Vertrouwen blijft laag, 456.000 werklozen

2

De stemming onder Nederlandse consumenten is in januari niet veranderd en blijft dus zeer negatief. De indicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -37. De eigen financiën is het enige onderwerp waar de Nederlanders iets minder pessimistisch over zijn. Daartegenover stond echter een lichte daling van het vertrouwen in het huidige economisch klimaat. Hieronder kunt u zien hoe het consumentenvertrouwen in Nederland wordt samengesteld.

Consumenten dachten in januari iets minder negatief over hun financiën. De Nederlanders waren vooral minder pessimistisch over hun financiële situatie in de komende 12 maanden van 2012. De afgelopen tijd fluctueerde de stemming over de financiële toekomst nogal van maand tot maand. Consumenten waren ook wat minder somber over hun financiële situatie in het afgelopen jaar. De deelindicator van de koopbereidheid onder Nederlandse consumenten verbeterde 2 punten, maar is nog steeds negatief: -18.

Tegenover de geringe verbetering van de koopbereidheid stond een lichte daling van het vertrouwen in het economisch klimaat. Consumenten waren duidelijk pessimistischer over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden dan in december. De stemming over het economisch klimaat in de komende 12 maanden verbeterde juist een fractie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

456.000 Nederlanders zijn werkloos
De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2011 uit op 456.000 personen. Dat komt overeen met 5,8% van de beroepsbevolking. Dit werkloosheidspercentage is even hoog als in november 2011. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in december hoger uitkwam dan een maand eerder.

In 2011 was gemiddeld 5,4% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is evenveel als in 2010, toen de werkloosheid gedurende vrijwel het hele jaar daalde. Deze daling heeft zich in 2011 echter niet verder voortgezet. Gedurende de eerste helft van 2011 veranderde de werkloosheid nauwelijks. Vanaf juli nam het aantal werklozen vier maanden op rij toe. In november en december bleef de werkloosheid weer vrijwel gelijk. In 2011 lag het werkloosheidspercentage van 15- tot 25-jarigen met 9,8%, bijna 2 procentpunt lager dan het jaar daarvoor. Daarentegen was de werkloosheid onder 25-plussers iets hoger dan in 2010.

UWV WERKbedrijf telde in december 473.000 niet-werkende werkzoekenden, 17.000 minder dan een jaar geleden. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar lag op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Vergeleken met november is het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven werkzoekenden met 10.000 toegenomen.

In december 2011 waren er 270.000 lopende WW-uitkeringen. Dit is bijna 1% minder dan een jaar geleden. In december 2011 werden er 43.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, bijna evenveel als in december 2010. Het aantal beëindigde uitkeringen, vooral die vanwege werkhervatting, was eind 2011 lager dan eind 2010. Voor een deel is dat het gevolg van de deeltijd-WW, die in 2010 nog een rol speelde.