Verkiezingen 2012: Een politieke poppenkast

13

Wie zich er momenteel toe kan brengen om naar de diverse uitingen van politici te luisteren, moet wel sterk in de schoenen staan en blij van mind zijn. Nee, we worden niet getrakteerd op diepzinnige beschouwingen maar op oneliners, die goed voor ons burgers zouden zijn. In de regel krijgen we alleen de glimmende voorzijde van het prospect te zien en niet de kleine lettertjes, die in een ontzettend groot aantal binnenin verstopt zijn of voor het gemak nog gewoon even zijn weggelaten.

verkiezingen keuzes

CPB doorrekening

Toppunt tot nu toe waren de reacties op de CPB (Centraal Planbureau) doorrekeningen van datgene wat partijen -selectief-  hadden aangeleverd. Eén voor één mochten de lijsttrekkers of overige paladijnen met een brede lach commentaar geven op de, volgens hen, mooie cijfers die de rekenmeesters aan hun voornemens hadden gekoppeld. In Nieuwsuur bleek dat de PVV van Wilders positieve uitkomsten had gekregen wat zijn beleidsvoornemens betreft. Nou kat in het zakje zou je dan zeggen. Morgen met zijn allen zwaaien naar de Euro op weg naar onze gulden. Of toch niet. Nee met schaamrood op zijn kaken moest Teulings, directeur van het CPB aangeven dat de PVV -de Partij met eigenlijk maar één echt item- rond Europa helemaal geen voornemens ter doorrekening had ingeleverd.

In het rapport van de CPB met de naam “Keuzes in Kaart”, valt van alles te lezen. Ik heb er her en der doorheengebladerd en werd er eerlijk gezegd niet blij van. Het is en blijft moeilijk leesbaar omdat het vol zinnen en onderwerpen zit waar je alle kanten mee uit kunt of gewoon niet weet hoe de uitwerking er uit gaat zien.

Enkele voorbeelden uit het onderwerp zorg

  1. SP: De langdurige zorg in de AWBZ wordt ingericht volgens het principe van Buurtzorg, of regelarme zorg. Dat wil zeggen dat het recht op zorg vervalt, het wordt weer een voorziening;
  2. Het CDA maakt bij de langdurige zorg een eind aan het onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg door de kosten van wonen te scheiden van de kosten van zorg;
  3. De PvdA versobert de aanspraken op langdurige zorg, niet de aanspraken op verpleging en behandeling, maar wel de aanspraken op begeleiding en persoonlijke verzorging;
  4. De VVD brengt de intramurale langdurige zorg onder in een kernvoorziening. De extramurale AWBZ-zorg wordt grotendeels overgeheveld naar gemeenten en versoberd, net als de thuiszorg. De kernvoorziening blijft beschikbaar voor de zwaardere intramurale patiënten.

En zo zou ik op tal van onderwerpen nog vele honderden pagina’s verder kunnen gaan. Een snelle coalitie- en kabinetsvorming lijkt mij op basis van de verkiezingsprogramma’s en het CPB-rapport een meer dan vrome wens.

Ieder heeft mooie plannen en het kan zijn dat u en ik straks zonder hoofdpijn zitten maar daarvoor dan wel een arm of been hebben moeten inleveren. Op 12 september eerst kiezen en dan afwachten maar.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie