Verzorgingsstaat in afbraak: we kijken de andere kant op

13

Zo ongeveer elke dag kom je in de media verhalen tegen over criminaliteit in de achterstandswijken en de onvrede van bewoners over het handelen van de woningcorporaties. Inmiddels richt de woede van buurtbewoners zich op de landelijke overheid nu blijkt dat gemeenten met de handen in het haar zitten. De kwaliteit van het wonen in de eigen leefomgeving schiet ernstig tekort door een falend beleid.

Probleemwijken door falend beleid

n de buurten met lage huurprijzen zijn de huurders met de bovenmodale inkomens weg gejaagd. Deze “scheefwoners” moesten vertrekken naar de  duurdere vrije sectorwoningen om plaats te maken voor de lagere inkomens. Hiermee is een cultuur gecreëerd waarin de afzondering van de onderklasse met de bovenkant van de samenleving alleen is verergerd. Er zijn heuse probleemwijken gecreëerd.

“Leuker kunnen we het niet maken”

Mensen met psychische aandoeningen, immigranten, mensen met lage inkomens, verslaafden en criminelen hebben hun intrek genomen in de voor hen nog betaalbare huurhuizen. Nou ja, met huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget uiteraard. In onze verzorgingsstaat doen we aan herverdeling van inkomen. Inkomens vanaf anderhalf keer modaal en hoger betalen wat meer belasting en daarvan wordt een deel doorgeschoven naar de onderlaag in de vorm van toeslagen. “Leuker kunnen we het niet maken,” riep ooit de Belastingdienst. De slogan die hun ondergang betekende toen later duidelijk werd dat er door onvoldoende controle teveel aan toeslagen werd uitgekeerd. Toen moest het roer om en ging er streng gecontroleerd worden. Ook dat viel niet in goede aarde getuige de duizenden “kinderopvangtoeslag-slachtoffers.”

De schuld van het kapitaal

“Het is allemaal de schuld van het kapitaal,” wordt dan door de critici van het kapitalisme geroepen. Dat klopt in zekere zin wel. De kwantitatieve verruiming van de geldhoeveelheid door centrale banken stroomt via de financiële markten naar het grootkapitaal van de elite i.p.v. naar de massa in de samenleving. Hiermee is een inkomensongelijkheid ontstaan die maatschappelijk niet is uit te leggen. We zien dat nadrukkelijk terug in het bezuinigingsbeleid van de regering waardoor de financiering in de richting van de sociale woningbouw ernstig tekort schiet. En dan dit: Woningcorporaties betalen zelfs 2 keer zoveel belasting dan commerciële verhuurders en 10 keer meer belasting dan particuliere verhuurders voor een huurwoning met dezelfde waarde. Zie grafiek:

Een bak geld naar sociale woningbouw

Het gaat om verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. Door de aanhoudende stijging van de WOZ-waardes gaat de verhuurderheffing nog meer omhoog. Nu breekt mij de klomp. Wat is dat voor krom beleid? Als woonwijken in Nederlandse middelgrote steden zo snel veranderen in getto’s dan moet er heel snel een bak geld naar de sociale woningbouw. Achterstandsbuurten met hun woonomgeving moeten heringericht worden. De renovaties, isolaties en andere verduurzamingsmaatregelen worden door de enorme heffingen voor de corporaties vrijwel onuitvoerbaar. Laat staan de vervangende nieuwbouw en herinrichting van de buurten. De impact hiervan wordt door politiek Den Haag zwaar onderschat.

Verhuurderheffing omruilen naar huurderkorting

Ik zou zeggen doe even simpel en schaf direct die verhuurderheffing af en tegelijk de huurtoeslag. Leg de toeslagen-miljarden neer bij de corporaties en doe aan huurmatiging. De inkomstenbelasting kan heel goed als instrument dienen voor inkomenspolitiek. Verhoog de heffingskortingen voor de lagere inkomens met een huurhuis. In de aangiften inkomstenbelasting is direct zichtbaar wie eigenaar is van een eigen woning zodat op die manier woningeigenaren niet kunnen opteren voor de extra huurderkorting. Dus bovenop de algemene heffingskorting en andere heffingskortingen een extra huurderkorting. Heel simpel, een trapsgewijs hogere huurderkorting al naar gelang het inkomen lager is. Zo kent de arbeidskorting bijvoorbeeld 5 verschillende schijven. De corporaties bepalen het beleid met betrekking tot huurprijzen die omlaag kunnen door ze vrij te stellen voor de verhuurderheffing.

Investeren voor een gezonde samenleving

Door deze ingrijpende operaties mist de schatkist miljarden aan belastingopbrengsten. Echter zal de investering in een beter en betaalbaarder woon- en leefklimaat zichzelf terug betalen doordat een gezonde samenleving veel minder een beroep doet op de zorg. De werkdruk en financiering in de zorg loopt de spuigaten uit. Een ‘gezonde’ toekomstvisie van onze politici is in deze kwestie zeer gewenst. Er is haastige spoed geboden nu zo pijnlijk duidelijk wordt hoe de leefomstandigheden zijn in veel meer stadswijken dan de gemiddelde burger denkt. Een groot deel van onze bevolking begeeft zich niet in achterstandswijken. De rondwegen in de steden leiden er keurig om heen en je moet er al een bekende hebben wonen anders kom je er nooit. De wijken staan ook niet als toeristische attractie bekend.

Hollandse getto’s

De jongerenwerkers van de Jeugdzorg hebben al herhaaldelijk aangedrongen om meer geld om ontspoorde jongeren in die wijken op een doeltreffende manier te benaderen. In mistroostige getto’s loert de criminaliteit en dealen de drugsdealers. Geen fijne plek om op te groeien. Als hier niet dringend actief beleid op wordt gezet dan komen politie, justitie en jeugdzorg handen en agenten tekort om nog enigszins de orde te handhaven. Mogen nu al militairen worden getraind om met Oud en Nieuw de Politie te helpen handhaven in een oorlogsgebied. Het is werkelijk onverstaanbaar dat in een kleinschalig landje als Nederland getto’s ontstaan. We hebben niet één stad met meer dan een miljoen inwoners. Zie hier het lijstje van steden met probleemwijken:

Amsterdam         862.965 inwoners (cijfers Wikipedia januari 2019)

Rotterdam          644.618

Den Haag            537.833

Utrecht                352.866

Eindhoven           231.642

Tilburg                 197.020

Almere                 207.904

Groningen           202.285

Breda                   150.520

Nijmegen            176.731

Geweldincidenten, het nieuwe normaal (?!)

Hoe erg is het al niet als er probleemwijken zijn in steden met aantal inwoners van rondom 200.000. Nederland heeft probleemsteden gecreëerd met een onguur woon- en leefklimaat, mede door een fout inkomensbeleid. De problemen zijn te lang onder tafel gehouden. Elke dag duiken er berichten op over ontspoorde jeugd en verwarde personen in probleemwijken die elkaar met messen en slagwapens te lijf gaan. Of “gewoon” een handhaver of buschauffeur in elkaar meppen. Dit geweldincident gebeurde dus in Uithoorn, een stad(je) met slechts 29.424 inwoners. Het is verontrustend om te lezen dat zelfs in kleinere steden pedagogische problemen bestaan die de NL-samenleving doet ontsporen.

Wopke, is er nog wat over?

Het tempo waarin ‘ongehoorde jongeren’ ontsporen gaat adembenemend hard. Er moet snel een gepast beleid op worden losgelaten. Het moet toch in politiek Den Haag doordringen dat we ernstig tekort schieten in de jeugdzorg, maar ook in andere sectoren van de zorg. Mede door ernstige personeelstekorten. De malaise in onze achterstandswijken is een maatschappelijk probleem en wat mij betreft krijgt deze voorrang boven het oplossen van de stikstofcrisis. Kortom, er moet niet alleen een half miljard naar onze boeren, er moeten veel meer miljarden naar de sociale huursector en de (jeugd)zorg. Waar is het begrotingsoverschot van Wopke?

GW
13 REACTIES

 1. Verzorgingsstaat in afbraak we doen nu of dit net pas aan de gang is maar in werkelijkheid is dit al zins de jaren 80 aan de gang dus niets nieuws onder de zon.

  • Het is een langzaam proces. Op een gegeven moment nadert er een climax en dan zijn we misschien al te laat. ‘Point of no return’ overschreden. Gaat nog een klusje worden om weer een evenwichtige situatie te creëren. Met normale verschillen in inkomens. Beloning naar prestatie en in juiste proporties. Nederland is opgegaan in het proces van globalisering waarin minder aandacht voor het individu maar meer aandacht voor het grote mondiale plaatje.

 2. “Geweldincidenten, het nieuwe normaal?” Als we het daarover hebben dan kunnen we na elk weekend een reeks incidenten tegenkomen in het nieuws. Zag net deze voorbij komen:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1438985508/agenten-gewond-door-ruzies-in-uitgaansnacht-rotterdam . Als we de regionale incidenten er in meenemen dan wordt het hier een lang draadje.

  En waarom emigreren zoveel Nederlanders: https://www.telegraaf.nl/nieuws/579455095/nederlanders-vertrekken-uit-te-vol-land

 3. Maar Gerrit, zeg zelf, we hebben het gemiddeld gezien nog best wel goed in Nederland. Natuurlijk, de huizenmarkt zit helemaal op slot, maar ik zie al in mijn gemeente bijvoorbeeld dat ze druk bezig zijn met tiny huisjes, dat ligt ook in de lijn van minder uitstoot en is goed te schalen voor de mensen die nog geen woonruimte hebben. De nieuwe generatie zal snel gewend zijn om kleiner te (moeten) leven, het is niet meer te betalen. In amsterdam kost zo’n klein huisje al tonnen en voor 20 vierkante meter wordt soms 2 ton betaald. Waarschijnlijk door de ouders, want die hebben vet op de botten door de enorme waardestijging van hun stulpje. En ja de getto’s, overal heb je mindere wijken, hoe klein het dorp. Zaak is om gewoon samen een mooie toekomst te bouwen. Dat is soms moeilijk, maar daar moeten we wel heen, helemaal als de ECHTE crisis uitbreekt moeten we het veel meer met elkaar gaan doen.

  • Waar ik mede op doel is dat er een trend waarneembaar is van verloedering van onze maatschappij. Dat is geen gezonde basis voor een florerende economie. De eendracht en saamhorigheid zijn belangrijke steunpilaren voor een gezonde maatschappij. Ik mis dat. Ik zie teveel individualisme, het is allemaal teveel “ieder voor zich en god voor ons allen.” Dat is niet goed voor onze “verzorgingsstaat in afbraak.” Niet voor niets heb ik bewust gekozen voor deze titel. Het is de neergaande trend in de lange cyclus van de op- en neergang van hoogconjunctuur. Er heerst momenteel een sereen sfeertje. We zijn onbewogen en onberoerd, we kijken wat al te makkelijk weg, de andere kant op. We zijn onverschillig en roepen het is niet mijn pakkie an. We trekken ons terug in onze schulp. Dat is het einde van een bloeiperiode. Na de 2e WO was er de eendracht van de wederopbouw en hadden we een lange periode van hoogconjunctuur. Dat tijdvak ligt achter ons. We moeten niet gaan somberen en mopperen, het is tijd om de boel wakker te schudden. Bij deze dus.

   • “Ieder voor zich en god voor ons allen”, teveel individualisme. Dat is ons eigen schuld, moeten we maar niet massaal op de VVD of D66 stemmen.

 4. Wat gaan de PVV en FvD van Thierry Baudet doen aan deze problemen met de verloedering van achterstandswijken met veel sociale huurwoningen?

  Wel weet ik dat FvD drastisch wil snijden in de sociale zekerheid. Op https://forumvoordemocratie.nl/actueel/fvd-slaat-alarm-nederland-over-twee-generaties-meer-dan-helft-allochtoon lees ik daarover het volgende:

  Daarnaast zetten we keihard in op handhaving van onze waarden, integratie in onze samenleving – en remigratie voor wie niet in onze samenleving past. Daar hoort ook bij dat radicale moskeeën worden gesloten, haatimams worden uitgezet en uitkeringen worden versoberd zodat de extreme oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in ons sociale vangnet serieus wordt teruggedrongen.

  Zie verder https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/sociale-voorzieningen “Sociale voorzieningen”.

  • Ik ken weinig of geen partijen die echt willen hervormen. Terug naar eenvoudige fiscale wetgeving en nog veel meer, met minder overheid. We zijn doorgeschoten in te veel wet- en regelgeving waarop nauwelijks is te handhaven en uit te voeren. Kost klauwen met geld. Met linkse partijen teveel overheid en met rechtse partijen minder overheid en versobering van sociale wetgeving en uitkeringen. Ze weten nog niet half hoe te handelen als er een nieuwe (banken)crisis uitbreekt en eurocrisis tegelijk. En die gaat komen! Ik vrees dat er dan geen geld is voor sociaal binnenlands beleid met een heuse crisis in de sociale woningbouw. Let op, dat geeft frictie binnen de EU-lidstaten. En vul dan zelf maar in waar die ellende toe leidt.

   • Geen geld meer voor sociaal binnenlands beleid in geval van een nieuwe financiële crisis, betekent dit dan dat uitkeringen als de Bijstand, AOW en de Wajong zullen worden stopgezet? En wat moet ik concreet bij voorstellen met een heuse crisis in de sociale woningbouw?

    En de Europese NAVO-landen moeten hun defensie-uitgaven verhogen naar minimaal 2% van het BBP, ook wel terecht overigens. Maar dit kan wel ten koste gaan van sociaal maatschappelijk beleid.

    • “…..betekent dit dan dat uitkeringen als de Bijstand, AOW en de Wajong zullen worden stopgezet?” Stopzetten gaat natuurlijk niet. Maar als de pleuris uitbreekt zullen de laagste inkomens dat zeker voelen. Het zittende kabinet van dat moment zal gedwongen worden te bezuinigen op alle middelen. Kaasschaafmethode op alle kazen. Vergeet niet dat een kredietcrisis, en dat is natuurlijk een bankencrisis en eurocrisis tegelijk(euro daalt t.o.v. de dollar), behalve NL ook de hele EU treft. Hoe ga je als regering je eigen volk te vriend houden als op dat moment de Bankenunie aanklopt bij de Europese Commissie om de tekorten te dekken die niet door de ECB kunnen worden gefinancierd. De lidstaten zullen moeten bloeden wanneer een bankencrisis niet door de EU-Bankenunie kan worden opgelost. Als je als regering je eigen volk moet dienen maar daarnaast ook de meester(EU) moet gehoorzamen dan wordt dat knap vervelend als er aan beide kanten tekorten opdoemen. O ja, dan kan de NAVO fluiten naar die 2 procent. Zal ook nog een dingetje worden.

 5. Los van de ‘policor’ vragen bv. ook de mensen in Duitsland en Zweden zich af of ze hun land nog herkennen. Zoals Nederland, typisch landen
  die niet alleen meedoen aan kwantitatieve, maar vooral aan KWALITATIEVE ‘verruiming’.

  Met tienduizenden tegelijk worden gewone, goed opgeleide
  Nederlanders met hun gezin niet alleen uit hun woning en hun werk, maar zelfs ook uit hun land verdreven.
  Niemand ligt er wakker van, ze worden immers vervangen door
  ‘cultuurverrijkers’ uit oost en zuid, die vooral ‘werk maken’ van uitkeringen, toeslagen en de sociale woningvoorraad in beslag nemen.
  In de genoemde landen beheersen de Muzelmannen het straatbeeld (en dat is nog welwillend uitgedrukt).

  Omdat ze al lang geen kléine minderheid meer vormen beheersen ze
  er toenemend de sociale scène en kan er in feite nauwelijks nog sprake zijn van een multiculturele samenleving.
  De gevolgen zijn evident, maar verantwoordelijke overheden kijken weg, houden kritische rapporten achter en ‘klokkenluiders’ stil. Criminaliteitscijfers inzake nieuwkomers worden bijna onzichtbaar in de marge geparkeerd onder ‘overige’.
  Zijn er problemen? Nou ja, sommige overheidsdiensten, zoals
  de belastingdienst, functioneren nog steeds niet optimaal en moeten dus weer worden gereorganiseerd, kost wel wat, misschien zelfs een staatssecretaris z’n kop, maar dan heb je ook wat. Idem de politie. Wéér een blik met manschappen en poen open trekken. Het blijft dweilen met de kraan open. Letterlijk. Omdat van transparantie geen sprake is en de werkelijke oorzaken niet bij naam mogen worden genoemd. Want dat is discriminatie en ‘populisme’.
  Onzin! Het zijn niet de gevolgen waar het vooral om zou moeten gaan, maar de oorzaken en die liggen bij de volstrekt incapabele bestuurders in De Haag, Berlijn, Stockholm enz., maar vooral de arrogante kliek in Brussel.

 6. Best Apps Blogger Website Templates Free Download. if you want to make an awesome website. Then you just need to use beautiful website templates. Now you can 100% Free Download blogger and wordpress templates. Blogger Template And WordPress Template . Highly SEO optimize Website template. Free download. Free blogger And WordPress templates. Nayeem Templates. Best Result And Job website Blogger Templates Free Download

  Free Blogger and WordPress Templates
  Blogger Templates
  WordPress Templates
  Best Blogger amia website Templates Free Download.
  Apps Blogger Website Templates Free Download

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.