – ondanks begrijpelijk als reactie op de pathologie zoals we heden ervaren – een regressieve aanpak geen goede keuze is. De combinatie van een wereldmunt en de huidige manier van beleid brengt ons ook geen stap verder natuurlijk, het betreft mi derhalve een kwestie van ethiek en bijhorende modus operandi.

    1. Dacht het niet. Bepaald niet niet zelfs. Los van mijn bezwaren tegen een wereldmunt die meer een politieke dimensie hebben, is één wereldmunt op economische gronden een godsonmogelijkheid. Denk alleen maar aan de problemen die Bruno de Haas noemt tegen een gemeenschappelijk rentetarief voor landen met een uiteenlopende economische structuur. Daar had ie wat mij betreft ook nog het ontbreken van wisselkoersen bij kunnen noemen. Wisselkoersen zijn buffers die landen met een minder sterke productiviteitsgroei beschermen tegen een totale economische kaalslag in de concurrentie met landen die een veel snellere productiviteitsgroei kennen.

     1. Wat die ethiek betreft is mijn motto: vertrouwen is goed, controle is beter. Hoe verder de politicus afstaat van zijn ‘onderdanen’, hoe meer kans de sociopaten krijgen en hoe corrupter de politiek.

      Gelukkig is het land waar de politiek nog een beetje bang is voor de toorn van het volk.

     2. Leuke stelling, ‘op economische gronden is een wereldmunt een godsonmogelijkheid’. Genoopt diepgaander reflectie maar dan kom je uit bij de ontwikkelingspsychologie, de stelling zou mi dan – niet zonder argeumenten – volledig omgedraaid kunnen worden.

     3. R : Gelukkig is het land waar de politiek nog een beetje bang is voor de toorn van het volk.

      W : Ken je zo een land?

     4. Juist Rocks. 1 wereldmunt is de natte droom van IMF / Wereldbank. Bijdrukken, ontwaarden en leugens over inflatie. Nowhere to run, nowhere to hide.

      Maar goed, ik vind groei toch al bespottelijk met 7 miljard useless eaters….

      Als we groei wegstrepen kunnen we geldgroei ook schrappen en hebben we een waardevast ruilmiddel in een duurzame en houdbare toekomst.

      M.i. zal iets dergelijks binnen afzienbare tijd worden afgedwongen zodra de ‘eeuwige groei’ wordt geinterrumpeerd door de zwaartekracht.

      Peak cheap energy.

 13. @Werner

  ‘Leuke stelling, ‘op economische gronden is een wereldmunt een godsonmogelijkheid’. Genoopt diepgaander reflectie maar dan kom je uit bij de ontwikkelingspsychologie, de stelling zou mi dan – niet zonder argeumenten – volledig omgedraaid kunnen worden.”

  Als ik me tot de economie beperkt kan ik alleen maar vaststellen dat de stelling niet zomaar volledig omgedraaid kan worden. Landen kunnen alleen met enige kans op succes een muntunie aangaan als ze voldoen aan de kenmerken van een ‘optimal currency area’ (zie bijv Mundell). Die kenmerken zijn in het kort: 1 hoge mate van arbeidsmobiliteit tussen deelnemende landen 2. gediversificeerde economische structuur in alle lidstaten en 3.intensieve economische betrekking tussen de lidstaten. Een uiteenzetting over het hoe en en waarom van deze condities gaat in dit bestek wat ver. Ik volsta met een voorbeeld. Een muntunie tussen Nederland en Duitsland is denkbaar (is deze facto al decennia sprake van) tussen Nederland en Griekenland niet.

  1. Beste Rocksan, wat je hier stelt beperkt zich niet tot ‘economie’ zoals je dat schijnbaar percipieert, het is net dat wat in de ontwikkelingspsychologie tot uiting komt. Zonder de bereidheid tot co-creatieve samenwerking tussen landen heeft een wereldmunt niet veel zin. Omgekeerd betekent het wel dat bevolkingen worden opgezet tegen elkaar om een ‘economische’ strijd te leveren, vervolgens spreken over ‘sociaal en duurzaam’ is dan eerder ‘schizofreen’ te noemen. Anders gezegd, eens met de kenmerken die je aangeeft, op wie wachten we?

