Veel Nederlanders hebben onhoudbare schulden

Via Huizenmarkt-zeepbel | Ondanks aantrekkende economische groei is voor vele Nederlandse huishoudens de crisis nog niet voorbij wanneer het gaat om de houdbaarheid van in het verleden opgebouwde schulden. De arbeidsmarktpositie en het inkomenspotentieel van velen is verslechterd. Dat stellen onderzoekers van Tilburg University in een onderzoek dat in opdracht van Bureau Krediet Registratie (BKR) is uitgevoerd. Dit resulteert in betalingsachterstanden die aanzienlijk zijn toegenomen. Er lijkt een stuwmeer van onhoudbare schulden te zijn dat groter is dan gedacht.

Uit een ander onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijk dat één op de vijf huishoudens schulden heeft die risicovol zijn en gezinnen in de problemen kunnen brengen.

Van de mensen die voor 2008 een lening hebben afgesloten, zegt 64 procent dat ze dat nu niet meer zouden doen. Voor bijna een derde geldt dat ze dat het nu weer zouden doen. Hypotheken zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Voor ruim 40 procent van de ondervraagden geldt dat hun uitgaven in de afgelopen twaalf maanden ongeveer even hoog waren als hun inkomsten. Bijna 20 procent gaf meer uit dan dat er binnen kwam. Tegelijkertijd was 38 procent in staat om minder uit te geven dan ze binnen kregen.

Het percentage met hogere uitgaven dan inkomsten is sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 niet meer zo hoog geweest. De onderzoekers pleiten voor een reset van de schuldenproblematiek waarbij de gemeentelijke schuldhulpverlening actiever in kaart gaat brengen wat er zich afspeelt bij de huishoudens met problematische schulden. Zo’n investering in het oplossen van dat deel van de schuldenproblematiek die onhoudbaar en onoplosbaar is, kost geld. Maar niets doen kost ook geld.

47 reacties

 1. Als nu zoveel mensen zeggen dat ze met de wetenschap van nu zich nooit meer zover in de schulden zouden steken dan vraag ik mij af waar de banken hun nieuwe verdienmodel gaan zoeken. Van de Jan met de Pet moeten ze het niet hebben , Het MKB is het zat om nog langer als lijfeigenen en melkkoe van banken te worden misbruikt , Multinationals hebben banken in het geheel niet nodig , Centrale computers gaan het betalingsverkeer overnemen dus die inkomsten stroom bij banken gaan ook opdrogen tzt, Voor een hypotheek ga je naar een Pensioenfonds omdat die ook rendementen moeten maken., kortom banken zijn klaar met melken want hun koeien staan droog en geslacht .

  1. Nee hoor , Draghi geeft ze gewoon gratis geld , geldpers staat al 24/7 aan dus geld creatie is al in optima forma aanwezig .
   De rente mogen wij gaan betalen aan die zelfde banken in de vorm van negatieve rente .
   Geld stallen ( sparen ) of afbetalen gaat de teller zo wie zo in het voordeel lopen van een bank dus het verdien model is al gereed .
   Dat banken droog komen te staan is gewoon een natte droom en een illusie armer voor u , zij zijn het nu die de dienst uitmaken , punt !!!!!!

   1. Als je over 25 jaar vraagt aan de jeugd wat een bank is dan krijg je als antwoordt , bedoelt u een vensterbank of een bank om op te zitten.
    Banken zijn onwenselijk en overbodig in dit computertijdperk en waar die server staat die de bites en bytes verplaatst van a naar b is niet belangrijk .
    Neem van mij aan , banken zijn verleden tijd, achterhaald en gedoemd hun deuren te sluiten .

   2. De banken de ezelsstamp verkopen is doodsimpel : stop met lenen en heb je spaargeld, haal het van je rekening en koop er fysiek goud voor. En bewaar het BUITEN het bankensysteem. NU dient ons spaargeld als onderpand indien de bank overkop gaat en die depositogarantie van 100.000 euro/rekening is sedert zomer 2014 OOK afgeschaft – maar dat kwam niet in het nieuws. Haal je geld weg en stop met lenen. Voor elke euro die je weghaalt zit de bank met 30-40 euri aan ongedekte leningen. Zal niet lang duren vooraleer de poppen aan het dansen gaan …..

  2. Ben het grotendeels met je eens.
   Ben m’n vorige tekst verloren, door een rare site vernieuwing/verversing bij biflatie.
   Waarschijnlijk gestoeld op een nogal primitieve programmatuur, waardoor bezig zijnde posters worden weggevaagd.

 2. Die schuldenberg wordt alleen maar groter en groter, dat kan niet anders want er is geen verdienmodel meer, alleen nog maar een belasting afdracht en Eussr transfer model. Maar ja, de meerderheid van nederigland heeft nu eenmaal voor het zich laten plunderen in het stemhokje gekozen, dus so what? Stommelingen verdienen geplunderd te worden. Als over ongeveer drie jaar de asielindustrie de gezinsherenigingen heeft voltooid lopen er minstens een miljoen onrendabelen extra door onze nauwe straatjes met outkiering en met eigen huis op kosten van het clubje dat nu nog dagelijks bereid is aan het werk te gaan voor de Eussr en de haagse penoze.De Turken staan er lachend bij te kijken met hun inmiddels visumloze verblijfstatus afgedwongen van de Eussr.En het kwam natuurlijk allemaal door Geert,en niet de spiegel die de nederiglander al jaren voor z’n stupide kop heeft staan.Dit nederig landje verdient z’n ondergang en slavernij, ze hebben er massaal voor gekozen. Luctor et emergo, laat me niet hard lachen.

  1. De spijker op zijn kop , helemaal gelijk .

   De zogenaamde moraalridders komen hun eigen nu tegen , zelfs BN’ers blijkt maar weer eens neemt geen asielzoeker in huis .

   Wel bashen op Wilders en ondertussen genaaid worden door Rutte 2 .

    1. Ja , Wilders heeft wel de oplossing maar zal nooit aan regeren toe komen als het electoraat zelfs vanuit uw situatie vanuit Polen ( 8 jaar al naar wat ik begrepen heb ) zo blijven reageren en spastisch hun foute kruisje zetten bij oude en verrotte verzuilde partijen op het stem biljet , zo komen wij niet verder hoor .

     En toneelspel met dolksteken in de rug laat ik aan de heren Rutte en Samson over .

     En bye the way , speel JE toneel , het ge- je , jij of jou in deze vorm getuigd niet van enige omgangsvormen met normen en waarden van respect .

     Heb ik samen met u op school gezeten en kennen wij elkaar dan , of zo iets dergelijks van die strekking .

     1. Al krijgt Wilders de absolute meerderheid dan nog zal er niets veranderen.
      Zo simpel is het gesteld met de zgn. democratie, fortuin dreigde daadwerkelijk de absolute meerderheid te krijgen en werd simpel omgelegd.
      Of dacht u soms dat zijn killer het uit persoonlijke motieven deed.

     2. Bedankt voor uw reactie , en natuurlijk kan ik u gelijk geven w.b. wijlen Pim Fortuyn , de kogel kwam van links , dat was wel duidelijk .

      Zijn moordenaar leeft alweer in vrijheid , gesteund door dezelfde verrotte democratie ( van dictatoriale kunstenaars ) de elite huichelaars en leugenaars vanuit Den Haag die dit in stand houden .

      In scene gezet door de msm en het klootjesvolk slikt het.

      De absolute meerderheid voor Wilders zal toch nog een utopie zijn daar de gevestigde orde nu al bezig is de peiling te beïnvloeden om langzaam maar zeker op te schuiven naar zijn ideeën en Zijlstra van de VVD zijn oor te luister legt ter zijner kant van Wilders .

      Politiek is een groot carrousel van zoeken naar win win situaties maar of het electoraat daar baad bij heeft is nog maar de vraag .

      Het origineel ( Pim Fortuyn / Geert Wilders ) zou voor velen een rode draad mogen zijn , maar de aftreksels van het origineel gaat meestal met de winst ervan door .

      Aan het eind van verkiezingsritten blijkt er maar weinig over te zijn van standvastigen en gaan als dwalingen de lijst aanvoeren van dezelfde kunstenaars in huichelen en bedriegen.

      Zo doende kon Rutte en Samson met googelen aan de macht komen toch ?.

      Wat maar weer eens blijkt dat ons selectieve geheugen op gezette tijden het af laat weten waardoor vaak velen weer dezelfde foute beslissing neemt in het stemhokje .

     3. Helemaal akkoord. Kennedy wou de banken aan banden leggen en hij werd OOK omgelegd. Het eerste wat Johnson deed ( de vice president die hem opvolgde ) was het wetsvoorstel van Kennedy schrappen ( executive order 11110 ).

  2. Voor de veroorzakers zijn de onrendabele juist heel rendabel omdat zij veroorzaken wat het kapitaal(elite) nu juist wilt.
   Grote armoede in de Europese unie en wat zijn arme mensen, juist zeer gewillig.
   Intussen flink de boel opstoken tegen Rusland de schurkenstaat van de Wereld.
   En dan vanaf 2018 ongeveer is het volk van west Europa geheel bereid om voor de Elite de vurig gewenste oorlog met Rusland te voeren om gratis de vele rijkdommen van dat land in bezit te verkrijgen om het uiteraard met grote winsten aan de nieuwe wereld economie Azië te slijten.

 3. Wanneer, zoals hier boven aangegeven 6 op de 10 chronisch geld tekort heeft en meer schulden/achterstand krijgt, is het in feite al einde oefening.

  Economische groei op basis van deze gegevens kan je wel compleet vergeten, ofschoon sommige lieden dit nog halsstarrig blijven verkondigen.

  Zes op de tien moeten het doen met de spullen die ze reeds hebben, maar zullen op termijn niet vervangen kunnen worden.

  Een zeer trieste ontwikkeling en gegeven, dat de laatste 15 jaar alleen maar in hevigheid is toegenomen.

  1. Wat dacht U dan?Er is al JAREN geen groei meer, integendeel. Iedere gewone burger weet dat – we besparen allemaal en steeds meer op zaken die niet echt nodig zijn. Ook als we geen financiële problemen hebben want WIJ hebben allang begrepen dat er rottigheid zit aan te komen en wat reserves achter de hand hebben is dan nooit verkeerd. Liefst geen fiat geld of een bank(spaar)rekening, dat is absoluut geen veilige reserve meer, dat is een lokaas voor hebzuchtige politici en bankiers dat zeer gemakkelijk kan geconfisqueerd worden.

 4. “Zo’n investering in het oplossen van dat deel van de
  schuldenproblematiek die onhoudbaar en onoplosbaar is, kost geld. Maar
  niets doen kost ook geld.

  Waar zou dat geld vandaan moeten komen, of wie zou het openstaand bedrag moeten betalen/dat gat opvullen.

  1. Misschien wordt het tijd om ook biflatie in het verhaal te betrekken, bij deflatie komt er immers spontaan geld vrij in het economische circuit. Dit is gewoon af te leiden uit de relativiteit der dingen, net zoals het een bewijs geeft voor dat economische analfabetisme waar het hier over gaat. Ook dat vrijgekomen geld kan je gebruiken om alle schulden weg te strepen, dit gebeurt dan zonder verlies aan kapitaal of koopkracht.

   1. Heb kort geleden nog een reactie gegeven over het feit, dat ik eerder deflatie zie optreden dan inflatie met het beleid van geldverruiming door de ECB.

    Er zou dan meer bestedingsruimte kunnen ontstaan voor de burgers.

    Hierin gaf ik tevens aan, dat de Nationale overheid dit waarschijnlijk snel afhandig zou maken / toe eigenen middels verhoging van belastingen en accijnzen.

    En zo blijven we door die windtunnel lopen met de verkeerde mensen aan de knoppen.

    1. Adviseerbaar om hier wat dieper over na te denken Bertus, kunnen dit extreem voorstellen door alle prijzen/waarden/lonen te delen door een factor 10. Het enige dat niet verandert is de geldhoeveelheid, deze blijft nominaal hetzelfde waardoor de geldhoeveelheid vergroot (cfr bestedingsruimte). De staat zou dit inderdaad allemaal kunnen afnemen, dit zou er een beetje op neerkomen dat we domheid kunnen bewijzen. Je kan immers de oefening meermaals doen. Perfect zoals je het zegt, op die manier wordt het als lopen door een windtunnel, mooie metafoor!!

     1. Heb er even dieper over nagedacht en er is wat boven komen borrelen.

      Dus als ik het voor de geest heb, zijn alle bezuinigingen, korten op de huur en zorgtoeslag, overhevelen van de thuiszorg naar de gemeenten toe (met nu al rampzalige gevolgen, van recht naar gunst transformeren), systematische schaamteloze, criminele verhoging van de huren, belasting en accijnsverhogingen, het eenzijdig verkorten van het WW recht van max 5 jaar naar 3 jaar en op termijn naar 2 of 1 jaar volgens plan uitgedacht, om een groot deel van de burgers meer schulden aan te laten gaan ( door verarming), om de uitgifte van nieuw geld door de banken te rechtvaardigen.

      Over de hiervoor beschreven misstanden heb ik al verscheidene reacties aan gewijd, maar dat nieuwe geldschepping hiermee in verband stond, was nog niet bij mij boven gekomen.

      Nog bedankt voor de aanname, ook als dit niet was wat je bedoelde.

      We zijn nooit te oud om bij te leren, gaat ons hele leven door.

     2. Had deze nog gemist, principieel en economisch gezien heb je gelijk. In een economie kan er nooit sprake zijn van een geldtekort, elke maatregel die dat als excuus inroept is daarom economisch niet rechtsgeldig. Om dit soort analfabetisme beter te begrijpen kan je best een snelcursus psychologie volgen, als maatschappij zijn we erin geslaagd om ons denken dermate te beperken waardoor diverse maatregelen logisch lijken maar dat helemaal niet zijn. En hiervoor hebben we echt geen raketwetenschap nodig maar logisch boerenverstand, niet meer dan dat.

 5. Helaas ben ik erg afwezig op Biflatie wegens drukke nevenactiviteiten naast m’n dagelijkse werk. Soms probeer ik wat mee te krijgen maar voor het geven van reacties ontbreekt mij de tijd. Toch wil ik heel eigenwijs deze link: https://biflatie.nl/artikelen/economisch/debet-aan-schuldbeladen-maatschappij/ plaatsen naar mijn artikel eerder op 10 mei 2014 op deze site, toen nog onder
  eigen naam. Niet dat ik graag m’n eigen gelijk wil krijgen, want daarvoor is de
  ellende in veel gezinnen te groot zou ik denken. Maar meer om nog eens fijntjes
  te wijzen op het feit dat de armoede alleen nog meer toeneemt onder het huidige
  beleid van centrale bankiers en de idiote handelingen van onze EU.

  1. Mooi stuk Piet.

   “Een kapitalistisch systeem wat is gebaseerd op groei betekent
   meestal dat we flink ons best moeten doen om telkens wat meer te
   verdienen om ons hoofd boven water te houden.”

   De westerse mens en nu ook de Aziatische hebben vele wensen afgedwongen de afgelopen decennia.

   We wilden ons snel verplaatsen over de weg en we kochten auto’s.
   We wilden graag vliegen en we stapten in vliegtuigen.
   We wilden onbegrensd de liefde bedrijven en we kochten Viagra.
   We wilden beter zien en we konden brillen kopen en onze ogen laten laseren.
   We wilden ook graag geld verdienen op de beurs en via internet hadden we de mogelijkheid om dit snel te doen.
   We wilden graag een mooi huis,een villa,een tweede huis,een jacht of juwelen hebben en het kon gefinancierd worden.

   En nog was de mens niet tevreden, maar verdrietig, omdat er een gat in hem zit en een leegte, die niet opgevuld kan worden.

   We vonden het niet belangrijk hoe het er kwam en dachten er niet verder bij na wat voor prijskaartje er aan hing voor ons zelf en de natuur, als het er maar kwam.

   Hier is nu voor velen een einde aan gekomen en zijn ze instrumenten en werktuigen geworden.

 6. De grote zeepbel van het consumptieve leenleed moet nog beginnen. Tot noch toe was het bij velen uitstel van executie en het ene gat met het andere dichten. Dat stopt nu voor steeds een grotere groep, omdat het einde van bezit inzicht is. Banken zullen moeten schikken. Ze hebben onverantwoorde acceptatiekeuze’s gemaakt in het geld-lustige verleden. In de nieuwe wereld wordt er straks weer gespaard om bv een andere auto te kopen. Met beide benen op de grond is voor een ieder een gezond nieuw begin.

  1. Als het einde van bezit in zicht is, zullen de Banken als hypotheeknemer het bezit voor weinig geld overnemen met waardeloze Euro’s.

   In de nieuwe wereld zal na chaos eerst niet veel terecht komen van sparen.
   Je kan het vergelijken met een meteoriet die nog maar net ingeslagen is.

   Leef nu je leven voluit, dan hoef je er later geen spijt van te krijgen.

  1. “De zorgverzekering, jongeren moeten vanaf achttien jaar zorgverzekering betalen.”

   Het is een bekend gegeven Piet, dat wel normaal premie betalende mensen opdraaien voor de excessen bij de zorg en energie maatschappijen door wanbetalers.

   1. Klopt helemaal Bertus. Lees dit bericht maar eens: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/aantal-wanbetalers-zorgverzekering-groeit
    De hele boel raakt uit balans. Zieken en bejaarden betalen volgend jaar weer een tientje meer eigen risico. We zien de afbraak van onze verzorgingsstaat, maar nog steeds blijft de opstand uit. Toch denk ik dat de grens is bereikt en herinner ik aan de voorspelling van Martin Armstrong die roept dat het jaar 2016 het jaar wordt van de vertrouwenscrisis. Begint er wel sterk op te lijken nu de slechte economische berichten weer hand over hand toenemen. En wat te denken van de geopolitieke situatie? We kijken toe en wachten lijdzaam af…..

  2. Emigreren en als asielzoeker terugkeren is de enige manier om in nederigland van een schuld af te komen;Levenslange outkiering, huis, geen poot uitsteken behalve een vinger omhoog naar de nederiglander zijn de beste garantie die gelukzoekers krijgen van de haagse pleuris voor een zorgeloze toekomst Piet, het is de gouden eeuw voor de gelukzoekers, goud en geld zat in de bananenrepubliek,het duurt niet lang meer dat jij het gras maait voor een gelukzoeker voor een half brood om de dag door te komen, het ideaal beeld van de overwegend linkse pleuris in nederigland. Luctor et emergo in de bananenrepubliek.

   1. Het oude liedje, rechts importeert mensen om zodoende de arbeider en ZZPer onder de duim te houden, loonkosten laag houden en wie je niet meer nodig heeft.
    Dump je in de gemeenschap.
    Op dat moment komt er een partij voor hen op met de naam PvdA of SP die hun belangen verdedigd.
    Met als resultaat dat dom kakelend Nederland gaat roepen dat het de schuld van de linkse politiek is.

 7. Beste mensen, een leven zonder baan en geen schulden, daarnaast een klein kapitaal in een oude sok wonend in Polen in een prachtig huis.
  Dat leven leid ik met mijn vrouw al 8 jaar en bevalt uitstekend.
  Wij mensen zijn teveel eisend en dat is het grote probleem waardoor vele in de problemen komen.
  Over enige jaren als het zo door gaat zit een ieder in de schuld hulpverlening.
  Met beide benen op de grond blijven staan is de beste remedie.

 8. Na meer dan tachtig jaar blijken we het nog steeds niet begrepen te hebben, zegt dat iets over het economische analfabetisme of missen we gewoon aan cognitief vermogen?

  Tragische absurditeit

  Als alle schulden worden afgelost zou niemand nog geld hebben. Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H. Hemphill 1934)

  http://www.webofdebt.com/

 9. World debt/gdp=>320%

  Heheh…

  De hefboom van financialisering, bovenop de energie hefboom, gaat vanzelfsprekend in reverse.

  En dit is een onzin artikel.

  ‘Alle beetjes helpen, zei de mug. En deed een plasje in de zee’

  1. Volgens het Finse Kela, het onafhankelijke sociale zekerheidsinstituut, zal er voorlopig geen basisinkomen in Finland worden ingevoerd. Er is pas begonnen met een voorlopige studie naar de mogelijkheden. Kela meldt op haar website dat afgelopen maandag internationale media het misleidende verhaal verspreidden dat een basisinkomen in de nabije toekomst in Finland zou worden ingevoerd.

   http://delangemars.nl/2015/12/08/fins-basisinkomen-komt-er-voorlopig-nog-niet/

   1. Ok, bedankt voor aanvullende link.

    “4. Het universele basisinkomen experiment staat gepland om in 2017
    gelanceerd te worden. Er zal een nieuwsbrief over dit onderzoek in het
    Engels gepubliceerd worden zodat het project gemakkelijk kan worden
    gevolgd.”

    Ze zijn er in ieder geval serieus mee bezig, de rest zal ook wel goed komen.

    Er zullen wel een aantal maatschappelijke aanpassingen moeten plaats vinden om het werkbaar te maken.

    1. Inderdaad, al dergelijke plannen zijn zonder probleem realiseerbaar, op voorwaarde dat er monetair ook structurele hervormingen worden doorgevoerd. Dat zoiets ook wereldwijde samenwerking vereist, een conditio sine qua non.

     1. Elk zich zelf respecterend land kan dit zelfstandig invoeren.
      Als je op andere landen, EU of machten gaat wachten, of op goedkeuring gaat wachten, ben je een land van niks en krijg je niks van de grond.

     2. Dat is zeker zo, dat is de bottom-up benadering volgens het olievlek principe. Het betekent sowieso dat je ook structurele monetaire hervormingen zal moeten doorvoeren. In het andere geval wordt het als hordenlopen in spreidstand, dat is niet enkel bijzonder pijnlijk maar ook een getuigenis van een onmiskenbaar gebrek aan economische kennis. Politiek kan dit alles niet blijven ontkennen, de maatschappelijke druk wordt immers veel te groot.

     3. Inderdaad, als je iets wezenlijk wilt veranderen, dan moet er ook iets goeds en structureel houdbaar voor in de plaats komen.

      Bijv: iedereen 50% van zijn pensioen aanspraken in de O.B.I pot stoppen, plus de WW, WAO, Ziektewet, subsidie en bijstand gelden.
      Al deze instanties kunnen dan ophouden te bestaan ( geen loon en bedrijfskosten meer).

      Iedereen mag daarnaast net zoveel werken als hij zelf wil.

      De rijken willen ook nog graag een flinke donatie in deze pot doen.

      Prijzen van huren, energie, belasting en voeding vastleggen op een betaalbaar niveau.
      En wat er allemaal nog meer komt kijken, om een leefbare samenleving te creëren.
      Het milieu niet te vergeten, zo min mogelijk afval creëren, zeker op het gebied van verpakkingen en weg gooi producten.

      Het zal bij verscheidene mensen pijn doen in het ego, maar we moeten leren te delen voor een goede zaak.

      Uiteindelijk zal iedereen hier blijer en gelukkiger van kunnen worden.

 10. Volgens de laatste cijfers van het BKR, zijn de oninbare schulden bij Nederlandse huishoudens weer significant gestegen.

  Vraag me af, waar die binnenlandse bestedingsgroei vandaan moet komen.
  Die gaat nergens vandaan komen, omdat hij nog steeds krimpend is.

  De regering klamp zich met beide handen en voeten vast aan een geschatte economische groei van 1,5 % op jaarbasis.
  Geheel gerealiseerd op de export cijfers.

  De rest van het geld gaat de regering weg halen uit verdere zware bezuinigingen de komende jaren, met volledige medewerking van onze ‘zo menselijke sociale PvdA’.
  De laatstgenoemde, is de meest onrealistische,domme,volgzame,destructieve partij geworden de afgelopen decennia.

  De werknemers, werkzaam in de binnenlandse afzetmarkt moeten vechten voor een paar dubbeltjes loonsverhoging, of een loonsverlaging accepteren.

  Terwijl een zogenaamd voorvechter van werknemers rechten “Wim Kok’ zijn zakken al jaren loopt te vullen met 6 commissariaten en een dik onvoorwaardelijk werkloos ministers uitkering ( zogenaamde wachtgeld regeling) en een heeeeel dik pensioen.

  Hij liep de domme massa toen al uit te lachen, terwijl hij de stakende menigte toesprak.
  Werknemersbonden willen maar heel spaarzaam van hun ingelegde honderden miljoenen af door vakbondsleden betaald, om er doelgerichte acties, met capabele woordvoerders resultaten mee te bereiken.

  Wanneer worden de dom gehouden mensen eens wakker!!!
  Hoe lang blijft u nog uw dure geld in dat geldverslindende, logge, PvdA volgende, resultaatloze, visie loze, de wens van de leden niet onderkennen, respecteren en zonder eigenbelang ten uitvoer brengende, het salaris en pensioen genererende opbrengen van de alsmaar groeiende personeelskosten, pensioenafdrachten en steeds maar groeiende salarissen in de bovenlaag.

  U raakt uw baan kwijt, of dreigt hem kwijt te raken
  Wat doet uw vakbond wezenlijk voor u?
  Niets, omdat zij met elkaar uw contributie opvreten.

  Hoever is een bewuste werknemer bereid te gaan, om op te komen voor zijn deel van de opbrengst om zijn gezin in leven te houden, of wat de hyena’s voor je willen laten liggen.
  En dat zal niet veel zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.