Uitgaven AOW blijven onverminderd stijgen

0

In de eerste helft van 2010 is ruim 500 miljoen euro meer uitgegeven aan de AOW dan in het eerste halfjaar van 2009. Eind juni 2010 ontvingen bijna 2,9 miljoen personen een AOW-uitkering. De AOW-uitgaven worden nog maar voor ruim 60% gedekt door de premies. In het eerste halfjaar van 2010 is 14,9 miljard euro uitgegeven aan de AOW. Dit is 3,6% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal AOW’ers steeg in dezelfde periode met 84 duizend naar bijna 2,9 miljoen. Ongeveer 10% van de AOW-ers woont in het buitenland.

Door de vergrijzing en in mindere mate door verhoging van de uitkering zijn de AOW-uitgaven de afgelopen tien jaar met 44% toegenomen. De stijging van het aantal ontvangers zal de komende jaren versterkt doorzetten, aangezien de babyboomgeneratie vanaf 2011 met pensioen gaat. De ontvangen premies dekken ruim 60% van de AOW-uitgaven. Het Rijk draagt het overige deel bij. Het afgelopen decennium is het aandeel van de rijksbijdragen sterk gestegen. De AOW-premie werd eind jaren negentig bevroren op 18% van het inkomen. De structurele stijging van de uitgaven vanwege de vergrijzing wordt opgevangen uit de algemene middelen, waaraan ook 65-plussers bijdragen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Over de auteur

Oprichter van Biflatie.nl. Ondernemer in de vis en in het goud. Schrijft zo nu en dan nog over de economie, het monetaire systeem, crypto's en de beurs.