Uitvinder van het www: 9 principes om het internet te redden

1

Sir Timothy Berners-Lee, mede-uitvinder van het world wide web, heeft een actieplan klaar om het internet zoals wij het kennen te verbeteren. Het Contract for the Web moet bescherming bieden tegen politieke inmenging, fake news en privacy inbreuken. De Brit, geboren in 1955, had de rijkste man op aarde kunnen zijn. Maar verkoos zijn kennis, verworven met de Belg Robert Cailliau, met iedereen te delen. Wanneer zo iemand ziet dat zijn oogappel bedreigd wordt, kunnen we daar maar beter heel ernstig naar luisteren.

Samenwerking

Berners-Lee stelde het actieplan op tezamen met meer dan 80 organisaties. Vertegenwoordigend: ‘governments, companies and civil society, and sets out commitments to guide digital policy agendas. To achieve the Contract’s goals, governments, companies, civil society and individuals must commit to sustained policy development, advocacy, and implementation of the Contract text’. Het zijn ook die overheden, bedrijven en particulieren die elk hun deel zouden moeten bijdragen. Om het net opnieuw veilig, onafhankelijk en betrouwbaar te maken. Te beginnen met Principe Eén: toegankelijkheid voor iedereen.

Overheden

Tevens moeten overheden het internet open houden en beschikbaar. Te allen tijde. En ieders fundamentele rechten op privacy en data respecteren en beschermen.

Bedrijven

Zij dienen toegang betaalbaar te houden voor iedereen. Eveneens genoemde rechten op privacy en data verzorgen. Plus technologieën ontwikkelen pro humaniteit: het beste steunen en het slechtste bestrijden.

Burgers

Ook voor ons, u en wij zijn er belangrijke taken weggelegd. We moeten helpers en ontwikkelaars zijn of worden. Sterke gemeenschappen vormen die opkomen voor de menselijke waardigheid. Het publieke debat open houden en ‘vechten’ voor ons world wide web. Eén ding hebben wij alvast goed begrepen. Ondergetekende richt zich in deze geest tot de haters, de pesters, ruziestokers en roddelaars. Stop daar mee en doe iets opbouwend, in plaats van afbrekend. Of doe liever niets maar onthoud jullie in dat geval van anderen het leven zuur te maken. Het is voor de meesten zo al zwaar genoeg om dragen. Dank bij voorbaat!