Uw portemonnee in 2019: alle financiële zaken op een rijtje

7

2019 gaat positieve verrassingen brengen voor uw geldbuidel. Maar ook heel wat negatieve gevolgen betekenen voor diezelfde portemonnee. We maken het bilan voor u op van plus en min. Of u persoonlijk erop vooruit of achteruit gaat, zal veel afhangen van uw individuele situatie, gezinssamenstelling en levensstijl. Ja, je kan in principe leven met minder, maar financieel erop achteruitgaan is voor niemand een pretje. Laat ons echter niet op de feiten vooruitlopen. Dat heel veel zaken opnieuw duurder worden dan in 2018 zal voor niemand als een echte verrassing komen. Tevens vindt in de loop van 2019 een aantal gebeurtenissen plaats waarvan de financiële uitkomst vooralsnog onduidelijk is. 

Wat duurder wordt of negatief uitvalt

Boodschappen doen. Doordat het BTW tarief van 6 naar 9 procent opgetrokken, stijgen voedingsmiddelen in prijs. Stukje biflatie. Sowieso een onkostenpost die een hele hap uit een gezinsbudget betekent. Hetzelf geldt voor water en geneesmiddelen, inclusief zelfzorgmiddelen. Zeker wie wat ouder is en minder gezond, zal deze laatste zeker voelen. Ook kunst en boeken worden duurder. Minder gezond levenden zullen dan weer verheugd zijn dat alcohol en sigaretten niet in prijs verhogen. ‘Nederlandse huishoudens zijn door de btw-verhoging volgend jaar gemiddeld zo’n 300 euro duurder uit. Dat hebben economen van ING uitgerekend.

ING economen de uitzondering

Het is voor elke regering een makkelijke manier om meer geld binnen te halen. Verhoog die zaken in prijs waar burgers niet zonder kunnen en het is steeds kassakassa. ‘Doordat het lage btw-tarief omhooggaat, neemt het verschil tussen het normale en het lage tarief af. Dit is goed voor de welvaart‘, stelt de bank. ‘Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstorend.’ Ach zo, ja we mogen vooral de economie met z’n allen niet ‘verstoren’, toch? Sterker nog: dezelfde ING economen pleiten voor één enkel BTW tarief, ter vereenvoudiging. Eén (nog) hoger tarief voor alles zeker? Want burgers kochten immers meer producten met 6 procent BTW. Jaja, lonen van tussen 6000 en oneindig opwaarts, zoals die van dergelijke economen, zullen er geen last van hebben natuurlijk. Dat veel onmisbare basisbehoeften duurder worden. ING is trouwens de bank van die witwaspraktijken. En de bank die alvast Belgische burgers geld laat betalen om… aan hun eigen geld te geraken, hmm… Een ondertussen overleden premier van dat land trok ooit naar de zoveelste verkiezingen met de slogan ‘Omdat mensen belangrijk zijn’. Een campagnemedewerker had zeker een woord vergeten op de affiches; ‘rijke’. Want de juiste slogan zou, zeker vanaf 2011 eerlijker hebben geklonken: ‘Omdat rijke mensen belangrijk zijn’.

Langer werken

De AOW leeftijd wordt in 2019 verhoogd met vier maanden. Dat betekent dus niet moeten werken tot je 66 jaar maar 66,4 jaar. Die pensioenleeftijd zal stelselmatig verhoogd worden, waarvan deze 4 maanden verlening nog maar een voorproefje is. Het liefst zouden overheden hebben dat je heel je leven werkt, en er dan dood erbij neervalt. Heel je leeftijd afdragen om géén pensioenuitkering te ontvangen. Komt de economie, de overheid beter uit. Economisch voordeliger, zie je?

Premie zorgverzekering stijgt

Ook al weer zoiets waar je niet zonder kan, sterker nog: een basiszorgpolis is verplicht voor elke Nederlander. Ontsnappen kan dus hier ook niet, hoewel we het met dit principe absoluut eens zijn. Maar waarom moet iedereen, arm en rijk Nederland, diezelfde eerste 385 euro ziektekosten altijd zelf betalen? Het minste dat je nog kan doen is de verschillende aanbieders nauwgezet met mekaar vergelijken qua premiehoogte en voordelen.

Verkeersboetes verhogen

Daar kan au fond niemand tegen zijn. Wie zich in het verkeer begeeft, zij het als automobilist, (brom)fietser of voetganger, moet de regels volgen. Mannen moeten zich gedragen als heren, vrouwen als dames. Het kan het aantal gewonden en doden in het verkeer alleen maar doen afnemen.

Energierekening gaat, u raadt het al, omhoog

Het gemiddelde Nederlandse huishouden zal in 2019 maar liefst 327 euro méér kwijtraken aan energie. Ongeveer de helft van de huishoudens koos het laatste half jaar van 2018 voor een variabele tarief. Dat zal kun voor de eerste zes maanden van 2019 17 procent duurder uitkomen. Als reden voert de overheid aan de verhoogde kostprijs van gas en stroom, en de obligate verhoging van de belasting op gas.

Postzegels worden duurder

Brieven binnen Nederland versturen wordt alzo 4 cent duurder, naar het buitenland wordt dat 5 cent. Levensduurte zit ‘m, net als geluk, in de kleine dingen. Véél zogenaamd kleine dingen…

Kinderopvang duurder

Kinderopvang zal 0,57 euro per uur meer gaan kosten. Mogelijk maar niet zeker wordt dit gecompenseerd door de hogere kinderbijslag, hoger naargelang de leeftijd van uw kroost. Het maximumuurtarief dat de overheid vergoedt gaat voor sommigen omhoog, en voor anderen omlaag. Ook hier geldt: het hangt maar af van uw persoonlijke situatie, de samenstelling van uw gezin en de leeftijd van uw kinderen. In ieder geval vallen ook hier weer mensen uit de boot: ‘Tweeverdieners van wie het jongste kind nog geen twaalf jaar is, kunnen erop achteruitgaan door een wijziging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hoewel de maximale IACK hetzelfde blijft, wordt dit maximum al bij een lager inkomen bereikt.’

Bijtellingpercentage van 4 procent voor bedrijfswagens

‘Het bijtellingspercentage van 4 procent, voor volledig elektrische auto’s, geldt vanaf 2019 nog tot maximaal 50.000 euro van de catalogusprijs. Daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22 procent.’

Hogere inkomstenbelastingen

In 2021 gaat de overheid over op slechts twee schijven voor de berekening van de inkomstenbelasting. Helaas voor de inkomens tot en met 20.142 euro. Zij vallen in 2019 reeds onder een licht hoger tarief, van 36,65 in plaats van 36,55. Tja, moet u maar zien meer te verdienen hé, want alleen boven dat bedrag kunt u genieten van een lager tarief. Wel stijgt de arbeidskorting voor de inkomens boven 10.000 euro per jaar. Mogelijk maar niet zeker wordt dit dus alzo gecompenseerd.

Wat goedkoper wordt of positief uitvalt

De regering belooft dat de koopkracht gemiddeld 1,5 procent zal verhogen vergeleken met 2018. Het meest zouden werkenden hiervan profiteren, en uitkeringsgerechtigden het minst. Vier procent van ons valt sowieso uit de boot, maar ja, wat is nu vier procent hé? (Tenzij dat je zelf tot die minderheid behoort natuurlijk…) Eerder stelden we al op Biflatie bij deze en de meeste overheidsbeloften best de nodige vraagtekens te zetten. Eerst zien en dan geloven? Woorden en zeker beloften zijn goedkoop, cash is wat telt. Luister niet naar wat ze zeggen maar kijk naar wat ze doen. Cash die iets, liefst méér, kan kopen dan wel. We zullen het merken, tel alles in de praktijk maar goed na. Ook hadden we in genoemd artikel al de grootste moeite met dat begrip ‘gemiddeld’, omdat in de realiteit maar héél weinigen van ons zich in zo’n statistisch gemiddelde of situatie (be)vinden!

Lagere inkomstenbelasting

‘In de tweede en derde schijf gaat het tarief van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf daalt van 51,95 naar 51,75 procent.’ Tevens gaat de arbeidskorting omhoog zodat alle inkomens tussen 10.000 en 41.000 euro per jaar meer zouden moeten overhouden van hun salaris, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Het Belastingplan 2019 verhoogt eveneens de algemene heffingskorting, een ‘korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen’. ‘Hierdoor gaan mensen met een inkomen tot 68.507 euro per jaar minder belasting betalen.’ Die algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk en het voordeel zal maximaal 184 euro per jaar bedragen.

Minimumloon en uitkeringen stijgen licht

Bij het wettelijk bruto minimumloon van 1.594,20 euro voor een volledig dienstverband komt 21 euro bij. Ook alle uitkeringen zoals de bijstand, de AOW, de WIA en de IOAW, zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon en stijgen dus mee.

‘Langer verlof voor partners na geboorte’

‘Partners krijgen na de geboorte van hun kind vijf dagen betaald verlof in plaats van twee.’  Het adoptie- en pleegverlof voor ouders stijgt eveneens van vier naar zes weken. Tijdens die periode ontvangen zij een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Vergoeding affectieschade voor naasten van slachtoffers

Het zogenaamde smartengeld wordt officieel geregeld vanaf 1 januari 2019. Partners, kinderen en ouders van slachtoffers van ongevallen of misdrijven veroorzaakt door anderen, krijgen zo’n vergoeding van tussen 12.500 tot 20.000 euro. Te betalen door wie verantwoordelijk is voor het veroorzaakte leed.

Belastingvrije verhoging voor vergoeding vrijwilligers

Wie vrijwilligerswerk doet zal voortaan tot 200 euro per jaar meer belastingvrij vergoed krijgen. ‘En mensen met een WW-uitkering mogen voortaan ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kunnen zij makkelijker aan de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger op de buurtbus of bij de sportclub, zonder het risico te lopen op hun uitkering gekort te worden.’

Inflatie en Brexit, slechts twee van de vele onberekenbare factoren

Het Centraal Planbureau geeft haar Economische vooruitzichten af voor 2019. ‘Economie draait goed, piek voorbij; internationale risico’s blijven groot’. Het volledige rapport, de ‘Macro Economische Verkenning 2019′ van 84 pagina’s met alle vooruitzichten en prognoses kunt u hier (pdf) zelf inkijken. Hopelijk wordt 2019 een jaar waarin de economie er zal zijn voor de mensen, àlle mensen, en niet omgekeerd. (Wishful thinking, zonder twijfel)

Jaarwisseling 2018 – 2019

De redactie van Biflatie.nl met alle medewerkers wenst u een fijne jaarovergang en een vredig, vreugdevol 2019!

7 REACTIES

 1. Ach ja, het is weer zoals we al jaren gewend zijn, een beetje van dit en een beetje van dat. Ongelooflijk veel maatregelen in een democratie die bijna omkomt in de complexe wet- en regelgeving die de NL-politiek met 13 partijen in het parlement over ons heeft afgeroepen. In onze complexe samenleving haken steeds meer mensen af. Door de vele fiscale maatregelen wordt al jaren de middenklasse het hardst geraakt en zijn Jannen Bovenmodaal verworden naar Jantjes Modaal. Maar nog net niet in aanmerking komend voor de diverse toeslagen. Die gaan naar de inkomens van beneden-modaal. Te gek voor woorden dat miljoenen mensen in een westerse welvaartsstaat afhankelijk zijn van toeslagen. Maar nog gekker is dat mensen die de economie moeten stutten, de middenklasse dus, zodanig zijn afgeknepen dat deze groep niet meer in staat is de economie naar een hoger groeiplan te tillen.

  De bruto jaarinkomens vanaf 37.000 tot ongeveer 50.000 houden per saldo net zo weinig over als de Jantjes Modaal. Deze mensen worden geacht een hoge huur te betalen of een dure eigen woning te kopen. Dat alles zonder toeslagen. Denk je een lage hypotheekrente te betalen maar betaal je de hoofdprijs en nauwelijks nog belastingvoordeel door hogere bijtelling eigen-woning-forfait en afbouw fiscale aftrek. Met een beetje betaalbare woning loop je tegen een flink hogere energierekening op. Een lager energielabel vertaalt zich in een lagere vraagprijs met tegengesteld een flink hogere energierekening die trapsgewijs jarenlang blijft stijgen door de hogere milieuheffingen. Zo zijn er veel maatregelen, zoals Joost al heeft genoemd, waarvan we maar lijdzaam moeten afwachten wat daarvan de gevolgen zijn op langere termijn.