 14. @Werner

  R : Gelukkig is het land waar de politiek nog een beetje bang is voor de toorn van het volk.

  W : Ken je zo een land?

  Daar vraag je me wat. Misschien komt een land als Zwitserland een beetje in de buurt van wat ik bedoel. Misschien had ik in plaats van het woord ‘bang’ het woord ‘vrees’ moeten gebruiken of een andere aanduiding die in ieder geval verwijst naar respect. Ik heb geen reden om in het dagelijks leven bang te te zijn voor leeuwen, maar ik vrees ze wel in de zin dat ik hun kracht respecteer en daar zo nodig rekening mee hou.

  Die vrees die ik bedoel is, voor zover ik het overzie, totaal afwezig als het gaat om de relatie tussen de Nederlandse politieke klasse en de bevolking die zij verondersteld wordt te representeren. Wat daarvoor in de plaats is gekomen lijkt het meest op volslagen minachting. Denk maar eens terug aan de schandelijke agitprop die onze inmiddels ex-minister van buitenlandse zaken Timmermans voor het het oog van de wereld durfde op te voeren voor het oog van de hele wereld toen hij zijn beruchte VN speech over vlucht MH17 hield. In iedere normaal functionerende democratie was hij door het parlement en(en de pers) afgebrand voor dit stukje leugenachtig emotoneel, maar in dit land werd hij ervoor geprezen.

 15. Er zijn in de wereld talrijke regios waar landen volgens de pro-euro-argumenten (eigen munt te klein, behoefte aan minimale groote interne markt) op zijn minst evenveel reden zouden hebben om een gezamenlijke munt op te richten:
  – Australie en Nieuw-Zeeland
  – Canada en de VS
  – Japan en Zuid-Korea
  Noem maar op, volgens de EU-gedachte zou heel de wereld nu volop bezig moeten zijn om regionale/continentale muntblokken op te richten.

  Echter, ik heb buiten de EU-Euro nog nooit het minste piepje, geluidje, intentie, vaag plan gehoord van de wil tot vorming van gezamenlijke munt, laat staan koppeling ergens anders in de wereld.

  Rara, is de EU nou zo slim, of is de rest van de wereld nu zo dom om de geneugten van een gezamenlijke munt niet te erkennen?

  1. Via politiek zal je er inderdaad weinig over horen, zal vooral een gewetenskwestie zijn, vermoed ik. Zo ik las:

   In eerste instantie lijkt de oplossing gelegen in een nauwere internationale samenwerking door middel van bijvoorbeeld Special Drawing Rights (SDR). Het IMF-rapport concludeert echter dat uiteindelijk de invoering van een wereldwijde munteenheid het meest logisch is, aangezien SDR slechts een rekenmethode is die gebaseerd is op de vrijelijk te gebruiken valuta van de lidstaten, en niet een munteenheid op zichzelf is. ‘Van SDR naar Bancor (de Bancor was in 1944 de naam voor een eventuele wereldmunt die werd voorgesteld door misschien wel de beroemdste econoom aller tijden, de Brit J.M.Keynes). Een recent besproken beperking van de SDR is dat het geen valuta is. De waarde van de SDR blijft nauw verbonden met de omstandigheden en prestaties van de belangrijke deelnemende landen. Een meer ambitieuze hervorming zou het verder bouwen op eerdere ideeën zijn door in de loop van de tijd een wereldmunt te ontwikkelen. Ter ere van Keynes zou deze bijvoorbeeld de Bancor kunnen worden genoemd.’

   Hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt -zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen.

   http://economicdepression2012.wordpress.com/2011/08/21/imf-stelt-een-wereldmunt-als-officieel-einddoel/

   1. IMF….. het “Grand Plan” om een globale munt in te voeren…..het overstijgt mijn boerenlogica.

    Ik hou me tevreden met het idee dat de Euro-munt een door Frankrijk geeiste voorwaarde was om toe te staan dat Duitsland zich verenigde in 1990. De Franse voorzienigheid ( nog niet eens zo dom, gezien de nu al reeds ontstane situatie) dat men op deze wijze de economische kracht van het Duitsle Paard gedurende lange tijd voor de gehele (uiteraard door Frankrijk bestuurde) Continentaal-Europese kar kon spannen.

    IK zie zo gauw nog niet het nut voor de elite van het instellen van een rigide global currency: ze leven juist van speculeren tegen munten en landen, waarom zouden ze hun eigen speeltje willen inleveren, en voor wat dan als meer lucratief alternatief?

    1. Ga er maar vanuit Jan, dat een SDR niets meer of minder is dan een petrodollar surrogaat. Het wordt een wereld reservemunt, en maakt de SDR daarmee DUS geschikt om markten te manipuleren teneinde een voordeel te behalen naar westerse maatstaven.

     —>> real assets, olie, grondstoffen ruilen tegen valse beloften, zoals reeds decennia ‘gebruikelijk’ is.

     Heheh…

     FUCK de SDR en haar megalomane sprinkhanengedrag.

     1. Eeehhhh, btw, China zal wel akkoord gaan met 35% dollars in de sdr, mits er ook een plukkie goud in de sdr komt.

      Kan China de vingers ook aflikken.

      De chicoms verkiezen meer invloed boven tientallen miljoenen boze ‘sheeple’

      Tenslotte…

      Maar freegold i.p.v. een sdr geniet mijn persoonlijke voorkeur.

      Een sdr is voor de elite, freegold is een eerlijker systeem.

     2. Als ik dat lees, denk ik soms aan het onderstaande

      In het moderne leven onderdrukken we het kind meestal, want kinderlijkheid is een belediging voor het soort ego dat we bewonderen. We geven de voorkeur aan de welopgevoede, beheerste, aangepaste en nogal uniforme mens die heeft geleerd dat hij moet passen in de doelstellingen van onze maatschappij, die grotendeels vorm hebben gekregen door ons geloof in het Kapitalisme. We definiëren rijpheid in die termen en steunen een opvoedingssysteem dat die filosofie schraagt. Ons gebrek aan wellevendheid is grotendeels te wijten aan het onderdrukte kind dat ingaat tegen de harde eisen die door de maatschappij aan hem worden gesteld. Mensen zijn boos en gedeprimeerd om het vreugdeloze leven dat ze gedwongen worden te leiden en luchten hun frustratie door verwerpelijke manieren van asociaal gedrag, als waren ze kinderen die niet hebben geleerd wat het is om sociaal te zijn. Onze huidige maatschappelijk ‘donkere nacht’ is deels te wijten aan de onderdrukking van het kind in ons.

      http://www.bol.com/nl/p/de-donkere-nachten-van-de-ziel/1001004002095437/

 16. Mmmmm, het lijkt me toch te ver “aluhoedjes” doorgedacht dat de elite een “Grand Plan” zou hebben met een vooropgesteld toekomstbeeld:

  De elite verdient nu enorm door deze economische chaos en zwakte, het “verdeel en heers” principe, ze hebben behoefte aan fluctauties om marges te pakken.

  Maar ik kan mij niet voorstellen dat ze het lef hebben om 3 stappen vooruit te denken over wat ze willen gaan realiseren.
  Dat is als Louis VXI die even zijn eigen onthoofding buiten achting neemt en al zich af te trekken op de Restauratie, na de Franse revolutie en Napoleon.

  1. Het gaat om het managen van grondstoffen; o.a. olie om te groeien.

   Machtsstructuren / economic warfare

   Heeft NIETS met alu hoedjes te maken.

