Verkiezingen: Oei woei waai weg

27

Nog negen dagen tot aan de verkiezingen. Tijd om eens wat nader te kijken naar de momentele situatie. Duidelijk is dat, wat de televisie betreft, politiek een hot item is. Nee niet qua inhoud maar als een soort “Got Talent” formule. Veel lawaai, een publiek dat door een special applausregisseur wordt aangemoedigd en politici die voor de spiegel flink hebben geoefend op slogans en one-liners.

Echte onderwerpen als Europa, innovatie, vergrijzing en immigratie, de zorg, hoe Nederland qua concurrentiekracht en productie op de wereldkaart te zetten, en vooral hoe om te gaan met de crises, worden angstvallig gemeden omdat ze niet passen in de formules van de TV en de politici zelf. Gewone één op één gesprekken waarin de politicus door een echte deskundige op tal van punten wordt gevraagd om zijn visie, strategie en mens-zijn bloot te leggen zijn er gewoon niet, zodat we het alleen met veel theater moeten doen.

Peilingen

Waar je zo langzaamaan ook helemaal gek van wordt zijn de peilingen. De ene peiler bevraagt 1000 mensen, de ander 10.000 en weer een ander heeft nog een veel mooiere statistisch te verantwoorden formule. De “voorspellende” resultaten lopen enorm uiteen. Wat mij betreft is er maar één ding zeker en dat is dat het nog enorm onduidelijk is hoe kiezers uiteindelijk zullen stemmen. Naar mij zelf gekeken is er al wel een rode draad maar meer ook niet. Pas op het allerlaatste moment wordt definitief besloten welk vakje rood gemaakt wordt.

Afwegen en kiezen

Om de uiteindelijke keus wat te vereenvoudigen is een wegstreepmethode redelijk geschikt. Op wie ga je zeker niet stemmen. Om te beginnen kan er wat mij betreft een streep door de SGP, de Staatkundig Gereformeerde Partij. Met zijn uitspraak dat de kans klein is dat vrouwen die verkracht zijn in verwachting raken, heeft de SGP-voorman Van der Staaij laten blijken dat hij helemaal niets van het mens-zijn snapt. Statistisch gezien zal het vast kloppen, maar daar gaat het niet om. Wie dat niet kan invoelen is totaal ongeschikt ons ons al volk te vertegenwoordigen. Als volgende kan er wat mij betreft een streep door alle mini- of één man/vrouw partijen. De Piratenpartij, 50 plus, Hero Brinkman met zijn DKP en zo voort. Als enige uitzondering laat ik de Partij voor de Dieren op het lijstje staan, als een soort vertegenwoordiger van alle super kleintjes.

Mmm, wie zou er op mijn lijstje als derde – met een flinke streep erdoor-  weg mogen? Nou dat wordt met stip D66 met Alexander Pechtold . Wie niet fanatiek voor Europa is, niet zo snel als maar kan onze soevereiniteit wil inleveren, die zit bij Alexander niet goed. Nee wat mij betreft D66 en Alexander a.u.b. niet in de regering en er zeker niet op stemmen.

Wat blijft er dan nog over?

Door het wegstrepen is zijn er al heel wat opties verdwenen. Wat blijft zijn: CDA, GL, VVD, SP, PVV, CU en de PVDA. Een belangrijke vraag die nu aan de orde komt is of je positief, strategisch of als protest wilt stemmen. Positief is als je van mening bent dat partij X of kandidaat Y gewoon de beste is. Bij een strategische keuze gaat het er om hoe graag je een bepaalde coalitie zou willen en hoe groot je de kans inschat dat die zal ontstaan. Hierbij kan het zijn dat je uiteindelijk voor partij Z kiest om er voor te zorgen dat deze voldoende groot wordt om mee te mogen doen met…. Als laatste blijft de proteststem. Hierbij kies je op een partij die jouw onvrede en woede het best vertolkt zonder dat je je druk maakt of deze partij in de regering zou kunnen komen of qua programma een duidelijk plan heeft. Om het verhaal helemaal rond te maken kan jouw keuze uiteindelijk ook nog een combinatie zijn van de genoemde mogelijkheden.

Nederland in de Wereld

Ter afsluiting. Nederland is maar klein en de invloed gering. Welke coalitie het land ook gaat besturen, of het links, rechts of meer van het midden wordt, men is en zal altijd sterk afhankelijk blijven van de wereld om ons heen. Voor echte veranderingen is durf en een lange termijn visie nodig. In een Got Talent wereld is de vreugde meestal van korte duur. Alleen de echte doorzetters, super sterk en gemotiveerd  slagen er in om er een levenssucces van te maken. Zou er ook voor ons op en na 12 september een wonder mogelijk zijn?

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie