Van crisis naar een ander Nederland

Het woordje crisis heeft een element van tijdelijkheid in zich. Het is even wat minder en wordt daarna al snel weer beter. Onze regering en vooral de Eurobonzen doen dan ook hun uiterste best om ons regelmatig te vertellen dat er weer licht aan de horizon zichtbaar wordt, dat de genomen maatregelen (belastingverhogingen en bezuinigingen) het gewenste effect hebben. Als er weer economische groei ontstaat dan…

life

Breuk met wat is opgebouwd tussen 1945 en 2008

In het jaarverslag 2012 van de Raad van State staat echter een heel ander verhaal. De ontwikkelingen en vraagstukken waarmee Nederland nu wordt geconfronteerd, zijn niet van voorbijgaande aard, zoals de veelgebruikte aanduiding crisis lijkt te suggereren. Zij vergen structurele hervormingen en aanpassingen. Niet alleen aan een nieuwe situatie, maar ook aan een nieuwe dynamiek waarin Europa vooralsnog steeds verder achterop raakt. De verhouding tussen staat en samenleving zal duurzaam wijzigen door deze hervormingen en aanpassingen.. en verder: Dat vergt duidelijkheid over waar men voortaan niet meer op mag rekenen en tegenover verminderde voorzieningen zal uiteindelijk ook lastenverlichting gesteld moeten worden.

Kosten van levensonderhoud en huishoudingen

De kosten van levensonderhoud kennen in Nederland al vele jaren maar één weg en die loopt steil omhoog. O.a. huur, belastingen, de zorg, autorijden en openbaar vervoer, energie en levensmiddelen kennen qua kostprijs en daarmee verbonden belastingen, accijnzen en opslagen maar één trend en die loopt in een sneltreinvaart omhoog. In 2010 kregen ruim 1,1 miljoen huishoudens huurtoeslag. In 2011 werd aan 4,7 miljoen personen zorgtoeslag uitgekeerd. Qua bedrag praten we dan over meer dan zes miljard aan subsidies of beter gezegd herverdelingsgelden. Over 2012 en 2013 zullen deze cijfers nog veel hoger gaan uitvallen terwijl het aantal mensen dat betalende bijdragen kan leveren, om deze herverdeling van gelden in stand te kunnen houden door een toenemende werkloosheid en het zakken van inkomens, drastisch aan het dalen is.

Even wat samengevat

 1. De kosten van levensonderhoud stijgen per dag;
 2. Er zijn miljoenen mensen die niet meer zonder subsidies kunnen en het aantal is sterk groeiende;
 3. De inkomens van de lagere- en middengroepen zakken al een hele tijd en het aantal mensen dat zonder werk komt te zitten groeit gestaag;
 4. De overheid legt steeds meer belastingen op maar levert zelf minder aan de burgers;
 5. De zekerheid van de waarde van geld en die van het gespaarde op spaarrekeningen en in pensioenkassen  wordt per dag minder;
 6. Op allerlei manieren, worden degenen met spaargeld of een eigen huis aangesproken om zelf te gaan betalen als er hulp of zorg nodig is zonder dat deze invloed hebben op compleet uit de hand gelopen kosten van deze zorg;
 7. Economisch groei kunnen we waarschijnlijk een hele lange tijd gaan vergeten. Demografisch gezien is er sprake van vergrijzing en krimp. Lenen van geld is moeilijk of onmogelijk en er moet heel veel van het nu nog overblijvende geld naar de afbetaling van leningen die al zijn afgesloten.Dit alles gaat ten koste van de pure consumptie.

Samendoen en coöperaties

De overheid fungeert als het om de verhoging van lasten gaat als een TGV. Daar waar het echter gaat om kostenreductie, innovatie en het ontwerp van een nieuwe manier van samenleven en werken als een slak. Voor wat we nodig hebben is politiek en grootschalige overheidshandelen op het niveau van Nederland en Europa compleet ongeschikt.  Als we aardappels willen kunnen we 1:1 naar een boer gaan die deze verbouwt en verkoopt. We kunnen ook naar de supermarkt gaan en deelnemen aan de keten boer, groothandel, vervoerder, inkoopcombinatie, vervoerder/ verpakker en supermarktketen. Dan is er sprake van een 1:N keten waarbij ieder het zijne wil verdienen en macht uitoefent. De boer krijgt bijna niets meer voor zijn aardappels en wij betalen vele keren meer als dan we het direct bij de boer hadden gekocht. Terug naar kleinschaligheid en bijvoorbeeld het samenwerken in coöperaties kan op vele gebieden verbetering brengen en ons minder afhankelijk maken. Maar… daarvoor moeten de mouwen wel worden opgerold, moeten we ons nu en de toekomst weer zelf in handen durven nemen.

Er staan ons vele en nog ongekende veranderingen te wachten die niet te ontlopen zijn. Op zich bieden ze enorme kansen op een nieuwe vorm van leven, samenwerken, arbeid, omgang met ziek zijn, zorg, ouderdom en sterven. De onzekerheid over de toekomst zal groot zijn en groter worden. Of we de kansen pakken die er liggen is aan ieder van ons. Elk beetje kan helpen om uit de ingesponnen pop als vlinder naar buiten te kunnen komen.

35 reacties

 1. Ik denk dat we naar een samenleving moeten waarin we veel meer elkaar helpen en elkaar ondersteunen, juist nu de overheid niet alles meer voor je kan regelen.

  Verder is het nu bittere noodzaak om nu al flink te bezuinigen op uitgaven aan overbodige luxe en om alleen maar je geld uit te geven aan dingen die echt noodzakelijk zijn. En het geld dat je daarmee overhoudt, zet je op een spaarrekening, of je koopt daar goud en zilver voor. De overheid krijgt dan in 1 klap veel minder geld binnen en kan dan gaan stikken door acuut geldgebrek. Dat zal een keiharde les voor de overheid zijn!

 2. Regionale samenwerkingsverbanden waar de revenuen ook in de regio blijven. I.p.v. naar de Caymans, Blackrock of HSBC. Mooi positief verhaal Ben. We krijgen pas een kans als de massa ertoe wordt gedwongen door een falen van de huidige status quo.

  En aangezien Japan tot eind 2014 net zoveel print (ja Dave, jouw feestje) als de wereld goudproductie over een periode van 7 jaar, en de VS binnenkort zal moeten overgaan tot het “opplussen” van haar $85 miljard per maand QE, kunnen we wellicht enkele details gaan invullen m.b.t. Benninks belofte?

  1. By the way, biflaten, is het jullie ook opgevallen dat de positie van ‘s-werelds centrale banken als ‘lender of last resort’ inmiddels is veranderd in ‘dead end sewer’?

   Waar slaat dat ‘last resort’ eigenlijk op?

   Heheh, 🙁

 3. Goed dat het artikel ingaat op de basis van onze welvaart, namelijk; samenwerking en de manier waarop we dat regelen.

  Er is een stelregel; de mate waarin de voordelen van een samenwerkingsverband nog opwegen tegen de nadelen ervan, kan alleen bepaald worden indien de samenwerking op vrijwillige basis geschiedt.

  Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarin de concentratie van de macht steeds verder toeneemt en er van vrijwilligheid of instemming geen of nauwelijks nog sprake is.

  Bestuurlijke secessie en lokaal zaken regelen zijn onderdeel van de sleutel. Laat mensen zelf de structuren van de samenleving bepalen door op vrijwillige basis samenwerkingsverbanden aan te gaan om hun leven te leiden en in hun behoeften van voedsel, veiligheid, vervoer, energie, zorg, bestuur, educatie en zo meer, te voorzien.

  Indien de machtsconcentratie afneemt zullen kleine bestuurlijke gebieden ontstaan waarbij de onderlinge concurrentie een zuiverend effect zal hebben. Slecht bestuur zal weggeconcurreerd worden door goed bestuur. Politici zullen weer hun best moeten doen voor hun burgers, zoals een bedrijf in een vrije markt moet vechten voor zijn klanten. Er zal weer rekenschap afgelegd moeten worden aan de burger. Deze kan immers stemmen met zijn voeten. Wanneer tien kilometer verderop het bestuur en dus de leefomstandigheden vele malen beter zijn dan is de drempel om te verkassen groot.

  Gelukkig hebben we de exponentieel groeiende technologische ontwikkelingen aan onze zijde. Deze zullen ook de komende generaties zorgen voor steeds lagere kosten van een steeds betere levensstandaard.

  1. @mezelf;
   Wanneer tien kilometer verderop het bestuur en dus de leefomstandigheden vele malen beter zijn dan is de drempel om te verkassen groot.

   Dit moet uiteraard zijn; Wanneer tien kilometer verderop het bestuur en dus de leefomstandigheden vele malen beter zijn dan is de drempel om te verkassen KLEIN.

  2. Op zich een goed verhaal, en ik ben er helemaal voor. Maar misschien toch te optimistisch. Ik geloof in technologische vooruitgang. Tecniek kan zeer veel problemen van schaarste in de toekomst wellicht oplossen. Energie: op tal van terreinen worden doorbraken bereikt, er worden weer zat fossiele bronnen aangeboord, en mbh van techniek zal het gebruik veel schoner worden. Maar bovenal zal groene energie steeds meer terrein winnen. Ook de beschikbaarheid van schoon zoetwater wordt opgelost, is al bijna opgelost. Enz enz.
   MAAR gaat de elite toestaan dat iedereen in voorspoed en welvaart kan leven????
   Kijk eens naar de doorbraken op het medische vlak. Het lijkt erop dat niet iedereen daarvan mag profiteren omdat het basispakket steeds verder verschraald wordt terwijl de medische ontwikkelingen en toepassingen natuurlijk doorgaan ( kijk naar de VS ). Daar willen ze mee doorgaan terwijl ze de maatschappijj er al vast op voorbereiden dat niet iedereen hier gebruik van kan maken. Ik zie het zo: er wordt geld bespaard op het basispakket ( waarschijnlijk niet nodig, want er wordt winst gemaakt ), en dat geld wordt geinvesteerd is wetenschappelijk onderzoek ( op zich goed ), waar voornamelijk de happy few van gaat profiteren. Zo dreigt het ook op andere terreinen te gaan.
   Zoals houtskool zegt: eerst hebben we nog een politiek appeltje te schillen.

   1. Inderdaad, dit is een scenario voor de middellange termijn. Eerst zal er gehakt het huidige systeem gemaakt moeten worden. Hiervoor moet het waarschijnlijk eerst heel veel slechter worden.

    Zolang de elite zowel baas in bedrijfsleven als overheid is, het corporatistische systeem, zal er weinig veranderen. De sleutel van deze macht ligt m.i. toch echt bij de overheid die de wetten en regels maakt waardoor ze samen met de bedrijven de burgers steeds verder kunnen uitknijpen.

    Om te beginnen moeten de belastingen drastisch verlaagd worden in plaats van verhoogd, en moeten de delen van de economie die nu in staatshanden zijn weer naar de vrije markt. En dan bedoel ik niet zoals de halfslachtige privatiseringen in het OV en de zorg.

    Juist in die sectoren heersen er problemen. Zowel in de VS als hier, omdat het nagenoeg door de staat gestuurde sectoren zijn. Waar de kosten van zorg, onderwijs en veiligheid alleen maar toenemen, hebben veel vrijere markten en de technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat veel spullen en diensten alleen maar goedkoper zijn geworden. Denk aan mobieltjes, eerst alleen betaalbaar voor de elite, nu ook voor de gewone man en student. Hetzelfde geld voor verre vliegreizen, de meeste consumentenelektronica en, above all, informatie.

    Zo zou het ook kunnen met de zorg en het onderwijs. Dan zullen de wachtlijsten, ondermaatse en onbetaalbare zorg en slechte kwaliteit onderwijs en veiligheid vanzelf weggeconcurreerd worden. Opticiens met een wachttijd van een half jaar of smerige supermarkten met allen slecht eten bestaan immers ook niet. Die maken geen kans in een echte vrije markt.

    Zo kunnen we de macht van de staat stukje bij beetje teruggeven aan de vrije markt met al haar vrijwillige samenwerkingsverbanden die daar bij horen..

    1. U gaat er gemakshalve van uit dat alles is te privatiseren. Helaas heeft de overheid alles waar aan verdiend kan worden al afgestaan en zit nu nog slechts met de kosten.
     Het privatiseren van de spoorwegen, mislukt. Het vrijgeven van de post , PostNL maakt winst, maar wij betalen steeds meer voor de zegels en krijgen minder vaak post.
     Telefoon , geslaagd maar alle inkomsten zijn niet meer voor de staat .
     Energie, heel goed gedaan , het is een aflopende zaak . Over een jaar of 20 kan iedereen zijn eigen energie opwekken en bewaren dus kon dat wel weg,maar of men dat 20 jaar gelden al inzag ?

     Werkelozen en of bejaarden wil niemand hebben en ik denk dat ze voor http://www.toeslagen.nl ook niet in de rij staan.
     wetenschap privatiseren, gebeurt al. kijk maar hoe hardnekkig de door Bayer gefinancierde universiteit in Wageningen nu omgaat met een aantal waarheden, hoogleraren betogen precies het omgekeerde als 15 jaar geleden!
     Cultuur kunnen we nog weggeven dat levert al gauw 900.000 Euro op, of was het al minder ?
     U kwam vor de “Nachtwacht”, dieis helaas uitgeleend aan de prins van Bahrein, tja we zijn nu commercieel hè.
     Wat is er dan nog over , ahh het leger . Privatiseren ?
     De belastingdienst ! Daar staan ze voor in de rij denk ik, alleen jammer dat er dan geen geld meer binnenkomt!
     Wegen en rijkswaterstaat ? Wilde u terug naar de tijd dat je voor het gebruik van elke brug of tunnel betaald moet worden aan de lokale wegbeheerder? ik voorzie een hausse op de markt van tolhuisjes !

     Juist door de zaken te privatiseren waar nog wat aan verdiend kon worden heeft de staat nu meer onkosten en minder inkomsten.
     De rest wil niemand zijn handen aan branden.

     1. Het was een jaar of 20 a 30 echt stukken beter geregeld. NUTS, scholing, zorg, ziekenfonds, infrastructuur en OV e.d. gecentraliseerd. Voor de rest kon een ieder zijn eigen toko beginnen. Ook kon je een privékliniek beginnen of een luchtvaartmaatschappij of een particuliere zorgverzekering. Er was een basis voor iedereen en extra’s voor enkelingen. Nu zijn er alleen nog extra’s voor enkelingen.
      Op youtube zag ik een mooie video. Ik weet hem niet 123 terug te vinden. Waarom niet elke leefgemeenschap zijn eigen experiment aan laten gaan. Wie alleen paard en wagen wil gaat bij de Amish wonen en wie achter een worst aan wil rennen gaat naar Wallstreet. Voor ieder wat wils.
      Helemaal vrij laten is inderdaad terug naar elke stad zijn eigen munt, weegschaal, tijd, stadsmuren en daartussen nomansland. Daar kwamen we dus vandaan.
      Al 20 jaar terug wist ik dat het juist een balans is. Niet iedereen zal even tevreden zijn maar het is wel altijd zoeken naar een balans. En dat willen veel mensen niet. Er is altijd een groep extremisten die communisme willen of kapitalisme of een sharia in willen voeren.
      Mensen moeten samen werken, water bij de wijn doen.
      Dat is het spanningsveld. Wie egocentrisch is of last heeft van psychopathie of last heeft van religieuze wanen zetten ze van mijn part ergens op een eiland. Wij zijn gemaakt om in stamverband te leven. Mensen die schade veroorzaakten zoals de huidige psychopathische elite, werden het bos ingejaagd om er nooit meer uit te komen.
      Twee decennia terug had ik al flinke discussies waarin men mij vaak gelijk gaf en ik zie het alleen maar verslechteren. Men weet niet meer wat de middenweg is, men is alleen nog maar met zich zelf bezig…

 4. Voor de liefhebbert :

  Dutch economist Ad Broere, in his 2010 book “Ending The Global Casino,” informs us that :

  *********

  ” The 19th century became known as the age of the Rothschilds when it was estimated they controlled half of the world’s wealth. While their wealth continues to increase today, they have managed to blend into the background, giving an impression that their power has waned. They only apply the Rothschild name to a small fraction of the companies they actually control.”

  **********

  Nou geef ik ruiterlijk toe dat ik nog nooit van die Ad Broere heb gehoord, maar dat neemt niet weg dat ik die bovenstaande quote alleen maar als een ongesgoolde kan ondersgrijven-gn-gnnn …

 5. Terug naar de stadsstaten (regio’s), maar dan referendum gestuurd, met alleen die overkoepelede activiteiten ontwikkelt die boven de macht van de stadsstaat uitgaat. Zou Zwitserland als voorbeeld kunnen dienen?

  Ben’s stukje gaat mij een beetje te ver. Neigt naar kolchozen.

 6. Goed betoog Ben, realistisch en inspirerend. En met de richting ben ik het helemaal eens!
  Voorlopig hebben we met de huidige politieke en economische situatie te dealen. Punt drie bijvoorbeeld uit jouw samenvatting: die trend is natuurlijk allang gaande, en oplossing daarvan kan veel problemen oplossen. Als iedereen nou toch ziet dat ondanks alle crises van de afgelopen decennia de rijken steeds rijker worden terwijl de publieke zaak volkomen verwaarloosd wordt. En als iedereen dan ook nog eens tot zijn botte hersens laat doordringen dat wereldwijd de rijken duizenden miljarden wegsluizen, en dat rijke Nederlanders daar ongetwijfeld hun partijtje meeblazen, dan zeg ik heel nuchter, laten Europese overheden daar nou eens een speerpunt van maken. Overeheden hoeven niet armlastig te zijn, er is geld zat. Dit gezegd hebbende realiseer ik me weer dat ze dat zelf ook wel weten.
  Conclusie is duidelijk: ze zijn er niet voor ‘ons’, en dus zal er geen vooruitgang zijn zonder strijd. Het volk moet EISEN dat de belastingen voor de rijken ( vanaf 100.000 ) fors meer gaan dokken, en dat alle techniek ingezet wordt om het grote ontwijken en ontduiken te stoppen.
  Ja, ik weet het, ik ben er een dromer. Maar voor ik de droom opgeef wil ik er eerst voor gevochten hebben, en ik hoop dat steeds meer mensen er zo over gaan denken.

  1. VB

   Ik heb 15 jaar van mijn leven ieder dubbeltje omgedraaid, in en klein flatje gewoont geen gekke dingen gedaan en keihard gespaard. Daarna heb ik al dat geld in een eigen bedrijfje gestopt met het risico dat ik 15 jaar bloed zweet en tranen kwij zomaar ineens kwijt kan zijn als het mis gaat. Vervolgens weer jarenlang mijn stinkende best gedaan en weken van 80 uur gemaakt om het bedrijfje een succes te maken. Het is me gelukt !!!! (zei hij zelfvoldaan) ik heb ook als doel gesteld dat ik voor mijn 55ste in principe wil stoppen met werken en wilt genieten op een klein boedrderijtje.
   Maar nu kmt VB langs en die gaat even mijn inkomsten boven de 100k afromen opdat ik na een leven lang hard werken (niet 40 uurtje shobbien zoals de meesten) niet kan stoppen op mijn 55ste maar lekker doormag gaan tot 65 of langer. (Heb ik liever de Khazaren meesters dan VB zal ik maar zeggen)

   Dank je voor je steun en kortzichtigheid. Droom lekker verder

    1. Ik heb sinds 2006 (Dankzij Celente, Schiff, middelkoop) de tekenen aan de wand gezien en wat PM gekocht. Ik moet redelijke sommen geld aanhouden om mijn werknemers te kunnen betalen en ook leveranciers.