   Geld = macht

   Toch?

   En de uitgever van TIER-1 nonsens bepaalt welke schaakstukken op het bord blijven staan

   Toch?

   Te moeilijk?

   1. “Te moeilijk?”

    U beantwoordt mij hier alsof ik een “buitengewoon minderwaardig mens” ben.

    “o.a. olie om te groeien”
    De USA gaat reeds voor fracking en is nu een netto olie/gasexporteur, om maar een open deur te trappen: hoezo veilige stellen van olie/gas? de VS stikt erin en kan het aan de straatstenen niet meer kwijt.

    Te moeilijk?.

 17. Maar om on-topic te blijven: “uittreden goedkoper dan inblijven”:

  Achteraf gezien ben ik blij dat Schotland bij de UK blijft: Het zou funest zijn als Schotland onafhankelijk geworden was en later gekozen had voor alliantie/toetreding tot de EU:

  Dat zou de Eu sterker maken en Engeland nog meer isoleren, dus ik ben nu blij met een Schots “Nee”:
  lekker samen united tegen de EU als een blok, een land, in plaats van regionale opportunistischectoegevingen.

  Misschien geldt dat ook wel voor Catalonie etc: beter geen seperatisme opdat de bom echt goed kan ontploffen, in plaats van allerlei regionale opportunistische uitzonderrings-regelingkjes.

  1. Totdat een afvallige regio ( moet je nagaan, ‘afvallig) besluit tot een default op haar schuld en opnieuw te starten….

   Die kettingreactie die dat geeft; daar gaat het om.

   Viva Catalonia! Let the games begin!

   Ondermijn het centraal bestuur en herwin uw vrijheid, of uw configuratie is gedoemd

   Hey, Koen, wat dacht je van een Troll-tax? Als aanvulling op de reclame inkomsten?

   1. Niet dat ik hier de pik op je heb, integendeel:

    Maar eerst regionale afscheiding, en dan een vuist gaan maken tegen de EU???
    Het is toch veel beter dat Spanje heel blijft en dat dan de bom barst:

    Als catalonie, net onafhankelijk, smekend om erkenning in de wereld en bij de EU aanklopt krijgen ze gegarandeerd 100 miljard, in ruil voor totale onderwerping aan de EU.

    1. Exact hetzelfde voor Schotland:

     Fragiele natie, net onafhankelijk, wordt door de EU verlokt door gegarandeerde $150/barrel afname/ Schotland verleidt tot EU-toetreding: nachtmerrie?

     Hetzelfde geldt voor Catalonie: de Eu gaat ze paaien met miljarden Euros, om juist dat onafhankelijksidee te breken.

     1. Ik ben een groot voorstander van zoveel mogelijk regionale autonomie, maar ik vrees dat JUIST NU binnen de EU regionale autonomie nu contra-productief zal uitwerken: de EU zijn machthebbers: verdeel en heers.

     2. Wat doet een onafhankelijke regio met een DB derivaten ‘positie’ van 1,2 x Europees GDP?

      Afbetalen of afschrijven?

      Juist.

    2. Gaat niet gebeuren Jan.

     Een ‘lening’ van 100 miljard moet, in het huidige twijfelachtige klimaat, gedekt zijn door minstens 100 miljoen twijfelachtige belastingbetalers.

     ‘Markten’ volgen de trend. De biljoenentrend.

     It’s about breaking the camels back; de misplaatste trend van een ‘overhang’ aan schuld, schijnbaar gedekt door alle EU belastingbetalers

     1 schaap over de dam….

     Houd de kudde bij elkaar, anders…

     1. “Een ‘lening’ van 100 miljard moet, in het huidige twijfelachtige klimaat, gedekt zijn door minstens 100 miljoen twijfelachtige belastingbetalers.”

