Vertrouwen stijgt maar koopbereidheid blijft laag

0

De stemming onder consumenten is in juli verbeterd. De indicator van het consumentenvertrouwen kwam uit op -14, tegen -18 in juni. De stijging volgt op enkele maanden waarin het vertrouwen geleidelijk verslechterde. Ondanks dat er uit de index bleek dat de Nederlandse consumenten in juli meer vertrouwen hebben in het economisch herstel, bleef de koopbereidheid onverminderd laag. Dit blijkt uit een peiling van het CBS.

De stemming over het economisch klimaat was aanzienlijk minder negatief dan in juni. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen steeg met 10 punten en kwam uit op -19. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verbeterde met 14 punten het meest. Het oordeel over het economisch klimaat in de komende 12 maanden verbeterde met 5 punten en kwam uit op -8. Dit is de enige deelvraag van het consumentenvertrouwen waar het saldo boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar ligt (-12).

De koopbereidheid van consumenten veranderde niet. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen stond in juli op -10. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag. Consumenten waren wat pessimistischer over hun eigen financiële situatie dan in juni. Daarentegen vonden zij de tijd iets gunstiger voor het doen van grote aankopen.