  Daarnaast zijn de langere termijn voorspellingen van diverse beleidsmakers en beursanalisten bepaald niet rooskleurig. De beurzen hebben de schrik al in de benen en zullen straks als de echte winter nog invalt parallel aan de temperatuur wellicht nog flink lager gaan. Misschien wel onder nul. Zoals bekend volgt de reële economie er met enige vertraging achteraan. Economische groei beneden nul. Maar na de winter volgt het voorjaar en daarna de zomer. Na de dip weer op de wip. En dan stijgen de aandelen weer met stip. En zoals ik begon met ach ja, eindig ik ook weer met een ach ja, we gaan het met ons allen gewoon meemaken. We zien volgend jaar, eeehhh morgen dus, wel weer verder. Maar bovenal, een gelukkig nieuwjaar. En op zijn Drents, goedgoan!

 2. De politici weten maar al te goed: veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven. Joost, bedankt trouwens voor dit overzicht.. Je zou het bijna een kaal-plukoverzicht kunnen noemen. We draaien de duimschroeven nog een beetje verder aan: het klootjesvolk roept misschien eventjes ‘au’ , maar uiteindelijk zullen ze het weer accepteren. En zeker te weten: ze zullen in maart en mei als dank weer naar de stembus gaan en deze Haagse boeven belonen. Westerlingen zijn heel apart: ze klagen en mopperen, maar uiteindelijk krijgt degene die hen pijn doet, toch een beloning.

  Als je alle belastingverhogingen van de afgelopen 10 jaar onder elkaar zet zou het helemaal angstwekkend worden. Dan zijn simpelweg alle belastingen verzwaard of soms verdubbeld. Wie weet nog dat de assurantiebelasting van 7% naar 21% ging?
  Of dat water uit de kraan was vrijgesteld van belasting? Wie realiseert zich dat de (r)overheid hem bestolen heeft van minstens € 24.000?
  Dat was namelijk wat ik heb opgebouwd met verzekeringspremies voor mijn twee levensjaren tussen 65 en 67. Trouwens het is nog meer: want ik kom gedurende die jaren ook niet meer in aanmerking voor het lage tarief van de eerste schijf. Dus tel er nog maar een paar 1000 euro bij op. Hap, graai, weg….
  Maar we pikken het dat dat bedrag wordt overgemaakt naar “Brussel”. Of dat het aan de uitkeringen van ‘allahu akhbars’ wordt besteed. Of naar de zieligheidsindustrie gaat.
  Onze mond hebben ze gesnoerd door het referendum af te nemen. Niks geen democratie meer. We krijgen en in maart en in mei 2019 nog twee kansen om te laten zien hoe dat we over deze praktijken denken. Ik ben meer dan gemotiveerd om ze te ‘belonen’ met een politiek incorrecte stem in het stemhokje.

  • En daar komen in de loop van het jaar de hogere pensioenpremies nog bij want door dalende aandelenkoersen nemen de rendementen af en gaan EN de pensioenuitkeringen omlaag EN de premies omhoog. Rekent u daar maar op!

   • Goed gezien maar ook wel voorspelbaar. Gaat wel een ‘dingetje’ worden. Na de jarenlange nullijn zal het moeilijk te verteren zijn om je pensioen omlaag te zien gaan. Een compensatie via een hogere AOW-uitkering zal moeilijk worden omdat dan de AOW-premies omhoog moeten. En dat naast hogere pensioenpremies! Dus behalve een afname van het besteedbare inkomen bij gepensioneerden zullen parallel de werkenden ook inleveren. Kan er nog wel bij nu we massaal geconfronteerd worden met hogere milieulasten.

    • Hogere pensioenpremies hakken er meteen flink in en zo zullen er nog wel meer lijken boven komen drijven. Verder nog de beste wensen voor 2019 Gerrit. Ook de beste wensen aan iedereen van Biflatie.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.