      Wat een onmetelijke wijsheid, ga Draghi morgenvroeg direct bellen als hij weer 1000 miljard assets gaat opkopen:

      “Sorry Mr Draghii, are your backups gurantueed by Eu-taxpayers?” LMAO

    3. ‘k Denk dat je beter monetair soeverein kan zijn dan afhankelijk van buitenlandse banken en beleggers. Maak je van die soevereiniteit een rommeltje dan zul je dat merken aan je wisselkoers, maar je wordt in ieder geval geen schuldslaaf die in de uitverkoop gaat voor die beleggers. Kijk maar eens wat Griekenland overkomen is.

     1. Wat Draghi en z’n opkopen betreft: als hij bereid is om papieren shit op z’n balans te zetten of te repo-en tegen een prijs die de markt er niet voor over heeft hoor je echt niemand klagen.

      Dat de ECB zo langzaamaan een central bad bank wordt is bijzaak: wie kan printen gaat nooit failliet.

 18. De enig mogelijke uitweg, break-down van de huidige euro-statusquo zal moeten komen van een Parijs-Berlijn overleg.
  Maar dat zie ik er, zelfs nu, oktober 2014, met de water tot de lippen in Parijs qua begrotingstekort en econsomische neergang, er niet van komen.

  Het zal een gezamenlijk tenondergaan worden, muis-en-man, met de EU als tot-de-laatste-minuut-geapprecieerde vioolspelers.

  1. Ik zie niet tot welke oplossing overleg tussen Parijs en Berlijn zou moeten leiden. Als nationale economieen niet voldoende convergeren is de enige manier om de eurozone bijeen te houden een permanente subsidiestroom van de surplus- naar de tekortlanden. Dat realiseert men zich in Duitsland maar al te goed. Bij de Duitse bevolking was de euro al nooit populair, nu (naar aanleiding van het Europese sanctiebeleid) beginnen ook de Duitse bazen uit de niet-financiele sectoren zich te roeren. Ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat de eurocratie tot op het bot verdeeld is over de te varen koers. Merkwaardig is dat ‘k Hoor eigenlijk niets uit Brussel, terwijl er alle reden zou moeten zijn voor een uitgesproken fel politiek debat over eigenlijk val alles. Mijn gok is dat alle mogelijke moeite wordt gedaan om te voorkomen dat de tegenstellingen op straat komen te liggen. Mijn gok is dat de Duitsers gaan afhaken., met wellicht Nederland en Oostenrijk. Jim Willie is het in ieder geval met me eens. Of, wat eerlijker is: ik met hem:

   http://www.youtube.com/watch?v=SfSZMSVRQvM&feature=youtu.be

   He who defects first, defects best. Fuck the EU.

  2. Positief bekeken is het een geschikt moment om de alternatieven in overweging te nemen, in het andere geval vrees ik mee met je, niet onwaarschijnlijk. Er zijn wel meer mensen die trachten te waarschuwen voor WOIII, de situatie is vergelijkbaar.

 19. Fuckerdefuck, kan geen linkjes plakken, tekst kopieeren

  Jan, je bent een blijvertje. Je hoort de klok slaan, en je hebt de klepel bijna te pakken. Ik hoop dat wij malkander kunnen afzeiken, ter educatie ende vermaak.

 20. @ Jan

  J :IK zie zo gauw nog niet het nut voor de elite van het instellen van een rigide global currency: ze leven juist van speculeren tegen munten en landen, waarom zouden ze hun eigen speeltje willen inleveren, en voor wat dan als meer lucratief alternatief?

  W : Ja, dat zijn zowat de hamvragen, wanneer we een SWOT-analyse en/of SROI zouden maken, zal snel duidelijk worden waarom een visieverruimend alternatief ook de betrokkenen (ic speculanten) ten goede komt. Jammer genoeg is het debat hieromtrent zeer moeilijk door de emotie (ic frustratie, wantrouwen …), op zich zeer begrijpelijk maar het ondermijnt een heldere kijk tot wat het zou kunnen leiden. En vooral, wat het zou kunnen vermijden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.