     Wat mij stoort en wara ik tegen ageer is dat er zomaar een bedrag wordt genomen waarboven iemand lekker uitgekleed mag worden vinden sommige mensen.
     En ik ben echt geen miljonair of rijke maar gewoon een ondernemer die voor werkgelegeheid zorgt.

     1. Voor wat het waard is Fluminis, ik geef je volkomen gelijk. Heel veel mensen hebben totaal geen besef wat het is om een eigen bedrijf te hebben, dat je graag in stand wilt houden en mogelijk zelfs nog wilt laten groeien. Het is net als bij de ‘oude’ communisten: alle werkgevers zijn per definitie uitbuiters. Er wordt verwacht dat je een heel goed salaris betaald aan je werknemers, maar als de zaken slechter gaan mag jij in je eentje wel opdraaien voor de verliezen, want eventuele andere mogelijkheden zijn voor hen totaal onbespreekbaar. Zelf heb ik het geluk gehad voor veel ‘goede’ werkgevers te mogen werken, heb goed verdiend, maar misschien kwam dat ook wel door mijn eigen inzet.
      Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat € 100.000 voor de meeste mensen een heleboel geld is. Met een beetje goede wil kun je daar misschien 3 of 4 jaar van leven op de voet die gewend bent. Helaas is diezelfde € 100.000 voor iemand die eigenaar is van een bedrijf met personeel nauwelijks voldoende om het een paar maanden uit te kunnen zingen. Laat staan met je inkopen mee. En om die mensen in hun bedrijfsvoering aan te tasten brengt natuurlijk een hele hoop ellende met zich mee, zoals wij nu zullen gaan zien op Cyprus.

     2. Dick, helaas is menig werknemer een middel om nog meer geld te verdienen. Dat is een van de oorzaken van de hele crisis. Geld is geen ruilmiddel meer. Familiebedrijven waarin voor een ieder plaats was zijn verdwenen. Alles gaat om optimale productie. Het systeem deugd niet meer. Het geld stroomt een kant op en droogt voor de meeste mensen op… Wij zitten allen in het zelfde schuitje. Er zijn nauwelijks schuldigen aan te wijzen behalve opportunisten als Balkenende, Blair, Bush en consorten…

     3. Ja Fluminis, wij krijgen allemaal klappen.
      Waar zullen wij de grens leggen?
      Alles boven een miljoen?
      Snap je wat ik bedoel?
      Het is een keuze tussen slecht en nog slechter…
      Daarom beter zo snel mogelijk een backup hebben in enerzijds voorraadjes van eea. en anderzijds een vorm van zelfvoorzienend leven. Ik kan nu elk moment de stap nemen om mij helemaal toe te leggen op permacultuur. Het spant er om momenteel…

 7. Mooi artikel weer Ben. Ik denk dat de veranderingen die ons in de toekomst te wachten staan nog wel eens veel groter kunnen zijn dan de gemiddelde Nederland zich voor kan stellen. Nieuwe bedreigingen, vormen nieuwe kansen, maar groot deel zal slecht of niet kunnen omgaan met abrupte veranderingen. Chaos ligt daarom ook altijd op de loer. Hopen op het beste, ik ben in ieder geval bereid om het anders te doen, moeten we alleen eerst even van die bankiers af en een nieuw geldsysteem in het leven roepen.

 8. @Snel : onderaan de link van Dick S staat :
  ” Ad Broere, econoom en auteur van ‘Een Menselijke Economie’ en ‘Ending the Global Casino?’ en zijn nieuwe boek ‘Geld komt uit het niets’ is meer dan dertig jaar werkzaam in ..etc”

  dus ik denk dat ‘Geld komt uit het niets’ en ‘Ending the Global Casino’ niet één en hetzelfde boek is.

 9. Ik heb dit weekend tijdens familiebezoek een boek gehad dat in 1928 is uitgebracht. Gaat over kruiden, maar er staat daarnaast ook een koop wijsheid in… onder andere deze:

  Er is een goddelijke orde (de natuur waar wij allen deel van uitmaken) , die zich uitdrukt in ruimte en tijd, vervlietend door de loop der eeuwen langs alle kanten der aarde, een orde , die de mens geleidelijk kan leren kennen: zo leert hij de taal der schepping verstaan.
  Daartoe is ontvankelijkheid nodig. Want eigenwijsheid verdooft het oor en winstbejag verstoort de eeuwige orde. Dan rooft de mens het zaad om het uit te bijten met scherpe stoffen en uit te zaaien in eindeloze monoculturen, waar het gewas zijn broeders mist die het evenwicht behielden in de bodem en de orde onder het insectenvolk.
  Dan moeten er weer fabrieksmeststoffen gebracht en schadelijk gedierte verdelgd worden en geraakt men van de ene nood in de volgende, omdat de harmonie verstoord is.
  Dan tracht men het ritme van het jaar te overhaasten en put de grond uit en overspant de levenskrachten van het zaad door opjagende stoffen…en het cultuurgewas verzwakt, verziekt , en voedt de mens niet meer, noch geneest het zijn vreemde kwalen.
  Tijd is Geld! en deze spreuk voert naar de ondergang. Zo overschreeuwt de eigenwijsheid der mensen de wijsheid van de scheppingsorde , de natuur.

  1. Madman, in de periode van zeg maar 1800 tot 1950 is er ontzaglijk veel, zeer doordacht, gepubliceerd over allerlei onderwerpen. Zelf heb ik redelijk wat gelezen over natuurkundige onderwerpen uit die periode en heb het grootste respect gekregen voor de denkers uit die tijd. Newton zei geloof iets in de trant van, als je mijn werk goed vindt dan komt dat omdat ik gestaan heb op de schouders van giganten. D.w.z. hij refereert duidelijk aan zijn voorgangers. Tegenwoordig gooit men die kennis terzijde en wil het wiel opnieuw uitvinden, in plaats van proberen te begrijpen wat deze oude ‘meesters’ ons te vertellen hadden. In veel gevallen zonde van de tijd en wat ik zelf wel grappig vind, Newton is nu na zo’n dikke 300 jaar nog steeds niet echt onderuit gehaald op zijn stellingen. En geloof me dat dit vele keren geprobeerd is.
   Ook moet je je afvragen of de nieuw verworven kennis onze wereld beter kan maken. Bijna alle nieuw verworven kennis wordt gebruikt voor miltaire en politieke doeleinden en ook zonodig daarop aangepast.
   En om nog even terug te komen op je post, het lijkt welhaast of de schrijver van je boek een alchemistische achtergrond heeft.

   1. Dick, dat geldt al hélemaal voor Kerkgeleerden vanf de 2e eeuw ; je zou versteld staan van hun analyses over hoe de mens / het gezin werkelijk ‘werkt’ om een toestand van innerlijke en ondelinge vrede te bereiken.

    Maar goed, dat was de eerste wijdheid die ‘vermoord’ moest worden, en met succes.

    Met ‘dank’ aan de … afijn … laten we het maar op de vrijmetselaars houden … die nuttige idioten-gn-gnn …

    1. Jawel KTM, maar dat soort boeken uit die heel oude tijden waren (en zijn nog steeds) niet echt toegankelijk voor iedereen. Daarom haalde ik maar even de vele wel toegankelijke ( en nog steeds) boeken aan vanaf zeg maar 1800 aan.
     Dat het hier specifiek om kerkgeleerden zou gaan, zie ik niet zo. Wel dat die oude geschriften gekopieerd werden door monniken, die er vaak nog een eigen inzicht aan toevoegden. In zekere zin mogen we die monniken wel dankbaar zijn, want daardoor is er betrekkelijk veel vanuit de echt oude tijden tot ons gekomen, in min of meer gewijzigde vorm. En verder of dit nou vrijmetselaren of andere occulte gezelschappen zijn interesseert me minder.

     1. Ik ben druk bezig om dit soort boeken met oude kennis en nieuwe ook op papier te verzamelen.

      Aan een boek zit namelijk geen stekker..

 10. Ktm, het is in grote lijnen wel hetzelfde boek.
  Alleen het is later vertaalt in het Nederlands en “geupdate” naar de laatste ontwikkelingen.

 11. Goed artikel Ben. De massa is wel overtuigd dat het zo niet goed gaat, maar veel veranderingen zie ik niet. De hand op de knip wel.

  Ecologisch wc papier kost 33% meer dan nieuwe wc papier. De inkoop is minimaal 50% voordeliger.

  De consument bij AH die ecologisch wil zijn, is bereid meer te betalen.

  Dit noemen wij goed ondernemersschap en zakelijk inzicht.

  Voor het milieu hebben wij andere marktinstrumenten. Belastingheffing in allerlei vormen. Het meeste van dit geld geeft de overheid dan wel uit aan de stimulering fossiele brandstof. (Tegenlicht vpro)

  De politiek krijgt dan ook 20% van hun inkomsten uit fossiele brandstof. Dus dit noemen wij goed ondernemerschap en zakelijk inzicht.

  De automatisering bij banken zijn aan vernieuwing toe? Gelukkig vragen de consumenten om veiliger systemen. Begrijpen dat hier natuurlijk wel een prijskaartje aan hangt.

  Als je niet mee doet in deze draaimolen, dan kom je in botsing met het systeem overheid.

  Banken en elite weten de weg te vinden naar de belastingparadijzen. Dit is geen belastingontduiking, maar ontwijking en zakelijk inzicht.

  Iran kunnen wij isoleren en uitsluiten, om nog langer gebruik te maken van het financiele betalingssysteem.

  Bij belastingparadijzen is dit stuks moeilijker?

 12. Veel mensen zijn bang voor verandering. Plus dat niemand weet hoe er wat te veranderen valt. Ik wil ook wel iets doen, maar wat, met wie en hoe? Wat moeten we doen Ben?

 13. Ik ben de heer wandelaar op naam. Ik
  woon in de VS, ik wil dit medium gebruiken om te waarschuwen alle
  lening zoekers heel voorzichtig zijn, want er zijn oplichters
  everywhere.Few maanden geleden was ik financieel gespannen, en te wijten
  aan mijn wanhoop ik was opgelicht door verschillende online
  kredietverstrekkers. Ik
  had bijna verloren hoop, totdat een vriend van mij me een zeer
  betrouwbare geldschieter genoemd genaamd Mrs. Born Hook die me lenen een
  ongedekte lening van $ 85.000 in het kader van 2 uur zonder enige
  stress. Als
  u behoefte heeft aan enige vorm van lening juist nu contact met hem
  opnemen via: [email protected] Ik gebruik dit medium om
  alle leningen zoekers alert vanwege de hel ik doorlopen in de handen van
  degenen frauduleuze geldschieters. En
  ik weet niet eens mijn vijand wil via deze hel te gaan dat ik ging door
  in de handen van de frauduleuze online geldschieters, zal ik ook wil
  dat je me helpen deze informatie doorgeven aan anderen die ook behoefte
  hebben aan een lening als je eenmaal ook
  ontvangt uw lening van de heer chill nou, ik bid dat God hem een ​​lang
  leven moet geven, nu contact met hem op
  [email protected] en ze geven leningen voor zo laag als
  6% rente.

 14. I’m Mr walker by name. I live in USA, i want to use this medium to alert all loan seekers to be very careful because there are scammers everywhere.Few months ago I was financially strained, and due to my desperation I was scammed by several online lenders. I had almost lost hope until a friend of mine referred me to a very reliable lender called Mrs. Born Hook who lend me an unsecured loan of $85,000 under 2hours without any stress. If you are in need of any kind of loan just contact him now via:[email protected] I‘m using this medium to alert all loan seekers because of the hell I passed through in the hands of those fraudulent lenders. And I don’t wish even my enemy to pass through such hell that I passed through in the hands of those fraudulent online lenders,i will also want you to help me pass this information to others who are also in need of a loan once you have also receive your loan from Mr chill well, i pray that God should give him long life, contact him now at [email protected] and they give loans for as low as 6% interest rate.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: